HomeViestejäElizabeth Ayres Escher24.3.2013 - Kannustusta

24.3.2013 - Kannustusta

KANNUSTUSTA
 
Jumaläidin enkelijoukkoja kanavoinut Tazjima (bluedragonjournal.com)
24.3.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Reaktioidenne perusteella aiempaan viestiimme on ilmeistä, että valotyöntekijöiden joukossa on selvää tarvetta tietää, että heitä rakastetaan. Te ette muista, rakkaat ystävät, että meidän tehtävämme oli olla tukena ja pitää energeettisesti kädestänne, silloin kun epäilys näykkii kantapäillänne ja olette kadottaneet suuntanne, vaikka vain hetkeksi. Emme koskaan hellitä tai tuota teille pettymystä.
 
Mitä tahansa häiriöitä tai näennäisiä häiriöitä on yhteydessämme, tietäkää olemuksenne ytimessä, että olemme todella täällä teitä jokaista varten, rakkaat sisaremme ja veljemme. Monet teistä ovat enkeliolentoja - suloisia, lempeitä ja ystävällisiä. Katselemme myötätuntoisesti, kun hajoavan kolmannen ulottuvuuden matriisin ärtyisät pimeät energiat haastavat teidät. Hengittäkää, rakkaat ystävät, ja tietäkää, että se on harhaa. Te olette yhtä meidän kanssamme ja me olemme yhtä teidän kanssanne. Mikään ei voi tuhota tätä yhteyttä.
 
Ajatelkaa nyt tai tuntekaa sydämessänne, millainen menetyksen ja eksyksissä olemisen tunne on pakko olla maailmassanne niillä, jotka eivät ole vielä tietoisia olemassaolostamme ja omasta yhteydestään meihin. On sielun lohduttomuutta tuntea tulleensa hylätyksi ja eristetyksi, mutta tämä ei ole todellisuus. Ja valotyöntekijöidemme tehtävänä on nyt olla oppaita, mentoreita ja opettajia niille, jotka ovat eksyneet synnyttyään vuosisatojen ajan uudestaan tähän maailmaan, jäätyään loputtomassa reinkarnaatiokierrossa kiinni karman ja kieltämisen aikasilmukkaan.
 
Kun yhdistytte tietoisemmin meihin, oppaisiinne ja perheeseenne, autatte energeettisesti ympärillänne olevia tiedostamaan, että jotain muuta, toinen osa itsestä on kehon rajojen ulkopuolella.
 
Useimmat ihmiset maailmassa uskovat, että elämä alkaa syntymästä ja loppuu kuolemaan. Heillä ei ole mitään tietoa yli sen, mitä he kokevat jokapäiväisessä elämässä, ja heitä on yritetty estää etsimästä sen ulkopuolelta, mikä tunnetaan. Sitä ei ole olemassa näille ihmisille, mitä ei tunneta, nähdä ja tiedetä. Kuitenkin te valotyöntekijät tiedätte paremmin. Te herkät ihmiset olette aina tienneet, että elämässä oli muutakin kuin se, mikä oli fyysisesti ilmentyneenä ja mikä koettiin fyysisten aistien rajoissa. Olette tienneet tämän - olette pitäneet tämän tiedon sisällänne ja osittain olette myös kieltäneet oman tietonne, peläten, mitä muut sanoisivat, jos tietäisivät teidän olevan erilainen.
 
No, tässä on uutissähke, rakkaat ystävät: "he" tietävät jo teidän olevan erilainen. Ja niinpä he katsovat, miten reagoitte niihin nopeisiin muutoksiin, joita koko planeetta kokee nyt. Tietoisesti tai tiedostamatta - riippuen omasta itsetietoisuustasostaan - he katsovat teitä nähdäkseen, miten selviydytte päivästänne, miten käsittelette epämiellyttävät selkkaukset ja miten käsittelette odottamattomat muutokset. Ihmiset ympärillänne tietävät tiedostamatta, että olette sekä erilaisia että samanlaisia, ja se voi hämmentää heitä.
 
Hyvin pitkään niitä jotka ovat olleet erilaisia, on hyljeksitty tai heidät on tuhottu. Kolmannen ulottuvuustaajuuden tiukat rakenteet eivät sallineet nerokkuutta ja kekseliäisyyttä kohdattavan mitenkään muuten kuin epäluuloisesti, hylkäämällä ja suorastaan vihaamalla. Elohim - alkuperäiset luojat - ovat poistaneet ne kolmannen ulottuvuuden taustarakenteet, jotka tukivat tätä järkähtämätöntä tiukkuutta. Nyt vapaus valita ja olla, mitä todella on, on palautettu ihmisille. Ja te, rakkaat ystävät, olette ensimmäisenä menossa tähän uuteen vapaustunteeseen ollaksenne ja kokeaksenne täydesti sen, mitä fyysisen elämän oli tarkoitus tarjota: Jumalalle tilaisuuden oppia enemmän itsestään.
 
Olette Jumalan hiukkanen upotettuna lihaan, elävä sielu koteloituna fyysiseen kulkuneuvoon ja olette täällä kokeaksenne osallistumisen tämän maailman siirtymään, kun se palaa Kristus-tietoisuuden tilaan. Tämä olotila ei liity mitenkään jumalan sanaan tai siitä johtuviin uskonnollisiin instituutioihin. Se liittyy kaikin tavoin planeetan värähtelyn ja sen asukkaiden ajatusmuotojen nostamiseen, jotta sen olemus vakiinnutetaan korkeamman taajuuden maailmoihin. Siinä ei ole kyse edes elämästä viidennessä ulottuvuudessa. Sitten kun tämä siirtymä on täysin valmis, tässä kauniissa maailmassa toimii täydellinen moniulotteisuus. Olennot monista maailmoista ja monilta värähtelytasoilta voivat taas kerran käydä täällä. Ja se mitä tulee, mikä on jo nyt-hetkessä, ylittää tämän maailman haaveilijoiden ja profeettojen suuret unelmat.
 
Kauan sitten planeetta laskeutui fyysisyyteen sen tuloksena, että sen suuri kauneus ja houkuttelevuus oli vastustamatonta kaikille tulijoille, joista monet ottivat siltä antamatta takaisin. Olette antamassa takaisin sille sen täyden jumaluuden, samalla kun otatte itsellenne täyden jumaluutenne ruumiillistuneena.
 
Te jotka edelleen ihmettelette, miksi ette ole vaihtaneet jo korkeampiin maailmoihin, tietäkää, että olette nyt tuomassa nuo korkeammat maailmat maan päälle. Toisin sanoen, olette tuomassa taivaan maan päälle olemalla kaikkea, mitä olette. Ja me olemme täällä tukemassa tätä aikakausien suurta työtä, planeetan ja sen ihmisten täysivaltaisuuden paluuta, sekä sen pinnan elämän suurenmoista monimuotoisuutta, mitä on ennenkuulumatonta ympäri universumia.
 
Tehtävänne - jos hyväksytte sen, kyse on aina vapaasta tahdosta tällä planeetalla - on seistä vahvana ja joustavana omassa voimassanne, rakkaudessanne ja viisaudessanne. Tehtävänne on löytää tasapaino, jotta voitte toimia elävänä esimerkkinä siitä, mitä kaikki ihmiset voivat olla, silloin kun he alkavat hyväksyä täysin sen, keitä todella ovat - ruumiillistuneita ihmisenkeleitä ja mestareita. Tehtävänne on ankkuroida täysin sielunne ja elävä olemuksenne hauraaseen ihmiskehoon ja säteillä taivaan valoa maailmaan. Tällä uroteolla sallitte ympärillänne olevien ihmisten ja planeetan taajuustason nousta korkeammalle ja korkeammalle, kunnes maa vastaa täysin taivasta.
 
Suurenmoisuutenne ja kauneutenne säteilee teistä ja toimimme auliisti peilinä muistuttamaan teille jatkuvasti, mitä todellisuudessa olette. Teitä rakastetaan ja olette rakkaitamme, niitä jotka astuivat esiin Gaian kutsuttua. Me päätimme jäädä taustalle, mutta osallistumme silti tähän tehtävään ja siirtymään ja toimimme mentoreinanne ja oppainanne, silloin kun muistatte kutsua meitä. Olemme valoperhettänne emmekä unohda yhteytämme teihin tai päästä siitä irti hetkeksikään.
 
Jokainen teistä on täysin ainutlaatuinen ja erityinen enkelien ja Isä-Äiti Jumalanne silmissä - jokainen teistä tulee suorittamaan tehtävänsä. Ei ole mitään odotuksia tai paineita. Tiedämme teidät vain siksi, mitä todellisuudessa olette, minkä olette kenties unohtaneet tai kiellätte edelleen - sillä ei ole merkitystä. Olemme kannustajianne ja auttajianne, auttaaksemme ja opastaaksemme tarvittaessa, jos sallitte sen.
 
Emme voi tehdä työtä maan päällä, kun se on teidän työtänne, mutta olemme aina rinnallanne. Ehdotonta rakkauttamme tulee teille joka päivän joka hetki. Ihailemme tarkoituksenne vahvuutta ja päättäväisyyttä suorittaa se tehtävä, mikä on teissä jokaisessa, vaikka ehkä kadotattekin sen näkyvistä aina silloin tällöin. Älkää koskaan epäilkö sitä, ettei teillä ole kaikkea, mitä vaaditaan tämän matkan tekemiseen. Olette rohkeimmista rohkeimpia ja teidät valittiin tähän tehtävään monista. Menkää nyt, pelkäämättä tuoda esille sitä loistoa, mikä säteilee sisältä, täysin sitä kuka ja mitä olette - tietoinen ja elävä, täysin ruumiillistunut ja kaunis ihmisenkeli.
 
Namaste.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >