HomeViestejäElizabeth Ayres Escher24.3.2013 - Aamunkoiton varhainen valo

24.3.2013 - Aamunkoiton varhainen valo

AAMUNKOITON VARHAINEN VALO
 
Jumaläidin enkelijoukkoja kanavoinut Tazjima (bluedragonjournal.com)
24.3.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Olemme Jumaläidin enkelijoukot. Tuomme hänen viestinsä teille tämän kirjurin kautta.
 
Tervehdimme teitä tänä aamuna, kun Jumalan valo säteilee kaikkeen elämään planeetallanne - yhtälailla heränneille ja heräämättömille. Isä-Äiti Jumalanne rakastaa kaikkea elämää. Isä-Äiti Jumalanne rakastaa teitä.
 
Miltä teistä tuntuu näinä siirtymäaikoina? Oletteko edelleen hämmentynyt muutosten hienovaraisuudesta - enimmäkseen energeettisiä? Vai oletteko pakahtunut, kun tiedostamattomuutta ja negatiivisuutta riisutaan edelleen kerros kerroksen perään olemuksenne syvyyksien valolla? Kenties ajattelitte, että olitte jo kuluttaneet vuosia muuntaen karmaa - omaanne ja geenilinjanne karmaa? Oletteko unohtaneet, että prosessoitte myös tuhansien muiden puolesta, jotka eivät ole vielä heränneet?
 
Nytkin kun pimeys hajoaa nopeasti, monet tuhannet ihmiset heräävät. Uuden auringon ensisäteet ovat kurkistaneet tiedostamattomien ajatusmuotokerrosten välistä riittävästi, tuodakseen lämpöä heidän sydämeensä ja olemukseensa. Ensimmäistä kertaa pitkään aikaan toivo alkaa puhjeta valtavan ihmismäärän sydämiin valotyöntekijöiden ulkopuolella. Kuitenkin he ovat hämmentyneitä siitä valosta ja vapaudesta, mikä houkuttelee vähenevän pimeyden alta. Aivan kuten kauan häkissä olleet eläimet, he eivät vielä tiedä, mitä tehdä tällä vastalöydetyllä vapaudella.
 
Edelleen on valotyöntekijöitä, joille oma tehtävä ei ole selvä, ja he ihmettelevät, mitä heidän on tarkoitus tehdä ollessaan tällä sinisellä planeetalla. Missä ovat tähtialukset ja yhteys omaan tähtiperheeseen? Missä ovat kristallikaupungit?
 
Tulemalla tänne ihmiseksi olette ottaneet osallistujaroolin. Tästä planeetasta on tullut teidän maailmanne ja teidän on tehtävä työ. Me emme voi tehdä sitä puolestanne. Tämä on ja on ollut osa sopimusta, minkä teitte ennen ruumiillistumistanne. Tiedämme, että monet teistä ovat unohtaneet tuon sopimusklausuulin, mutta se on siellä. Pinnalla olevien tehtävänä on ottaa ensiaskeleet, jotka nostavat tämän planeetan värähtelytasoa, jotta galaktiset veljenne ja sisarenne voivat olla vuorovaikutuksessa kanssanne tulevaisuudessa - sekä ne ylösnousseet mestarit, jotka päättävät tulla opettajiksi. Jotkut kulkevat jo kanssanne. Onko teillä silmät nähdä? Avatkaa ne, silmät jotka ovat omassa sydämessänne. Mikään ei voi pysyä piilossa niiltä. Etsimänne viisaus on omassa vallassanne, jos vain laitatte sydämenne siihen. Olette jo kaikkea, mitä teidän tarvitsee olla. Hyväksykää se nyt ja rakastakaa itsenne vapaaksi.
 
Sanomme teille, että tähtialukset vartioivat tätä maailmaa, kun se kulkee siirtymän ensimmäisten päivien ja kuukausien läpi. Tähtiperheenne ovat tietoisia siitä uhrauksesta, minkä teitte tulemalla tänne. He vartioivat teitä vuorokauden joka hetki, vaikka olisittekin vielä tietämätön heidän läsnäolostaan. He ovat kanssanne ajatuksissanne, aivan aurakenttänne reunan ulkopuolella. Teidän on annettava heille lupa ottaa kontakti teihin ja työskennellä kanssanne. Niin on myös tämän planeetan, galaksin ja universumin ylösnousseiden mestareiden kanssa. Teidän on kutsuttava heidät auttaman teitä työssänne, transformaatiossanne ja tehtävässänne.
 
"Mikä on tehtäväni?" Jotkut esittävät edelleen tämän kysymyksen vähän levottomana siitä, että he ovat jotenkin epäonnistuneet, että he ovat jääneet laivasta - vai pitäisikö sanoa tähtialuksesta - ja epäonnistuneet. Rakkaat ystäväni, siunatut ystäväni, kauniit henkisoturini, olette onnistuneet yli arkkienkelien odotusten ja toiveiden. Olette suoriutuneet upeasti ja olette tehneet sen vain olemalla tässä maailmassa. Olette suorittaneet tehtävänne muuntamalla energioita omien kärsimystenne, tietoisempien rukoustenne ja mantrojenne sekä opastettujen ajatustenne ja aikomustenne kautta. Olette tuoneet tämän maailman turvallisesti uuteen aikaan, mikä paljastuu vähitellen, kun vanha aika romahtaa ympärillänne.
 
Pelko valtaa ne, jotka roikkuvat kiinni kolmannen ulottuvuuden matriisissa. Silti he yrittävät sitoa ihmiset tahtoonsa tarttumalla taloudelliseen, poliittiseen, uskonnolliseen ja sotilaalliseen valtaan. Niin kovasti kuin he pyrkivätkin kontrolloimaan massoja, nuo massat alkavat herätä kollektiiviunestaan.
 
Suuren muutoksen jälkivaikutukset tuntuvat maailman joka kolkassa kuin hidastettu elokuva valtavasta maanjäristyksestä, mikä repii suuren kaupungin hajalle. Hitaasti kansainvälinen pankkijärjestelmärakenne romahtaa laajojen johdannaisinvestointien onttouteen - ei yksinkertaisesti ole riittävästi rahaa tukemaan planeetan velkaa. Pankkijärjestelmä kaatuu, mutta olkaa vakuuttuneita, että luovat mielet löytävät aina tavan selviytyä taloudessa, mikä ilmestyy esiin sitä seuraavista raunioista. Avaimena on pienestä ja paikallisesta aloittaminen.
 
Vanhan toimintamallin rakenteet paljastuvat nyt siksi, mitä ne ovat - pelivaraltaan rajoittuneita ja ne romahtavat nyt omasta painostaan kuin teräspalkki, mikä altistuu liian suurelle liikkeelle, muutosstressin voittaessa metallin vetolujuuden. Ne hajoavat silmienne edessä.
 
Ymmärrämme, että ennen luotettujen instituutioiden hajoaminen ja paljastuminen korruptoituneiksi, huikenteleviksi ja petollisiksi, on huolestuttava näkymä useimmille teistä, jotka ovat kenties olleet näiden yritysten palveluksessa ja työskennelleet näiden johtajien kanssa. Nyt teidän tehtävänne on säilyttää tasapaino tämän intensiivisen transformaatiojakson ja sen suuren pimeyden paljastumisen aikana, mikä on aiheutunut siirtymisestä Kali Yugan läpi. Kaiken tämän planeetan pimeyden on paljastuttava ja se paljastuu. Kaikki mikä on kätketty ihmisiltä, tulee nyt pintaan.
 
Monet yrittävät vastustaa näitä paljastuksia, mutta pimeyttä ei voi sivuuttaa. Se on nähtävä siksi, mitä se on: valon toinen puoli. Se on suuri opettaja, sillä kärsimyksen ja väkivallan kautta monet ovat alkaneet tuntea sen osan itsestään, mitä ei olisi koskaan kohdattu korkeammissa valomaailmoissa. Kärsimyksen aika on nyt lähdössä tästä maailmasta, rakenteet jotka kätkivät kontrolloijienne suunnitelmat ja aikomukset, on paljastettu ja niiltä on otettu kyky piiloutua - ne paljastetaan kaikille, jotka päättävät nähdä. Ja jotka pystyvät ylittämään halun tuomita näkemänsä.
 
Taas palaamme valotyöntekijöiden tehtävään. Se on olla omassa keskuksessanne, siinä pyhässä keskuksessa mikä on sydämessänne, missä sielunne todellista moniulotteisuutta voi koskettaa ja kokea. Tästä pyhästä tilasta voitte katsoa mieli tyynenä niitä massiivisia muutoksia, joita nyt koetaan ympäri planeettaa ja omassa elämässänne. Ja meidän avustuksellamme voitte ladata itsenne joka päivä osallistumalla henkisiin retriitteihin tämän planeetan eetteritasolla ja parannuskammioihin monilla tähtialuksilla, joita on taivaallanne - jos niin valitsette.
 
On aika käyttää henkisiä perustyökalujanne - maadoittuminen, keskuksessaan oleminen, tuomitsemattomuus, irtipäästäminen, sydämen salliminen virrata myötätuntoa ja valoa ympäröivään maailmaan - jotta säteilette valoa, mikä ei ehkä näy, mutta minkä kaikki lähellänne olevat voivat tuntea. He reagoivat ja alkavat herätä siihen uuteen vapauteen, minkä heille tarjoaa nyt planeetan siirtyminen uuteen maailmaan.
 
Olemalla omassa tilassanne ja luomalla valokulkuneuvon, turvasataman sisällenne, pystytte tarkkailemaan tasapainoisesta ja tyynestä tilasta. Jos tasapainonne horjuu työpäivän aikana tai kohdatessanne vaikean ihmisen, palauttakaa se tulemalla "kotiin", etsimällä tuo tyyni sisäinen tila, puhdistamalla kenttänne valolla ja vedellä, menemällä luontoon tai tekemällä, mitä vaatii palata keskukseen. Teidän on aika seistä omassa voimassanne, omassa valokentässänne ja yksinkertaisesti olla kaikkea, mitä olette juuri tässä ja nyt.
 
Tehtävänne on olla se kokonaisuus, mitä olette, ruumiillistuneena tänne pieneen fyysiseen kehoon. Alatte pian ymmärtää, että kokonaisuutenne käsittää kaiken, mitä on ympärillänne - näkyvän ja näkymättömän - ja sekoittuu siihen. Teidän on kuitenkin ensin hyväksyttävä oma henkilökohtainen valonne ja voimanne. Tämän hyväksymisen on yhdistyttävä halukkuuteen lakata tuomitsemasta itsenne ja menneet tekonne ja lopettaa itsenne vertaileminen toisiin. Lakkaamalla tuomitsemasta itsenne lakkaatte tuomitsemasta myös toisia.
 
Monet valotyöntekijöistämme ovat tunteneet olonsa epämukavaksi vanhassa toimintamallissa tai pyrkineet sopimaan sellaiseen, mitä he pitivät hyväksyttynä käyttäytymismallina - ystävien, perheen, työnantajan ja yhteiskunnan hyväksymänä. Sillä ei ole merkitystä, että nämä käyttäytymismallit eivät ole aina sopineet yhteen sisäisen oikeudentuntonne kanssa - jotkut teistä tunsivat, että heidän oli sopeuduttava selviytyäkseen. Tämä kaikki on nyt muuttunut. Vapaa tahto on taas kerran astunut kuvaan mukaan. Nyt teidän on löydettävä, mikä saa sydämenne laulamaan, tuo iloa elämäänne ja sytyttää mielikuvituksenne. Nyt alkaa uusi itsensä löytämisen matka, minkä vapaus on tuonut kaikkien niiden ulottuville, jotka ovat halukkaita astumaan uuden maailman laajoihin, tuntemattomiin ja kartoittamattomiin tiloihin. Ihmeet odottavat noita urheita pioneereja, jotka päättävät mennä eteenpäin. Oletko yksi heistä?
 
Kun karistat vanhan toimintamallin kahleet nilkoistasi ja astut eteenpäin, huomaat, että sinua seuraavat muut, jotka ovat myös uteliaita ja valmiita ottamaan riskin huomisesta. Ihmisrodulla on valtava potentiaali ja käyttämättömiä luovuuslähteitä. Se on rotu, mikä on havaitsemassa itsensä niin lahjakkaaksi, että se ylittää menneisyyden luovimpien pioneerien hurjimmatkin unelmat. Ne vanhat ja tiukat rajat joita ennen oli, eivät enää estä näiden pioneerien luovia voimia ja näkemyksiä toteuttamasta heidän unelmiaan. Tänä aikana tässä uudessa syklissä nuo unelmat toteutuvat, kun niille annetaan aikomus, tahto ja fokus ilmentyä - ja se tapahtuu nopeammin, kuin luulette, koska lineaarinen aika hajoaa alati läsnä olevaksi nyt-hetkeksi.
 
Kun astutte eteenpäin tähän uuteen maailmaan, löydätte luontaisia lahjoja, jotka puhkeavat kukkaan - lahjoja jotka ovat aina olleet jokaisessa ihmisessä, mutta ne kiellettiin ja niitä vastustettiin vanhassa toimintamallissa. Mielenne alkaa selkeytyä ja alatte nähdä koko keholla, tuntea sydämellä ja yhdistyä valtavaan jumalaiseen mieleen. Kauan sitten unohdetut salaisuudet paljastetaan tai kaivetaan esiin sisältä. Yhtäkkiä alatte ymmärtää intuitiivisesti ilman tarvetta saada opetusta. Paradoksi saa uuden merkityksen teillä. Se mikä oli kerran totta, ei ole nyt. Ja tämä fakta lohduttaa teitä - kykenette siirtymään yli rajojen, joita ei enää ole.
 
Astukaa eteenpäin, rakkaat valotyöntekijät, ja aloittakaa tämä matka. Halukkuudellanne tutkia omia lahjojanne ja hyväksyä ne, annatte toisille rohkeutta tehdä saman. Seisomalla omassa valossanne ja voimassanne ja säteilemällä sitä syrjimättä maailmaan, matkitte omaa aurinkoanne, joka säteilee yhtälailla siunatuille ja syntisille. Havaitsette pian, että olette olleet kumpaakin, ja päästätte irti tarpeesta tuomita sen, mitä on edessänne maailman teatterina, energioiden tapahtumina ja sielun itsensä löytämisenä, kun se elää ihmisenä.
 
Tämä on harvinaista aikaa, jolloin ihmettä ja iloa voidaan kokea kaaoksen ytimessä. Se riippuu teistä, miten päätätte kokea maailmanne. Vapaa tahto ilmentyy nyt ja ajatuksenne ja aikomuksenne toteutuvat aina vain nopeammin. Tiedämme teidän pian keksivän, miten navigoidaan kasvavalla varmuudella niiden esteiden läpi, joita on kasvutilaisuuksina.
 
Sinuksiamme teille, rohkeimmista rohkeimmat, uskaliaat ystävämme, jotka olette vapaaehtoisesti täällä nyt. Kutsukaa enkeleitä, arkkienkeleitä, mestareita ja galaktista perhettänne tukemaan, silloin kun tarvitsette sitä, ja tietäkää, että seisomme aina rinnallanne koko päivän ja uniajan. Olemme yhtä kanssanne ja oivallus tuosta ykseydestä löytää teidät pian, jollei ole jo löytänyt.
 
Menkää eteenpäin ja olkaa.
 
Namaste.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >