HomeViestejäElizabeth Ayres Escher26.2.2013 - Metamorfoosi - kaikki on muutostilassa

26.2.2013 - Metamorfoosi - kaikki on muutostilassa

METAMOFROOSI - KAIKKI ON MUUTOSTILASSA
 
Jumaläidin enkelijoukkoja kanavoinut Tazjima (bluedragonjournal.com)
26.2.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Olemme Jumaläidin enkelijoukot.
 
Tervehdimme teitä tänään, kun kevät alkaa antaa ensimerkkejä saapumisestaan pohjoiselle pallonpuoliskolle. Kun ensimmäisten sipulikukkien lehdet tukevat läpi talvipuutarhan kylmästä ja kosteasta maaperästä, tekin käytte läpi metamorfoosia ja muututte muodosta toiseen. Maailmamme seuraa esimerkkiä, kun muutoksesta tulee jatkuva kumppani ja seuraa joskus kantapäillänne, kun kuljette päivänne läpi. Mikään ei pysy entisellään - kaikki on muutostilassa.
 
Olemme enkeleitä, jotka tottelevat Jumaläitiä. Teemme läheisesti työtä arkkienkeleiden ja niiden henkilöiden oppaiden kanssa, jotka toimivat tiennäyttäjinä ja valotyöntekijöinä maaplaneetalla tänä aikana. Haluamme puhua teille monista asioista, ennen kaikkea niistä monista muutoksista joita kehonne ja mielenne käy läpi.
 
Ensinnäkin käytte läpi intensiivistä kasvujaksoa kuin kehittyvä sikiö äidin kohdussa. Kehonne muuttuu vaiheittain ja tulee valokehoksi, mutta muistakaa, että muutosten ilmentyminen fyysisyyteen vie aikaa. Muutokset suodattuvat sielusta mentaali-, tunne- ja lopulta fyysiseen kehoon, samalla tavalla kuin uuden kehon kehittyminen.
 
Kun käytte läpi fyysistä transformaatiota, käytte myös läpi muutosta siinä, miten näette maailman. Yhteytenne henkeen kasvaa ja yhdistymisen myötä tulee sen muistaminen, kuka ja mitä olette - enemmän kuin keho, enemmän kuin ihminen. Olette Luojan aspekti, Jumalan osa. Olette jumalainen olento, joka tulee maailmaan oppimaan itsestään ja auttamaan toisia muistamisessa.
 
Jokainen teistä käy läpi myös voimakasta puhdistumisjaksoa, missä kaikki se mikä kuuluu vanhaan toimintamalliin, riisutaan taidokkaasti olemuksestanne. Huomaatte, että se mitä luulitte itseksi, oli kaukana siitä todellisesta itsestä, mikä hitaasti paljastuu käydessänne läpi tätä transformaatiota. Alatte unohtaa, muistot häviävät - myös ne sanat ja asiat joita olette oppineet menneisyydessä, häviävät mielestänne. Kun unohdatte, alatte oppia elämään hetkessä, nykyisyydessä, nyt-hetkessä.
 
Saatatte huomata yhtäkkiä kummallisina hetkinä muistavanne jonkin vanhan suhteen, kauan menetetyn rakastajan tai ystävän, sukulaisen jota ette ole nähneet tai jolle ette ole puhuneet vuosiin. Saatte ehkä vilauksen tapahtumasta, joka oli ennen merkittävä teille ja josta olette pyrkineet pitämään kiinni, mutta yhtäkkiä se ei enää näytä tärkeältä. Päästäkää siitä irti. Päästäkää siitä kaikesta irti … traumasta, tunteista, jonkun toisen tekojen tai sanojen väärintulkinnasta, irrallisista muistopätkistä siihen liittyen kuka luulitte olevanne. Te ette ole enää tuo ihminen, jota voitaisiin niin helposti loukata tai satuttaa. Te ette enää tunne tarpeelliseksi roikkua kiinni siinä, mikä on mennyt pois elämästänne. Teistä ehkä tuntuu, että nämä välähdykset menneisyydestänne ovat melkein kuin kuvia toisesta elämästä.
 
Kehoanne - tunne-, mentaali- ja fyysistä kehoa - huutelee valovirta. Tämä virta irrottaa ja poistaa lempeästi traumat, jotka ovat olleet kauan tallennettuna solurakenteeseenne, myös toisista elämistänne huokuvat traumat. Antakaa näiden muistojen ja kuvien kulkea lävitsenne, huuhtoutua siihen valoon mikä työskentelee solujenne kanssa. Tuntekaa tunteet, kun ne vapautuvat sähkömagneettikentästä ja häviävät eetteriin ympärillänne. Käytte läpi koko olemuksenne syvällistä parantumista. Sallikaa sen vain tapahtua. Se on lahja taivaasta, omalta korkeammalta itseltänne joka toi teidät tänne kokemaan taivaan maan päälle tuomisen prosessia, maadoittaen ylösnousemusenergioita fyysiseen kehoon, kun planeetta käy läpi omaa ylösnousemustaan.
 
Tunnemme, että monilla valotyöntekijöillä on ollut kasvavaa menetyksen, kenties vähän pettymyksen ja paljon turhautumisen tunnetta, kun on oivallettu monien sellaisten ylösnousemusoireiden palanneen, jotka luultiin käsitellyn loppuun ennen joulukuuta. Nämä oireet ovat merkki, että käytte läpi syvällistä muutosjaksoa - vertauskuvallista prosessia, missä teistä tulee uusi olento, joka pystyy ankkuroimaan ja kantamaan korkean taajuuden energioita fyysisessä kehossa ja edelleen toimimaan maailmassa. Tuomalla valoa kehoonne teette maailmalle mahdolliseksi ylösnousta taas siihen Kristus-taajuuteen, mistä se laskeutui kauan sitten. Planeetastanne on tulossa pyhä planeetta - yksi kahdestatoista planeetasta universumissa - hyvin erityinen paikka ja te olette täällä auttamassa tässä synnytysprosessissa. Kyse on pyhästä luottamuksesta ja tällä hetkellä se on tekeillä.
 
Kun jatkatte erilaisten ylösnousemusoireiden kokemista, ymmärtäkää, että se vaatii todella kärsivällisyyttä. Sekä te että planeetta olette raskaana oleva nainen, joka yrittää käsitellä kipuja ja särkyjä, epämukavuutta ja muutoksia kehorakenteessa, tunteita ja kuumia aaltoja, ailahtelevuutta jne. - kaiken tarkoituksena on luoda jotain uutta yhdessä, uusi maailma.
 
Tuntekaa, mikä antaa teille rauhaa ja rentoutumista. On jo riittävän vaikeaa raskaana olevalle naiselle tuntea epämukavuutta yhdeksän kuukauden raskausajan - monet teistä ovat käsitelleet näitä muutoksia päivittäin jo vuosia. Ne jatkuvat niin kauan, kuin on tarpeellista, joten opetelkaa kärsivällisyyttä ja olemaan ystävällinen itsellenne. Kuunnelkaa, mitä kehonne tarvitsee hetkessä saadakseen olonsa mukavaksi, antakaa sille tarvittua lepoa ja hellitelkää itseänne vähän. Olkaa ennen kaikkea lempeä itsellenne ja ympärillänne oleville. Monet käyvät myös läpi muutoksia, joista he ymmärtävät erittäin vähän. Toiset voivat saada rohkeutta suuremmasta tietoisuudestanne ja tyynestä läsnäolostanne ja alkavat ymmärtää, että prosessi on luonnollinen. Prosessi on nähty ja sitä on suunniteltu pitkän aikaa, aina siitä lähtien kun maailma putosi matalampiin tiheyksiin ja jo aiemmin. Tämä pitkä sykli oli ennalta järjestetty ja nyt paluu valoon on melkein tehty.
 
Kun transformaatiojakso jatkuu seuraavat kuukaudet, huomaatte tulevanne kontaktiin niiden kanssa, joilla on samanlainen taajuustaso kuin omanne. Jotkut teistä alkavat työskennellä sieluperheensä toisten jäsenten kanssa, jotka ovat joko ruumiillistuneena planeetalle tai osallistuvat galaktisiin ryhmiin, joiden aluksia on taivaalla planeettanne yläpuolella, ja työskennellä myös niiden kanssa, jotka toimivat henkimaailmasta.
 
On ollut yksinäistä aikaa monilla valotyöntekijöillä, jotka ovat olleet ripoteltuna ympäri planeettaa, monien ollessa ainoa valoankkuri omassa yhteisössään. Kuitenkin useampien ihmisten herätessä, noilla samoilla valotyöntekijöillä on enemmän kysyntää, kun ihmiset alkavat kysellä kaikkea heidän elämästään. Vain rauhallinen läsnäoleminen auttaa näitä uusia etsijöitä löytämään enemmän itseään. Ihmiset ovat herkempiä värähtelylle ja ajattelulle, mitä tällä hetkellä oivalletaan. Tyyni läsnäolonne auttaa kovasti ja ihmiset reagoivat rentoutumalla seurassanne.
 
Mitä voitte tehdä itsenne hyväksi ja valmisteluna jatkotyötänne varten täällä? Opetelkaa kuuntelemaan hiljaista sisäistä ääntä. Alkakaa harrastaa kanavointia, jos se tuntuu mukavalta. Tietysti päiväkirjan pitäminen, taide ja musiikki ovat hyödyllisiä lievittämään kaikkea tänä aikana heräävää kiihtymystä.
 
Muistakaa, että te kanavoitte aina korkeampaa itseänne, sieluanne ja monadianne (sieluperhe) tavoilla, jotka eivät aina ole kovin ilmeisiä. Kun alatte virittyä enemmän, hengen hienovaraisista viesteistä tulee selvempiä. Ja jos te ette kuuntele, niin on tapoja, joilla henki voi saavuttaa ja lopulta saavuttaakin teidät. Unet, intuitiivinen ymmärrys, epätavalliset näyt ja tapahtumat, toistuvat kuviot ja numerosarjat - pitäkää silmänne ja korvanne auki niille merkeille, joilla henki yrittää kommunikoida, ja olkaa sitten avoin sille, mitä tulee.
 
Te kaikki tulitte suorittamaan tiettyjä tehtäviä tai dharmaa. Jotkut teistä eivät tiedä, mitä tämän työn pitäisi olla. Siitä tulee selvempää tulevina päivinä ja kuukausina ja voitte auttaa avautumista mahdollisuuksille opettelemalla hyväksymään itsenne sellaisena, kuin olette.
 
Monet teistä ovat tulleet pelkästään muutamaan energioita, kun ne kulkevat kehonne läpi, ja käymään läpi henkeen jälleenyhdistymisprosessia - yhteys minkä useimmat ihmiset ovat kadottaneet, vaikka he pitäisivätkin itseään henkisinä ihmisinä. Ihmiskunta on unohtanut jumalaiset juurensa, sen ettei tarvita välittäjää yksilön ja Jumalan välillä. Jokainen ihminen on sielunsa laajentuma, mikä asuu kulkuneuvossa, kehossa.
 
Se mitä on pidetty tällä planeetalla henkisyytenä, on monissa tapauksissa pelkästään epäjumalanpalvontaa, ihmisten palvoessa olentoja, joita he pitävät korkeampina ja suurempina, mitä he itse koskaan ovat. On nähty, että uskonto ja opinkappaleet ovat jakaneet ihmisiä ja edistäneet epäluottamusta, vihaa ja ahdasmielisyyttä, yhdistävänä voimana olemisen sijasta.
 
Kaikissa uskonnoissa on hyvää, koska kehittyneet sielut ovat aloittaneet ne kaikki, mutta alkuperäisiä opetuksia ovat enimmäkseen vääristäneet ja manipuloineet ne, jotka ovat halunneet valtaa ja auktoriteettia toisiin. Se jää, mikä uskonnollissa opetuksissa on hyvää - loput riisutaan pois.
 
Monet hurskaat ja hyvät ihmiset järkyttyvät merkittävästi havaitessaan, miten ne henkiset johtajat ovat manipuloineet ja kontrolloineet heitä, joihin he ovat luottaneet. Peittelyn, petoksen ja valheiden kerroksia alkaa jo paljastua. Lisää tulee ja sen tuloksena voi leimahtaa reaktioita ja raivoa. Opetelkaa olemaan tyyni saari myrskyssä, niin että ne joiden kanssa olette vuorovaikutuksessa, näkevät, että on toinenkin tapa - olla rauhallinen, seesteinen ja tasapainossa ja antaa sen mennä, minkä on aika lähteä.
 
Näemme koko maailmanne kokevan kasvukipuja tällä hetkellä. Instituutiot hajoavat liitoksistaan, joskus hyvin yllättävillä tavoilla, kuten paavin irtisanoutuminen, hallitsijoiden kruunusta luopuminen, jatkuvat järkytykset talousmaailmassa, ammattiurheilijoiden paljastukset ja muut kehityssuunnat. Ne rakenteet puretaan, jotka kehitettiin Kali Yugan pimeänä kautena - niiden perusta on poistettu. Se mitä näette massamediassa, on enimmäkseen savuverhoa - talous horjuu, kun ahneet pankkiirit yrittävät edelleen velottaa mailta rahasta korkeita korkotasoja. Tavalliset ihmiset alkavat herätä nopeasti. Vaaditaan tällaista voimaa muutoksen pakottamiseen massoissa. Aivan kuten kasvihuonekukka pakotetaan kukkimaan varhain, niin myös ihmiset pakottaa heräämisprosessiin yksi alue heidän elämässään, mikä vaikuttaa syvästi - raha.
 
Lopulta ihmiset näkevät, että raha on vanhan toimintamallin keinotekoinen rakenne, mikä keksittiin pitämään ihmiset kurissa. Raha ei ole välttämätöntä. Ihmiset kehittävät lopulta vaihto- ja jakamisjärjestelmiä, mitkä onnistuvat kiertämään ne ongelmat, joita vanhentunut pankkijärjestelmä on luonut.
 
Kun ihmiset alkavat herätä, ensin he ovat ehkä vihaisia. Myös jotkut teistä valotyöntekijöistä ovat edelleen vihaisia ja ohjaatte ajatuksenne siihen, minkä näette negatiivisena maailmassanne. Ehdotamme lempeästi, että siirtäisitte ajatuksenne pois vanhan toimintatavan nopeasti lahoavista elementeistä, kun se jatkaa hajoamista itsestään ilman teidän avustustanne. Muistakaa, että te olette luojia. Ajatuksenne ovat voimakkaampia, mitä useimmat teistä ymmärtävät tällä hetkellä. Se mihin keskitytte eniten, ilmentyy maailmaanne. Opetelkaa pitämään ajatuksenne keskittyneenä positiivisempiin lopputuloksiin - vaikkeivät ne ilmenny suoraan, ne ilmentyvät melko pian.
 
Tällä jaksolla ilmentyy paljon muutoksia jokapäiväiseen elämäänne, kun siitä mikä on ollut hallitseva voima maailmassanne, tulee tuhon oma ja se lähtee. Instituutiot jotka olivat kerran yhteisön perusta, paljastuvat joksikin muuksi. Paljastuksia tulee jatkuvasti ja kiivaasti, mikä saa aikaan paljon järkytystä ja levottomuutta väestön keskuudessa. Hallitukset eivät pysty antamaan tarvittavaa tukea asioiden korjaamiseen, kun niiden rahavarat ehtyvät tai kun ihmiset nousevat kapinaan ankaria keinoja ja lisääntyneitä veroja vastaan.
 
Älkää odottako hallitusten tekevän ihmeitä tai ratkaisevan mahdottomia ongelmia, mitä ahneus, näkemyksen puute ja sekasorto ovat saaneet aikaan. Jotkut teistä havaitsevat, että kun alatte avautua moniulotteiselle itsellenne, ratkaisuja näihin ongelmiin tulee esiin. Monia upeita ja luovia näkemyksiä voidaan ottaa käyttöön, sitten kun ne instituutiot jotka olisivat estäneet näitä asioita toteutumasta, ovat hävinneet maailman näyttämöltä.
 
Uusi maailma syntyy ja te olette täällä auttamassa sen synnyttämisessä. Te olette kätilö ja raskaana oleva nainen, isä ja äiti. Yhdessä synnytätte Kristus-lapsen itsessänne ja maailmassa. Kristus-taajuudet palaavat tähän maailmaan ja te ankkuroitte nuo energiat tänne "kaunistellulla" valokehollanne ja yhtenäisellä voimakentällänne.
 
Päätitte olla täällä tarkoituksesta, pyhästä tarkoituksesta. Avautukaa suuremmalle olemuksellenne ja löytäkää tuo tarkoitus itsellenne. Uskomme, että hämmästytte sitä, miten lahjakkaita te kaikki olette jo nyt. Olette aliarvioineet valtavasti luomiskapasiteettinne. Nyt teillä on tilaisuus alkaa käyttää noita taitoja, joiden mestari teistä on tullut toisissa ulottuvuuksissa, ja tuoda ne fyysiseen todellisuuteen tälle planeetalle tässä ja nyt.
 
Käyttäkää hyväksenne tämä valmistautumis- ja transformoitumisaika ja levätkää, tervehtykää ja kerätkää voimanne. Kun eri aikajanat ja maailmat alkavat erota tämän vuoden loppua ja seuraavaa kohti, niin maailmanne todellinen uudelleenrakentaminen alkaa. Nyt on aika valmistautua.
 
Siunauksemme kulkevat kanssanne. Kutsukaa meitä auttamaan, kuulemme teitä. Namaste.
 
Kiitos, rakkaat Enkelit.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >