HomeViestejäFran Zepeda15.6.2015 - Olette astuneet uuteen vaiheeseen heräämisessänne

15.6.2015 - Olette astuneet uuteen vaiheeseen heräämisessänne

OLETTE ASTUNEET UUTEEN VAIHEESEEN HERÄÄMISESSÄNNE
 
Lady Nadaa kanavoinut Fran Zepada (franheal.wordpress.com)
15.6.2015
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tervehdys, rakkaat. Olen lady Nada ja esittelen teille uuden perspektiivin heräämiseenne. Kyllä, olette päässeet pitkälle. Mikään analysointimäärä ei voi paljastaa, miten pitkälle. Teidän täytyy sen sijaan TUNTEA ero, se laajentuminen ja suloinen keveys minkä olette saavuttaneet tähän mennessä.
 
Kun astutte suurempaan heräämiseen joka nyt-hetki, on vaikeaa määritellä muutoksianne, muuten kuin sanoa, että olette astuneet uuteen vaiheeseen heräämisessänne ja on välttämätöntä vain tuntea ja hyväksyä muutokset. Älkää keskittykö niihin liikaa. Sen sijaan kerätkää ne ja sisällyttäkää uuteen perspektiiviin itsestänne.
 
Minkään aiemman arviointitapanne laskelmat eivät paljasta todellista kasvua ja laajentumista, minkä olette saavuttaneet. Ja laajentumista ja kasvua on vielä lisää tulevina päivänseisausenergioiden vastaanottopäivinä.
 
Rakkaani, olette kulkeneet hyvin pitkän tien ja olette jo käsittäneet, että teitä palvelee hyvin, kun heitätte pois kasvunne aiemman arviointitavan. Sillä yhdistyessänne lisää korkeampaan itseenne, "minä olen" –olemukseenne ja Lähteeseen, olette saavuttaneet niin suuren laajentumisen, että sitä on vaikea selvittää … Se on hyvin laajaa, kuitenkin hyvin kevyttä ja tuntuu melkein muodottomuudelta – olette kuitenkin samaan aikaan tiukasti maadoittunut Äiti Maahan ja äärettömästi yhdistynyt Lähteeseen ja toisten sydämiin.
 
Tässä uudessa laajentumisessa on vapaudentuntua. Laajentumisenne valppaan tarkkailun lopettaminen sallii enemmän vapautta ja laajentumista. Nauttikaa tästä uudesta vaiheesta, rakkaat ystävät, sillä olette puhdistaneet paljon lisää salliaksenne tämän jumalaisen ydinolemuksenne puhtaan ja selkeän tunteen säteillä vielä kirkkaammin kuin koskaan.
 
Ottakaa nyt hetki, rakkaat ystävät, ja vain hengittäkää kanssani, hengittäkää sisään ja ulos, laajentuen rakkaudella kaikkien solujenne läpi, kaikkien monien aspektienne läpi, sen monisyisen jättiverkon läpi, mikä yhdistää kaikkien ihmisten sydämiin, Galaktiseen keskukseen, Kaikkeen olevaiseen, Lähteeseen. Olette laajentuneet riittävästi sisällyttääksenne KAIKEN hengitykseenne, rakkaat ystävät. Tuntekaa tuo laajentuminen nyt.
 
Tunne ykseydestä Kaiken olevaisen kanssa on nyt suuri osa teitä ja todellisuus, josta olette tietoinen. Se on tunne, mitä kukaan muu ei voi kuvata, koska tämä on TEIDÄN kokemuksenne laajentumisesta – jokainen on ainutlaatuinen omassa suurenmoisessa heräämisessään ja kuitenkin hyvin yhdistynyt kaikkiin, koska olette hyvin yhdistyneitä jumalaisessa rakkaudessa.
 
Nauttikaa tästä hiljaisesta keveyden, rakkauden ja vapauden tunteesta, mikä kehittyy sisällänne. Tuntekaa, että kaikki esteet on poistettu ja potentiaalianne ja mahdollisuuksianne on parannettu jokaisella hengenvedolla sitä uutta valoa, mitä tulee soluihinne nyt.
 
Tämä ei ole prosessinne arvioinnin tai tuomitsemisen aikaa. Tämä on aikaa päästää täysin irti ja antautua korkeammalle itsellenne, sillä se vie teidät sitä pidemmälle ylösnousemusmatkallanne, mitä enemmän luotatte siihen. Pyytäkää jatkuvasti yhdistymistä siihen ja kommunikoimista sen kanssa (korkeamman itsen) ja perspektiivissänne tapahtuu suuri muutos – hiljainen kotiinpaluu todelliseen jumalaiseen itseenne.
 
Luottakaa sisäiseen opastukseenne, rakkaat ystävät, sillä kukaan ei voi johdattaa teitä niin kuin korkeampi itsenne. Luottakaa, että olette siinä, missä teidän pitäisi olla juuri nyt, ja rentoutukaa siihen. Maadoitukaa ja ankkuroitukaa tähän uuteen kohoamisen tunteeseen, mikä leviää teihin nyt. Päästäkää jatkuvasti irti niistä esteistä, millaista kerran tunsitte olevan heräämisessänne ja ylösnousemuksessanne, ja olkaa täysin avoin kaikelle, mitä teille annetaan.
 
Työntäkää nuo esteet pois ja toivottakaa tervetulleeksi kaikki heräämistuntemukset, jotka koputtavat sydämenne ovelle nyt. Taivas on rajana, kuten sanotaan. Ei tuomitsemista, ei mielipiteitä, vain avoimuus kaikille mahdollisuuksille ja tuolle suloiselle valon ja rakkauden heräämiselle, mikä tunkeutuu olemassaoloonne nyt. Antakaa sen rakentua huippuunsa ja sopeutukaa siihen ja olkaa aina valmis enempään.
 
Rakkaat ystävät, nyt on teidän aikanne ylittää kaikki odotukset, hylätä kaikki aiemmat havainnot siitä, mitä on olla täysin hereillä, ja sallia äärettömien mahdollisuuksien levitä jumalaiseen olemukseenne nyt.
 
Jumalainen rakkaus opastaa teitä. Antautukaa sen äärettömille mahdollisuuksille, kun se transformoi teitä jokaisella jumalaisen rakkauden hengenvedolla.
 
Namaste.
 
Rakkaudella ja palvellen, olen lady Nada.
  -----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.  

< PrevNext >