HomeViestejäJohn Smallman31.8.2020 - Ihmiset kaikkialla ottavat takaisin täysivaltaisuutensa yksilöinä

31.8.2020 - Ihmiset kaikkialla ottavat takaisin täysivaltaisuutensa yksilöinä

IHMISET KAIKKIALLA OTTAVAT TAKAISIN TÄYSIVALTAISUUTENSA YKSILÖINÄ

Saulia kanavoinut John Smallman (johnsmallman.wordpress.com)
31.8.2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Kun heräämishetkenne tulee aina vain lähemmäksi, maailmanlaajuisesti voi aistia innostuneisuuden ilmapiirin, kaikista niistä huonoista uutisista huolimatta joihin valtavirtamedia keskittyy jatkuvasti ja kovaäänisesti. On todellakin paljon tuskaa ja kärsimystä, kun ikivanhat vihat ja katkeruudet nousevat ihmisten tajuntaan tunnustettavaksi, anteeksiannettavaksi ja vapautettavaksi. Tietoisuus monien vanhojen ihmiskäyttäytymismallien järjettömyydestä – kahdenkeskisten, perheiden, yhteiskunnallisten, poliittisten ja uskonnollisten organisaatioiden – leviää, ja ihmiset tekevät selväksi, että valtava maailmanlaajuinen muutos on välttämätön NYT!
 
Kaikille tulee ilmeiseksi, että rauhan ja harmonian vallitsemiseksi, kaikkien ykseyttä ja yhteyttä täytyy kunnioittaa hyväksymällä toisensa harmonisesti ja rakastavasti, kaikista niistä näennäisistä eroavuuksista huolimatta, joita näette toisissanne. Ihmiskunta on valtava perhe, jossa on monia erilaisia kiinnostuksia ja luomiskykyjä, ja nyt on aika tunnistaa tämä ja kunnioittaa kaikkia veljiänne ja sisarianne sen sijaan, että jakaudutte vastakkaisiin ryhmiin, jotka arvostelevat ja tuomitsevat toisten ryhmien ulkomuodon, uskomukset, luomispyrkimykset jne. Olette tienneet hyvin pitkään, ettei se toimi, ja silti epäkypsä ja egoistinen tarve olla oikeassa – jossa hyvin monet roikkuvat – on tehnyt teille käytännössä mahdottomaksi oikeasti kunnioittaa edes toisianne, koska ette hyväksy omaa itseänne.
 
Tuon hyväksymättömyyden tunne on tulosta eriasteisista traumoista, joita teille aiheutettiin lapsuuden aikana. Kukaan teistä ei ole kasvanut aikuisuuteen tämän lapsuuden hyväksymättömyystrauman vaikuttamatta – niin tuskallisen trauman, että teidän täytyi kieltää se tai haudata syvälle sisäänne, pois näkyvistä ja pois mielestä, kyetäksenne kohtaamaan ja saamaan yhteyden muihin, vaikka ne pysyivät edelleen tietoisessa tajunnassanne tunteena, ettei ole tarpeeksi hyvä.
 
Sitä minkä olitte kätkeneet syvälle sisäänne täysin epähyväksyttävänä, heijastivat teille jatkuvasti muut, jotka olivat samalla tavalla traumatisoituneita ja jotka te sitten tuomitsitte – aivan kuten teidät oli tuomittu pienenä. Kasvaminen ihmisvauvasta kypsäksi aikuiseksi ei ole helppoa, ja monet traumatisoituivat niin paljon, etteivät he ole koskaan onnistuneet kypsymään tunteiltaan tai psyykkisesti. Monet heistä käyttivät sitten fyysisiä tai älyllisiä kykyjään itsensä puolustamiseen sitä vastaan, mikä tuntui toisten melkein jatkuvalta ja aggressiiviselta hyökkäykseltä, ja etsivät usein valta- ja auktoriteettiasemia löytääkseen jonkinlaista itsensä hyväksyntää, mistä on usein koitunut katastrofaalisia seuraamuksia ihmisten niskaan.
 
Se minkä olette alkaneet hyväksyä normaaliksi käyttäytymiseksi, on ollut lapsuutenne traumakokemusten ehdollistamaa – trauman joka on nyt enimmäkseen piilotettuna tietoisen mielenne ulkopuolelle – ja periaatteessa puolustusmoodissa elämistä, jolloin vahditte jokaista merkkiä sellaisesta yhteenotosta, joka voisi uhata teitä tunteellisesti, psyykkisesti, älyllisesti tai fyysisesti. Eläminen tuollaisessa valppaustilassa on tietysti hyvin stressaavaa ja energeettisesti kuluttavaa. Mutta koska se on ollut hyvin pitkään ilmeisen keskeinen elämäntapa, siitä on tullut normaalia useimmille ihmisille, ja näin stressistä on tullut oletettu asia ja sitä käsitellään päivittäin, kunnes se heikentää teidät täysin, jolloin monet sitä kokevat etsivät lääketieteellistä apua.
 
Se ei ole tapa, jolla valitsisitte elää. Sen vuoksi katselette usein pienten lasten – ennen kuin heistä tulee liian traumatisoituneita – leikkivän ja yhdistyvän elämään iloisen spontaanisti ja ihmettelette, miksi te ette voi löytää samaa iloa elämässä, edes hetkellisesti. Tämä ihmetteleminen on kannustanut viimeisten vuosikymmenten aikana ihmiset etsimään palkitsevampia ja nautittavampia tapoja elää, ja se on tuonut siksi heidän tietoisuuteensa modernin pikatahtisen elämän järjettömyyden – siinä ei ole aikaa vain olla. Ja silloinkin kun ihmiset oivaltavat tämän ja yrittävät rentoutua vähän aikaa tekemättä mitään tai meditoiden, melkein jatkuva ja sinnikäs tarve tehdä jotain – mitä tahansa! – saa heidät etsimään jonkinlaista häiriötekijää. Ja modernissa elämässänne on lukemattomia tilaisuuksia häiriötekijöihin, jotka näyttävät teistä usein vaativan välitöntä huomiotanne, mutta jotka eivät selvästi vaadi – paitsi voimakkaalta tuntuvassa tarpeessanne saada jokin häiriötekijä.
 
Kuten on ilmiselvää, ihmiset ovat valmiita muutokseen ja vaativat muutosta, ja auktoriteettiasemassa olevat ihmiset jotka ovat yleensä melko egoistisesti motivoituneita, eivät voi nähdä tätä, kieltäytyvät näkemästä sen tai heillä on niin kova halu säilyttää vallantunteensa, että he yrittävät pitää otteensa siitä antamalla uusia ja epähyväksyttäviä sääntöjä ja määräyksiä säilyttääkseen vallitsevan tilan – autoritaarisen kontrollin – ja vaatimalla, että poliisi ja muut "turvavoimat" sitten tuputtavat niitä. Tämä lähestymistapa on aina näyttänyt toimivan menneisyydessä.
 
Mutta tuo menneisyys on ohi! Muutos, vääjäämätön ja ehdottomasti välttämätön muutos, tapahtuu, ja se jatkuu, kunnes vanha järjestys yksinkertaisesti hajoaa, koska siltä puuttuu täysin yleinen tuki. Uutta ympäristöä jossa rauha, rakkaus, hyväksyntä, ymmärrys ja yhteistyö yhdistävät kaikkia, muodostetaan, ja merkkejä tästä tulee näkyviin monissa paikoissa. Ihmiset kaikkialla ottavat takaisin yksilöllisen täysivaltaisuutensa – täysivaltaisuuden jonka kera heidät luotiin – elääkseen ilossa ja vapaudessa ja ollen, mitä heidän rakastava ja uskomattoman herkkä sydämensä opastaa heitä olemaan, edes pienenkään syyllisyyden, häpeän tai hyväksymättömyyden tunteen estämättä, koska tuollaiset tunteet tai negatiiviset itsen tuomitsemiset ovat ja ovat aina olleet täysin pätemättömiä!
 
Olette kaikki jumalaisia olentoja, joilla on väliaikainen kokemus muodossa ihmisenä. Ihmisenä tehtävänne oli kehittyä henkisesti. Olette tehneet sitä aioneita, ja tämän evoluutioprosessin hedelmät alkavat kypsyä kauniisti, kun niistä alkaa tulla mitä suurenmoisin sato kaikkien nautittavaksi. Sen vuoksi valmistautukaa juhlimaan.
 
Suurella rakkaudella, Saul
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >