HomeViestejäJohn Smallman22.8.2010 - Liekki jota ei voi sammuttaa valaisemaan tienne Kotiin

22.8.2010 - Liekki jota ei voi sammuttaa valaisemaan tienne Kotiin

Liekki jota ei voi sammuttaa valaisemaan tienne Kotiin

Ihmiskunnan siirtyminen täyteen tietoisuuteen tulee olemaan mitä loistavin tapahtuma. Jo näennäisestä Jumalasta irtautumisestanne lähtien monia aikoja sitten, olette etsineet tietänne Kotiin. Sillä hetkellä kun irtauduitte Hänestä, näytti että siirryitte äärettömän kauas, ja tämä oli suuri järkytys. Ajattelitte kuitenkin että olisi yhtä helppoa ja nopeaa palata takaisin Häneen jos haluaisitte, joten jatkoitte kuvitellun todellisuutenne rakentamista ja tutkimista. Kun aika siellä kului, hämmennyitte ja lumouduitte yhä enemmän siitä mitä olitte rakentaneet, kunnes lähes kaikki muistot todellisesta pyhästä tilastanne oli unohdettu - olitte, niin näytti, sulautuneet kuvitelmaan pieninä, merkityksettöminä, voimattomina olentoina, ja eksyitte ja kauhistuitte.

Tilanne ei ollut mitenkään miellyttävä ja käytitte mielikuvitustanne yrittääksenne rakentaa jotain kauneutta, järjestystä ja järkeä olemattomaan ja mielettömään painajaiseen. Näin pystyitte jonkin aikaa kieltämään ja tukahduttamaan kauhunne, ja rakentamaan tilapäisiä ympäristöjä jotka vaikuttivat suhteellisen viihtyisiltä ja turvallisilta. Mutta tämän turvallisuuden tunteen alla huolenne säilyi, ja mitä enemmän yrititte tukahduttaa sitä, tai olla välittämättä siitä, sen voimakkaammaksi se kävi. Lopulta aloitte keksiä jumalia joita voitte syyttää tuskastanne ja sitten yrittää lepyttää, sen toivossa että vapautuisitte tai pakenisitte tuosta synkästä todellisuudesta.

Kuitenkin, kun näennäisesti erositte Jumalasta, Hän pystyi näkemään ennakolta sen tuskan ja kärsimyksen jonka kokisitte, ja Hän asensi sisäänne liekin jota ei voi sammuttaa valaisemaan tienne Kotiin, kun viimein huomaisitte ja tunnustaisitte tilanteenne kestämättömyyden. Liekki teidän kaikkien sisällänne, jota kieltäydyitte näkemästä tai tunnustamasta niin kauan ja sen sijaan yrititte piilottaa tai tuhota, on taas näkyvä teille. Kun etsitte tarkoitusta elämässänne - rakastavaa jumalaa joka syleilee ja hyväksyy teidät, ja pakoa loputtomasta tapahtumaketjusta joka aiheuttaa niin paljon tuskaa ja kärsimystä teille - tämän pyhän liekin kirkkaus ja selkeys vahvistuu, innostaen teitä kaivamaan se esiin roskien ja romun joukosta jonne yrititte sen piilottaa. Se on pyhän houkutteleva ja varsin vastustamaton. Ette mitenkään voi kieltäytyä tunnustamasta sen läsnäoloa sisällänne tai olla edelleen välittämättä siitä, sillä on Jumalan Tahto että heräätte ja koette ikuisen elämän rajattoman ilon Hänen täydellisen Läsnäolonsa loistavassa kauneudessa, missä mitään muuta ei ole olemassa. Elämä on ikuinen ilo - aina - ja Hänen Tahtonsa on aina, että tämä on kokemuksenne.

Ainoa mitä teidän tarvitsee tehdä on vapauttaa vastustuksenne Hänen Rakkauttaan kohtaan ja avata sydämenne vastaanottamaan Se ja sitten jakaa Se valikoimatta kaikkien siskojenne ja veljienne kanssa - koko ihmiskunnan kanssa, ilman poikkeuksia. Teillä on kaikki taito, kaikki työkalut ja kaikki motivaatio mitä tarvitsette tämän tekemiseen; teidän tarvitsee vain tunnustaa että tämä todella on tahtonne, aivan kuten se on pyhä Tahto ... ja se tulee tapahtumaan!

Joten lakatkaa häiritsemästä itseänne arvostelemalla ja syyttämällä muita näennäisen epätyydyttävistä ja onnettomista elämistänne. Avatkaa sydämenne tälle Rakkauden runsaudelle. Antakaa anteeksi itsellenne ja kaikille muille se kärsimys jota näytätte kokevanne, ja sallikaa tuon kärsimyksen ja mielipahan joka sitä seuraa hajota takaisin olemattomuuteen josta se näytti tulevan. Sitten ... haltioitunut hurmio sulkee teidät syleilyynsä ikuisesti.

Suurella rakkaudella, Saul

< PrevNext >