HomeViestejäJohn Smallman1.9.2010 - Harjoittakaa hyväksyntää ja nauttikaa ihmeellisestä rauhan tunteesta jonka se tuo teille

1.9.2010 - Harjoittakaa hyväksyntää ja nauttikaa ihmeellisestä rauhan tunteesta jonka se tuo teille

Harjoittakaa hyväksyntää ja nauttikaa ihmeellisestä rauhan tunteesta jonka se tuo teille.

Ihmistietoisuudella, sellaisena kuin sen koette kuvitelmassa, on hyvin rajoittuneet kyvyt. Kun olette hereillä oletatte että olette tietoisia koska kehonne aistit tuovat tietoa josta olette tietoisia, ja johon voitte reagoida. Mutta itse asiassa teillä on paljon enemmän tietoa saatavilla kuin mitä kehon aistit - tunto, maku, haju, ääni ja kuulo - mitenkään voivat tuoda tietoisuuteenne. Nämä aistit ovat keskittyneet ja rajoittuneet kuvitelmaan - tuskan, kärsimyksen ja rajoitusten ympäristöön, jonka olette rakentaneet ja yhä rakennatte, kunnostatte ja tuette yhteisellä aikomuksellanne.

Jumala kuitenkin loi teidät varustettuna äärettömillä kyvyillä jotka ovat käytettävissä kaiken aikaa, jopa silloin kun piileskelette kuvitelmassa. Itse asiassa, oma valintanne antaa kuvitellun todellisuutenne rajoittaa teitä, estää teitä käyttämästä näitä mitä ihmeellisimpiä taivaallisia kykyjä. Kun olette valmiita muuttamaan yhteissopimustanne ja avaudutte pyhälle perinnöllenne, nämä kyvyt syöksyvät tietoisuuteenne, hämmästyttäen ja ilahduttaen teitä kaikkia.

Siihen asti, koska Isänne istutti teihin kaikkiin pyhän Rakkauden liekin jota ei voi sammuttaa, voitte kukin erikseen, oman intuitionne tai ohjauksen avulla kytkeytyä henkisiin ulottuvuuksiin saamaan tietoa tai apua auttamaan omassa heräämisessänne. Näin tekemällä autatte myös toisia, sillä kun avaudutte tuolle pyhälle kanavalle, Rakkaus joka virtaa lävitsenne sen kautta vie teidät yhä lähemmäs Isäänne, heikentäen arvostelun, tuomitsemisen ja tyytymättömyyden energiakenttäänne ja vahvistaen rakkauden, hyväksynnän ja anteeksiannon energioitanne. Lopputuloksena energiakentästänne tulee yhä pienempi uhka toisille. Kun pyhät energianne vahvistuvat ja voimistuvat huomaatte merkittäviä parannuksia kaikissa ihmissuhteissanne kun tietoisesti keskitytte voimakkaammin tähän pyhään energiakenttään joka ympäröi ja täyttää teidät joka hetki.

Kaikenlainen arvostelu ja siihen keskittyminen on kuin yrittäisitte sulkea hanaa jonka läpi tuo pyhän Rakkauden yltäkylläisyys virtaa teihin taivaista. Olette kaikki kytkeytyneitä tähän loppumattomaan lähteeseen, ja ohjaatte suoraan asenteillanne ja uskomuksillanne kuinka paljon sitä voi teihin virrata. Ette voi koskaan sulkea sitä kokonaan, koska se tuhoaisi teidät ja lakkaisitte olemasta olemassa, ja se on mahdotonta, sillä Isänne, äärettömässä Rakkaudessaan, loi teidät ikuisiksi ja kuolemattomiksi olennoiksi. Teillä on siitä huolimatta kyky rajoittaa sen virtausta ankarasti, ja mitä enemmän niin teette, sen enemmän koette onnettomuutta ja tyytymättömyyttä elämässänne. Tämä onnettomuus ja tyytymättömyys johtaa kiistoihin, erimielisyyksiin, taisteluihin ja sotiin. Olettehan huomanneet että onnelliset ja tyytyväiset ihmiset eivät tartu aseisiin ja taistele toinen toistensa kanssa? Vain onnettomat tekevät niin, ja he virheellisesti luulevat että toiset ovat vastuussa heidän tyytymättömyydestään.

Joten päästäkää irti arvostelusta, avatkaa hana ja sallikaa Isänne Rakkauden täyttää teidät täydellisesti. Lopettakaa keskittyminen tyytymättömiin alueisiin elämässänne, ja pitäkää huolta siitä joka aiheuttaa teille iloa - luovista kyvyistänne. Ette voi muuttaa toisia, mutta voitte tulla hyvin onnettomiksi yrittämällä sitä. Jos heidän täytyy muuttua, he muuttuvat. Harjoittakaa hyväksyntää ja nauttikaa siitä ihmeellisestä rauhan tunteesta jonka se tuo teille, ja silloin alatte tunnistaa pyhän Valon joka loistaa jokaisessa, ja tarpeenne arvostella haihtuu pois.

Suurella rakkaudella, Saul.

< PrevNext >