HomeViestejäJohn Smallman14.12.2014 - Pakahdutte siitä ykseydentunteesta, mikä kietoo teidät syliinsä

14.12.2014 - Pakahdutte siitä ykseydentunteesta, mikä kietoo teidät syliinsä

PAKAHDUTTE SIITÄ YKSEYDENTUNTEESTA, MIKÄ KIETOO TEIDÄT SYLIINSÄ
 
Jeesusta kanavoinut John Smallman (johnsmallman2.wordpress.com)
14.12.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Täällä, poissa harhasta – niin kuin me olemme – voimme nähdä, että ihmiskunta liikkuu aivan ehdottomasti kohti heräämistä eikä tuota liikettä pysäytetä. Liian monia järjettömiä asioita ja paljastukisia tapahtuu nyt, mikä sallii painajaisen pysyä näennäisen totena.
 
Kun unesta tulee liian intensiivistä tai se näyttää liian todelta, nukkuja herää unesta, kun hän hieroo silmiään ja palaa todellisuuteen. Tätä tapahtuu tällä hetkellä. Jatkakaa vain sen aikomuksen pitämistä, että heräätte harhasta, olette rakastava koko ajan ja ylläpidätte jatkuvasti sen valon, mitä kannatte korkealla.
 
Ihmiskunnan kollektiiviaikomus tukee harhaa ja säilyttää sen tai saa sen romahtamaan ja murenemaan. Jälkimmäinen aikomus on valittu, se vahvistuu ja voimistuu ja sen vaikutuksista on nyt tulossa selviä.
 
Merkkejä harhan hajoamisesta on kaikkialla ja niiden pönkittämisyritykset jotka säilyttäisivät vallitsevan tilan, osoittautuvat äärimmäisen tehottomiksi. Sen perusta murenee korjauskelvottomaksi ja tiedätte sen, joten älkää antako vetää itseänne takaisin harhan tuho- ja hävitysskenaarioon niillä häiritsevillä uutisilla, joita valtavirtamedia raportoi ja joiden tarkoituksena on pitää teidät pelossa. Keskittykää sen sijaan rakkauteen.
 
Rakkaus ympäröi teitä joka hetki ja odottaa mitä kärsivällisimmin teidän avaavan sydämenne sille. Siis avaavan sydämenne ehdottomasti. Ei hyödytä ajatella itsekseen, kuten monet tekevät, että kun toisista – rakkaista, ystävistä, sukulaisista, kirkon johtajista, poliitikoista jne. – tulee kunnioittavampia, luotettavampia, avoimempia ja rakastavampia, sitten teistäkin tulee. Ei se niin mene! Ainoa ihminen joka voi avata sydämesi, olet sinä, ja sen odottaminen, että joku muu avaa omansa ensin, viivyttää vain koko prosessia.
 
Avaamalla sydämenne hyvin tietoisesti ja vahvistamalla pitkin päivää aikomuksenne tehdä niin, saatte sen tapahtumaan. Teidän täytyy muistuttaa itseänne olemaan rakastava riippumatta siitä, mitä ympärillänne tapahtuu. Silloin kun teette näin, se rakkausenergiakenttä mistä teidät luotiin ja minkä syleilyssä teitä aina tiukasti pidetään, kirkastuu ja voimistuu, ja kun unohdatte sen, se himmenee.
 
Unohtaminen ja elämänne jatkaminen "normaalisti", puolustusmekanismi valmiina jokaiseen ivalliseen huomautukseen, loukkaukseen tai hyökkäykseen, mikä ehkä ilmaantuu, laittaa tumman ja raskaan verhon sen kirkkaan jumalaisen valon päälle, mikä palaa jatkuvasti sisällänne, kätkee sen yleisesti näkyvistä ja kannustaa toisia pitämään oman puolustuksensa valmiina ja näin verhoamaan oman sammumattoman rakkauskenttänsä valon.
 
Toisaalta, silloin kun puratte nuo puolustukset ja tarjoatte rakkautta koko ajan toisille, joiden kanssa olette tekemisissä, heitä kannustetaan voimakkaasti purkamaan oma suojansa. Ensin se näyttää hyvin loogiselta – rakastavat ihmiset kokoontuvat, laskevat puolustuksena ja luovat turvallisen ja rakkaudellisen sataman, missä tapahtuu harmonista vuorovaikutusta spontaanisti.
 
Sitten johdonmukaisuuden ja sinnikkyyden kautta jakamasi rohkeus kasvaa ja sinusta olet valmis poistamaan henkilökohtaisen puolustuksesi aina vain vieraammissa olosuhteissa ja tilanteissa. Hyvin nopeasti tiedostat, ettei sinulla ole tarvetta puolustukseen, ja sitten hajotat sen ja näin sinä ja te kaikki, muutatte maailmaa!
 
On todella hämmästyttävää, miten monet maan päällä ovat tällä hetkellä valmiita purkamaan tuon puolustuksen, mikä näyttää palvelleen teitä erittäin hyvin aioneita. Mutta todellisuudessa se on pelkästään mahdollistanut, että tunteenne erillisyydestä, yksinäisyydestä ja hylkäämisestä jatkuu, ja näin vahvistanut pelkojanne ja uskoanne, että tarvitsette puolustusta suojaksenne vaaroilta, jotka näyttävät uhkaavan teitä jatkuvasti.
 
Tällä puolustuksen purkamisella, tällä valmiudella tulla nähdyksi ja merkitykselliseksi, mitä havainnollistavat ilmiantajat ja ne, jotka ovat valmiita julkaisemaan heitä, on ennenkuulumaton vaikutus ympäri maailmaa. Niitä likaisia salaisuuksia jotka teitä kontrolloineet ovat kätkenet teiltä hyvin kauan, ei voi enää pitää – heidän petoksensa ja epärehellisyytensä pettävät ne eikä niillä ole enää mitään piilopaikkaa. Totuus haluaa ulos!
 
Tiedätte varmasti tämän, koska totuus ei voi jäädä pysyvästi piiloon – se voidaan vain kieltää, kunnes paljastuminen tapahtuu. Tiedätte, että tie eteenpäin, tie kotiin todellisuuteen, on polku, mitä se kirkas valo mitä jokainen kantaa ja mikä on tiukasti ja ikuisesti olemuksenne keskuksessa, säteilee eteenne ja valaisee tietänne erehtymättä. Ette voi eksyä, vaikka voitte päättää vitkutella, löntystellä tai näyttää kadottavan tienne päästämällä irti aikomuksestanne olla rakastava joka hetki.
 
Rakastavuus pitää pimennysverhon poissa sammumattomasta valostanne, jotta voitte nähdä polkunne. Silloin kun otatte tauon rakastavan aikomuksen ylläpitämisestä, verho putoaa valonne päälle ja polusta eteenpäin tulee pimeä ja epämääräinen ja se voi näyttää jopa vaaralliselta.
 
Kun koette tämän tilanteen, se merkitsee, että olette unohtaneet olla rakastava jollain tapaa – kenties jokin tuomitseminen, paheksunta, kateellisuus tai viha on vallannut mielenne ja verho on pudonnut valonne ylle ja himmentänyt sen tilapäisesti. Päästäkää vain irti siitä, mikä estää rakkausaikomuksenne, ja tiestä tulee taas selkeä.
 
Todellisuudessa tienne kotiin on aina kirkkaasti valaistu. Silloin kun näyttää olevan toisin, katsokaa sisäänne ja nähkää, mistä sellaisesta pidätte kiinni, mikä ei ole harmoniassa rakkauden kanssa. Silloin kun olette harmoniassa, tunnette rauhaa, ahdistus häviää ja käsittelette hyvin tyydyttävästi kaikki ongelmat, joita syntyy.
 
Olette tehneet sen aiemmin, joten tarvittaessa kutsukaa mieleen ongelmia, jotka olette käsitelleet tyydyttävästi ja menestyksekkäästi, ja muistakaa se mielentila, mikä teillä oli niiden ratkaisemisessa. Huomaatte, että hyväksyntä oli yksi noista tiloista ja että se johti siihen tietoisuuteen, että tilanne voitaisiin ratkaista, mitä seurasi rauha ja ratkaisu.
 
Rakkaus ympäröi teitä joka hetki ja jos avaudutte sille täysin, tunnette sen syleilyn lämmittävän ja lohduttavan teitä. Tämä avautuminen on siitä irtipäästäistä, mikä sisällänne häiritsee ja vetää teitä takaisin harhaan – mikä tahansa mikä ei ole harmoniassa ja mitä ei voi harmonisoida sen kanssa. En usko, että minun täytyy selittää se jälleen!
 
Ajatelkaa siis jotain, mitä todella rakastatte – ihminen, paikka, kokemus – ja kutsukaa sitä mahdollisimman elävänä, kun istutte hiljaa pyhässä sisäisessä turvapaikassanne, ja sallikaa sen hajottaa kaikki, mikä häiritsee tai järkyttää teitä. Se on kaikki, mitä teidän täytyy tehdä saadaksenne taas sisäisen rauhan.
 
Istumalla hiljaa tuon aikomuksen kanssa, kutsutte myös meitä apuun ja vastaamme aina välittömästi, koska odotamme aina kutsuanne. Ei ole erillisyyttä, olemme kaikki yhtä ja niin tiedämme aina, kun kutsutte meitä. Ja kun heräätte, mikä on vääjäämätöntä, pakahdutte siitä ykseydentunteesta, mikä kietoo teidät syliinsä.
 
Rakastava veljenne Jeesus
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >