HomeViestejäJohn Smallman31.7.2013 - Avoimuus on kasvun avain

31.7.2013 - Avoimuus on kasvun avain

AVOIMUUS ON KASVUN AVAIN

Jeesusta kanavoinut John Smallman ( johnsmallman2.wordpress.com)
31.7.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Ihmiskunnan työläs matka kotiin todellisuuteen on melkein loppu, kun teitä auttavien energioiden intensiivisyys lähestyy huippuaan. Ne siirtävät teidät sitten energiaulottuvuuteen, mikä ylläpitää teitä täysin uudella ja innostavalla tavalla.
 
Olette valmistautuneet integroitumaan tähän (teille) uuteen ulottuvuuteen useita vuosikymmeniä ja osa tätä valmistautumista on ollut kannustaa valtavaan tietoisuuden lisääntymiseen keskinäisestä yhteydestä, itse asiassa kaiken olevaisen ykseydestä.
 
Moderni tieteellinen tutkimuksenne on vastuussa siitä valtavasta tiedon laajentumisesta, mikä on johtanut kovasti kaivattuun kollektiiviseen päätökseen kyseenalaistaa ja sitten arvioida uudelleen monia lähtökohtia, mille kaikki uskomusjärjestelmänne perustuvat - uskonnolliset, poliittiset, sosiologiset, psykologiset, koulutukselliset, lääketieteelliset ja myös tieteelliset - ja tehdä oleellisia muutoksia niihin ja siihen tapaan, millä niiden tarjoamaa tietoa tulkitaan.
 
Tieto on valtava informaatiokenttä, mihin teillä on ihmisinä ollut hyvin rajoitettu pääsy. Pääsyy tähän on ollut, että jumalaisesti luotuina kuolemattomina olentoina teille annettiin rajaton tieto, mutta jos nykyisessä tietoisuudeltaan hyvin rajoittuneen älykkyyden tilassa olisitte antaneet itsellenne täyden pääsyn tuohon tietoon, se olisi voinut johtaa toimintaan, mikä olisi voinut aiheuttaa ja luultavasti olisi aiheuttanut vielä enemmän tuhoa ja hirveää vahinkoa Gaialle, kuin olette onnistuneet saavuttamaan tähän mennessä. Eikä se olisi ollut kenkään parhaan edun mukaista!
 
Niinpä kehittyäksenne henkisesti - kuten on ihmiskunnan kollektiiviaikomus - ja tullaksenne taas kerran planeetan suojelijoiksi - syynne olla Gaialla tässä evoluutiokierron kohdassa - on oleellista, että päästätte irti egoistisesta ja ylimielisestä tarpeestanne kontrolloida energioita, jotka opastavat planeettaa ja omaa kehittymistänne, ja myös niistä tunteellisesti harhaanjohdetuista uskomuksista, että olette viisaimpia ja älykkäimpiä olentoja, joita on koskaan ollut tunnetussa universumissa. Eivät tietysti kaikki ihmiset usko näin - silti ylimielisyys on yleinen puolustautumisreaktio, mihin monet turvautuvat tuntiessaan, että ne uskomusjärjestelmät joihin he samaistuvat, ovat hyökkäyksen kohteena tai vaarassa syrjäytyä.
 
Ihmiskunta on kehittymässä henkisesti tilasta, missä kyselemättä hyväksytään kulttuurin kertoma totuus, tasolle missä ihmisnäyttämön ns. totuudet kyseenalaistetaan ja tutkitaan. Tämä on oleellinen askel heräämisprosessissanne.
 
Silloin kun käytetään erottelukykyä, kaikki arvokas voidaan säilyttää ja samalla sivuuttaa kaikki älyttömät opinkappaleet, joita on kiinnitetty näihin filosofioihin aikojen saatossa, mutta jotka silti vaativat ehdotonta oppien noudattamista, vaikka ne ovat selvästi turmeltuneet ja niitä on tulkittu väärin. Avoimuus on avain kasvuun ja evoluutioon, koska se kannustaa ihmisiä tutkimaan lähtökohtia, jotka on otettu itsestäänselvyytenä, ja arvioimaan niitä uuden tiedon valossa.
 
Olette avaamassa sydämenne teitä ympäröivälle jumalaiselle rakkauskentälle ja näin tuo rakkaus yhdistyy teihin ja auttaa teitä näkemään selvemmin ne juurtuneet uskomukset ja pelot, jotka ovat hallinneet teitä hyvin kauan. Tämä kasvava tietoisuus rajoistanne on suuri askel eteenpäin, koska se sallii teidän katsoa niiden ulkopuolelle, ja nähdä, ovatko ne oikeasti rajoja vai ovatko ne vain mukavia puolustusmekanismeja, joita olette muodostaneet välttääksenne kohtaamasta omat pelkonne uskaltautumalla tuntemattomaan.
 
Nyky-ympäristönne rajat ovat kauan sitten kasvaneet hyödyllisyytensä yli ja teidän on aika siirtyä niiden ulkopuolelle. Rakkaus mikä kietoo teidät sisäänsä ja kannustaa teitä jakamaan ja laajentamaan sitä, auttaa teitä tässä. Joka kerta kun sallitte rakkauden opastaa ajatuksianne, sanojanne tai tekojanne, saatte kohottavan palautteen rauhan ja tyytyväisyyden tunteena, koska rakkaus tietää itsensä yhdeksi ja tunnistaa siksi itsensä kaikissa, joiden kanssa olette tekemisissä, ja se jakaa tuon tiedon kanssanne tunteena yhdistymisenne tarkoituksenmukaisuudesta.
 
Rakastava läsnäolo tuo rauhaa ja hedelmällisen yhteyden mahdollisuuden joka tilanteeseen, kuten monet teistä havaitsevat. Tietoisuus tästä leviää nopeasti, koska hyvin monet päättävät päivittäin yhdistyä rakastavasti pelokkuuden sijasta ja sitten rohkaistuvat mahtavasti kokemistaan tuloksista.
 
Kaikki suuret opettajat, mentorit ja mystikot jotka valitsivat maaelämän ihmisenä kulkeakseen keskuudessanne ja jakaakseen tietoaan ja viisauttaan, ovat kertoneet teille, että rakkaus on avain. Rakkaus on iloista, hyväksyvää, innostavaa, lohduttavaa ja innostavaa, kuten on jumalaisesti tarkoitettu.
 
Silloin kun teette rakkaudesta jatkuvan seuralaisenne, pystytte käsittelemään jokaisen tilanteen, mistä löydätte itsenne. Kun kärsitte tai teillä on tuskaa, rakkauden vastaanottaminen ja jakaminen keventää teidän ja niiden taakkaa, joiden kanssa olette kontaktissa tai konfliktissa! Se on puolustautumisen ja vetäytymisen vastakohta, jotka keskittyvät erillisyyden epätodellisuuteen ja joita käytetään tekosyynä jäädä sivuun tai pidätellä myötätuntoa, ja näin korostetaan lisää sitä erillisyyden tunnetta, mikä on jakanut ihmiskuntaa aioneita.
 
Rakkautta tulvii siihen ympäristöön, missä ihmiskunta parhaillaan kokee elämää. Osallistukaa siihen koko sydämestänne ja korjatkaa palkkioita, joita se tarjoaa teille joka hetki. Älkää odottako huomiseen, kunnes teistä tuntuu paremmalta, kunnes joku teitä loukannut pyytää anteeksi, koska jos teette näin, jatkatte vain odottamista ja ilo karttelee teitä. Olkaa rakastava nyt. Se on erittäin helppoa, koska se on luontonne. Päättäkää osallistua vain rakastavasti, koska se on ilon valitsemista.
 
Rakastava veljenne, Jeesus.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >