HomeViestejäJohn Smallman7.7.2010 - Näiden kauhistuttavien ajatusleikkien aika on ohi

7.7.2010 - Näiden kauhistuttavien ajatusleikkien aika on ohi

John Smallman 7.7.2010
http://johnsmallman.wordpress.com/
Näiden kauhistuttavien ajatusleikkien aika on ohi

Ihmiskunnan tuleva siirtyminen täyteen tietoisuuteen on hyvin tärkeä ja merkittävä tapahtuma. Se tarkoittaa paluuta kokemusperäiseen tietoon siitä, että olemme Yhtä toistemme ja Jumalan kanssa, taivaallisen Isämme joka loi meidät Rakkaudessa. Olemme aina olleet Yhtä hänen kanssaan ja tulemme aina olemaan. Tämä on muuttumaton ja muuttamaton ikuisen olemassaolomme tila. Kuvitelma jossa nyt näytätte olevan uppoutuneena, oli harkitsematon ajatus jonka hyväksyitte ja johon keskititte huomionne, ja jonka luulitte antavan teille samanlaisen, mutta erillisen ja itsenäisen luomisvoiman ja kyvyn kuin taivaallisella Isällänne.

Mutta erillisyyden ja itsenäisyyden ajatukset ovat kuvitelmaa koska erillään olo ja itsenäisyys Jumalasta on mahdotonta. On vain Jumala, ja kaikella mitä on, ei sen tähden ole muuta mahdollisuutta kuin olla ikuisesti Yhtä Hänen kanssaan. Jokainen ajatus, jokainen teko vaikuttaa kaikkeen mitä on, ja ajatus joka ei näytä vaikuttavan on kuvitelmaa.

Rakensitte siis kuvitelman ja yrititte erottaa itsenne Jumalasta menemällä siihen ja leikkien ajatusleikkejä joissa kuvittelitte että teillä on voima muuttaa Todellisuutta. Tähän muuttuneeseen tilaan toitte sitten ajatuksen vastakohdista - hyvä/paha, oikea/väärä, mielihyvä/tuska, voima/heikkous - ja käytitte niitä hajottamaan ja hallitsemaan toisianne. Seurasi arvostelua, syyttelyä, tuomitsemista, rankaisua ja kärsimystä, ja kuvitelmasta tuli yhä todellisempi, kun Ainoa pyhä Todellisuus häipyi tietoisuudestanne.

Näiden kauhistuttavien ajatusleikkien aika on ohi, ja teidän täytyy herätä painajaisesta jossa niitä leikitte, niin että vapaudutte loputtomasta ahdistuksestanne koskien turvallisuuttanne ja selviytymistänne, ja ymmärrätte ja koette Todellisuuden jälleen kerran. Teidät luotiin tähän pyhään olotilaan, täysin tietoisina Isänne Rakkaudesta teitä kohtaan ja teidän Häntä kohtaan - täydellisen ilon ja autuuden tilaan. Kun keksitte kuvitelmanne ja menitte leikkimään sinne, ette nähneet ettekä voineet nähdä etukäteen kärsimystä minkä se aiheuttaisi teille, koska Todellisuudessa ei ole ristiriitaa; on vain rauha, harmonia ja yltäkylläisyys.

Aluksi leikki oli kiehtovaa, jännittävää ja mukaansatempaavaa, ja tulitte riippuvaisiksi "Mitähän tapahtuisi jos ...?" tunteesta, ja niin jatkoitte tutkimista yhä syvemmälle kunnes jouduitte ansaan ympäristöön jota ei ollut olemassa, jota ilmeisesti hallitsi aika - loputon ketju tapahtumia jotka johdonmukaisesti johtivat kärsimykseen, tuskaan ja kuolemaan, josta ette pystyneet pakenemaan. Tunsitte itsenne petetyiksi. Luottamus hävisi, ja suljitte yksilöllisyyden tunteenne itseensä, vahvistaen erillisyyden ja hylkäämisen kokemustanne.

Siitä huolimatta epätoivonne ei ollut täydellinen; toivon kipinä jäi jäljelle, sillä syvimmälläkin tiedostamattomuutenne tasolla Isänne varmisti että Hänen Rakkautensa Valo ja Lämpö ei koskaan voinut sammua. Hän ei sallinut mielipuolisuutenne muuttuvan pysyväksi, sillä se ei ollut Hänen Tahtonsa, eikä teidänkään. Olette varma että tämä tuskallinen olo jossa koette elämän tulee päättymään, ja nyt se hetki on lähestymässä. Kukaan teistä ei ole koskaan tehnyt tai voisi koskaan tehdä mitään mikä vaatisi taivaallista rangaistusta, sillä kuvitelmaa eikä sen sisältöä ei ole eikä voi olla olemassa, ja Todellisuudessa, missä kaikki on, on vain pyhää täydellisyyttä missä kaikki olette ikuisia Jumalan kumppaneita.

Joten rentoutukaa, tietäkää että Todellisuus on Kotinne. Se on suuren ilon ja vertaansa vailla olevan kauneuden tila jossa olette ikuisesti - Yhtä toistenne ja taivaallisen Isänne kanssa. Olette aina siellä, ettekä voi olla heräämättä tuon tilan loistoon kun vapaudutte kuvitelmasta ja sallitte sen haihtua olemattomuuteen josta sen rakensitte. Se on kuin hiekkalinna jonka nousuvesi peittää alleen. Keskittykää sisäiseen tietämykseenne - pyhän Rakkauden liekkiin sisällänne - ja antakaa sen kirkkauden kasvaa niin että häivääkään pimeydestä ei jää jäljelle, ja huomaatte olevanne hereillä, Kotona, ikuisessa ilossa.

Suurella rakkaudella, Saul

< PrevNext >