HomeViestejäJohn Smallman5.2.2012 - Ja sitten kaikki aloittavat heräämisen

5.2.2012 - Ja sitten kaikki aloittavat heräämisen

JA SITTEN KAIKKI ALOITTAVAT HERÄÄMISEN

Jeesusta kanavoinut John Smallman ( johnsmallman2.wordpress.com)
5.2.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Täällä henkimaailmoissa teemme kiireisenä loppuvalmisteluja tervehtiäksemme teitä, kun heräätte hurmioituneen hämmästyneenä ja käsitätte, että olette viimeinkin Kotona. Olette olleet hyvin pitkällä ja väsyttävällä matkalla ja toisinaan näytti siltä, että olitte täysin eksyneet. Ette olleet ettekä voineet olla, koska teitä ei koskaan jätetty yksin, hylätty ja ilman vaadittavaa opastusta auttamaan paluussanne kotiinpäin. Silti näytti siltä, että näin oli käynyt, ja tämä aiheutti teille paljon pelkoa ja ahdistusta. Silloin kun pelkäätte ja ahdistutte, teidän on äärimmäisen vaikeaa kuunnella ja kuulla opastusta, mikä on aina kanssanne.
 
Pelkonne ja ahdistuksenne ovat nyt häviämässä, kun siirrytte rakastaviin käyttäytymistapoihin ja asenteisiin tarttuaksenne niihin kysymyksiin ja ongelmiin, joita maallinen ympäristönne näyttää esittelevän teille runsaasti. Rakkaus ja pelko eivät voi olla rinnakkain. Viimeksi mainittu yrittää estää teitä tiedostamasta ensiksi mainittua ja kannustaa teitä käyttäytymään puolustavasti kamppaillaksenne niitä hyökkäyksiä vastaan, joita luultavasti tapahtuu minä hetkenä hyvänsä - kuten se saisi teidät uskomaan. Mutta olette lopultakin nähneet tämän julkisivun taakse ja löydätte rakkauden voiman, kun sitoudutte siihen ja päästätte irti pelosta, mikä on sitonut teidät harhaan.
 
Kun jatkatte niiden siteiden avaamista, joilla olette kiinnittyneet harhaan, syleilemällä rakkautta ja päästämällä irti pelosta, huomaatte tuntevanne aina vain enemmän iloa ja optimismia elämästä ja kaikesta, mitä se tarjoaa teille. Tämä johtuu siitä, että kun höllennätte noita siteitä, havaitsette olevanne paljon vapaampi yhdistymään rakastavasti ja luottavaisesti toisiin, jotka vastaavat samalla tavalla jakaen ja laajentaen tätä jumalaista energiaa, millä teitä kaikkia on valeltu luomisenne hetkestä lähtien. Aivan viime aikoihin saakka joko piditte tämän energian hyvin lähellänne ja jaoitte sitä säästäväisesti vain muutamien ystävien tai perheen kanssa tai ette edes tiedostaneet omistavanne sitä, kun taas nyt olette tosiaan avautumassa alkaaksenne laajentaa sitä ja jakaa syrjimättä kaikkien kanssa, kuten taivaallinen isänne tekee.
 
Yleisvaikutus tästä valtavasta lisääntymisestä rakastavassa käyttäytymisessä ympäri maailmaa on, että se kiihdyttää sitä tahtia, millä ihmiset kaikkialla siirtyvät kohti heräämistä. Ja tietysti tämä energia mitä nyt niin auliisti laajennatte ja jaatte, vahvistuu ja voimistuu, kun käytätte sitä, ja sitä löytyy ja paljastuu näennäisen odottamattomista paikoista. Pian planeetalla ei ole paikkaa, missä sen vaikutuksia ei tunneta - ja silloin kaikki aloittavat heräämisen. Monet teistä tuntevat ehdottomasti näiden suurten muutosten vaikutukset, kun elätte jokapäiväistä elämäänne, ja koette useammin ja useammin ystävällisyyttä ja huomaavaisuutta, mitä toiset teille ilmaisevat, usein tilanteissa missä olisitte aiemmin odottaneet ärsyyntymistä, kärsimättömyyttä tai vastakkainasettelua.
 
Kaikki rakastavat ajatukset, sanat ja teot joita annatte toisillenne, sulavat yhteen muodostamaan suuren rakkausaallon, mikä yhdistyy sen aallon kanssa, millä Jumala on ympäröinyt planeetan. Tämä kohottaa niitä, jotka pysyvät hämmentyneinä ja pelokkaina, ja kannustaa heitä kurkottamaan kohti tukea ja löytämään sitä. Maan päällä ei ole tänä päivänä ketään, joka ei tunne niitä energiamuutoksia, joita rakastavat asenteenne synnyttävät, kun korvaatte ne epäluottamus- ja pelkoasenteet, jotka ovat vallinneet hyvin pitkään. Se mitä kukin saavutatte yksilönä, on todella hämmästyttävää, ja koska kaikki ponnistelunne liitetään sitten yhteen, tuon suuren rakkausaallon vaikutukset ovat vastustamattomia. Se jatkaa kasvamistaan ja kietoo kaikki lämpimään syleilyynsä, kunnes ei ole enää ketään, joka tuntee yksinäisyyttä, hyväksymättömyyttä tai arvottomuutta isänne ikuiseen rakkauteen. Ainoa avoin polku on nyt eteenpäin ja kun kaikki seuraatte sitä, harha häviää ja hajoaa takananne. Ei todellakaan ole paluuta takaisin, koska ei ole mitään, mihin kukaan voisi tai haluaisi palata.
 
Kun heräämishetkenne lähestyy, yhdistykää jatkuvasti syleillen maaplaneettaa ympäröivään jumalaiseen rakkauskenttään, aikokaa tehdä se pysyvästi osaksi itseänne ja jakakaa se kaikkien kanssa, joiden kanssa olette tekemisissä jollain tavalla. Näin tekemällä voimistatte heräämisprosessia, mitä käytte läpi, ja muistutatte itsellenne, että todellisuudessa olette jo ja olette aina olleet yhtä jumalaisen rakkauskentän kanssa - unohditte vain väliaikaisesti sen. Olkaa valmiita jumalaisten ihmeiden paljastumiseen edessänne!
 
Rakastava veljenne, Jeesus
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja http://luxonia.com/viestit. Näillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >