HomeViestejäJohn Smallman15.1.2012 - Se mitä tunnet, on tekemäsi valinta

15.1.2012 - Se mitä tunnet, on tekemäsi valinta

SE MITÄ TUNNET, ON TEKEMÄSI VALINTA

Jeesusta kanavoinut John Smallman ( johnsmallman2.wordpress.com)
15.1.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Ihmiskunnan pitkä matka harhassa on tulossa loppuunsa, kuten myös itse harha. Se on palvellut tarkoituksensa, mikä oli mahdollistaa teille leikkiminen sillä käsityksellä, että olette erillään Jumalasta (vain mielikuvituksessanne!), sekä sen tuskan, hylkäämisen tunteen ja mielettömyyden tunteminen, mihin tuo tila näytti asettavan teidät. Isänne tiesi teidän väsyvän siihen ja hän laittoi paikoilleen tarvittavan rakenteen auttaakseen teitä vapautumisessa tuosta vakavasti rajoittavasta paikasta, minkä rakensitte.
 
Olette nyt vapauttamassa itseänne siitä, mikä vaikuttaa hyvin tahmealta ympäristöltä, mistä pitkä lonkerot kurkottavat tarttumaan teihin ja vetävät takaisin. Nämä lonkerot ovat ei-rakastavia ajatuksia ja tuomioita toisista, jotka ovat mielestänne kohdelleet teitä väärin tai loukanneet. Itse asiassa nämä lonkerot edustavat oikeastaan elämien aikaista kaunaa ja katkeruutta, joissa roikutte epätoivoisesti kiinni toivoen, että Jumala tunnistaa, miten pahasti teitä on kohdeltu, ja antaa teille hyvin ansaitun hyvityksen tai palautuksen. Jos Jumala tekisi sen, hän sekaantuisi järjettömyyteen ja harhakuvitelmaan eikä hän voi tehdä eikä tekisi sitä, koska se olisi täysin järjetöntä. Kaikki harhassa ovat loukanneet tai kohdelleet väärin toisia joskus, joten kaikilla on velkaa! Onneksi se on vain harhaa.
 
Ainoa tie ulos tästä loputtomasta loukkaantumisen ja hyvityksen vaatimisen silmukasta on antaa kaikille kaikkialla ehdottomasti ja valikoimatta anteeksi. Tyydytyksen saaminen on mahdotonta ja tästä tarkoituksesta pidetyt neuvottelut eivät koskaan onnistu, koska kaikkien osapuolien on luovuttava jostain sopimuksen saavuttamiseksi. Sen seurauksena he tuntevat aina, että he ovat joko saaneet vähemmän kuin olisi kuulunut tai heidät on pakotettu maksamaan enemmän, mitä olisi voinut oikeudenmukaisesti odottaa. Tuloksena kauna ja katkeruus pysyvät aina ja ne muistetaan jatkuvasti ja tuskallisesti.
 
Anteeksianto - aito ja ehdoton - hävittää kaikki nuo tuskalliset muistot ja helpottaa niiden aiheuttamaa stressiä, paljastaen sen rauhan ja tyytyväisyyden sisältänne, minkä nuo loputtomasti toistuvat nauhat hukuttivat tyytymättömyyden vikisevään kakofoniaan. Silloin kun todella annatte anteeksi ensimmäistä kertaa, hämmästytte kokemaanne ja tuntemaanne rauhaa ja se korvaa sen itseoikeutetun kaunan, missä näytitte olevan niin tiukasti ja erottamattomasti kiinni.
 
Jos tunnette, että teitä on kohdeltu väärin tai että elämä on epäreilua, teidän on vaikeaa antaa anteeksi niille, joita pidätte kurjuutenne tai onnettomuutenne aiheuttajana. Ensimmäinen askel polulla pois tästä epätyydyttävästä tilanteesta on olla rehellinen itsellenne ja myöntää, ettei kukaan muu ole vastuussa siitä tai syyllinen siihen, mitä tunnette. Se mitä tunnette, on valinta, jonka teette joka hetki, ja siihen vaikuttaa suoraan se, mihin kiinnitätte huomionne.
 
Kukaan elämää harhassa kokeva ei ole vapaa tuskasta, ahdistuksesta tai pelosta ja jos keskitätte huomionne pääasiassa noihin ongelmiin, onnellisuus ja tyytyväisyys karttelevat teitä aina. Ne jotka ovat enimmäkseen onnellisia ja tyytyväisiä, ovat oppineet tämän läksyn: elämä tapahtuu, se tapahtuu kaikille, hyväksy se ja sen tarjoamat oppitunnit. Jos teette kuten he, löydätte rauhan - kun havaitsette, että voitte selviytyä kaikesta, mitä tapahtuu.
 
Selviytymättömyys on valinta. Kun se tehdään, siihen liittyy jonkun tai jonkin löytäminen syytettäväksi, koska tuo valinta merkitsee, että kieltäydytte ottamasta vastuun itsestänne, teoistanne ja kaikista muista valinnoista, joita teette - koska ette usko, että teillä on vaihtoehto.  Tämä johtaa aina lisäkärsimykseen. Löytäessänne itsenne tilanteesta, mitä ei voi hyväksyä, niin päättäkää sen sijaan muuttaa se. Voitte aina tehdä muutoksen riippumatta siitä, miten hankalalta tilanne näyttää - muuttamalla havaintotapanne tai näkökulmaanne. Usein tämä on ihmisistä vaikea heidän syvään juurtuneiden ajattelutapojensa vuoksi, jotka ovat tuttuja ja tietyssä määrin mukavia. Silti vaihtoehtoja on aina käytettävissä - ei välttämättä fyysisessä tilanteessa sellaisena, kuin se on, mutta vaihtamalla havaintotapaanne paljastatte vaihtoehtoja, joita ette ehkä tiedostaneet ja jotka voivat hyvin tehdä mahdolliseksi muuttaa tilanteen kehittymistapaa ja näin muuttaa lopputulosta, minkä alun perin näitte mielessänne.
 
Olkaa tietoinen, että olette tehneet valintoja, ja ottakaa vastuu niistä, koska se mitä tapahtuu elämänpolullanne, tapahtuu syystä. Se on huolellisesti suunniteltu esittämään teille oppitunteja, jotka valitsitte. Jos ette ota vastuuta ja käsittele tapahtumia, ne esitellään teille uudestaan ja uudestaan (vaikka muoto voi olla erilainen), kunnes päätätte käsitellä ne.
 
Sen sijasta että syytätte ja olette kurjana tuskallisessa tilanteessa, pyytäkää apua ja opastusta. Koskaan aiemmin ei ole ollut yhtä paljon apua ja opastusta saatavilla tällä planeetalla. Tämä johtuu siitä, että heräämisenne hetki lähestyy nopeasti ja täytyy tehdä paljon työtä irtipäästämiseksi niistä asioista, jotka näyttävät ankkuroivan teidät harhaan. Teillä kaikilla on kaikki tarvittava itsenne vapauttamiseksi ja kaikki se apu ja opastus, mitä tarvitsette sen tekemiseksi. Kohtalonne on olla vapaa, peloton ja onnellinen. Sallikaa itsenne ottaa oleelliset askeleet päästääksenne irti kaunoista, kieltäytyäksenne näkemästä itsenne millään tavalla uhriksi, avuttomaksi tai jotain muuta, jotta voitte innokkaasti vaatia tuon kohtalon.
 
Jumalan tahto teille on herätä ja oma tahtonne on identtinen. Mutta usein unohdatte, kun teidät vedetään syyllisyyden ja syyttelyn peliin, mikä on yksi harhan perusta. Siirtykää pois tuosta pelistä, antakaa anteeksi niille, jotka ovat mielestänne loukanneet teitä tai aiheuttaneet kärsimystä teille, rakkaillenne tai joillekin muille - koska sen tekeminen tuo teille rauhan ja helpottaa stressiänne, vaikka tuo teko voi näyttää teille vaistonvastaiselta. Kun rauhantunteenne lisääntyy - kuten tapahtuu seuratessanne tätä polkua - epäilyksenne häviävät ja syvä sisäinen tietämyksenne vahvistaa ehdottomasti aikomuksenne herätä. Tuo tieto tuo teille lohtua ja tyytyväisyyttä näissä kotimatkanne viime vaiheissa.
 
Rakastava veljenne, Jeesus
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja http://luxonia.com/viestit. Näillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >