HomeViestejäJohn Smallman27.11.2011 - Jotain epätavallista on tekeillä

27.11.2011 - Jotain epätavallista on tekeillä

JOTAIN EPÄTAVALLISTA ON TEKEILLÄ

Jeesusta kanavoinut John Smallman ( johnsmallman2.wordpress.com)
27.11.2011
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Kun merkittäviä poliittisia ja taloudellisia muutoksia tapahtuu kaikkialla maailmassa, kukaan ei voi enää väittää olevansa tietämätön siitä, että jotain epätavallista on tekeillä. Tapahtumia jotka osoittautuvat valtavan merkittäviksi ihmiskunnalle, tulee lisääntyvällä taajuudella ja ennen näkemättömän laajasti. Sotien ja kaikenlaisten konfliktien aika on nopeasti lähestymässä loppua, kun aikomuksesta kohdella jokaista olentoa kunnioituksella, myötätunnolla ja rakkaudella tulee yleistä energiaa, mikä motivoi ihmisiä ja korvaa tuon pelon ja epäluottamuksen, mikä on ollut tavallista aionien ajan.
 
Ihmiskunta on heräämisen partaalla ja se on hyvin jännittävä ja kohottava näkymä, koska niihin ongelmiin jotka ovat loputtomasti kiusanneet teitä, voidaan nyt tarttua tarvittavalla viisaudella ja ymmärryksellä ja mahdollistaa ja varmistaa niiden ratkaiseminen. Tämä on todella upeaa aikaa kokea elämää ihmisenä maan päällä ja osallistua niihin vallankumouksellisiin muutoksiin, jotka johtavat teitä kohti rauhaa, yltäkylläisyyttä ja hyvinvointia kaikille tällä planeetalla. Monet teistä ovat uneksineet tämän tilan luomisesta, uskoneet, että se oli ehdottomasti mahdollista, ja tehneet pitkään ja kovasti työtä sen synnyttämiseksi. Nyt toiveenne kohta täyttyvät, kun yhdistytte massana toteuttamaan tämän harmonisen tilan.
 
Huolimatta jatkuvista konflikteista monissa maailman kolkissa - mitä voitaisiin todella kuvata niiden "viimeiseksi hurraa-huudoksi", jotka ovat vanhan järjestyksen pelokkaita, egon motivoimia ja vallanahneita jäänteitä ja jotka yrittävät epätoivoisesti ehkäistä valta-asemaansa uhkaavan romahduksen ja hajoamisen - ruohonjuuritasolla ympäri maapalloa kasvavat, kukoistavat ja vahvistuvat rakastavat asenteet ja käyttäytymistavat. Kun tätä tapahtuu, tämän lähestymistavan upea tehokkuus tulee mahdottomaksi sivuuttaa, kaapata tai vääristää ja ne jotka yrittävät musertaa tai estää sen, huomaavat ainoaksi keinokseen peräytymisen.
 
Monet jotka tähän saakka ovat uskoneet tarpeeseen kontrolloida rauhanomaisia mielenosoituksia väkivalloin ja tukeneet sitä, käsittävät, ettei näin ole, ja heistä tulee aina vain haluttomampia käytettäväksi tähän tarkoitukseen, kun tulee lisääntyvästi selvemmäksi, että rauhanomaiset ja ilomieliset mielenosoitukset oleellisten muutosten synnyttämiseksi kaikkien voimiseksi hyvin yhteiskunnassa, saavuttavat tuloksia. He eivät enää myöskään kykene oikeuttamaan uskollisuuttaan eliitille, jonka ainoa tarkoitus on kontrolloida ja alistaa ihmismassat - tarvittaessa pakolla ja väkivallalla. Ihmiset käsittävät, että pakon ja väkivallan käyttäminen tavoitteidensa saavuttamisyrityksessä on kuin itsensä ampumista jalkaan - tuskallista ja tehotonta!
 
Ihmiset eivät ole enää halukkaita antamaan voimaansa niille, jotka yrittävät vakuuttaa heille sen olevan heidän omaksi hyväkseen tai turvakseen tai suojakseen, kun heidän tietoisuutensa herää sille valtavalle vahingolle ja kärsimykselle, mitä voimansa uskominen toisille on aiheuttanut ympäri maailmaa. Yksilöt löytävät sen valtavan voiman, mikä heillä on, silloin kun he kieltäytyvät olemasta niiden manipuloimia, alistamia tai pilkkaamia, jotka kontrolloisivat heitä - ja sen valtavan vastuun manipuloimia, mitä tämä tyrkyttää niille. Kun tietoisuus tuosta vastuusta ja halukkuus ottaa se viisaasti ja kypsästi kasvaa ja leviää, itseä palvelevat ja petolliset agendat sivuutetaan ja korvataan.
 
Ihmiskunta on valmis siirtymään uuteen aikaan, missä kaikkia kohdellaan kunnioittaen ja arvostaen, mihin heidän yksilöllinen Jumalan antama täysivaltaisuutensa oikeuttaa heidät ja missä rauha ja yltäkylläisyys syleilevät kaikkia. Tämä johtaa ilahduttaviin luoviin hakkeisiin, jotka tuovat ennenkuulumatonta nautintoa ja onnellisuutta kaikille, missä tahansa he elävätkin maan päällä. Kun uusi aika lähestyy, valmistautukaa suureen juhlaan, mikä on merkkinä sen saapumisesta.
 
Alati rakastava veljenne Jeesus
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >