HomeViestejäJohn Smallman27.10.2010 - Kohtalonne on ollut varma luomishetkestänne lähtien

27.10.2010 - Kohtalonne on ollut varma luomishetkestänne lähtien

John Smallman 27.10.2010
http://johnsmallman.wordpress.com/
Kohtalonne on ollut varma luomishetkestänne lähtien

Ihmiskunnan kannustaminen heräämään on todella kohottava ja iloinen tehtävä meille henkisissä piireissä, sillä me tunnemme teidät jo ja rakastamme teitä täysin tietoisina olentoina. Täällä pyhässä ikuisessa nykyhetkessä kaikki ovat hereillä ja elävät riemastuneella innolla, ja sen vuoksi tiedämme täydellä varmuudella että heräämisenne tapahtuu ja tuo teille käsittämätöntä iloa, ja me riemuitsemme Jumalan ainaisen ja rajattoman Rakkauden loistossa kaikkea hänen luomaansa kohtaan. Huolimatta epäilyistänne, ahdistuksestanne ja epäluuloistanne, myös teidän olemassaolonne on siellä joka hetki, vaikka heräämättömässä tilassanne kieltäydyttekin hyväksymästä tätä pyhää Totuutta.

Tiedätte kuitenkin että elätte tietoisena kuvitelmassa, joten teidän täytyy olla elossa, sillä tietoisuus vaatii sitä. Kun olette elossa voitte tehdä valintoja, mutta usein teette niitä ilman täyttä tietoisuutta siitä mitä ne tarkoittavat tai kuinka todella tulette kokemaan ne. Tämä voi olla hyvin hämmentävää - kaikki olette joskus huudahtaneet "Tuota en odottanut tapahtuvan" - ja syy tähän on että näette itsenne erillisinä itsenäisinä yksilöinä. Olette lähes täysin tietämättömiä siitä energiakentästä jossa olemassaolonne on. Ette myöskään tiedä että jokainen teistä vaikuttaa siihen kaiken aikaa, ja siten myös jokaiseen toiseen.

Me nyimme teitä jatkuvasti kohti heräämistä tuomalla huomioonne yhteensattumia ja synkronismeja jotka näyttävät että kaikki liittyy kaikkeen, että mikään ei ole erillään muusta, vaikka teistä siltä vaikuttaakin. Suurimman osan aikaa olette epäluuloisia ettekä hyväksy näitä tapahtumia ja vakuutatte itsellenne että ne ovat vain sattumia joilla ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa eikä niillä ole mitään merkitystä. Ja kuitenkin ihmettelette ... ja teidän on vaikea hylätä niitä suoralta kädeltä. Joten kerrotte niistä ystävillenne, suvaitsevan epäluulon hengessä. Haluatte uskoa pyhään kohtaloonne, vaikka ette halua nimetä sitä niin selvästi, mutta pelkäätte että petytte, koska kuvitelmassa pettymykset ovat jokapäiväisiä. Niinpä kiinnitämme edelleen huomiotanne todelliseen olemukseenne - katkeamattomaan henkiseen yhteyteenne Jumalaan.

Olette tulossa ymmärtämään että elämässä on muutakin kuin mitä fyysinen olemassaolonne kuvitelmassa antaa olettaa. Ja tämä kiehtoo teitä ja antaa toivoa, sillä haluatte epätoivoisesti että näin olisi, sillä jos näin ei ole, ja olemassaololla ei ole merkitystä niinkuin usein vaikuttaa, yksinäisyytenne ottaa teidät valtaansa. Jos ette pysty siirtämään huomiotanne muualle näistä masentavista ajatuksista, epätoivo saa vallan.

Olemme mukananne varmistamassa että näin ei tapahdu, ja jatkamme nykimistä ja tuomme edelleen huomioonne asioita ja tapahtumia jotka osoittavat teille että Jumala, rakastava Isänne on olemassa ja haluaa teidän kokevan Rakkauden jolla Hän syleilee teitä, ja sen täydellisen autuuden jonka tietoisuus tästä Rakkaudesta tuo teille. Tulette heräämään; pettymystä ei tule, sillä kohtalonne on ollut varma luomishetkestänne lähtien, ja kaikki mitä olette toivoneet ja rukoilleet tulee ympäröimään teidät, haihduttaen kuvitelman lopullisesti.

Suurella rakkaudella, Saul.

< PrevNext >