HomeViestejäJohn Smallman3.10.2010 - Olette tehneet paljon valmistelutyötä

3.10.2010 - Olette tehneet paljon valmistelutyötä

John Smallman 3.10.2010
http://johnsmallman.wordpress.com/
Olette tehneet paljon valmistelutyötä

Kuten tiedätte, koska monet kanavat ovat jo jonkin aikaa kertoneet, valtavia muutoksia on pian tapahtumassa elämäntavassanne ja siinä miten koette elämän. Olette tehneet paljon valmistelutyötä ihmistietoisuutenne alapuolella, ja hyvin suuri osa teistä on nyt valmis innolla hyväksymään nämä, teidän termeillänne hämmästyttävät muutokset.

Vaikeuksien ja kärsimyksien kokemuksenne ovat olleet suunnattomia ja ne ovat jatkuneet aivan liian pitkään. Sillä aikaa kun olette eläneet näitä kokemuksia fyysisissä kehoissanne, toiset itsenne osat ovat yhteistyössä suunnitelleet, suurella tehokkuudella ja pätevyydellä, rakentavansa uuden ja loistavan suotuisan ympäristön jonka kautta voitte poistua kuvitelmasta ikuiseen Kotiinne. Se tulee olemaan eräänlainen pysähdyspaikka jossa voitte turvallisesti ja mukavasti sopeutua ajatukseen että olette täydellisen Älyn rakkaita lapsia, joka loi teidät Rakkaudella kokemaan ikuista autuutta.

Monet teistä ovat totutettu uskomaan vihaiseen, tuomitsevaan jumalaan, jonka mielestä olette syntisiä ettekä hänen kiintymyksensä arvoisia, ja joka vaatii että teitä rangaistaan ankarasti puhdistamaan teidät niistä hirveistä merkeistä ja epämuodostumista joilla syntinne on teidät tahrannut. Tämä yhteinen uskonne arvottomuuteenne on ollut varsin tuhoisaa, sillä se on antanut teidän ymmärtää, että jotkut teistä ovat paljon arvottomampia kuin toiset, jopa parantumattomasti, ja tämä on rohkaissut teitä kilpailemaan toisianne vastaan todistaaksenne että ette kuulu tuohon parantumattomien joukkoon - ikuisesti kadotukseen tuomittuihin. Tämä raivokkaan kilpaileva omahyväinen asenne, jota ihmiset ovat usein yrittäneet, hyvin huonosti, peittää valheellisen hurskaan henkisyyden, myötätunnon ja "hyvien töiden" viitan alle, ei hämää ketään, ja ne jotka siihen ryhtyvät, liittyvät usein ryhmiin joissa he yrittävät vakuuttua jumalaapelkäävästä oikeudenmukaisuudestaan samalla kun kiistävät ilmeisen tekopyhyytensä joka on niin selvää kaikille toisille.

Mutta Jumala on Rakkaus, ääretön, ehdoton Rakkaus eikä hän tuomitse ketään. Hän haluaa että heräätte ja tunnistatte todellisen kauneutenne ikuisen Yksyden loisteessa Hänen kanssaan - ja niin teette. Heistä joiden sisään on juurtunut syntisen arvottomuuden tunne se tullaan todella puhdistamaan, ei karkeasti kriittisen ja suvaitsemattoman jumalan toimesta, vaan pyhän ehdottoman Rakkauden tyynnyttävällä voiteella jota tarjotaan vapaasti ja valikoimatta jokaiselle joka hetki.

Kaikkien niiden helpotus ja suunnaton ilo jotka ovat uskoneet omaan arvottomuuteensa, ja toisten arvottomuuteen, tulee olemaan ihmeellistä katsella, kun synkkyyden, masennuksen ja tuomitsemisen synkät pilvet väistämättömine seurauksineen vain haihtuvat paljastaen Todellisuuden kirkkaan valon.

He jotka ovat arvostelleet ja tuominneet ja he joita on arvosteltu ja tuomittu tunnistavat jälleen toisensa rakkaina ja erottamattomina siskoinaan ja veljinään, yhtä toistensa ja Jumalan kanssa, kun stressi, ahdistus, viha ja pelko jotka näyttävät hallinneen ja ohjanneen heitä niin kauan hajoaa noiden tummien pilvien mukana, jättäen heidät sellaiseen rauhan ja innostuksen tilaan jota he eivät tällä hetkellä mitenkään pysty kuvittelemaan.

Isänne rakkaus teitä kohtaan on ääretöntä, rajatonta, kaiken täyttävää ja vastustamatonta, ja teidät kohotetaan tuohon tilaan ja se ympäröi teitä Hänen ja teidän ainiaaksi autuudeksi.

Suurella rakkaudella, Saul.

< PrevNext >