HomeViestejäSteve Beckow12.5.2014 - Maapallo on laboratorio - fyysinen massaylösnousemus on kokeilu

12.5.2014 - Maapallo on laboratorio - fyysinen massaylösnousemus on kokeilu

MAAPALLO ON LABORATORIO – FYYSINEN MASSAYLÖSNOUSEMUS ON KOKEILU
 
Kirjoittanut Steve Beckow (goldenageofgaia.com)
12.5.2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Arkkienkeli Mikael on puhunut hiljattain kaksi kertaa ylösnousemuksesta – toisen kerran kanssani henkilökohtaisessa tulkinnassa 5.5.2014 ja toisen kerran toisen tiimin jäsenen kanssa, myös henkilökohtaisessa tulkinnassa 6.5.2014.
 
Nämä kaksi keskustelua ns. päivittivät tiedostoni ja niinpä kopioin kummankin tähän. Taas kerran, kuten arkkienkeli Mikael on sanonut ja Sanat Kumara sanoo viitteessä 2, ylösnousemus ei ole kaukana.
 
Ensimmäisessä keskustelussa kysyin ystävästä, joka oli ylösnoussut. Tunnustan, etten tiennyt, miltä ylösnoussut ihminen näyttäisi, ja niinpä kysyin asiasta AEM:tlä.
 
Arkkienkeli Mikael: On monia, jotka ovat kulkeneet läpi ylösnousemusportaalista ja periaatteessa kääntyneet ympäri ja tulleet takaisin lisänäkemyksen, -energian ja –toimintamallin kanssa auttamaan muuta ihmiskuntaa, koska se on sopimus.
 
Steve: Ajatellessani ylösnousemusta, ajattelen jonkun leijuvan ns. pilven päällä.
 
AEM: Ja niin ei ole.
 
S: Ystäväni sanoi, että ihmisrakenne estää täyden ylösnousemuksen ja hyväksyn sen. Mutta mikä minulta menee ohi?
 
AEM: Emme puhu täydellisestä ylösnousemuksesta. 1)
 
Pidetäänpä tauko sen varmistamiseksi, että ymmärrämme tämän huomautuksen. Luulen, että Mikael puhuu "täydellisestä ylösnousemuksesta" sellaisena, kuin se on ehkä ollut Halionilla tai samanlaisilla planeetoilla, missä ihmiset lähtivät kehosta (ja myös planeetalta) ylösnoustakseen.
 
Osallistumme täällä uudenlaiseen ylösnousemukseen kehon kanssa. Ja niinpä prosessi on erilainen, jottemme polta kehon virtapiirejä ja menetä sitä.
 
Kehon säilyttäminen on ilmeisesti johtanut useisiin muutoksiin ylösnousemusprosessissa.
 
Ylösnousemus on nyt saavutettava sillä tahdilla ja energiamuutoksella, minkä keho pystyy sietämään. Ja tämä vaatii korjaamaan niitä esityksiä ylösnousemuksesta, joita meillä ehkä on ollut aiemmin – missä ihminen näyttää säteilevältä valolta, joka leijuu ns. pilvellä.
 
AEM: Ajattele sitä näin. Ja monet, monet ovat tehneet tämän.
 
Ajattele sitä kulkemisena autopesun läpi, mistä tulet ulos kirkkaana ja säteilevänä, mutta olet edelleen auto.
 
Teet u-käännöksen. Palaat linjalle ja takasin autopesun eteen valmistautumaan uuteen läpimenemiseen, koska keräät kaikki muut linjalle tulemaan läpi kanssasi.
 
Tämän ylösnousemuksen avain on muodon pitäminen – ylösnouseminen muodossa. Liian monet ajattelevat kehosta irtipäästämistä tai että heidän kehonsa on merkittävästi erilainen. Lopulta se on, mutta ei napsauksessa. Kyse ei ole napsauksesta. Kyse on prosessista ja ihmiskunta on keskellä tuota prosessia.
 
Säteilevätkö he kirkkaammin? Onko heidän tietoisuutensa täysin erilainen, laajentunut, erilainen maailmankatsomus? Kyllä, kaikki tämä on totta.
 
Ykseys, sydäntietoisuus, kyky luoda ja kanssaluoda meidän kanssamme? Kyllä. Mutta kyse ei ole heräämistä ja itsensä löytämistä pilvellä – se olisi itse asiassa sääli. Se merkitsisi, ettei suunnitelma ole toiminut ja se on mahdotonta (naurua), joten et löydä itseäsi leijumasta pilvellä!
 
S: Ok. No, minun on päivitettävä vaikutelmaani. Sanoitko kaksi vuotta sitten, että ylösnousemus olisi napsaus? 2)
 
AEM: Kyllä, se on napsaus ajanhetkessä, kun joku todella pääsee tuohon pisteeseen autopesussa, jolloin hän on puhtaan kirkas ja säteilevä, mutta se on myös prosessin läpikäymistä. 3)
 
Toisessa tulkinnassa toisen tiimin jäsenen kanssa, hän antaa enemmän yksityiskohtia ylösnousemuksesta prosessina, erillisen napsauksen sijasta.
 
AEM: Ylösnousemus – ja siksi puhumme jatkuvasti prosessista – ei ole pelkkä napsaus tai ajanhetki, erityisesti hetki teidän ajassanne, ihmisajassa.
 
Se on laajentumista, laajentumista ja laajentumista, kunnes yksinkertaisesti lennätte tuon portaalin läpi, koska lennätte niin nopeasti ja niin korkealla. Ja ihmiskollektiivi on ilmaissut säännön tai halun – ilmaistu halu on täsmällisempi tapa ilmaista se – Äidille suoraan, että he haluaisivat tehdä sen yhdessä. Ei mikään ongelma.
 
Mutta se on matka. Se on työkaluja, se on ymmärrystä. Se ei ole "nyt ylösnousen ja siksi minulla on ymmärrys". Se on "minulla on ymmärrys ja siksi ylösnousen".
 
Se ei ole jotain, minkä Taivaankomppania tekee teille tai puolestanne. Kyllä, teidän kanssanne ja me olemme tässä pyhässä kumppanuudessa. 3)
 
Sitten hän jatkoi, että monet valotyöntekijät ovat menettäneet uskon Taivaankomppaniaan, koska dramaattisia, ulkoisia merkkejä ei ole välttämättä näkyvissä. Mutta hän sanoo, että prosessi on tärkeimmiltä osiltaan henkinen ja näin ulkoiset, konkreettiset merkit eivät ole yhtä oleellisia kuin sisäiset, henkiset merkit.
 
AEM: Monet ihmiset ovat joko menettäneet uskonsa Taivaankomppaniaan tai heillä ei ole koskaan ollutkaan sitä – he eivät ole todella tehneet sielusitoutumista tai ponnistusta löytääkseen ja ankkuroidakseen sen. Ja sitä tapahtuu nyt.
 
Siitä kaikessa kaaoksessa, puhdistamisessa, valaistumisessa ja eteenpäin työntämisessä on kyse, ikään kuin satelliitti olisi lähdössä avaruuteen. Mutta eteenpäintyöntö on tapahtunut ja satelliitti lähtenyt alustalta.
 
Mutta se on henkinen prosessi, henkinen matka ja henkinen lopputulos ja silti ihmiset etsivät edelleen fyysisiä ja konkreettisia merkkejä.
 
Kyse ei ole siitä, ettemme ymmärrä ihmiseloa tai haluanne fyysisyyteen ja tuon fyysisyyden kokemiseen ja osa suunnitelmaa on, että pysytte muodossa. Mutta todelliset mittarit ovat henkisiä.
 
Rakkauden, sydäntietoisuuden, laajentumisen, laajentuneen tiedostamisen ja ymmärryksen mittarit ovat todella tärkeitä. On tärkeää teille ja kollektiiville, miten käyttäydytte, miten olette vuorovaikutuksessa ja miten toimitte rakkauden paikasta.
 
Ja sitten sieltä tunnistatte, että rakkauden voima luo koko ihmisenä olemisen kokemuksen maan päällä – ei toisinpäin.
 
Ja niin on monia, jotka ovat – sanoisimmeko – lannistuneita kirjaimellisesti. Ja he katsovat ja sanovat: "En ole nähnyt riittävästi merkkejä". Mutta he eivät ole myöskään katsoneet peiliin todella ja riittävän syvälle. He katsovat jollain tavalla Taivaankomppaniaan hyvin vanhemman roolissa, kuin vanhempaan joka sanoo: "Jos käyttäydyt hyvin, annan sinulle tikkarin, ja jos et käyttäydy, et saa taskurahaasi."
 
Kyse ei ole siitä, miten me toimimme. Kyse ei ole koskaan ollut siitä, miten me toimimme. Siihen ajattelutapaan ihmiset lankesivat vanhassa kolmannessa. Kyse ei ole meistä.
 
Niinpä yritämme antaa kaikki nämä lahjat, erityisesti Äiti. Mutta taas kerran, ne ovat aineettomia, mutta ne ilmentyvät siinä, mitä sanoisimme konkreettiseksi – suurempana selkeytenä, suurempana kykynä todella navigoida, nähdä, luoda ja mennä eteenpäin. Olet nähnyt sitä omalla matkallasi, omassa elämässäsi. On selkeyttä. On puhtautta. 5)
 
Siis ylösnousemuksemme fyysisen kehon kanssa on enemmän prosessi, kuin ylösnousemus jossa hylätään keho. Taas kerran, olemme luomassa uutta ja universaalia ylösnousemusmallia täällä ja maapallo on laboratorio, missä kokeilu toteutetaan. Tämä merkitsee, että massaylösnousemuksemme fyysisessä kehossa on enemmän prosessi kuin napsaus.
 
On myös napsaus, mutta ei yhtä paljon, kuin jos ylösnousisimme kehon hylkäämisen jälkeen.
 
Lopuksi, jos haluamme etsiä merkkejä, niin vaikka on ulkoisia ja konkreettisia merkkejä, todella tärkeät merkit ovat sisäisiä ja henkisiä.
 
Lähdeviittaukset:
 
1) Arkkienkeli Mikael Steve Beckowin henkilökohtaisessa tulkinnassa 5.5.2014.
 
2) Itse asiassa se ei ollut kaksi vuotta sitten ja se oli todellisuudessa Sanat Kumara, joka käytti tuota sanaa "Tunti enkelin kanssa" –ohjelmassa:
 
"Kyllä, kollektiivin osalta tulee myös kohta, mitä pitäisitte napsauksena, missä vuorovesiaalto … Ei, maapallo ei muutu, koska kaikki siirtyvät toiselle puolelle, vaan ikään kuin energia on muuttunut niin merkittävästi kokonaisuudessa tai riittävässä osassa kokonaisuutta, että muutos on päivänselvä, joten katsotte toisianne ja sanotte: "Olemme tehneet sen."
 
"Emme puhu mistään kaukaisesta tulevaisuudesta. Ja kerron teille miksi. Ensinnäkin Äidin suunnitelma tämän energian ankkuroinnista, rakkauden paluusta maapallolle, Gaian ylösnousemuksesta on tehnyt kauan sitten. Toimiiko se pidemmissä aikapuitteissa? Kyllä, kuten hyvin tiedätte. Mutta silti ihmiset ja ihmiskollektiivi ja ihmissielupäätökset eivät toimineet äärettömällä aikataululla. Luonteenne on "haluamme sen nyt" riippumatta siitä, asutteko Afrikassa, Istanbulissa, Pariisissa, Texasissa, New Yorkissa tai Vancouverissa.
 
"Niinpä tässä uudessa suunnitelmassa asetitte melko rajalliset aikapuitteet tämän tapahtumiselle, mistä olen tyytyväinen. Siitä syystä tunnette kaikki suurta innostusta! Teette täysillä töitä mahtuaksenne näihin lyhennettyihin aikarajoihin, jolloin kollektiivi on yhtä kokonaisuutta kaikkien valtakuntien ja Gaian kanssa viidennessä! Tämä ei siis ollut meidän suunnitelmamme, vaan teidän." Sanat Kumara 13.3.2013
 
3) Arkkienkeli Mikael Steve Beckowin henkilökohtaisessa tulkinnassa, sama lähde.
 
4) Arkkienkeli Mikael toisen tiimin jäsenen henkilökohtaisessa tulkinnassa 6.5.2014.
 
5) Sama lähde.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >