HomeViestejäSteve Beckow16.6.2012 - Lapset ja ylösnousemus, osa 1/2

16.6.2012 - Lapset ja ylösnousemus, osa 1/2

LAPSET JA YLÖSNOUSEMUS, OSA 1/2
 
Kirjoittanut Steve Beckow (the2012scenario.com)
16.6.2012 (uudelleenjulkaisu)
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Jotkut ihmiset ovat ilmaisseet huolensa siitä, ylösnousevatko heidän lapsensa. Arkkienkeli Mikael kertoi minulle jokin aikaa sitten, että alle 17-vuotiailla ei oletettavasti ole karmaa. Hän sanoi heidän olevan vapaita lentämään.
 
Lisäksi useimmat hyvin pienistä lapsista ovat täällä auttamassa meitä. He palvelevat ylösnousemusta. Ei siis ole mitään syytä olla huolissaan lapsistaan. Julkaisen kuitenkin uudelleen tämän sarjan tammikuulta 2011 varmistamaan, ettei kenellekään jää mitään epäilyksiä.
 
---------------------
 
Joillakin ihmisillä on ehkä epäilyksiä siitä, ylösnousevatko heidän lapsensa meidän muiden mukana. Jotkut haluavat ehkä tietää, onko mitään erityisohjeita, mitä lapsille pitäisi antaa, tai pitäisikö heihin kiinnittää jotain erityishuomiota.
 
Tämän kaksiosaisen artikkelin tavoitteena on vastata näihin kysymyksiin galaktisista ja henkilähteistä. Aivan kuten hyvin paljossa muussakin ylösnousemukseen liittyvässä, ehkä yllätymme kuullessamme yksityiskohtia tänä päivänä syntyvistä lapsista.
 
Ensimmäinen ja tärkein kysymys on: ylösnousevatko lapset? Matthew sanoo, että he ylösnousevat, kunhan heidän sielusopimuksensa vaatii heitä jäämään maan päälle niin pitkäksi aikaa.
 
"Tekevätkö vauvat ja lapset ylösnousemusmatkan maan kanssa? Ellei heidän sielunsa valinnut erittäin lyhyttä inkarnaatiota itsensä ja kaikkien muiden hyödyksi syntymää edeltävässä sopimuksessa, niin kyllä, he toisiaan ylösnousevat maan kanssa." 1)
 
Matthew kertoo meille, että monilla tänä päivänä syntyvillä lapsilla on jo kristalli-DNA eivätkä heille ylösnousemusmuutokset ole yhtä vaikeita, kuin aikuisille voivat olla.
 
"Mitä fyysisiä muutoksia lapset käyvät läpi siirtyessään 4D-kehoon? Joillakin sieluilla jotka ovat vastikään tulleet, on kehossa kristallinen solurakenne, ja ne joilla ei ole, eivät koe yhtä huolestuttavia fyysisiä ja tunneoireita kuin aikuiset, jotka myös muuttuvat hiilipohjasta kristalliin" 2)
 
"Kyllä, lapset joita kutsutaan indigoiksi tai kristalleiksi, tulivat mukanaan kristalli-DNA tai ovat hankkineet sellaisen." 3)
 
Lapset eivät ole yhtä iskostettuja kuin me. Heidän kehonsa ei kanna solutasolla samanlaisia raskaita muistoja kuin meidän, Matthew sanoo. Jotkut uusista lapsista myös tietävät jumalaisen identiteettinsä ja tätä oppituntia inkarnoitumisen on määrä opettaa.
 
"Osa aikuisten sopeutumista on niiden ajatusmallien kitkeminen ja sivuuttaminen, jotka muodostavat solumuistin rasittamia uskomus- ja käyttäytymismalleja. Lapset eivät ole eläneet riittävän kauan ollakseen yhtä iskostettuja ja he reagoivat nopeammin ja positiivisemmin korkeampiin värähtelyihin kuin aikuiset.
 
"Monet sielut jotka ovat ruumiillistuneet muutamana viime vuotena, tuntevat tietoisesti Jumalyhteytensä ja ovat tietoisia oikeutetusta paikastaan universaalissa perheessämme - tuo luontainen tieto ei "eksy" heidän kolmannen ulottuvuuden kehoonsa.
 
"Toivotaan hartaasti, että näiden vauvojen ja nuorten vanhemmat varjelevat tuhoamisen sijasta lastensa epätavallista uteliaisuutta, mikä syntyy muinaisviisaudesta." 4)
 
Heillä pitäisi olla vain vähän vaikeuksia jäljellä olevan karman selvittämisessä, Matthew selittää.
 
"Lapset joita auktoriteettihahmot eivät ole ohjelmoineet, toimivat vaiston ja intuition varassa, mikä on yhdenmukaista heidän sielusopimuksensa kanssa, ja karman selvittäminen tapahtuu luonnostaan. Aikuiset keksivät tarpeetonta monimutkaisuutta itselleen analysoimalla ja laskemalla liikaa samoja asioita, jotka lapset tietävät luonnostaan yksinkertaiseksi." 5)
 
Näistä syistä ylösnousemukseen valmistautuminen on paljon helpompaa useimmille lapsille, hän kertoo meille.
 
"Hyvin pieniin lapsiin ei ole iskostettu vääriä opetuksia, joten heillä kyse on vain totuuden oppimisesta valheellisuuksien sijasta. Teini-ikäiset voivat ensin vastustaa pelkästään siksi, että kapinallisuus on tuossa iässä luonteenomaista, mutta he toivottavat tervetulleeksi sen tiedon, että heillä on todella tulevaisuus suunniteltavana sen maapallon vakavan kohtalon sijasta, mitä jotkut väittävät väistämättömäksi." 6)
 
Kryon kuvasi heidän lisääntynyttä saapumistaan planeetalle Harmonisen yhdentymisen jälkeen vuonna 1987 ja eroavuuttaan aikuisväestöstä.
 
"Vuosia sitten alkoi tulla tuhansittain uuden tietoisuuden lapsia. Olemme puhuneet tästä usein. Annoitte luvan 1987 ihmistietoisuuden kehittymiselle ja nämä lapset ovat todiste! He ovat erilaisia … olette huomanneet?
 
"Kuunnelkaa, aikuiset. Nämä lapset eivät ole lineaarisia. Nämä lapset ovat käsitteellisiä. He eivät pärjää hyvin lineaarisessa opetuksessa. He katsovat koko linnaa, kuitenkin heidän mennessään kouluun järjestelmä haluaa näyttää heille jokaisen tiilen rakentamisen, näyttämättä heille linnaa.
 
"Teidän on vaikeaa ymmärtää sitä, mutta ilman koulutustakin nämä lapset näkevät valmiin linnan. Kouluttajat kyllästyttävät heitä sillä, miten linna rakennetaan! Tätä on vaikeaa selittää. Tiedätte heidän olevan erilaisia, eikö vain?
 
"Hyvin usein nämä lapset vaikuttavat vaikeilta. He turhautuvat ja heidän lähellään on turhauttavaa olla. Tämä edustaa uuden tietoisuuden saapumista ja turhautuminen on sitä, että näette sen ongelmana sen sijaan, mitä se oikeasti on - ihmisluonteen kehittymistä. Heitä on täällä nyt kymmeniätuhansia. Jotkut heistä ovat kaksi- ja kolmekymppisiä." 7)
 
Yhteiskunta on laajasti epäonnistunut näiden poikkeuksellisten nuorten olentojen ymmärtämisessä, Matthew kertoo meille.
 
"Jotkut näistä lapsista - ne joita kutsutaan indigoiksi tai kristalleiksi - tulivat tuntien sieluitsensä ja poikkeukselliset kykynsä ja sen sijaan, että he pystyisivät ilmaisemaan itseään vapaasti, heidät lääkitään yhteiskunnallisesti myöntyväiseksi." 8)
 
Nämä kehittyneet olennot hyötyvät odotetusta koulu-uudistuksesta, Matthew sanoo.
 
"Monet sielut jotka ovat tulleet parina viime vuosikymmenenä, ovat paljon kehittyneempiä henkisessä selkeydessä kuin vanhempi väestö ja oman syntymäoikeutensa tunnistaminen on kaikki, mitä he tarvitsevat. Oppikirjalogistiikka - kirjoittaminen tai editoiminen, painaminen ja jakelu - korvataan nopeasti ja opettajia valmistellaan opettamaan tietokoneistetuilla oppitunneilla, mikä on myös valmisteluvaiheessa." 9)
 
SaLuSa kutsui indigoita ja kristalleja "vanhoiksi sieluiksi nuoressa kehossa, jotka ovat tuoneet mukanaan paljon viisautta. Sallikaa heidän puhua siitä, mitä he tuovat, koska he ovat henkisesti erittäin kehittyneitä ja esittämässä täällä merkittävää osaa ylösnousemusprosessissa." 10)
 
He esittävät erityisroolia tulevina vuosina, Matthew sanoo.
 
"Niiden lasten keskuudessa joita on tullut parin viime vuosikymmenen aika, on sellaisia, joilla on poikkeuksellisia kykyjä ja muinaisviisautta sekä tehtävänä vakiinnuttaa ne uudistukset, joita käynnistivät vanhemmat siihen tarkoitukseen tulleet sukupolvet. Jotkut näistä hyvin kehittyneistä sieluista tietävät, keitä he ovat ja täsmälleen miksi ovat täällä, ja toiset löytävät tämän itsestään.
 
"Tunnette nämä uudet johtajat käyttäytymisestä ja teoista - luottakaa intuitioonne heistä! - ja jos olette lähellä, tunnette heistä säteilevän energian kohottavan ja energisoivan teitä. Silloin kun nämä sielut ovat johtorooleissa ja valontäyteiset joukot hurraavat heille, te ja maa tiedätte, että maa on hyvissä käsissä!" 11)
 
He auttavat meitä paljon enemmän, kuin meidän tarvitsee auttaa heitä ylösnousemaan. Vaikka ovatkin lapsia, he ovat todellisuudessa "valon vanhimpia". Meitä kehotetaan kunnioittamaan heitä ja sallimaan heidän tehdä työnsä.
 
"Voimakkaimmat näiden joukosta ilmestyvät opettajiksi, johtajiksi ja ajattelijoiksi ihmiselämän kaikilla alueilla maan päällä. Heidät aletaan hahmottaa ja kokea transformaatiovoimana tai -energiana kaikilla tasoilla. Tämä sukupolvi - kolmissakymmenissä - alkaa ottaa johtajarooleja uuden yhteiskunnan luomisessa. Ja heitä opastavat "valon vanhimmat", jotka ovat kulkeneet ennen heitä ja luoneet valopolun tai -sillan uudelle maapallolle.
 
"Pyydämme teitä kunnioittamaan "valon vanhimpia" keskuudessanne, sillä nämä urheat sielut ovat todellisia valonsotureita, joiden rohkeus ja omistautuminen valolle monien vuosien ajan on tehnyt hyvin paljosta mahdollista. Yhdessä valon vanhimmat ja ensimmäinen indigoaalto ovat voimakkaita transformaatioagentteja ja timanttivalolapset energisoivat maan hologrammimatriisia voimakkaalla rakkausvalollaan." 12)
 
Opettajat tulevat tietoiseksi velvollisuuksistaan näitä erityislapsia kohtaan:
 
"Monet opettajat "näkevät valon" ja innostavat oppilaita kehittämään mieltään, taitojaan ja lahjojaan. Sieluja syntyy kehoon kristallisolurakenteen parannetun DNA:n kera ja heihin viitataan oikeutetusti kristallilapsina. Toisia joilla oli enemmän älyllistä kapasiteettia, henkistä selkeyttä ja henkisiä pyrkimyksiä, tuli kahdessa sukupolvessa ennen kristalleja ja heidät tunnetaan indigoina.
 
"Surullista kyllä, monissa tapauksissa näitä lapsia/nuoria pidettiin epänormaaleina, heitä kohdeltiin ankarasti ja heidät lääkittiin alistuvaksi - taas kerran niiden pimeiden sielujen manipuloinnin kautta, jotka vakuuttivat pahaa-aavistamattomille neuvonantajille ja vanhemmille, että heidän poikkeukselliset lapsensa on sopeutettava "normiin".
 
"Kun tieto kristalli- ja indigoyksilöistä leviää, jotkut vanhemmista yksilöistä tulevat tietoiseksi suuremmasta potentiaalistaan ja tekevät vastaavia elämänmuutoksia; vanhemmat tunnistavat pienet lapsensa lahjakkaiksi ja kohtelevat heitä viisaasti sellaisina; lääkkeiden käyttö vähenee lasten poikkeuksellisen aktiivisen mielen tokkuraiseksi tekemisessä ja tietoisuus hienon musiikin edullisesta vaikutuksesta sekä nuorten kuorojen ja orkesterien lukumäärä kasvaa." 13)
 
Huomenna katsomme enemmän sitä johtajaroolia, mitä tulevaisuuden lapset esittävät.
 
Viitteet:
1) Matthew'n viesti 19.11.2009
2) Matthew'n viesti 19.11.2009
3) Matthew'n viesti 10.3.2009
4) Matthew'n viesti 19.11.2009
5) Matthew'n viesti 10.10.2010
6) Matthew'n viesti. 15.10.2005
7) Kryon/Lee Carrol 20.10.2008
8) Matthew'n viesti 3.2.2007
9) Matthew'n viesti 15.10.2005
10) SaLuSa 19.2.2010
11) Matthew'n viesti 7.1.2007
12) Archangel Michael/Celia Fenn helmikuu 2010
13) Matthew'n viesti 21.12.2008
 

< PrevNext >