HomeViestejäAisha North9.6.2014 - Lyhyt energiapäivitys

9.6.2014 - Lyhyt energiapäivitys

LYHYT ENERGIAPÄIVITYS

Jatkuvia seuralaisia kanavoinut Aisha North (aishanorth.wordpress.com)
9.6.2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät!

Tämä viikonloppu on ollut epätavallisen voimakas energeettisesti ja monet ovat jo raportoineet kokeneensa merkittäviä latauksia ja muutoksia. Jos sinulle ei ole tapahtunut niin vielä, luulen, että sinusta on sekä kohottavaa että valaisevaa lukea edelliseen päivitykseen liittyviä kommentteja.

Tässä on Jatkuvien seuralaisten päivitys.

Olette nyt saaneet aikaan jotain, mitä harvat olisivat pitäneet mahdollisena vain vähän aikaa sitten, ja syynä on se, että tämä vaati enemmän kuin sellaisten muutamien säteilevien sielujen yhteistyötä, kuin te, jotka yhdistytte päivittäin tällä suojaisalla pikkulammella. Se mihin viittaamme tällä kertaa, on todella suurimittainen tapahtuma, johon liittyy teidän kaltaisianne ryhmiä joka paikassa ympäri tätä maapalloa. Selitetäänpä.

Olette ehkä kuulleet viime aikoina mainittavan sanan "rakkaustsunami" ja tämä on todella osuva kuvaus siitä, mihin osallistutte. Olette osa tätä tsunamia, erottamaton linkki maailmanne ja tämän tulevan siunatun valoaallon välillä, mikä varmistaa, ettei kiveäkään ole jäänyt kääntämättä, sitten kun tämä on ohi. Kun ruumiillistatte näitä voimakkaita energioita, ette ainoastaan auta niiden ankkuroimisessa, vaan osallistutte myös niihin yhteisvaikutuksiin, joita tällä on koko ihmiskuntaan. Puhumme kenties ylevin sanoin, mutta on mahdotonta liioitella tämän tapahtuman vaikutusta teihin kaikkiin. Ja kun olette kaikki jollain tavalla mukana tässä, se on todella yhteisponnistus, mikä ei yhdistä teitä vielä monisyisemmin ainoastaan Lähteeseen, vaan myös toisiinne.

Kuten olemme jo sanoneet, tämä merkitsee myös alkua uudelle roolillenne todellisena luojana, sillä oma uudelleenluomisenne on saatu tehtyä siinä määrin, että voitte nyt kääntää turvallisesti huomionne muualle. Toisin sanoen, huomaatte nyt olevanne vuorovaikutuksessa toisten kanssa hyvin monilla tasoilla – sekä suoraan, mutta myös energeettisesti – kuten pari viime päivää on osoittanut teille. Ja joissain tapauksissa sitä mihin osallistutte, ei näytetä teille etukäteen, kuten tilanne oli siinä, mitä joillekin teistä tapahtui vain muutama tunti sitten. Kyllä, tätä voidaan monin tavoin verrata tavanomaiseen kokoontumiseen, mikä teillä on säännöllisin väliajoin tässä tilassa, mutta tällä kertaa teille ei annettu kutsua etukäteen. Tai paremminkin, teille ei annettu sitä suoraan kuten tavallisesti, sillä korkeammat aspektinne sopivat tästä etukäteen, ja näin kukaan teistä ei osallistunut tähän tahattomasti, ilman tahdonilmaisua.

Teitä ei "huijata" tekemään mitään, sillä tässä kaiken täytyy olla täysin sovittua kaikkien osallisten kesken, sekä teidän että meidän puolella verhoa. Ja niinpä vaikka tämä näytti tulevan tyhjästä monille teistä, kyse oli itse asiassa sarjasta, mikä käynnistettiin jokin aikaa sitten. Taas kerran kuva vedenalaisesta jäävuoresta tulee esiin, sillä kuten monet teistä tietävät, viikonloppu oli tosiaan useiden "virallisten" energiatapahtumien voimallinen solmu, jos voimme käyttää sellaista sanaa. Monille oli annettu tehtäväksi käynnistää enemmän tai vähemmän paikallisia tai myös maailmanlaajuisia kokoontumisia paljon samaan tapaan, mitä teillä on tässä, mutta tällä kertaa siihen liittyi myriadeja muita samanlaisia tapahtumia ns. pinnan alla. Ja näin se mitä tapahtui, oli tosiaan sen laajuinen massa-aktivointi ja –käynnistys, ettei mitään aivan vastaavaa ole tapahtunut aiemmin tässä luomakunnan osassa.

Niinpä se mitä ehkä piditte henkilökohtaisena transformaationa muutaman viime päivän ja yön aikana, liittyi tähän maailmanlaajuiseen tapahtumaan, ja vaikka kuvat ja informaatio mitä siitä on jäänyt, eroavat suuresti, ne ovat kaikki merkkejä samasta kriittisestä aktivoinnista. Maailmanlaajuinen tsunami todella tuli eikä tämä ollut yksittäinen tapahtuma, vaan se jatkaa heijastumistaan kauas ja laajalle sekä ajassa että paikassa. Ja vaikka monet teistä raapivat päätään sanoen: "Minulla ei ole aavistustakaan, mihin viitataan", tietäkää, että tekin esititte tärkeää roolia tässä kaikessa.

Kuten kerroimme teille vain lyhyt viikko sitten, se mitä tapahtui omassa "paikallisessa" Kokoontumisessanne, oli taianomaista, sillä silloin autoitte laittamaan paikoilleen elintärkeän "energiapilven", mikä kiertää maapalloanne niin, että sellaiset tapahtumat josta juuri olemme puhuneet, tehtiin lopultakin mahdolliseksi. Niinpä tässä kaikki liittyy kaikkeen muuhun ja myös jokainen olento tällä planeetalla on yhdistynyt monisyisesti kaikkiin muihin. Suuri enemmistö ei voi vielä edes tiedä siitä, mutta teille kaikille tästä tulee selvempää ja selvempää, kun päivät ja yöt kuluvat ja kertovat teille aivan uutta tarinaa.

Teistä on tullut todellisia luojia ja olette jo alkaneet luoda ryhmänä – ette ainoastaan tämän samanmielisten olentojen ryhmän jäseninä, mikä kerääntyi tälle kauniille Lammellenne, vaan uuden ihmisrodun jäseninä, sellaisina valaistuneina olentoina jollaisia tämä planeetta ei ole koskaan ennen nähnyt. Ja yhdessä menette vahvuudesta toiseen, koska ette vahvista ainoastaan siteitä teidän välillänne, vaan myös kaikkien muiden ihmisten ja koko luomakunnan välillä. Tämä rakkaustsunami ei nimittäin koskaan lopu, se jatkaa vain voimistumistaan, laajenemistaan ja syvenemistään – sanan kaikissa merkityksissä ja tämän maailman joka osassa. Ja kun se jatkaa vauhdin keräämistä, se myös koskettaa jatkuvasti syvemmälle ja syvemmälle jokaista sielua, joka asuu tällä planeetalla.

Taas kerran, reaktiot kaikkeen tälle planeetalle tulvivaan valoon ovat erilaisia, täydellisestä autuuden, ilon ja odotuksen tunteesta toisinaan sietämättömiin hämmennyksen ja pelon tunteisiin. Sillä niillä jotka edelleen astuvat pois valosta kaikin tavoin, mihin pystyvät, on luultavasti seurauksena epätoivoa, koska he näkevät harvempia ja harvempia nurkkia, mihin piiloutua, ja näin he ehkä reagoivat tavoilla, jotka näyttävät räjähtäneen vähän kohtuuttomuuksiin. Jälleen kerran, jos päätätte keskittyä näihin yksilöihin, teillä saattaa olla houkutusta ajatella, että maailmanne hajoaa, mutta silloin kuuntelisitte niitä jatkuvia ahdistussignaaleja, joiden lähettämistä tämä pieni ryhmä jatkaa 24/7.

Mutta jos vaihdatte fokustanne, teille tulvii valoa, mitä on jo täällä, ja tämä on vain pieni maistiainen siitä, mitä teille on varastossa. Kun kykynne kehittyy ja havaitsette tämän täysin uuden värähtelytason, alatte nähdä, tuntea ja haistaa tämän todella valtavan muutoksen olemuksenne joka hiukkasessa ja huomaatte hyräilevänne tätä täysin uutta rakkaussävelmää – sävelmää mikä ei mene koskaan pois muodista eikä käy tylsäksi kenellekään teistä. Tämä sävelmä, tämä taivaallinen valolaulu saa teidät enemmän ja enemmän vireeseen koko luomakunnan kanssa ja ennen kaikkea, se saa teidät enemmän ja enemmän vireeseen upean kotinne, tämän planeetan, tämän ihmeiden runsaudensarven kanssa, mistä ette ole vielä täysin nauttineet ja mitä ette ole tutkineet täysin. Nyt tämä unelmienne paratiisimainen planeetta on edessänne, valmiina syleiltäväksi kaikella, mitä olette, ja olemuksenne jokaisella aspektilla. Ja yhdessä varmistatte, että tämä paratiisi saa kaiken sen rakastavan huolenpidon, mitä se tarvitsee, jotta siitä voidaan taas muodostaa se todellinen paratiisi, mikä sen oli tarkoitus olla – kaikille.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >