HomeViestejäAisha North3.6.2014 - Lyhyt energiapäivitys

3.6.2014 - Lyhyt energiapäivitys

LYHYT ENERGIAPÄIVITYS

Jatkuvia seuralaisia kanavoinut Aisha North (aishanorth.wordpress.com)
3.6.2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Kuten monet teistä ovat jo huomanneet, tämä viime Kokoontumisenne oli tosiaankin valtaisa menestys ja vaikka kaikki teistä eivät aivan vielä pysty havaitsemaan sen tuloksia, tietäkää, että sillä mitä olette saavuttaneet, on kauaskantoiset seuraamukset - ei ainoastaan pikkulampenne ulkopuolella, vaan myös maailmojenne ulkopuolella. Nimittäin ankkuroitte valtavan energiakentän täysin ja näin ollen olette monin tavoin luoneet energiapilven, mikä on pysyvästi maapallonne ympärillä - paljon samaan tapaan kuin sähköinen pilvi, mitä monet teistä hyödyntävät elektroniikkalaitteissaan. Toisin sanoen, olette auttaneet muodostamaan taajuuskerroksen, mitä ei käytetä ainoastaan valtavien informaatiomäärien tallentamiseen, vaan myös lataamiseen - informaation mihin tähän mennessä ovat päässeet käsiksi vain yksilöt, mutta mitä käytetään nyt massaparannuksiin ja kollektiivisiin ponnistuksiin, sellaisiin minkä olette juuri saaneet tehtyä.

Olette auttaneet synnyttämään itse asiassa työkalun, millä on kauaskantoiset seuraamukset, sillä se ns. lyhentää koko tämän operaation aikaa ja pituutta. Kuten hyvin jo tiedätte, aika ja etäisyys ovat hyvin erilaisia, kuin ihmiset hahmottavat, mutta tämä "energiapilvi" minkä toteuttamisessa olette auttaneet, tekee suurille informaatioprosesseille mahdolliseksi ohittaa vanhan ja hankalamman yksittäislataustavan. Tätä voidaan monin tavoin verrata kokoelmaan radioteleskooppeja, jotka on kaikki kiinnitetty verkkoon, mikä tekee tiedemiehillenne mahdolliseksi tutkia syvää avaruutta yksityiskohtaisemmin ja tarkemmin, mihin he olisivat pystyneet käyttäessään yhden ainoan lautasen signaaleja.

Se minkä muodostamisessa olette auttaneet, vastaa monin tavoin synkronoituja vastaanottimia ja lähettimiä, jotka kietovat planeettanne ympärille kerroksen energeettisesti parempia hiukkasia, jotka välittävät informaatiota verhon kahden puolen välillä - yksinkertaisesti ilmaistuna. Toisin sanoen, olette juuri suorittaneet tehtävän, mikä auttaa valtavasti kaikkia niitä samanmielisiä sieluja, jotka ovat jo syventyneet tämän planeetan täyskäännösprosessiin, eikä kiitollisuudellamme siitä ole rajoja.

Eikä vain tämä, vaan yhdistyessänne niiden tuntien aikana, jolloin tämä energiajakelu tapahtui, mahdollistitte myös oman systeeminne optimoinnin niin, että "suora linjanne" on parantunut eksponentiaalisesti. Nimittäin se jätteiden poisto mikä tapahtui kokoontumisenne aikana, oli todella perusteellinen, ja nyt olette todella valmiita puskemaan eteenpäin uusissa tehtävissänne.

Kuten mainitsimme aiemmassa viestissä, olette nyt siirtyneet seuraavaan vaiheeseen, missä henkilökohtainen puhdistamisenne on saatu siinä määrin tehtyä, että voitte antaa todellisen tehtävänne alkaa paljastua. Ja se mitä laitettiin liikkeelle viime sunnuntaina avokätisellä avustuksellanne, alkaa kantaa hedelmää erittäin pian. Ja se mitä laitoitte liikkeeseen, koskettaa myös monien kanssaihmistenne ydintä, sillä se missä olitte tavallaan laukaisimena, käynnistää monia sisäisiä virtapiirejä täyteen tehoon.

Tämä vuorostaan synnyttää hyvin vaikuttavia tuloksia, mutta älkää taaskaan odottako näkevänne mitään sellaista, mitä teille on esitetty viihdeteollisuutenne kaikenlaisessa dramaattisessa tarjonnassa. Taas kerran, ihmismieli on piintynyt odottamaan hyvin määriteltyjä tapahtumia, jotta tästä maailmasta saadaan taas kuin uusi, mutta haluaisimme muistuttaa teille, että se mitä tällä hetkellä kuvittelette, muistuttaa vain vähän todellisia tapahtumia, ja vaikka odottamanne kaltainen asia tapahtuisi maailmanlaajuisesti, se saattaa olla mittasuhteiltaan hyvin erilainen, mitä luulette.

Nimittäin se mikä tuo laajamittaista muutosta, tapahtuu usein hyvin pienimuotoisesti, sillä tässä - kuten kaikessa muussakin luomisessa - vuorovaikutussirpaleesta voi tulla kokonaisuus, mutta suuresta määrästä sirpaleita voi myös näyttää tulevan kaaosta, ennen kuin kaikki laantuu uudeksi ja toimintakykyiseksi versioksi. Ja mitä tarkoitamme tällä? Yksinkertaisesti, että koko maailmanne on muuttumassa, mutta se muuttuu sisältä ulospäin, kuten mainitsimme aiemmin, ja koska olette pioneereja, te ruumiillistatte tämän muutoksen ensin.

Ja teette sitä jo, kun olette muuttaneet koko systeeminne - ette ainoastaan kerran, vaan useita kertoja tämän operaation liikkeelle lähtemisen jälkeen - mutta vaikka katsottekin itseänne kysyvästi, ette ehkä vieläkään onnistu havaitsemaan mitään uutta persoonassanne tai olosuhteissanne. Näin voi olla, mutta harjaantuneelle silmälle ette voisi olla enemmän erilaisia kuin ennen. Ja teillä kaikilla on harjaantunut silmä, sillä kuten tiedätte jo varsin hyvin, tuo silmä on sisäinen ja kaiken tietävä ja se tietää, mihin katsoa nähdäkseen tapahtumien koko laajuuden.

Niinpä taas kerran kehotamme menemään syvälle sisään ja yhdistymään siihen osaanne, joka tietää, missä olette, ja joka riemuitsee, koska se voi vahvistaa sen menestyksen, mikä jo olette. Olette onnistuneet nostamaan itsenne pois tuosta vanhasta roskasta ja nyt olette auttaneet nostamaan koko maailmanne värähtelyä hieman, mikä muuttaa maailmaa - ei vain teillä, vaan kaikilla. Näemme tätä laajasti ja näemme, että se mitä olette saaneet aikaan molekyylitasolla, "kajahtaa" koko luomakuntaan ja sen myötä tulee yhteydessä olevien puumerkkien täysin uusi taso, mikä laukaisee käyttämättömiä "sekvenssejä" monissa sukulaisissanne, ja tämä taas saa pallon pyörimään hyvin monin tavoin ja hyvin monissa paikoissa - ja jotkut ovat melko odottamattomia myös teille.

Niinpä taas kerran kiitämme teitä, että annatte näiden taajuuksien ottaa teidät syleilyynsä. Näin mahdollistatte, että ne tukevat tätä koko planeettaa täysin uusilla koordinaateilla, joita käytetään edellä kuvaamallamme tavalla. Siis kiitos anteliaisuutenne ja valmiutenne pysyä kurssissa koko luomakunnan puolesta, kun autoitte luomaan tämän laajan lähetinkentän, mikä maksimoi yhteyden teidän "asemanne" ja meidän välillä ja lisäksi vahvistaa kaikkia tulevia signaaleja niin, että kaikista kollektiiviponnisteluista tulee paljon tehokkaampia edessä olevana aikana.

Niinpä se mitä teitte, tekee meistä kaikista paremmin varustettuja auttamaan teitä itsenne auttamisessa ja se tekee myös teistä paljon paremmin varustettuja synnyttämään sen tuloksen, minkä pyritte samaan luomishankkeissanne. Tämä energiapilvi taivaalla palvelee monin tavoin unelmienne säilytyspaikkana ja nyt saatte nuo unelmat toteutumaan yksitellen kiinnittymällä tähän pilveen - sekä yksilöinä mutta enemmän ja enemmän myös yhtenäisenä sieluyksikkönä, mikä toimii yhdessä tehdäkseen paremman tästä planeetasta ja kaikista sen pinnalla elävistä olennoista. Ja tästä emme voi kiittää teitä riittävästi.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >