HomeViestejäShanta Gabriel4.12.2011 - 12-12-harmonisointi

4.12.2011 - 12-12-harmonisointi

12-12-HARMONISOINTI
 
Arkkienkeli Gabrielia kanavoinut Shanta Gabriel ( www.thegabrielmessages.com)
4.12.2011
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat ystävät,
 
12-12-harmonisointi joulukuun 12. päivä 2011 tuo enkeliulottuvuuksien täyden voiman apuun. Tästä ulottuvuudesta on selkeyttä sielukapasiteetistanne vastaanottaa sekä valmiudestanne integroida korkeimpia taajuuksia, joita on saatavilla transformoitumiseen tällä planeetalla.
 
"Kaksitoista" edustaa sisäisen jumalaisen rakkauden aktivointia kauttanne ja ympärillänne. Silloin kun jumalainen rakkaus aktivoi valokoodatut rihmat olemuksessanne, on heräämisyhteys. Se muuttaa kehon 12 kierteen järjestelmäksi ja sallii DNA-säikeiden yhdistymisen. Tämä aktivoi hienoenergian, mikä yhdistää uuden 12 chakran järjestelmän. Valo ei voi yksin luoda yhteyttä, vaikka valovoimassa on jumalaista älykkyyttä. Vaaditaan jumalaista rakkautta herättämään sieluliittonne koodaus, kera sen loppuunsaattamisen mikä on luontaista "kahdessatoista". Tätä voidaan kutsua Kristuksen valoksi.
 
Niiden yhdistyneiden porttien voiman kautta, joita arkkienkelit pitävät auki, Kristus-tietoisuuden uusi voima tuodaan ulottuville 12-12-harmonisoinnin aikana. Tämän heräävän energian voima tekee jokaiselle ihmiselle mahdolliseksi kokea Kristus-valo 12-12-koodauksen hetkellä. Koettuanne sen ette putoa takaisin vanhoihin tapoihin, kun kultainen Kristus-valo poistaa olemuksestanne taajuudet, jotka eivät enää palvele teitä. Valon transformoimana solut heräävät koodaukselle, mikä on upotettuna sieluunne. Tätä aktivointia on pidetty odottamassa siihen saakka, kunnes maatietoisuus tukisi massaheräämistä. Tiedostaminen ja valmistautuminen ovat avainpuumerkkejä siitä transformaatiosta, mikä on ulottuvilla Kristus-valon kautta. Tuo aika on nyt.
 
Ottakaa vastaan anteeksianto
 
12-12-harmonisoinnissa annetaan jumalainen anteeksianto parantamalla vanhat haavat. Tehtävänne on vastaanottaa parannus hyväksymällä anteeksianto menneistä virheistä, joita uskotte tehneenne. Sallikaa jumalaisen valon levitä kaikkiin vanhoihin rakenteisiin, joita olette muodostaneet häpeän ja arvottomuuden ajatuksen ympärille. Antakaa anteeksi hyökkäykset itseänne kohtaan, silloin kun olette epäonnistuneet tekemään sen, mitä teidän "pitäisi tehdä". Tämä uusi Kristus-energialla koodattu valo kantaa parannuksen ja rakkauden taajuutta. Se sisältää myös harmonisoitumisen moniulotteisen itsenne kanssa, lisäyhtenäisyyden ja -eheyden luomiseksi olemukseenne.
 
Te sitoutuneet henkiset soturit asetitte jalkanne tälle polulle syntymänne hetkellä. Näitte omistautumista maailmassa ympärillänne kaikkeen, mitä piditte epätotena. Otitte sielunne totuus-, valaistumis- ja laajentumissotalipun ja aloitte kulkea suuntaan, mikä kohdattiin peläten ja kiistäen. Tämä on ehkä aiheuttanut ristiriitaa perhedynamiikassanne, mikä on jatkunut tähän päivään saakka. Kaiken sen läpi olitte sitoutunut uskomaan jumalaiseen valoon ja evoluutioprosessiin - tiehen joka kunnioitti kaiken elämän pyhyyttä maan päällä.
 
Sen tunnistaminen, että on toisia ulottuvuuksia ja ne yhtenevät muinaisviisauden ja valaistun totuuden kanssa, levisi tietoisuuteenne. Olitte avoin vastaanottamaan opetuksia, jotka resonoivat syvällä olemuksessanne, riippumatta siitä miltä se vaikutti muista. Kohoavan tietoisuusaallon aikana vaati suurta rohkeutta pitää tiukasti kiinni uskomuksistanne. Joulukuun 12. päivän harmonisointi ankkuroi kaiken, mitä piditte totena sielussanne.
 
Jumalainen yhtenäisyys
 
12-12-portin kautta tulee tunne uudestisyntymisestä yhtenäisyyteen kaikkien aspektienne kanssa. Tervehtikää itseänne uudella arvostuksella ja kunnioittakaa sitoutumistanne tähän elämään. Halukkuutenne edetä valopolulla koko ajan on tuonut teidät sielumatkanne yhden osan loppuunsaattamiseen. Tehtävänne on nyt ottaa tämä täyteys syvälle olemukseenne. Antakaa Kristus-valon levitä joka soluun ja luoda uusi parannusvoima, mikä leviää tietoisuuteenne. Silloin kun integroitte tämän harmonisoinnin sisällenne, jumalainen rakkaus energiakentässänne on niin läpitunkevaa, että maailmanne alkaa muuttua ympärillänne.
 
Alkakaa käyttää tätä uutta yhteyttä parantamisen valovoimaan ja tuokaa se kaikkiin tarinoihinne, kaikkiin suhteisiinne ja kaikkiin paikkoihin elämässänne, mitkä eivät vielä näytä siltä, kuin kuvittelitte. Käyttäkää tätä valoa vahvistamaan itseänne aidolla anteeksiannolla ja myötätunnolla. Riippumatta siitä, mitä tapahtuu, keskittykää aidon valon ja jumalaisen rakkauden keskukseenne tämän myötätunnon tuomiseksi teille. Ottakaa tavaksi tehdä tämä, ennen kuin mikään muu reaktio voi tapahtua, ja huomaatte, että tämä on todella uusi aika.
 
Uudet rakenteet ihmisen energiajärjestelmässä
 
12-12-portin myötä uusia rakenteita muodostetaan ihmisen energiajärjestelmään. 12 säikeen yhteyden harmonisointi DNA-rakenteessa avaa tien 12 chakran järjestelmän luomiselle. Tämä toimintamuutos koodatun ihmisen kehityksessä alkaa luoda täysin harmonista rakennetta, mikä toimii nyt käytössä olevalla, korkeimmalla energiataajuudella. Tämä uusi harmonisoitu energiajärjestelmä sallii ihmisen navigoida tässä uuden maan ajassa, mutta myös viitoittaa tietä toisille. Koodaukset joita on laitettu ihmisen energiajärjestelmään käynnistymään eri aikoina, on luonut muutosaaltoja vanhan maailman toimintamallin rakenteisiin. Jokainen ihminen tuntee nyt sieluimpulssin siirtyä tarkoitukselliseen toimintaan, perääntyä tai jättää planeetta kokonaan odottamaan kehittyneempää aikaa maan päällä.
 
Lisäkehitys planeettatasoilla luo uusia tilaisuuksia, joihin sielut voivat astua. Ne joiden valokoodattu DNA on sallinut oman energiataajuuden muuttua, työskentelevät nyt moniulotteisella maapalolla magnetisoiden samanaikaisesti muita sieluja. Energiataajuuksien virta on seurauksena, kun oma sisäinen koodauksenne joka käynnistyy, vetää puoleensa muita, jotka ovat valmiita heräämään. On todella jännittävää aikaa elää ja synnyitte ollaksenne maan uusien rakenteiden luoja. Tässä uudessa energiassa teistä ehkä tuntuu siltä, että olette lopultakin tulleet kotiin.
 
Luokaa voimaantunut visio palvelemaan itseänne, kun kohotatte energiataajuuksianne 12-12-koodien uusissa valorakenteissa. Tämä aktivoi energiakeskukset uudella tavalla. Luokaa syvä ja elintärkeä yhteys maahan, joka odottaa tätä kunniallista aikaa. Teillä on näkymättömiä kumppaneita, joiden työhön sisältyy evoluutionne ja auttaminen täysin toimivan maailman luomisessa, mikä toimii valon ja jumalaisen rakkauden korkeammalla taajuudella.
 
Synnyitte tätä varten. Nyt on aikanne. Kuvitelkaa valokoodatun DNA:n 12 kierteen sisällänne menevän syvälle maahan ja päänne yläpuolelle. Tämä voimaannuttaa 12 chakran järjestelmäyhteyden kehonne yläpuolellä, sisällä ja alapuolella. Liittykää toisten seuraan 12-12-aikaan auttamaan uuden matriisin energiakoodien käynnistämisessä. Nämä ovat rakenteita, jotka auttavat luomaan uuden maan - sellaisen missä henkeä kaikissa asioissa kunnioitetaan ja kauneus ja harmonia pyhitetään.
 
Jos luet tätä, olet harmoniassa Kristus-energian kanssa, mikä voimaannuttaa uuden elämän koodattuna aikana 12.12.2011. Tämä on toimintamallimuutoksen todellinen alku, mikä jatkuu vuoden 2012. Kaikki muuttuu. Sitoudu sujuvaan evoluutioon ja ala rakentaa uusia rakenteita olemukseesi, jotta maailmassa olevat voivat seurata suunnitelmaa. Olet aina ollut tienviitoittaja ja tämä jatkuu edelleen. 12-12-energiaharmonisointi on sitä, mitä kutsutaan "toiseksi tulemiseksi". Väärinkäsitettynä vuosisatojen ajan, tämä yhteys Kristus-tietoisuuteen on sisällänne eikä kyse ole yhden valaistuneen olennon saapumisesta maailmaan. Koko henkisen kehitysenergian herääminen on kaikkien olentojen ulottuvilla, jos he valitsevat sen ja ovat valmiita tuomaan planeetalle sen tietoisuuden kehitysmuutoksen, mitä maapallo odottaa. Teidän on aika valita.
 
Tässä on rukous auttamaan aktivoinnissa
 
Jumalainen olemus,
 
Tuo tämän 12-12-harmonisoinnin aikana Kristus-tietoisuuden kultainen valo ja jumalainen rakkaus olemukseni läpi ja ankkuroi se maahan. Jos se on korkeimmaksi parhaakseni, herättäköön se yhteyden DNA:n 12 säikeeseen sisälläni ja luokoon täyden valokierteen, joka aktivoi 12 chakran järjestelmäni. Pyydän sieluni harmonisointia kaikkeen jumalaiseen rakkauteen ja valoon, jotta voin vastaanottaa oman kehitykseni ja maapallon kehityksen hyväksi tänä aikana. Kutsun suojelusenkeliäni ja kaikkia valo-olentoja, jotka työskentelevät heräämiseni hyväksi, avukseni tässä prosessissa.
 
Herätköön kaikki olennot jumalaiselle potentiaalilleen ja tuokoon jumalaista rakkautta ja vielä lisää armoa tälle planeetalle. Kunnioitettakoon maapalloa uudella tavalla, mikä sallii kauniin planeettamme kukoistaa. Tuntekoon jokainen sydän tämän rakastavan olemuksen lahjat sisällään, jotta rauha voi vallita maan päällä. Kiitos Jumala tästä ja kaikista siunauksistamme.
 
Ja niin se on.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >