HomeViestejäShanta Gabriel12.9.2010 - Luovan kaaoksen siunaukset

12.9.2010 - Luovan kaaoksen siunaukset

LUOVAN KAAOKSEN SIUNAUKSET

Arkkienkeli Gabrielia kanavoinut Shanta Gabriel ( www.thegabrielmessages.com)
12.9.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Tämän ajan voima tarjoaa sekä siunauksia että kirouksia, kuten jotkut niitä kutsuisivat. Kun maa vastaanottaa jumalaisen valon latauksia eksponentiaalisella tahdilla, energian kvanttihyppy vaikuttaa koko ihmiskuntaan. Tämä energia on niin voimakasta, että kun se osuu fyysisen kehon tunnekeskukseen, se voi stimuloida ihmisen voimaantuneimman polttopisteen tai heikoimman tasapainottomuuden. Tämä äärimmäinen haaste tarjoaa ennenkuulumattoman tilaisuuden. Teidän on oltava hyvin kunnioittava sitä energiaa kohtaan, joka toimii planeetalla tällä hetkellä, ja muistettava, että rakkaus on läsnä siinä valossa, mikä virtaa lävitsenne. Jos käytätte tätä totuutta polttopisteenänne ja aikomuksenanne, jumalaisen rakkauden energia on käytettävissä transformoimaan elämäänne ja maailmaa, missä elätte.

Jumalaisen olemuksen - kaikkien asioiden ainoan vakion - muistaminen voi olla hyödyllistä niinä hetkinä, kun tunteet alkavat suistaa mielenterveytenne raiteiltaan. Sen tietäminen, ettei minkään muu ole vankkaa, pysyvää tai stabiilia, antaa teille tilan olla keskuksessanne ja auttaa teitä muistamaan, että keskitätte rakkautta suotuisimpiin lopputuloksiin, joita haluatte. Silloin kun voitte ajatella kevyemmin kaaoksen tunteestanne, se auttaa ottamaan raskaan latauksen pois kohtaamastanne tilanteesta. Pystytte sitten työskentelemään kekseliäämmin tällä energiavirtauksella. Lopultahan kaikki kokemanne paine on "vain" energiaa.

Seuraavat neljä vuotta

On kasvava tietoisuus siitä, että seuraavat neljä vuotta ovat maan päällä maksimaalisen tärkeitä. Käytettävissä olevat näkymät ovat legendaroinaa - kaikki erittäin äärijuttuja. Vaaditaan tämän tietoisuuden yhdistynyttä fokusta ohjaamaan kohonnut energiavirta planeetan ja täällä elävien olentojen hyväksi. Maan koskemattomuus on tasapainossa ja teidän on pidettävä tätä planeettaa pyhänä olemuksenne ytimessä. Kun löydätte harmonian luonnon kanssa, voitte käyttää näitä energiavoimia auttamaan henkilökohtaisessa ja planeetan kasvussa. Tämä harmonia luonnon liikkeen kanssa on muinaisviisautta. Usein syvä ja hyväksyvä suhde maan kanssa antaa sekä opastusta että näkemystä näiden muuttuvien aikojen läpi.

Voittakaa tulevaisuudenpelkonne. Tietäkää, ettei teitä ole unohdettu tai hylätty. Päästäkää irti kaikesta tarpeesta roikkua kiinni vallitsevassa tilanteessa, sillä teitä pyydetään päästämään irti valon voimaan, mikä sallii teidän elää omassa totuudessanne. Tämä ei ole mitään pelättävää, se on juhlimisen aihe. Uuden maan mahdollisuudet jotka hengittävät terveyttä ja eloisaa hyvinvointia, ovat äärettömät ja kaikki jotka elävät harmoniassa sellaisen maan kanssa, kukoistavat.

Vaihtakaa jumalaisemmalle vaihteelle

Kun kasvatte tässä tiedostamisen voimassa, jumalaisia ominaisuuksia virtaa lävitsenne maailmaan. Näin olette siunattu ja siunaus. Monet etsivät näitä vapauden, turvallisuuden, rakkauden, rauhan ja yltäkylläisen elämän piirteitä. Päästäkää irti kaikesta, mikä ei resonoi niiden tietoisuuspiirteiden kanssa, joissa haluatte elää. Tämä luo tilan sisäänne, mikä voi täyttyä valoenergialla ja suuremmalla ilontunteella. Nämä sanat puhuvat sielunne syvimmästä kaipauksesta yhdistyä Jumalolemuksen kanssa. Se on kuin raskaana olemista, koska kuin valo rakentuu soluissa, se syöksee uutta elämää. Ilmaiskaa aikomukseksenne kokea ykseyttä jumalaisen rakkausvoiman kanssa. Tämän valoon massaheräämisen kautta näytetään uusi tie, mikä antaa kaikkien olentojen elää harmonian hengessä ja kunnioittaa planeettaa, jolla elätte.

Monet turhautuvat enemmän yrittäessään toimia vanhoilla tavoilla. Itse asiassa, suurimmalla osalla ihmisten kokemasta sisäisestä myllerryksestä on juurensa tässä turhautumisessa. Kuiteinkin suuren energialisäyksen vuoksi myös syvällinen toiminta on ulottuvilla. Se on kuin astumista hissiin. Se vapauttaa egon tarpeestaan "tehdä", jotta voitte siirtyä universumin pyhään virtaan ja ajoitukseen. Silloin kun turhautuminen on ensiksi huomaamanne tunne, on aika siirtyä jumalaisemmalle vaihteelle ja päästää irti tarpeesta tehdä "omalla tavallanne". Teidän on antauduttava ja muistettava, mitä on kirjoitettu: te ette voi tehdä mitään itse, mutta kaikki asiat ovat mahdollisia, kun pysytte yhteydessä Lähteeseen.

Pyytäkää enkeleitä kietomaan pikkuegonne rakkauden siipiin, koska egon uusi tehtävä on Jumalan palvelija. Tämä merkitsee hengen määräysten noudattamista ja energiayhteysverkon luomista, jotta jumalainen energia leviää elämänne jokaiselle alueelle. Päästäkää irti kontrollista ja tietäkää, ettei teillä koskaan oikeasti ollut sitä suuremman tarkoituksenne mielessä. Annoitte elämänne Jumalalle jo kauan ennen, kun tulitte tähän inkarnaatioon. Tietysti olette täällä nauttimassa fyysisen maailman runsaudesta, mutta sisäisen virityksen on oltava jumaluudessa, jotta tämä energia voi levitä maailmaanne ja pyhittää kaikki tekonne maan päällä.

Olkaa ukkosenjohdatin

Kun planeetat yhdistyvät ja asettuvat muinaisprofetioiden mukaisesti, tehtävänne on maadoittaa valoa niin, että sitä voidaan käyttää planeetan hyväksi. Periaatteessa kaikki valotyöntekijät ovat ukkosenjohdattimia, jotka maadoittavat valovoimaa, mikä on ovi korkeampien ulottuvuuksien olemiseen. Tämä laajentuminen voi saada aivonne tuntumaan vääristyneiltä ja hermonne herkemmiltä. Avautuminen jumalmielen suurempaan valoon on tapahtumassa. Silloin kun energiasta tulee voimakkaampaa, älkää salliko itsenne vajota hämmennykseen tai pelkoon. Tehkää asioita, jotka ottavat teidät ulos pienestä mielestänne, jotta voitte harmonisoitua suuremman mielen kanssa ja muuntaa tätä voimaantunutta energiaa.

Käykää kävelyllä, olkaa luonnossa, liikuttakaa fyysistä kehoanne auttamaan valoenergian maadoittamisessa sisäänne. Löydätte uutta opastusta tästä energiatulvasta. Voitte tunnustaa tuntevanne voimakkaampia tunteita sallimatta niiden kontrolloida teitä. Luottakaa opastukseenne ja teidät johdatetaan tämän voimallisen ja laajentavan ajan läpi. Teitä vaaditaan ylläpitämään energiaa uudella tavalla ja voimaantunut visio uudesta maasta auttaa kantamaan teitä.

Valotaajuuksien ja aineellisen tietoisuuden sekoittaminen on hienovarainen manööveri eikä sellaista ole koskaan ennen tehty onnistuneesti massana. On muutosta, jonkin verran kaaosta ja vähän elämän jännittäväksi tekevää ja selkärangassa kihelmöivää seikkailua, mutta enimmäkseen toimii yksinkertainen järjestelmä. On aika palata sydämeenne, missä olemuksenne on yhteydessä siihen, mikä kestää. Tästä paikasta tulee kaikki rauha, mitä rukoilette. Täällä sydämessä voitte harmonisoitua planeetalle nyt virtaavan valon kanssa.

Aika mitä elätte, tarjoaa tilaisuuden loistokkaaseen heräämiseen, missä voitte olla harmoniassa valon enkelien kanssa. Kun avaudutte tälle energialle, rakkaus täyttää olemuksenne jokaisen nurkan. On nyt teidän päätöksenne, miten elätte. Pyytäkää elää jumalaisen rakkauden valossa ja se annetaan teille. Kaikki elämä riemuitsee, kun sielu palaa valoon, ja tästä paikasta ilo, viisaus ja opastus täyttää olemuksenne.

Ja niin se on.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< Prev