HomeViestejäJim Self13.1.2014 - Mitä kolmas ja neljäs ulottuvuus ovat?

13.1.2014 - Mitä kolmas ja neljäs ulottuvuus ovat?

MITÄ KOLMAS JA NELJÄS ULOTTUVUUS OVAT?
 
Kirjoittanut Jim Self (masteringalchemy.com, lightworker.com/spectrum )
13.1.2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Monet meistä tietävät tai tuntevat intuitiivisesti, että olemme siirtymässä pois kolmannen ulottuvuuden todellisuudesta, kuljemme neljännen ulottuvuuden läpi ja olemme matkalla viidenteen ulottuvuuteen. Ulottuvuudet eivät ole paikkoja, vaan tietoisuustasoja, joissa kussakin on omat luonteenpiirteensä ja ajattelu- ja tuntemistapansa.
 
Kolmannen ulottuvuutemme kokeminen
 
Kolmas ulottuvuus on hyvin tiivis ja se toimii tietyillä säännöillä ja rakenteilla, jotka sisältävät monia ajattelu- ja tunnevärähtelyjä. Yksi noista värähtelyistä tunnetaan pelkona. Henkisessä pyrkimyksessämme kokea kaikki olevainen täysin, menimme syvemmälle ja syvemmälle tiheyteen ja päätimme inkarnoitua monta kertaa maan päälle. Maksimoidaksemme kolmannen ulottuvuuden kokemuksemme, jätimme tarkoituksella taaksemme korkeammat aspektimme ja kadotimme tunteen yhteydestä Luojaan.
 
Tässä erillisyyden tunteessa eksyimme ja hylättyjen lasten lailla aloimme kokea energiaa, mitä kutsumme "peloksi". Tämä pelkotila aiheutti jäykkyyttä ja teki meille vaikeammaksi liikkua vapaasti. Kun jatkoimme intohimoisesti leikkimistä tässä jäykässä kolmannessa ulottuvuudessa, aloimme omaksua monia epämiellyttäviä piirteitä, kuten sairaus, uhri, syyllisyys, puute ja vastustaminen. Päätimme tehdä kaiken tämän tunteaksemme itsemme paremmin ja siitä huolimatta, mitä ehkä ajattelemme, olemme olleet hyvin menestyksekkäitä tämän kolmannen ulottuvuuden pelin pelaamisessa.
 
Monet jotka roikkuvat kiinni pelossa, ovat luoneet oletusjärjestelmän, mikä antaa heille valheellista turvallisuuden tunnetta. "Jos menen vain talooni ja suljen oven, olen turvassa." Tämä reaktio on sulkenut kykymme laajentua ja kasvaa, sulautua yhteen sielumme kanssa ja muistaa korkeamman itsemme. Liian monet ihmiset ovat lakanneet elämästä intohimoaan, kun he perustelevat rajoituksiaan pelkoverkossa.
 
Kolmannen ulottuvuuden rakenteet
 
Tutkitaanpa tämän kolmannen ulottuvuuden maailman rakennetta, missä elämme. Jos katsomme tarkkaan, näemme tämän leikkikentän tai pelilaudan kolme rakennetta. Näiden ymmärtäminen sallii siirtymämme suuren tietoisuusmuutoksen läpi tapahtua mukavammin.
 
1. Kaksinaisuus. Kaksinaisuuden tarkoituksena on ollut auttaa meitä oppimaan, miten kuljetaan tasapainossa kokien kontrasteja. Aikomuksemme oli saada kokemuksia antamatta niiden vaikuttaa. Kaksinaisuuskentässä eläminen oli tarkoitettu pelkästään antamaan meille laaja valikoima vaihtoehtoja ja tilaisuuksia tuntea itsemme.
 
Auttamaan tässä seikkailussa Luoja antoi käyttöön vetovoimanlain. Kompassin tavoin tämä horjumaton laki osoittaa meille luotettavasti, missä olemme ja mitä koemme kaikkina aikoina. Vetovoimanlaki sanoo vain: "Sinulle annetaan sitä, mihin kiinnität huomiosi." Tämä merkitsee myös: "Se pysyy, mitä vastaustamme."
 
Kun vastustimme pelkojamme, sitä suurempi kaksinaisuus- tai polariteettiasteikko syntyi - hyvä ja huono, oikea ja väärä, pitäisi ja ei pitäisi - ja kiinnittämällä huomiomme näihin epämiellyttäviin kokemuksiin nämä pelot suurentuivat. Vastustimme tätä epämukavuutta ja upotimme monet pelkomme tiedostamattomaan mieleen, missä meidän ei tarvitsisi tarkastella tai käsitellä niitä (niin toivoimme). Mutta vetovoimanlaki ei tuo meille vain "hyviä juttuja", vaan se vastaa äänekkäimpiin tunteisiin ja ajatuksiin, joita lähetämme - niihin joilla on suurin tunnelataus, ovat ne sitten tietoisia tai tiedostamattomia, mukavia tai epämukavia, haluttuja tai ei-haluttuja.
 
2. Reagoiva nykyhetki. Kun opimme pelon, aloimme projisoida eteemme (tulevaisuus) kokemuksia, jotka eivät tuntuneet hyvältä hetki sitten (menneisyys), ja ajattelimme: "Toivon, ettei tätä koskaan enää tapahdu minulle". Ja näin aloimme luoda aikaa. Kolmannen ulottuvuuden aikaa ei ollut luotu suoraksi tapahtumajanaksi, millä on alku, keskiosa ja loppu. Se oli itse asiassa aikasilmukka, mikä koostui menneisyydestä ja tulevaisuudesta, ja siinä oli yksi lisäyspaikka, mikä tunnetaan "nykyhetkenä" ja missä teemme uusia valintoja entisten kokemusten ja tulevien toiveiden perusteella. Reagoimalla tilanteisiin pelosta, aloimme tehdä pelkopohjaisia valintoja.
 
Päätöksemme tulevaisuudesta perustuivat menneisyyteen. 3D-elämästämme tuli sarja reagoivia kokemuksia, jotka perustuivat vastustamiseen sallimisen sijasta, ja näin raahasimme menneisyyden mukanamme tulevaisuuteen. Ja koska universumi jumaloi meitä, vetovoimanlaki ei koskaan vastusta tai haasta sitä, mihin kiinnitämme huomiomme - se vain toimittaa, mitä pyydämme. Useimmat meistä haaskaavat suuren osan energiastaan juuttuen loputtomaan kiertoon, missä menneisyys kummittelee tulevaisuudelle ja tulevaisuus kaikuu menneisyyttä jatkuvassa 3D-aikasilmukassa.
 
3D-aikarakenteeseessa on myös upea mekanismi, mikä pitää meidät poissa vaikeuksista tässä seikkailusta. Puskuri tai aikaviive antaa meille tilaisuuden harkita uudestaan tekojen, reaktioiden, ajatusten ja tunteiden seuraamuksia, ennen kuin reagoimme ja luomme jotain, mitä meidän olisi ehkä siivottava tai pyydettävä anteeksi jälkeenpäin. Tämä rakenne antaa meille valintahetken. Siirtymän aikana tämä puskuri lyhenee ja asiat ilmentyvät nopeammin kuin koskaan.
 
3. Rationaalinen mieli. Analyyttinen ja päättelevä ajattelumme tunnetaan rationaalisena mielenä. Silloin kun tulimme leikkimään tässä seikkailussa, irrotimme 90% käytettävissä olevasta tietoisuudestamme voidaksemme saada tämän kokemuksen. Rationaalisen mielen kehittäminen on palvellut meitä hyvin tässä ympäristössä. Sen tarkoituksena on pitää meidät turvassa ja joukkoon sopivana. Mutta pelon ja väärinkäytön vuoksi rationaalinen mieli toimii enemmän rajoissa, kuin mahdollisuuksissa ja tilaisuuksissa.
 
Koska olemme antaneet mielelle tehtäviä, joihin sitä ei ollut suunniteltu, tietoisuutemme ja henkiset vaihtoehtomme ovat kovasti vähentyneet. Vaikka looginen mieli on upea työkalu mittaamiseen, vertaamiseen ja informaation tallentamiseen, se tietää vain, mitä tietää, eikä tiedä, mitä ei tiedä.
 
Tuhansia vuosia rationaalinen mieli on pitänyt ihmiskuntaa keskittyneenä tiukasti kolmen ulottuvuuden maailmaan. Tämä on nyt muuttumassa.
 
Nämä kolme energiarakennetta on monisyisesti punoutunut kolmannen ulottuvuuden matriisiksi. Jos keskityt vain yhteen näistä, kaksi muuta voimistuvat ja luovat lisää häiriötekijöitä ja lisää painetta, kunnes fokusoidut uudestaan ja sallit niiden palata tasapainoon. Tulemalla tietoiseksi taustamalleista, joista kolmas ulottuvuus syntyy, voimme alkaa jäsennellä uudestaan ja muistaa merkittävän osan itseämme, mikä vapautta meidät kolmannen ulottuvuuden rajojen yli ja alamme kokea neljännen ja viidennen ulottuvuuden mahdollisuuksia.
 
Neljännen ulottuvuuden rakenteet
 
Tutkitaanpa nyt neljännen ulottuvuuden tekijöitä.
 
1. Ikuinen nykyhetki. Siinä missä 3D-aika on latautunutta ja reagoivaa nykyaikaa, 4D-aika on ikuista nykyaikaa - nyt. 4D-menneisyydessä on pelkästään historia ilman tunnelatausta ja tulevaisuus on tilaisuus, mikä odottaa muokkaamista valinnoilla tässä nyt-hetkessä. Eilisellä ei ole yhteyttä huomiseen. Ikuinen nykyhetki on kaikki, mitä on. Voimme suunnitella tulevaa tapahtumaa käyttäen menneisyydestä kerättyä informaatiota, mutta päätökset ovat tietoisia valintoja, jotka tehdään nykyhetkessä. Koemme sen hetkessä, mitä ajattelemme. 4D:ssä ei ole aikaviivettä. Se mitä ajattelet, ilmentyy, joten tiedosta, mitä ajattelet!
 
2. Valinta. Neljännessä ulottuvuudessa "valinta" korvaa "reagoinnin". Reagointi on 3D-tunnevastaus, kun taas valinta antaa joustavuutta. Joustavuus luo laajemman tilaisuuden ja suuremman kyvyn yhdistää mahdollisuuksia tuottamaan eri lopputuloksia. Neljännessä ulottuvuudessa otat takaisin voimasi valita.
 
3. Paradoksi. Neljännessä ulottuvuudessa menneisyydestä ja tulevaisuudesta tulee viitekohtia tai informaatiota eikä niihin liity tunteita. Se mikä oli totta hetki sitten, ei välttämättä ole totta tässä nykyhetkessä, ja se mikä oli valetta, ei välttämättä ole sitä enää. Tämä avaa monia mahdollisuuksia kokea, päästää irti arvostelusta ja se lisää kykyämme sallia.
 
4. Harmonia/tasapaino. Neljännessä ulottuvuudessa liikumme jatkuvasti tasapainoa ja harmoniaa kohti. Tämä rakenne on hyvin avoin, viihdyttävä ja kaikki mahdollisuudet salliva. Hyvinvointi, kauneus, sisäinen hymy, kiitollisuus ja rakkaus ovat vaihtoehtoja 4D:ssä, kun taas pelko on valinta, mikä sijoittaa meidät takaisin 3D-reagointiin ja rajoihin.
 
Henkinen matkamme sisältää liikkeen korkeampaa ja kevyempää elämäntapaa kohti. Tämä on yhteisön, yhteistyön ja kanssaluomisen elämää 4D:ssä, samalla kun kuljemme 3D:n tiheydessä. 5D-mahdollisuudet eivät ole kaukana takana. Tämä on sen muistamista, miten ollaan maailmassa, muttei maailmasta. Tämä on sen muistamista, kuka tulit olemaan täällä.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >