HomeViestejäJim Self5.12.2011 - Mitä tarkoitat, kolmas ulottuvuus on menossa pois?

5.12.2011 - Mitä tarkoitat, kolmas ulottuvuus on menossa pois?

2012 - MITÄ TARKOITAT, KOLMAS ULOTTUVUUS ON MENOSSA POIS?
 
Kirjoittanut Jim Self (lightworker.com/spectrum )
5.12.2011
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Kun vuosi 2012 lähestyy, tällä viestillä on lisääntyvässä määrin kiire, koska meiltä kaikilta on kirjaimellisesti loppumassa aika leikkiä/pelata kolmannessa ulottuvuudessa.
 
Yksinkertaisesti ilmaistuna se tapa ajatella, tuntea ja käyttäytyä, minkä tunnemme kolmantena ulottuvuutena, on menossa pois. Kaikki ovat vaihtamassa neljännen ulottuvuuden tietoisuuteen ja kokemuksiin ja sitten viidennen ulottuvuuden tietoisuuteen ja kokemuksiin.
 
Useimmat ihmiset tällä planeetalla eivät kuitenkaan ole valmistautuneet tähän muutokseen. Mutta se tapahtuu silti ja niille jotka ovat tietämättömiä siitä, mitä tapahtuu, se ei ole helppo tai mukava kokemus.
 
Kuitenkin tämä voi olla myös ihanaa ja nautittavaa. Kun on vähän perusinformaatiota siitä, mitä muutos on ja mitä ulottuvuudet ovat, ja yksinkertaisia työkaluja auttamaan ajatustemme ja tunteidemme hallitsemisessa, niin kaikilla on kyky kehittää tietoisuuttaan ja siirtyä sujuvasti ja iloisesti näihin korkeammalla värähteleviin maailmoihin.
 
Jos et tiedä, mitä ulottuvuudet ovat, et ole yksin. Useimmat ihmiset jotka pelaavat elämänpeliä sellaisena, kuin tunnemme sen kolmannessa ulottuvuudessa, pelaavat ilman "sääntökirjaa", joka selittäisi, mitä peli oikeastaan on ja miten voimme pelata sitä menestyksekkäästi.
 
Tämä artikkeli antaa nämä puuttuvat perussäännöt. Se selittää, mitä kolmas, neljäs ja viides ulottuvuus ovat ja miksi ne ovat tärkeimmät tämän hetkistä elämääsi ajatellen.
 
Jos voit ymmärtää näiden ulottuvuuksien rakennetta ja peliä, voit alkaa siirtyä virtaavasti tämän siirtymän ennenkuulumattomien muutosten läpi ilman pelkoa, ilman ponnistelua, ilman jännitettä ja ahdistusta, mikä on enimmäkseen elämämme päivittäinen tapa.
 
Minäpä määrittelen siis ensin, mitä ulottuvuudet eivät ole.
 
Ulottuvuudet eivät ole paikkoja tai sijainteja eivätkä ne etene lineaarisesti - 3, 4, 5, 6 - pinottuna kuin letut. Eikä kolmas tai neljäs ulottuvuus ole tuoli, johon istut, tai seinät jotka ympäröivät sinua tai edes maapallo. Muoto on pääasiassa kolmannessa ja neljännessä ulottuvuudessa ja se on hyvin paljon osa peliä neljännessä ulottuvuudessa, sitten kun kolmas ulottuvuus ei ole enää vaihtoehto.
 
Yleisesti ottaen ulottuvuudet ovat tietoisuustiloja, jotka ovat kaikkien käytettävissä ja joiden värähtely resonoi tiettyihin taajuuksiin ja tilaisuuksiin, joita on kussakin ulottuvuudessa saatavilla.
 
Jokaista ulottuvuutta voitaisiin tavallaan ajatella eri peliksi, jossa on eri säännöt siihen, mikä on mahdollista ja mikä ei niille olennoille, jotka päättävät pelata ja luoda siinä.
 
Mitä sitten on kolmas ulottuvuus?
 
Kolmas ulottuvuus (3D) on tiukkojen uskomusten laatikko, jossa on enemmän tai vähemmän suhteellisen joustamattomat säännöt ja rajoitukset. Monet meistä ovat pelanneet tätä peliä elämien ajan, joten meillä on taipumusta ajatella, että se on ainoa ulottuvillamme oleva peli. Mutta mikään ei voisi olla kauempana totuudesta. Yksi tiukka 3D-uskomus joka jäsentelee elämämme - ajatteluamme, tunteitamme ja tekojamme - on lineaarinen aika.
 
Lineaarinen aika on vaihtoehtoinen uskomus ja rakenne, joka antaa meidän "elää" kokemuksen menneisyydestä ja tulevaisuudesta … ja sitten kuolemme. Koska tämä uskomus on 3D-massatietoisuuden perusolettamus ja tapahtumat näyttävät osoittavan uskomuksen todeksi, useimmat meistä ajattelevat ja toimivat niin, kuin se olisi totta.
 
Mutta nyt olemme kaikki heräämässä tämän kaikkialla läsnäolevan uskomuksen harhasta. Ja kun sinusta tulee tietoisempi, käsität, että aika 3D:ssä on itse asiassa aikasilmukka. Se mitä koet "menneisyydessä", on melko paljon sitä, mihin kiinnität huomiosi nyt, ja sitten heijastat tuon todellisuuden "tulevaisuuteen" ja siksi koet sen aina vain uudestaan ja uudestaan.
 
Siis aikarakenne on hyvin tarkoin määritelty (ja rajoittava) kolmannessa ulottuvuudessa, mutta kokemuksesi ajasta on hyvin erilainen (ja voimaannuttava), kun siirryt korkeampiin ulottuvuuksiin.
 
Kaikki 3D-tietoisuudessa on myös hyvin ehdollista. Esimerkiksi käsitettä "ehdoton rakkaus" ei ole kolmannessa ulottuvuudessa. Jos koet ehdotonta rakkautta tai ehdotonta rauhaa, olet todellisuudessa siirtynyt neljännen ulottuvuuden (4D) tietoisuuteen.
 
Nimittäin meillä on maakokemuksessa nyt pääsy sekä kolmanteen että neljänteen ulottuvuuteen, mutta useimmat meistä astuvat harvoin ulos hyvin urautuneesta 3D-tavasta ajatella ja tuntea.
 
Kolmas ulottuvuus ei myöskään tarjoa mahdollisuutta valita. Emme valitse ajatuksiamme, tunteitamme ja tekojamme joka hetki (tämä on 4D- ja 5D-taito), sen sijaan reagoimme tiedostamattomista uskomuksista ja kasvatuksesta niihin ihmisiin ja tilanteisiin, joita ilmestyy tilaamme.
 
Kaksinaisuus antaa toisen tiukan rakenteen 3D-kokemukseen. Ylhäällä/alhaalla. Oikealla/vasemmalla. Pitäisi/ei pitäisi. Atlantiksen romahtamisen jälkeen, 12500 vuotta sitten, meistä on tullut hyvin pelokkaita elämäntapana ja tuossa pelossa olemme oppineet määrittelemään kapeasti hyvän ja pahan, oikean ja väärän jne. Tiedostamaton tuomitseminen tunkeutuu 3D-ajatteluun.
 
Lisäksi hahmotamme 3D-kokemuksemme pääasiallisesti aivojen vasemmalla puoliskolla, mikä on rationaalisen mielen koti, ja näin käytämme vain noin 5-10% aivokapasiteetistamme 3D-pelin pelaamiseen. Useimmat meistä epäilevät, että muu osa aivojamme varmaan tekee jotain, muttei ole aavistustakaan siitä, mitä se tekee ja miten se toimii.
 
Itse asiassa, muu osa aivoja mahdollistaa meille toimimisen korkeammissa ulottuvuuksissa - neljännessä ja viidennessä ja sen yli.
 
Meillä on tällä hetkellä jo potentiaali, kaikki tarvittavat varustukset ja johdotukset olla täysin tietoinen kaikissa näissä ulottuvuuksissa. Mutta ajattelu- ja tuntemistapamme joka on urautunut monien elämien aikana, pelkistää meidät ja rajoittaa 3D-kokemuksiin. Vasen aivopuoliskomme, rationaalinen mielemme, tietää vain sen, mitä tietää, eikä tiedä sitä, mitä ei tiedä, ja se tekee väsymättä työtä pitääkseen meidät objektiivisen 3D-ajattelun ja -mahdollisuuksien kapeissa puitteissa. Ja olemme menneet enimmäkseen siinä mukana. Mutta ei enää.
 
Siirtymän lisääntyvät valoenergiat ja taajuudet johdottavat aivomme uudelleen, mikä sallii meidän päästä paljon laajempaan informaatio- ja mahdollisuusmäärään, kuin on käyttävissä kolmannessa ulottuvuudessa. Nämä valoenergiat valmistelevat meitä 4D- ja 5D-kokemuksiin, samalla kun ne puhdistavat tiukat 3D-säännöt tietoisuudestamme.
 
Mitä sitten on neljäs ulottuvuus?
 
Neljännen ulottuvuuden tietoisuuden säännöt antavat suuremman tunnen vaivattomuudesta, mahdollisuuksista ja kapasiteetista kuin kolmannen ulottuvuuden rakenteet.
 
Esimerkiksi aika on 4D:ssä aina läsnä olevaa aikaa. Fokus on aina tässä hetkessä, mitä tapahtuu juuri nyt. Kehomme tuntee jo vain tämän läsnäolevan ajan, se ei voi tietää eilistä tai huomista. Ja tietoisena olentona, luontaisessa harmoniassamme ylemmässä neljännessä ulottuvuudessa, toimimme ehdottomasti tässä läsnäolevan ajan nyt-hetken tiedostamisessa ja huomioinnissa. Silloin kun huomiokohteeksemme tulee läsnäolevan ajan tiedostaminen, valinnasta tulee taas mahdollista. Voimme tarkkailla mitä tahansa tapahtumia kiintymättömyyden tunteella, pelkästään harkittavana informaationa ja tuolta hiljaiselta ja selkeältä pohjalta olemme sitten - ja vasta sitten - vapaa valitsemaan toimintamme. Ylemmässä neljännessä ulottuvuudessa meistä tulee vastuullinen.
 
Käsite ja mahdollisuus mikä tunnetaan paradoksina, tulee myös käyttöön 4D-tietoisuuden läsnä olevassa ajassa. Paradoksi merkitsee yksinkertaisesti, että se mikä oli totta vain hetki sitten, ei ehkä ole totta juuri nyt. Ja se mikä oli väärin hetki sitten, ei ehkä enää ole väärin nyt. Sen sijaan että sovellamme ennalta olemassaolevia ja tiukkoja määritelmä mihinkään kokemukseen, voimme valita mieluisimman version ja värähtelyn joka hetki.
 
Kun siis siirrymme 4D-tietoisuuteen läsnä olevassa ajassa, niin valinnan voiman, vastuullisuuden ja paradoksin joustavuuden myötä, kyky muuttaa peliä onnellisuutemme ja hyvinvointimme parantamiseksi tulee käyttöön.
 
Mielenkiintoista kyllä, 4D-tietoisuus ei ole pitkäaikainen vaihtoehto sen jälkeen, kun siirtymä puhdistaa pois 3D-tietoisuuden tiukat rakenteet.
 
Neljäs ulottuvuus palvelee oleellisena, mutta lyhytaikaisena astinkivenä tai värähtelyalustana, josta siirrymme kaikki viidennen ulottuvuuden tietoisuuteen. 5D on maan ja kaikkien sen asukkaiden tavoite. Arkkienkelit ovat sanoneet, että maan koko tietoisuus on viidettä ulottuvuutta vuoteen 2015 mennessä.
 
Mutta vaikka viides ulottuvuus on tavoite, neljännen ulottuvuuden kokeminen on oleellista. Emme voi astua 5D:hen suoraan 3D:stä. Kaikki kolmannen ulottuvuuden mentaali- ja tunnetaakka on jätettävä neljännen ulottuvuuden ovelle ja voimme astua viidenteen ulottuvuuteen sen jälkeen, kun meistä on tullut ajatustemme ja tunteidemme mestari neljännessä ulottuvuudessa.
 
Vaaditaan vähän "asentamista".
 
Mitä sitten on viides ulottuvuus?
 
Viides ulottuvuus toimii suuressa määrin täysin eri tavalla kuin kolmas ja neljäs ulottuvuus.
 
Aika 5D:ssä on välitöntä aikaa eli kaikki (kaikki mahdollisuudet) ovat samassa paikassa samalla hetkellä. 5D:ssä keskität huomiosi ja vastaus tai kokemus annetaan sinulle juuri siinä, milloin ja mihin keskityt.
 
Pyydä ja saat.
 
5D:ssä sinun ei tarvitse siirtyä tai mennä minnekään vastauksien tai kokemuksien vuoksi, vaan kaikki tulee sinulle vaivattomasti ja helposti sen huomiokohteen ja värähtelyn perusteella, mitä päätät ylläpitää joka hetki.
 
Silloin kun värähtelet 5D:ssä, et luo muodolla kuten kolmannessa ja neljännessä ulottuvuudessa, vaan luot valolla, valomalleilla ja valotaajuuksilla. Käytät ääntä, värejä ja geometrisia muotoja. Olet tietoisesti vuorovaikutuksessa Luojan ja kaikkien valo-olentojen kanssa.
 
Tässä kohonneessa tietoisuudessa rationaalinen mieli esittää hyvin minimaalista roolia. Se palaa pieneen ja tarkoin määriteltyyn polttopisteeseen, mihin se tarkoitettiin - nimittäin fyysisen kehon hyvinvointi.
 
Mutta ennen kuin voimme siirtyä värähtelykotiimme, joka on 5D-tietoisuus, meidän on ensin tultava 4D-tietoisuuden värähtelyjen ja mahdollisuuksien mestariksi. Tämä on siirtymän polttopiste useimmilla ihmisillä, kun kuljemme kohti vuoden 2012 jatkuvasti nopeutuvia tapahtumia.
 
Miten sinusta sitten tulee mestari 4D-tietoisuudessa?
 
Läsnäolevan 4D-ajan työkaluja
 
Kuten mainitsin, 4D on läsnäolevan ajan "juuri nyt". Mutta läsnä olevassa ajassa on neljä eri tasoa.
 
Vuonna 2010 astuimme kaikki kolmannelle tasolle. Kun siirrymme vuoteen 2012, astumme neljännelle ja viimeiselle tasolle. Kun tuolla tasolla ajattelet: "Haluaisin omenan", omena ilmestyy käteesi. Tavallisesti sanoessani tämän, ihmiset innostuvat kovasti. Ja se on jännittävää. Kuitenkin … on olemassa "kuitenkin".
 
Suuri enemmistö tämän planeetan ihmisistä ei ole valmistautunut olemaan jokaisen ajatuksensa, tunteensa ja tekonsa mestari joka hetki. Mutta ei ole vaihtoehtoa. Se on korkeamman 4D- ja 5D-tietoisuuden vaadittu perustaito.
 
Yksi syy kolmannen ulottuvuuden luomiseen oli antaa "leikkikenttä", missä voimme harjoitella ja hioa ajatustemme ja tunteidemme värähtelyä. Tämän saavuttamiseksi 3D-leikkikentällä on aikapuskuri. Välittömän ilmentymisen sijaan on aikaviive ajatuksemme ja tuon ajatuksen ilmentymisen tai kokemisen välillä. Enimmäkseen olemme hyvin leväperäisiä tämän puskurin kanssa.
 
Sen sijaan, että keskitymme siihen, mitä haluamme, ja sallimme sen ilmestyä ajan kuluessa, syydämme vihaa, turhautumista, kyllästymistä, huolta, ahdistusta, syyttelyä, syyllisyyttä, pelkoa - kaikenlaisia matalampia ja epäharmonisia ajatuksia ja tunteita. Käyttäydymme, ikään kuin voisimme ajatella ja tuntea mitä tahansa rankaisematta, koska emme näe ajattelumme välittömiä tuloksia.
 
Mutta ei enää. Kun lineaarinen 3D-aika romahtaa yhdeksi läsnäolevan ajan pisteeksi, aikapuskurikin romahtaa. Meillä on vähemmän tilaisuutta harjoitella mentaalisten ja tunnetapojemme tiedostamista, ennen kuin saamme sen, mitä ajattelemme. Tämä on tosi iso juttu.
 
Onneksi jotkut yksinkertaiset energiatyökalut voivat auttaa sinua hallitsemaan ajatuksiasi ja tunteitasi joka hetki, niin että voit olla valmistautunut ennenkuulumattomaan tilaisuuteen ja haasteeseen elää ja luoda läsnä olevassa ajassa korkeammissa ulottuvuuksissa.
 
Nämä perusenergiatyökalut ovat saatavilla vapaasti nettisivuiltamme www.masteringalchemy.com, mutta selitän niistä muutamia tässä esimerkkinä.
 
Salli siirtymän puhdistaa tiedostamattomat ajatuksesi ja tunteesi
 
Yksinkertaisesti sanottuna, siirtymä käyttää yhtä valotaajuuksien aaltoa puhdistamaan pois sen, kuka emme ole, ja toista aaltoa muistuttamaan meille, kuka olemme. Siirtymä tietää, minne olemme tallentaneet ei-halutut ja tiedostamattomat ajatustavat ja tunnereaktiot ja valo puhdistaa pois kaiken tämän värähtelystämme.
 
Kuitenkin kun näitä vähäpätöisempiä ajatuksia ja tunteita puhdistetaan, ne tulevat tietoisuuteemme ja vetävät magneetin lailla puoleemme ihmisiä ja olosuhteita, jotka peilaavat näitä kaoottisia energioita. Miten käsittelet nämä usein voimakkaat energiat, kun niitä ilmestyy? Sallit ne. Jos voit vain tarkkailla niitä kiintymättömänä, kun ne tulevat esiin - tietäen, että ne tulevat esiin vain puhdistettavaksi - ne puhdistuvat nopeasti etkä edes muista, mistä kaikessa hässäkässä oli kyse.
 
Mutta jos tartut kiinni ja pidät yllä näitä kaoottisia tunteita ja ajatuksia, jos välttämättä haluat tuntea syyllisyyttä tai huolta ja väität jatkuvasti, että "En ole ok" tai "Hän ei ole ok", nämä energiat eivät puhdistu tilastasi - ja siirtymästä tulee aina vain nopeutuessaan hyvin kuoppainen ja hyvin usein "ei ok" tie sinulle.
 
Muista, että useimmiten se, mitä tulee esiin, ei ole edes sinun - se ei kuulu sinulle. Tunnista se ja tiedä, että se tulee esiin puhdistettavaksi … ikuisiksi ajoiksi. Vedä pari kertaa syvään henkeä, mene kävelylle, kuuntele musiikkia, mutta käännä huomiosi kohde johonkin korkeampaan värähtelyyn.
 
Alemman ja ylemmän 4D-ulottuvuuden ymmärtäminen
 
Kuvitellaan siirtymän toisen tärkeän piirteen yksinkertaistamiseksi, että neljännessä ulottuvuudessa on vain kaksi osaa - alempi ja ylempi neljäs ulottuvuus. (Tämä ei ole teknisesti totta, mutta tämä on hyödyllinen erotus.)
 
Kuten mainitsin, muoto jää, kun 3D häviää. Koemme edelleen taloja, autoja ja puita. Mutta pelko, tuomitseminen, syyttely ja syyllisyys, oikeat ja väärät häviävät. Kaikki tämä tiheä tunne-energia mikä on ainoa asia, joka estää meitä nyt pelaamasta korkeammissa ulottuvuuksissa, puhdistetaan vain pois tilastamme.
 
Kuitenkin riippuen ajatustesi värähtelystä, niin silloin kun 3D häviää, löydät itsesi joko alemmasta neljännestä ulottuvuudesta tai ylemmästä neljännestä ulottuvuudesta.
 
Alempi neljäs ulottuvuus mitä kutsutaan myös astraalitasoksi tai unitilaksi, sisältää kaikki ajatukset, mitä kukaan on koskaan ajatellut kolmannessa ulottuvuudessa.
 
Nimittäin ajatukset eivät vain häviä sen jälkeen, kun ajattelemme niitä. Ne asuvat alemassa neljännessä ulottuvuudessa, täsmällisen painon, koostumuksen, tiheyden ja tunnelatauksen kera. Ja ne sitoutuvat ja ryhmittymät yhteen kaikkien muiden saman luonteisten ajatusten kanssa.
 
Jotkut ajatukset - kuten raiskaus, hallinta, orjuus, sota, viha - tuntuvat raskailta, tiheiltä ja pimeiltä. Sitä vastoin sellaiset ajatukset, kuin "perhoset", "lapset leikkivät puistossa" ja "kukat kukkivat lämpimänä kevätpäivänä", tuntuvat kevyiltä ja niissä on yksinkertainen ja ilmava värähtely. Tällaiset kevyemmät ajatukset viipyilevät harvoin 3D-tietoisuudessa. Koska harmonisoituaksemme esimerkiksi "kauneuden" värähtelyn kanssa ja tunteaksemme sen, meidän on astuttava 3D-tietoisuudesta läsnä olevaan aikaan, ylempään neljännen ulottuvuuden tilaan.
 
Sanot: "Odota, tiedän "kauneuden"!" Niin tiedät, koska elämme nyt sekä kolmannessa että neljännessä ulottuvuudessa samanaikaisesti, mutta miten usein harmonisoidut kauneuden tunteeseen ja viipyilet siinä?
 
On läsnäolevan 4D-ajan taito ottaa sydämeen sellaiset ajatukset kuin "valo", "ilmava" ja "kauneus". Näitä värähtelyjä ei edes ole kolmannen ulottuvuuden kiirehtimisessä ja menneisyydessä tai tulevaisuudessa, missä on erittäin vaikeaa pysähtyä läsnä olevaan hetkeen ja haistaa kukkaa.
 
Mutta toisaalta, oletko huomannut, että raskaat ja epämukavat ajatukset, kuten "En ole riittävän hyvä" tai "He eivät pidä minusta" tai "En koskaan menesty" usein viipyilevät hyvin paljon pidempään 3D-tietoisuudessa? Tästä syystä ajatukset ovat sähköisiä ja tunteet magneettisia. Keveillä ja ilmavilla värähtelyllä, kuten "kauneus" tai "armollisuus", on matala ja pehmeä sähköinen varaus, mikä on laajeneva ja virtaava, kun taas raskaammat ja rumemmat ajatukset latautuvat ja kietoutuvat hyvin magneettisiin tunteisiin. Näitä ajatuksia ei ole ainoataan vaikeampaa puhdistaa kuin lempeitä ja rakastavia ajatuksia, vaan ne myös sitoutuvat magneettisesti yhteen kaikkien muiden vastaavien ajatusten kanssa alemmassa neljännessä ulottuvuudessa.
 
Hyvin suurella osalla siitä magneettikentästä, missä kuljemme - "Minä en ole ok, sinä et ole ok" - on vain vähän tekemistä sen kanssa, keitä oikeasti olemme. Kyse on vain raskaan ja tiedostamattoman ajatuksen magnetismista, joka kiinnittyy samanlaisten raskaiden ja tiedostamattomien ajatusten magnetismiin.
 
Alat nähdä, miksi on oleellista tulla tietoiseksi ajatuksista, joita ajattelet, ja tunteista, joita heität värähtelysekoitukseesi.
 
Onneksi siirtymän toinen aalto tekee tämän helpommaksi ja helpommaksi. Kun päästämme irti sen raskaammista energioista, keitä emme ole, valo johdottaa meidät uudelleen ja asettaa meidät ylemmän neljännen ulottuvuuden värähtelyyn, missä vähäpätöisemmät ajatukset ja tunteet eivät ole sellainen häiriötekijä yleiskokemuksessamme.
 
Alamme elää harmoniassa sydämen kanssa ja kokea sellaisten käsitteiden värähtelyjä ja seuraamuksia kuin "Pidän minusta", "Olen onnellinen" ja "Olen tyytyväinen itseeni".
 
Harmonisoitumisesta sydämen kanssa tulee luonnollista, koska se on jo luontainen harmoniamme korkeammassa neljännessä, viidennessä ja kuudennessa ulottuvuudessa.
 
Vähän "asentamista" kuitenkin vaaditaan.
 
Kaikesta rajoittamisesta, tuomitsemisesta, kieltämisestä, syyttelystä, syyllisyydestä tai katkeruudesta mistä me kukin edelleen väittelemme tavalla tai toisella, tulee kuin painoja kuumailmapalloon. Ne rajoittavat sitä, miten korkealle voimme nousta neljännen ulottuvuuden värähtelyasteikolla.
 
Jokainen meistä on 100%:sti vastuussa tästä prosessista. Mitä enemmän poistamme painoa - matalammalla värähteleviä sanoja, ajatuksia ja tunteita - sitä korkeammalle nousemme ylemmän neljännen ulottuvuuden laajentaviin kokemuksiin. Tässä katsomme ikään kuin niiden rajojen ja rajoitusten yli, joita meillä oli aina tapana tarkkailla 3D:ssä. Se on laajempi näkökulma, tyynempi näkökulma ja hiljaisempi näkökulma. Ylemmässä neljännessä ulottuvuudessa voit valita pelon tai huolen ja pudota alempaan neljänteen ulottuvuuteen … muttet tee sitä.
 
Kun alat harmonisoitua sydämen kanssa - "Minä pidän minusta" - huomaat hyvin luonnollisesti, ettei ole mitään syytä tai pakkoa valita epämukavaa huomionkohdetta alemmassa neljännessä ulottuvuudessa. Se tulee luonnollisesti ja helposti, koska se on luonnollisen hyvinvointisi kieli ja värähtely - jos sellit sen ja keskityt siihen.
 
Kyse on valinnasta.
 
Kun siirtymä nopeutuu ja aika romahtaa ja kaikki on läsnä olevassa hetkessä, voit edelleen valita ajatuksesi ja tunteesi tiedostamatta, kolmannen ulottuvuuden tavan mukaan ja sinulla on tilaisuus elää tuo epämukavuus välittömästi ja täysin kokemuksessasi.
 
Tai voit valita ajatuksesi ja tunteesi joka hetki keskittyneenä ja tietoisena ja elää tuon kokemuksen täyteydessä.
 
Toisin sanoen, sinun on hyödyllistä harjoitella ja integroitua kykyyn valita tietoisuutesi sisältö nyt, ennen kuin sillä on todella merkitystä - eikä tuo hetki ole kovin kaukana.
 
Kaikki riippuu sinusta.
 
Tähän saakka pääsi keskuksen, paikan mistä voit valita ajatuksesi ja huomionkohteesi, ovat vallanneet toisten ajatukset. Äitisi, isäsi, opettajasi, pappisi rakastivat sinua ja heillä oli mielipide parhaasta tavastasi elää elämää ja kun heidän ajatuksensa tulivat päähäsi, "sinä" lähdit pois.
 
Nyt on aika ottaa taas omaksesi pääsi keskus. Kun tunnistat nuo luonnottomat ajatukset, jotka sanovat "Voi, en voi tehdä tätä" ja "En voi tehdä tuota" ja "Minun on tehtävä tämä" ja päästät niistä irti, huomaat, että pian kaikki nuo ajatukset häviävät, joilla on tahmea kytkös alempaan neljänteen ulottuvuuteen.
 
Vain huomiosi vieminen läsnä olevassa ajassa "kauneuteen" ja "hyvinvointiin" tai vain oleminen onnellinen vaivattomuuden tilassa, eliminoi vähäpätöisemmät värähtelyt, jotka on tallennettuna neljännen ulottuvuuden alempiin astraalikenttiin.
 
Aloita leikkimällä sen värähtelyllä, mitä kutsun eläviksi maailmoiksi. Arkkienkelit valitsivat hyvin tarkoituksellisesti ja täsmällisesti nämä sanat - sellaiset sanat kuin varma, kykenevä, vaikuttava, läsnä, seniori, armollisuus ja onnellinen - jotta voit helpoimmin puhdistaa kaikki tiedostamattomat värähtelyt tilastasi.
 
Valitse yksi sana joka päivä ja elä sen kanssa koko päivä - ajattele sitä ja tunne se usein.
 
Jos harjoittelet näiden värähtelyjen ajattelemista ja tuntemista nyt, kun sillä ei ole ehdotonta merkitystä, niin ne tulevat sinulle tavaksi, sitten kun sillä on merkitystä.
 
Alat sujuvasti harmonisoitua koko "sinun" kanssa ja luonnollinen hyvinvointitilasi nostaa sinut ylempään neljänteen ulottuvuuteen.
 
Helppoa? Tavallaan.
 
Yksinkertaista? Kyllä.
 
Vaatiiko se tiedostamista ja valintaa läsnä olevan ajan tilasta? Ehdottomasti.
 
Voitko istua sivussa ja toivoa, että kaikki sujuu? Et.
 
Sähkömagneettivalon lisääntyneitä tasoja virtaa nyt korkeammista ulottuvuuksista meidän kaikkien sisällä. Monet ihmiset kolmannessa ulottuvuudessa eivät pysty käsittelemään tätä syöksyä ja he päättävät astua ulos kehostaan.
 
Ja monet, monet useammat seuraavat, kun siirtymä nopeutuu.
 
Nimittäin kaikki menevät kotiin neljänteen ja viidenteen ulottuvuuteen, mutta kaikki eivät mene kotiin samalla aikajanalla ja yhtä vaivattomasti ja sujuvasti.
 
Miten sinä valitset?
 
Siunausta.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >