HomeViestejäMarilyn Raffaele6.9.2020 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

6.9.2020 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ
 
Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
6.9.2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat lukijat, tervetuloa viestimme pariin.
 
Kaikki etenee suunnitelman mukaisesti, vaikka ei ehkä näytä siltä, kun tarkkaillaan kolmen ulottuvuuden silmin ja käsityksillänne siitä, miltä henkisesti kehittyvän universumin pitäisi näyttää.
 
Aionien kuluessa pimeät energiat ovat juurtuneet syvälle, mikä salli niiden tunkeutua elämän joka osaan maan päällä. Sukupolvelle toisensa jälkeen opetettiin – ja opetetaan edelleen – että kaksinaisuus ja erillisyys ovat todellisuus. Nämä energiat tulevat vähitellen pintaan, jotta voidaan tunnistaa, mitä ne edustavat, ja lopulta puhdistaa ne, kun ihmiset lakkaavat energeettisesti ruokkimasta, manipuloimasta ja ylläpitämästä niitä, sillä vain tämä pitää ne paikoillaan.
 
Useimmilla ihmisillä on suurta ahdistusta tänä aikana. Älkää vastustako näitä tunteita siinä väärässä uskossa, että heränneellä ihmisellä ei pitäisi olla tällaisia tunteita. Tunnustakaa ne, muistakaa, että ne ovat aina persoonattomia, ja siirtykää sitten eteenpäin. Huoli ja ahdistus eivät ole Lähteen ominaisuuksia, ja siksi niillä ei ole mitään lakia tukemassa.
 
Kun kehitytte, energianne muuttuu ja alkaa värähdellä korkeammalla taajuudella, mikä tekee teistä automaattisesti herkemmän ihmisten, paikkojen ja asioiden energialle. Tämä voi johtaa pelon, vihan, ahdistuksen jne. kaltaisten tunteiden kokemiseen, jotka eivät ole teidän. Varokaa ottamasta niitä omaksenne, ja sallikaa niiden vain kulkea läpi antamatta niille valtaa.
 
Tiedämme, mitä useimmat teistä tuntevat näinä aikoina, ja sanomme teille, että kaikki etenee suunnitelman mukaisesti. Älkää osallistuko ulkoisten vaikutelmien energiaan, vaan astukaa syrjään tarkkailijaksi, kieltämättä tai yrittämättä muuttaa, parantaa ja korjata noita vaikutelmia. Seuratkaa niitä erillään olevan tietoisuuden paikasta, tietoisena todellisuudesta kaikkien asioiden taustalla.
 
Maa on henkinen universumi, jota asuttavat Jumalan lapset ja jota hallitsee rakkaus. Kuitenkin useimmat antavat edelleen vaikutelmien hypnotisoida itsensä uskomaan päinvastaista. Yrittäkää muistaa aina, että kaikki mitä näette, kuulette, haistatte, kosketatte ja maistatte, ovat käsityksiä todellisuudesta, ja ne tulkitaan hypnotisoidulla kollektiivisella mielellä hyviksi tai huonoiksi, tämänhetkisen kaksinaisuus- ja erillisyysuskomuksen mukaisesti.
 
Kun huomaatte reagoivanne johonkin asiaan tai ihmiseen negatiivisella tavalla, käyttäkää tuo tilaisuus tutkiaksenne rehellisesti omia uskomuksianne. Kerääntyneet ja vanhentuneet kolmen ulottuvuuden uskomukset jäävät usein tuntemattomiksi ja kätketyiksi syvälle tietoisuuteen, kunnes tapahtuu jotain aktivoimaan ne ja tuomaan tajuntaan. Tuossa kohtaa pelkästään, ilman syyllisyyttä tai vastarintaa, kysytte itseltänne: "Mitä sellaista uskon, mikä saa minut tuntemaan näin?"
 
Todellisuudessa ei ole vastapareja – hyvät vaikutelmat ovat yhtä lailla harhaa kuin huonot. Todellisuus on henkinen, mutta useimmat eivät ole vielä saavuttaneet sellaista energiavärähtelyä, että kykenisivät harmonisoitumaan korkeammalla värähtelevien taajuuksien kanssa, ja näin ollen he uskovat, ettei niitä ole olemassa. Tästä syystä tarvitaan paljon luottamusta näinä aikoina. Ei jatkuvaa luottamusta hallitukseen, organisoituun uskontoon, ystäviin, perheeseen tai ns. asiantuntijoihin, vaan luottamusta siihen totuuteen, että todellisuus on ja on aina ollut yksi, kaikkialla läsnä oleva, kaikkitietävä ja kaikkivoimainen jumalainen tietoisuus, joka ilmentyy kaikkena, mitä on.
 
Koska Jumala/jumalainen tietoisuus on kaikki, mitä on, se on ja on aina ollut ainoa syy ja siksi ainoa seuraus. Pohtikaa sitä.
 
Herääminen totuuteen ei merkitse, että lakkaatte yhtäkkiä elämästä omaa elämäänne. Olette maan päällä tänä aikana kehittyäksenne valaistumiseen fyysisessä muodossa – ette kieltääksenne ihmisyyden, vihataksenne tai yrittääksenne välttää sitä, kuten jotkut uskonnot opettavat. Luostariajat tiukkoine sääntöineen ja määräyksineen henkisyydestä ovat kaukana menneisyydessä. Ihmiskunta on valmis oppimaan, miten ollaan maailmassa, muttei maailmasta.
 
Valaistuminen merkitsee vain jokaisen päivän elämistä korkeimmalta saavuttamaltanne tietoisuustasolta, mikä sitten sallii enemmän totuutta tulla esiin. Tehkää, mitä tarvitsee tehdä – menkää töihin, valmistakaa päivällinen, tiskatkaa astiat, leikatkaa nurmikko, tehkää leikkaus, opettakaa, korjatkaa autoja tai olkaa tekemättä yhtään mitään … mutta tehkää se tietoisena siitä, että kaikki toiminta on henkistä, kenenkään olematta henkisempi kuin toinen. Kyllä, käsitämme, että ihmismieli vääristää monia toimia, mutta todellisuus on, että toiminnalla yksilöt ilmaisevat niitä luontaisia Lähdeominaisuuksiaan, joita heidän sisällään on.
 
On aina ihmisiä, joista ette pidä, mikä tulee usein jostain entisen elämän inkarnaatiosta, jolla ei ole mitään tekemistä nykyhetken kanssa. Toisilla kerroilla se johtuu siitä, että tietyt yksilöt näyttävät olevan täysin epäsynkronissa oman uskomusjärjestelmänne kanssa. Älkää tuomitko itseänne tai heitä pahaksi tai epähenkiseksi, vaan tuokaa mieleen, ettei kukaan ole hyvä tai paha itsessään, koska Jumala on todellisuus jokaisesta yksilöstä. Tietäkää, että heidät on hypnotisoitu ja he toimivat persoonattoman valheellisen uskomusjärjestelmän mukaan, joka perustuu kaksinaisuuteen ja erillisyyteen itseensä ja muihin liittyen.
 
Tämä ei merkitse, että yritätte olla parhaita ystäviä tai sivuuttaa heidän hankalat tai loukkaavat toimensa, vaan että muistettuanne totuuden heistä, otatte vaadittavat ihmisaskeleet. Se että on rakastava ja henkisesti voimaantunut ihminen, ei koskaan merkitse toisen ovimattona olemista. Eikä se merkitse varpaillaan olemista voidakseen säilyttää valheellisen rauhantunteen. Tervehtikää hiljaa jokaista tapaamaanne ihmistä Kristuksena ja lähettäkää valoa lähellä tai kaukana oleville oivaltaen, että "he eivät tiedä, mitä tekevät".
 
Lakien ja vankiloiden tarve säilyy vielä jonkin aikaa, mutta kollektiivista tulee enenevässä määrin tietoinen, että toimet ja ratkaisut jotka perustuvat ehdottomaan rakkauteen, kuntouttavat ja parantavat paremmin kuin voima ja aggressiivisuus.
 
On voimallista aikaa olla maan päällä, koska nyt tapahtuva ylösnousemusprosessi sallii sielujen parantua ja saada loppuun ongelmat, joita ne ovat saattaneet kantaa elämien läpi. Monet halusivat tulla, mutteivät saaneet lupaa syystä tai toisesta. Paljon on vielä tulossa, mikä herättää aina vain useampia yksiöitä ja antaa uskottavuutta sille, mitä sanomme.
 
Monia kärsii ja kuolee vielä tämän prosessin aikana, mutta tietäkää, että useimmat ovat vapaaehtoisia, jotka päättivät rakastavasti auttaa herättämään Maan ihmiset. Joidenkin kokemukset olivat karman loppuunsaattamista, joka päätettiin tehdä julkisesti, jotta toiset voivat nähdä ja oppia. Toisille on henkilökohtainen valinta, miten he voivat parhaiten palvella ylösnousemusprosessia, mutta kaikki auttavat omalla tavallaan tuomaan universaalin tietoisuuden pimeistä ajoista valoon.
 
Korkeammissa ulottuvuuksissa tarkkaillaan ja lähetetään ylävitosia kaikille, vaikka vaikutelmat maan päällä osoittaisivat täydellistä epäonnistumista. Tietäkää, että asiat eivät ole, miltä näyttävät. Kaikki etenee suunnitelman mukaisesti. Riemuitkaa myös synkkien tapahtumien keskellä, sillä nämä asiat heijastavat Maan matkaa tiheydestä pois ja muutosta tuovia prosesseja.
 
Monia herää jatkuvasti virheellisten uskomusten hypnoosiunesta, joidenkin jatkuvista yrityksistä huolimatta pitää ihmiskunta lukittuna vanhaan energiaan. Pysykää valppaana ja linjassa intuitionne kanssa, kun luette kanavointeja, katselette uutisia tai tarkkailette toisten toimia, sillä paljon siitä ei ole, miltä näyttää.
 
Avautuminen tietoisuuden korkeammille tasoille on väistämätöntä eikä sitä voi välttää. Lykätä, kyllä, mutta ei koskaan välttää, sillä jokainen ihminen on jumalainen olento, Jumalan ilmaisumuoto, pitää hän siitä tai ei. Tämä tosiasia ei voi koskaan muuttua, riippumatta siitä miten monta elämää ihminen on elänyt kieltämisen tilassa.
 
Olkaa rauhassa, rakkaat ystävät, levätkää sydämessänne ja meditoikaa usein. Meditaation ei tarvitse olla tiukasti jäsennetty prosessi, kuten useimmille teistä opetettiin opetellessanne meditoimaan. Nämä menetelmät olivat ja ovat tarpeellisia niille, jotka ovat kyvyttömiä rentoutumaan tai sallimaan itsensä olla hiljaa ilman joitain apurakennetta. Meditoinnin tarkoituksena ei ole muu, kuin saavuttaa hiljainen ja salainen harmoniatila tuon "pienen sisäisen hiljaisen äänen" kanssa. Kaikissa jäsennetyissä ohjeissa on ollut kyse pääsemisestä siihen.
 
Lepääminen "minä ja isä olemme yhtä" -tilassa voidaan tehdä missä tahansa ja koska tahansa, silmät avoimena tai suljettuna – tauko työpöydän ääressä, matkalla vessaan, pysähtyessä punaisiin valoihin, istuessa puun alla, kävellessä vilkasta katua pitkin tai ollessa jonkun sängyn vieressä, joka on sairas. Päivittäisen elämän jokainen toiminta antaa tilaisuuden keskittyä, harmonisoutua ja hiljaa oivaltaa: "Olen jumalainen tietoisuus." Lopulta alatte ilman tietoista ponnistusta elää meditaatiossa 24/7, eikä se ole enää jotain, mitä teette, vaan jotain mitä olette.
 
Älkää pelätkö, rakkaat ystävät, sillä olette juuri siinä, missä suunnittelitte olevanne ennen inkarnoitumista. Planeetta täyttyy enenevässä määrin heränneistä sieluista, jotka ovat päättäneet auttaa Maan siirtymisessä korkeampaan taajuuteen. Näette maailman, joka kokee voimakasta ja kivuliasta synnytystuskaa, jota tarvitaan uuden maailmantietoisuuden syntymiseen, joka perustuu rakkauteen ja totuuteen.
 
Sallikaa tuo prosessi, rakkaat ystävät. Sallikaa tuo prosessi, ja pitäkää valoanne kaikista henkilökohtaisista tai globaaleista vaikutelmista huolimatta, sillä valo on ainoa todellisuus.
 
Olemme Arcturuslainen ryhmä.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >