HomeViestejäMarilyn Raffaele12.7.2020 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

12.7.2020 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ
 
Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
12.7.2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat lukijat, tuomme viestimme kera suuren määrän rakkautta ja kunnioitusta, sillä olemme hyvin tietoisia siitä, miten vaikeiksi asiat ovat tulleet hyvin monille. Muistakaa, että nämä nykyajat edustavat suurta osaa siitä matkasta, jonka valitsitte auttaaksenne luomaan uuden ja paremman maailman. Olette juuri siinä, missä teidän pitäisi olla tällä hetkellä, vaikka siltä ei näytä kolmen ulottuvuuden standardien mukaan.
 
Hiljaisuus, eristäytyminen ja sen taukoaminen, mikä pitää ihmiset hypnotisoituna, tietämättömänä ja etsimässä kiihkeästi hyväänsä itsensä ulkopuolelta, herättää monet, jotka eivät ole koskaan ennen ottaneet aikaa katsoa sisäänsä ja rehellisesti tutkia omaa ja maailman uskomusjärjestelmää.
 
Perusrakenteiden täytyy useimmissa kolmen ulottuvuuden luomuksissa hajota ennen ilmestymistään korkeampaan muotoon. Sitä maailma nyt kokee. Kaaos ei kestä ikuisuuksia, koska ilmentyneillä kolmen ulottuvuuden käsitteillä ei ole lakia tukemassa tai pitämässä paikoillaan, ilman niihin uskomista. Kun useammat ja useammat heräävät, näillä vanhoilla luomuksilla ei yksinkertaisesti ole tarvittavaa substanssia pitämässä paikoillaan.
 
Te olette heränneet ja ymmärrätte nyt, että jokainen, myös te itse, on aina ollut ja tulee aina olemaan jumalainen tietoisuus fyysisessä muodossa. Kuitenkin ajan kuluessa yhden jumalaisen tietoisuuden yksilöllistyneet ilmaisumuodot ovat saastuneet, ehdollistuneet ja manipuloituneet hyväksymällä kaksinaisuuden ja erillisyyden todellisuudeksi, ja näin on luotu "ihmistila".
 
Tiedätte nyt, kuka ja mitä olette, ja näin ollen on aika lakata tuomitsemasta tai kritisoimasta itseänne teoista aiemmassa tietoisuustilassa. Hyväksykää totuus jumalaisesta luonnostanne ja lakatkaa raahaamasta menneisyyden jätettä etualalle, voidaksenne vaikeroida ja katua sitä siinä väärässä uskossa, että se on henkistä nöyryyttä. Pystytte nyt näkemään asiat korkeammasta perspektiivistä, joten teidän täytyy lakata elämästä tutussa, mutta ylikasvetussa ohjelmoinnissanne "sopiaksenne joukkoon" tai miellyttääksenne jotakuta.
 
Monet asiat joita tapahtuu, näyttävät kammottavilta valaistuneilla silmillänne katsottuna, mutta älkää salliko itseänne imaistavan harmoniaan negatiivisen ja pelkopohjaisen informaation kanssa, joka jatkuvasti pommittaa teitä uutisissa ja politiikassa. Tiedostakaa myös, että on joitain kanavia, jotka eivät heijasta korkeaa valotasoa, eivätkä ne ole totuus pelkästään siksi, että ne ovat kanavia. Kanavat eivät voi nousta korkeammalle kuin niitä tekevien tietoisuus. Luottakaa aina intuitioonne näissä asioissa ja seuratkaa sitä. Olkaa informoitu, mutta älkää uppoutuko – olkaa henkisiä tarkkailijoita, jotka ovat informoituja ja tietoisia, mutta pystyvät olemaan lisäämättä energiaa vaikutelmiin.
 
Ymmärtäkää, että monet "uhrit" valitsivat kokemuksensa osana evoluutiomatkaansa. Joskus kyse on tarpeellisesta karman selvittämisestä, jonka he ovat valmiita kokemaan. Henkisesti kehittynyt sielu voi suunnitella elämänkokemuksen, joka laittaa hänet juuri siihen paikkaan, missä hänen kokemuksensa pakottaa muut heräämään. Nämä urheat sielut päättivät auttaa ylösnousemusprosessia tavoilla, jotka he itse valitsivat, mutta joita he eivät henkilökohtaisesti tarvinneet sielukasvuunsa. Toisilla kerroilla tämäntyyppiset kokemukset ovat pelkästään sellaisen yksilön "veivilista", joka tarvitsee tuon kokemuksen kasvaakseen ja oppiakseen.
 
Niin ei aina ole, mutta esimerkkejä voisivat olla orjien julma omistaja, joka oivalsi toisella puolella tarpeen energian tasapainottamiseen ja suurempaan ymmärrykseen ja päätti reinkarnoitua mustaksi pojaksi, tai henkilö joka tappoi ja vainosi Amerikan alkuperäiskansoja 200 vuotta sitten ja päätti kokea elämää noiden kansojen edustajana köyhässä reservaatissa. Ulkoisista vaikutelmista huolimatta kaikki on täydellistä. Energia pyrkii aina harmonisoitumaan itsensä kanssa ykseyden täydellisyytenä ja eheytenä.
 
Näiden asioiden tietäminen ei merkitse, että olette piittaamatta ihmistarpeista. Se merkitsee, että muistatte kaikessa suuremman kuvan, josta useimmat eivät vielä tiedä. Pysykää keskittyneenä siihen oivalluksen, että ykseyden korkeamman ulottuvuuden taajuudet integroituvat kollektiiviin tällä hetkellä, mikä paljastaa ja synnyttää ulkoisia tapahtumia. Kaikki etenee suunnitelman mukaisesti.
 
Kaaos jatkuu jonkin aikaa, kun uusi kollektiivitietoisuus yrittää syntyä. Päästäkää irti kaikesta ohjelmoidusta pelosta, rakkaat ystävät, ja hyväksykää, että olette juuri siinä, missä teidän tarvitsee olla tällä hetkellä. Astukaa etäämmälle, sallikaa prosessi ja luottakaa. Yksilöllistyneenä jumalaisena tietoisuutena teidän täytyy vain pitää kiinni totuudesta ja sallia sen opastaa teitä, kun jatkatte päivittäisen elämän tavallisia ihmistoimia, ja siitä tulee enemmänkin olemista kuin tekemistä.
 
Tiesitte syvemmällä tasolla tämänhetkisistä ajoista, mutta päätitte silti olla täällä, koska tiesitte, että intensiiviset energiat antaisivat teille tilaisuuden puhdistaa kaikki jäljellä oleva karmallinen epätasapaino ja vanha solumuisti ja siirtyä korkeampaan tietoisuustilaan pysyen fyysisessä kehossa.
 
Etsikää sisältä valtaa/voimaa, jonka vielä ehkä annatte jollekin ihmiselle, paikalle tai asialle. Korvatkaa se oivalluksella, ettei millään ulkoisessa maailmassa ole valtaa teihin, koska on vain yksi voima, ja se on kaikkialla läsnä, kaikkivoimainen ja kaikkitietävä. Tämä voima olette te. Ei ihmisyytenne – ei se Mary, John tai Bill joka uskotte olevanne – vaan todellinen Sinä. Pitäkää tämä pyhä totuus päällimmäisenä päässänne ja sydämessänne aina, kun teillä on houkutus antaa voima jollekulle tai jollekin ulkopuolella.
 
Todellisuutenne on jumalainen tietoisuus, ja siihen saakka kunnes voitte hyväksyä tämän ja sallia sen tulla tietoisuustilaksenne, pysytte vanhassa energiassa ja jatkatte sen kokemista. On aika astua pois kaikesta vanhasta ohjelmoinnista, jonka teihin ovat iskostaneet perhe, ystävät, uskonnot, politiikka, koulu, armeija tai mikä tahansa auktoriteettihahmo, vaikka olisitte joskus hyväksyneet sen täysin tai edelleen hyväksyisitte osittain.
 
Tämä ei merkitse, että kaikki tämänhetkiset lait, säännöt ja informaatiot ovat vääriä. Se merkitsee vain, että tutkitte nykyistä uskomusjärjestelmäänne näistä asioista ja alatte tuoda uskomuksenne harmoniaan näiden asioiden korkeamman ilmaisumuodon kanssa.
 
Tietäkää, että kaksinaisuus- ja erillisyystietoisuuden muodot voivat olla vain harhakuvia mielessä, käsityksiä henkisestä todellisuudesta niiden alla, sillä ette voi tehdä mitään tyhjästä. Kuvia ilmentyy harmoniassa yksilön ja/tai kollektiivin tietoisuustilan kanssa. Ns. "hyvät" kuvat eivät ole yhtään todellisempia kuin "huonot" kuvat. Tästä syystä asiat mädäntyvät ja häviävät, kun niiden todellisuus ei ole enää läsnä.
 
On vain Jumala ja se ilmentää, on aina ilmentynyt ja tulee aina ilmentämään itseään elämässä ja elämänä. On vain yksi elämä ja tuota yhtä elämää ei voi koskaan lopettaa, manipuloida, muuttaa tai eliminoida, vastakkaisista vaikutelmista huolimatta. Tämä yksi elämä ilmaisee ikuisesti itseään äärettöminä muotoina ja muunnelmina.
 
Suojelkaa, rakastakaa ja kunnioittakaa kaikkea elämää oivaltaen, että koska on vain yksi, sen mitä teette toisille, teette itsellenne. Kaikki vetävät itselleen energioita, joiden kanssa he ovat harmoniassa. Taas kerran, yksi/ykseys pyrkii automaattisesti harmoniaan kokonaisuutensa kanssa.
 
Tämä informaatio tuo aina esiin abortin. Emme mene tähän tänään. Sanomme vain, että sielu ei tule täysin sisään hedelmöitysaikaan, kuten monet uskovat, vaan kulkee usein edestakaisin päättäen, onko tämä oikea valinta vai ei, eikä se usein integroidu kokonaan ennen syntymää.
 
Energia sallii niiden, jotka ovat valmiita ja halukkaita, siirtyä korkeampaan tietoisuustilaan. Tämän prosessin hyväksyminen on ja aina tulee olemaan yksilön vapaan tahdon valinta, mutta tuo valintakohta on nyt. Nyt, ei myöhemmin matkan varrella, ei sen jälkeen kun tunnette olevanne vähän pyhempi, kun luette tietyn kirjan tai käytte uuden kurssin tai teette pyhiinvaelluksen johonkin pyhään paikkaan tai kun ette enää kiroa ja suutu.
 
Nyt on aika, rakkaat ystävät, tietää, hyväksyä ja näin tietoisesti tulla siksi, mikä olette aina olleet.
 
Olemme Arcturuslainen ryhmä.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >