HomeViestejäMarilyn Raffaele14.6.2020 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

14.6.2020 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ
 
Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
14.6.2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tervetuloa viestimme pariin, rakkaat lukijat.
 
Teette hyvää työtä valon pitämisessä siitä huolimatta, miltä asiat näyttävät, kun tuomitaan, miten niiden "pitäisi" olla. Ulkoisesti voi näyttää siltä, ettei mitään korkeammalla tasolla olevaa tapahdu, mutta ulkoinen näkymä on kolmen ulottuvuuden ilmaisu heräämisestä, joka tapahtuu aina vain useampien yksilöiden sydämissä ja mielissä.
 
Korkealla värähtelevät valotaajuudet räjäyttävät ikivanhoja tietämättömyyspatoja sekä henkilökohtaisessa että globaalissa tietoisuudessa, mikä sallii pitkään tukahdutettujen tunteiden lopultakin virrata ulos ja ottaa muodon yksilöllisillä tavoilla.
 
Tunteet (energia liikkeessä) joita nyt ilmaistaan ulkoisesti, ovat eläneet ja voineet hyvin elämien ajan, mutta ne on usein pidetty pelolla piilossa myös siltä, jolla niitä on. Ne jotka ovat vastaanottavaisia, alkavat tuntea voimaantumista, jota ei ole aiemmin koettu. Tämä vuorostaan saa aina vain useammat yksilöt oivaltamaan, että paljon siitä, mitä heidät on johdettu uskomaan, on valhetta ja perustuu erillisyyskäsityksiin. Sydämet ja mielet avautuvat oivaltamaan, että jokainen ihminen on oikeutettu vapauteen, tasa-arvoon ja kunnioitukseen, ihonväristä, sukupuolesta tai asemasta riippumatta.
 
Te jotka olette jo henkisesti hereillä, teette samaa työtä kuin kaduilla olevat, mutta teette sitä oivaltamalla henkisesti totuuden ja olemalla esimerkkejä rakastavista toimista ja sanoista. Kumpikin tapa heijastaa sen vanhan energian tulemista pintaan, joka on valmis tunnistettavaksi ja puhdistettavaksi ja joka tarvitsee tunnistaa ja puhdistaa, mikä tuo uuden tiedostamistason kollektiiviin.
 
On vähemmän pelkoa ja enemmän ykseyttä, kun muutoksia tuovat ponnistelut jatkuvat. Ne jotka ovat täynnä vihaa ja väkivaltaa ja jotka aiheuttavat umpimähkäistä tuhoa, eivät edistä korkeampaa aatetta, vaan käyttävät tätä liikettä vain tekosyynä toteuttaa omaa negatiivista agendaansa. Heidän toimensa eivät auta nostamaan maailman tietoisuutta, mutta ne eivät myöskään pysty pysäyttämään sen laajentumista, sillä valo on voimaa ja todellisuutta, kun taas käsityksillä ei ole mitään elättämässä tai ylläpitämässä, paitsi usko niihin.
 
Erilaisia tiheän energian saarekkeita joita on muodostunut ajan kuluessa, tulee pintaan, kun ihmiskunta on valmis. Samaan aikaan tulee pintaan orjuus- ja oikeusenergiaa, joka perustuu erillisyysuskomuksiin. Niitä pitkäaikaisia uskomusjärjestelmiä jotka odottavat selvittämistä, ovat yltäkylläisyys/talous, sukupuolten tasa-arvo, terveys/lääkkeet, ruoka, erillisyys ja organisoidut uskonnot. Kun nämä asiat aletaan nähdä korkeammalta tasolta, monet eivät enää ole harmoniassa niiden kanssa, mikä synnyttää muutosta.
 
Ulkoisten vaikutelmien perusteella tuomittaessa saattaa näyttää siltä, että maailma menee taaksepäin kehittymisen sijasta, mutta se ei olisi mahdollista, rakkaat ystävät. Todistatte kollektiivitietoisuuden avautumista uusille tiedostamistasoille niiden ihmisten itsensä takia, jotka saavat sen tapahtumaan tietoisesti tai tiedostamatta.
 
Tästä syystä olette nyt siellä, missä olette. Te olette niitä avaruusolentoja, joiden olette toivoneet laskeutuvan ja pelastavan teidät, ja te olette niitä ylösnousseita mestareita, joilta olette huutaneet opastusta, mutta kolmannen ulottuvuuden tiheässä energiassa olette unohtaneet, keitä olitte. Koette henkilökohtaisesti ja globaalisti juuri sitä, mihin tulitte osallistumaan. Luottakaa, että kaikki etenee suunnitelman mukaisesti.
 
Yritys ymmärtää kaikkea ihmismielellä johtaa aina puolitotuuksiin, koska ihmismieli pystyy pääsemään käsiksi vain siihen, mitä on jo kollektiivissa. Etsikää vastauksia mielen sijasta sisältä, jumalaisesta mielestä, ja niitä tulee tarpeen mukaan toisilta, intuitiosta, suorana sisäisenä äänenä tai monilla muilla tavoin. Teidän täytyy kuitenkin ymmärtää, ettei vastauksia ole moniin asioihin, jotka haluatte tietää, koska energia muotoutuu jokainen nyt-hetki. Siitä syystä sanomme, että te, ihmiset, luotte sitä maailmaa, jonka haluatte nähdä.
 
Eläkää tietoisuutenne harmonisoitumalla totuuteen – ei pelkoon, joka perustuu spekulaatioon ja propagandaan, jota edistävät media ja jotkut "johtajat". Levätkää sydänkeskuksessanne tarkkailijana, nähden ulkoisten vaikutelmien läpi todellisuuteen, joka tapahtuu kulissien takana. Kun teette tämän, tuotte energianne korkeampiin ratkaisuihin ja korkeampaan muutokseen, niiden vaikutelmien sijasta jotka muodostuvat vanhasta ja päättyneestä.
 
Ette ehkä ole samaa mieltä kaikesta muutoksesta, koska on vaikeaa nähdä lopputuote silloin, kun sitä vasta luodaan. Muutos paljastuu ja kehittyy, kun sen muodostava tietoisuus paljastuu ja kehittyy. Älkää odottako niiden muutosten, joita toivotte näkevänne, ilmentyvän välittömästi täysimuotoisina, vaan tietäkää, että prosessi on alkanut. Maan energia tulee aina vain korkeammaksi, ja muutos on alkanut.
 
Monet ajattelevat muutoksena vain sellaista, mikä koskee hallitusta, uskontoa, terveyspalveluja, koulutusta jne., mutta suurempi muutos voi seurata vain yksilöllistä muutosta, joten olkaa valmistautuneita muutokseen myös henkilökohtaisessa elämässänne. Kun yksikin ihminen herää totuuteen, se lisää kollektiivin tietoisuutta, sillä on vain yksi tietoisuus. Kun kollektiivi kehittyy, se luo automaattisesti uusia ja korkeampia tapoja ymmärtää ja tehdä asioita.
 
Yksilöt voimaantuvat, kun he heräävät ykseyteensä Lähteen, toisten ihmisten ja kaikkien elämänmuotojen kanssa. Tuloksena on, että kun lisääntyvä määrä ihmisiä ottaa takaisin voimansa ja kieltäytyy hyväksymästä toisten heikentäviä egotoimia tai harmonisoitumasta niiden kanssa, he alkavat rakastaa ja kunnioittaa itseään uudella tavalla. Voimaantuminen on sormi, joka työntää ensimmäisen dominon siinä pitkässä ja ikivanhassa dominojonossa, jota jokainen ihminen kerää elämien kuluessa. Se on alkanut.
 
Lopulta jokainen seisoo voimallisesti identiteetissään jumalaisena olentona, sillä se on todellisuus. Kaikki eivät kuitenkaan ole valmiita tähän oivallukseen, ja saatatte kokea tilanteita, joissa teiltä tarvitaan tiukkoja sanoja ja toimia. Voimaantuminen merkitsee tarvittavan tekemistä tavoilla, joihin toiset voivat samaistua (mikä voi tuntua kovalta, jos sitä tarvitaan), mutta aina ykseystietoisuudesta käsin.
 
Silloin kun sanat ja teot annetaan rakkauden energiavirralla (tunnistaen toisen todellisen jumaluuden), ne saattavat näyttää kovilta, mutta ne kantavat paljon korkeampaa taajuutta, kuin jos samat sanat ja teot lähetetäisiin vihan tai kiukun energiavirralla. Voimaantuminen ei koskaan merkitse toisen ovimattona olemista tai perheen, ystävän, kirkon tai organisaation sallimista kontrolloida omia ajatuksia ja päätöksiä. Tämä ei merkitse, että te ette koskaan kuuntele tai pohdi toisten hyvää tarkoittavia ideoita, mutta harkittuanne niitä rehellisesti viimeinen sana on teillä ja vain teillä.
 
Voimaantuminen vaikuttaa kaikkiin suhteisiin – avioliitto, perhe, kirkko, työtoverit jne. Jokainen tuntee henkilökohtaista voimaantumista tai ainakin alkaa olla tietoinen siitä, mutta sen miten hän tulkitsee tämän ja käyttäytyy siihen liittyen, määrittelee hänen tietoisuustilansa. Tästä syystä näette rauhanomaisten protestoijien yrittävän synnyttää positiivista muutosta, kun samaan aikaan näette ryöstäjien ja tuhoajien etsivän vain omaa tyydytystä.
 
Naisten on yleisesti ollut vaikeampaa hyväksyä voimaantuminen, koska he ovat eläneet monta elämää sekä miehinä että naisina aikoina, jotka eivät antaneet uskottavuutta, valtaa, kunnioitusta tai tasa-arvoisuutta naisille. Joissain maailman osissa eletään edelleen tällä tavalla, ja ne jatkavat tämän vanhentuneen energian syöttämistä kollektiiviin. Monet naiset ja miehet kantavat edelleen tätä energiaa solumuistissaan. Jotkut joilla on ollut elämiä väkivaltaisina miehinä, ovat valinneet naiskehon tähän elämään voidakseen kokea sen toisen puolen.
 
Jumalaisen feminiinisyyden korkeat taajuudet integroituvat ja tasapainottuvat nopeasti jumalaisen maskuliinisuuden kanssa, koska ihmiskunta on nyt henkisesti valmis. Useammat ja useammat naiset päättävät elää voimaantunutta elämää vapaana pelosta ja pelottelusta, ja useammat ja useammat miehet tuntevat vapautta ilmaista tunteitaan. tuntematta oloaan epämiehekkääksi. Toisinaan heiluri voi heilahtaa liian pitkälle suuntaan tai toiseen, mutta lopulta se päätyy keskelle, koska maskuliini- ja feminiinienergian tasapaino on todellisuus.
 
Aina ei naisten tarvitse tuoda sisään maskuliinisuuttaan tai miesten integroida feminiinisyyttään, koska kaikki ovat eläneet monta elämää sekä naisena että miehenä ja usein toinen energia pysyy hallitsevana, mistä syystä jotkut kokevat hämmennystä sukupuolestaan. Älkää koskaan unohtako, että te olette tietoisuus, joka käyttää fyysistä kehoa – ette fyysinen keho, johon on jonnekin työnnetty pieni tietoisuustasku.
 
Naisen ei tarvitse käyttäytyä maskuliinisesti eikä miehen feminiinisesti, jotta hän voi olla tasapainossa ja integroinut kummankin täysin. Ainoastaan kolmannen ulottuvuuden energiassa maskuliinisuus ja feminiinisyys nähdään erillisinä, sillä todellisuudessa ne ovat pelkästään yhden jumalaisen kokonaisuuden kaksi puolikasta.
 
Henkilökohtaiset ja globaalit tilanteet jotka perustuvat ja on rakennettu voimakeinoille ja hallinnalle, hajoavat ja kaikkien oikeudet aletaan tunnustaa – ei vain harvojen valittujen. Aktiivinen, oleva ja tekevä maskuliini/mielienergia tasapainottuu ja sitä tuetaan vastaanottavalla, intuitiivisella ja rakastavalla feminiini/sydänenergialla, ja toisinpäin.
 
Miehet avautuvat ja tunnustavat ne feminiinienergiat, jotka ovat jo heidän sisällään, mikä sallii heidän olla avoimempi, intuitiivisempi ja kykenevä ilmaisemaan ehdotonta rakkautta. Naiset integroivat jo läsnä olevan maskuliinienergiansa, mikä sallii heidän olla aktiivisempi, tehdä päätöksiä ja tukea feminiiniominaisuuksiaan. Useimmat teistä jotka luette näitä viestejä, olette jo tehneet tämän työn ja olette hyvin tasapainossa ja elätte kumpaakin puolta luonnostaan ja ajattelematta.
 
On uusi aika henkilökohtaisesti ja globaalisti. Pandemia hiipuu omia aikojaan. Älkää salliko sen pelon, jota edistävät media, jotkut johtajat ja ne, jotka hyötyvät toisten peloista, imeä itseänne johonkin pelkopohjaiseen agendaan. Tehkää, mitä teidän täytyy, noudattakaa sääntöjä, mutta muistakaa aina: Jumala yksin on voima.
 
Olemme Arcturuslainen ryhmä.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.o

< PrevNext >