HomeViestejäMarilyn Raffaele17.5.2020 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

17.5.2020 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ
 
Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
17.5.2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tervetuloa, rakkaat ystävät, Arcturuslaisen ryhmän viestin pariin.
 
Olette astumassa uuteen vaiheeseen evoluutioprosessissa. Ajankohtainen "seisokkiaika" sallii hiljaisuuden, jonka aikana monet pohtivat, kyseenalaistavat ja arvioivat ensimmäistä kertaa elämäänsä ja asioiden oikeaa tekemistapaa. Joka päivä useammat sallivat itsensä rehellisesti tutkia henkilökohtaisen elämänsä aspekteja sekä maailmaa yleisesti, kuten liiketoiminta, maanviljelys, uskonto, terveys, koulutus, ympäristö, politiikka jne.
 
Paljon siitä mitä on aina pidetty oikeana ja sopivana, tunnistetaan tehottomaksi, vanhentuneeksi ja epäreiluksi monille ja perustuvan niiden mukavuuteen ja muutosvastarintaan, jotka hyötyvät vallitsevasta tilasta. Tämä hiljainen jakso antaa myös luonnolle hengähdystauon siitä jatkuvasta valtavasta saastuttamisesta ja pilaamisesta, josta se kärsii.
 
Kaikki etenee suunnitelman mukaisesti. Olette toivoneet, rukoilleet ja odottaneet maailmaa, joka resonoi paremmin totuuden kanssa, ja se on tulossa, mutta muutamana seuraavana vuotena tapahtuu kehittymisprosessi, koska kolmas ulottuvuus toimii ajassa ja paikassa.
 
Tietäkää, että asiat eivät koskaan palaa täsmälleen entiselleen, koska tietoisuus muuttuu, ja kuten olemme sanoneet monta kertaa, ulkoisen materiaali on sisäistä (tietoisuus). Älkää laittako panoksia ja energiaa yritykseen palauttaa kaikki sellaiseksi, mitä se oli, vaan olkaa avoin samojen asioiden uusille ja korkeammille ilmaisumuodoille.
 
Olkaa valmistautuneita muutokseen, mutta myös kuulemaan asioita, jotka järkyttävät teitä. Pintaan tulee paljon asioita, jotka liittyvät joidenkin yksilöiden pitkäaikaisiin negatiivisiin toimiin. Tiheämmät energiat täytyy paljastaa siksi, mitä ne ovat, jotta ne voidaan tunnistaa ja tunnustaa. On elementti, joka saa ravintoa pelko-, tuska-, kärsimys- ja ristiriitaenergioista, ja jotta voidaan jatkaa syömistä, edistetään sanoja, tekoja ja valheellista informaatioita, jotka pitävät pelon ja ristiriidan elossa.
 
Kun teistä tulee tietoisia tämän tyyppisistä ongelmista, lähettäkää näille yksilöille valoa, tunnistaen, että hekin ovat jumalaisia olentoja, jotka vain eksyneet. He ovat päättäneet sulkea sydämensä rakkausenergialta, eikä heillä ole kiinnostusta siihen tai tietoa siitä, että kaikki mitä he etsivät, on jo täysin läsnä heidän sisällään.
 
On helppoa jäädä kiinni tämän tyyppiseen informaatioon ja kuluttaa paljon aikaa ja energiaa tutkien negatiivisia toimia. Olette kaikki kokeneet sen tiheän energiaraskauden, jota tulee, kun osallistuu liikaa tämän tyyppisiin ongelmiin. Heränneinä yksilöinä olette valmiita siirtymään kaksinaisuuden ja erillisyyden yli ja elämään niillä korkeammilla tietoisuustasoilla, jotka olette saavuttaneet. Olkaa tietoisia ja informoituja negatiivisista uskomuksista ja teoista, mutta sitten päästäkää niistä irti ja harmonisoitukaa todellisuuden kanssa.
 
Rakkauden toimia alkaa tapahtua ulkoisella näyttämöllä. Vaikka nämä teot virtaavat henkisestä ykseydestä, ne ymmärretään yleensä ystävällisinä tekoina, naapureista huolehtimisena ja auttamisesta siellä, missä tarvitaan. Nämä tavallisilta näyttävät toimet ovat kolmen ulottuvuuden tulkintoja henkisestä ykseydestä, evoluutioaskelia jotka lopulta johtavat tietoisuustilaan, joka ymmärtää palvelun olevan ITSEN, universaalin ykseyden, palvelemista.
 
Tunne toveruudesta joka ei ollut mahdollinen vanhassa energiassa, kehittyy ihmisten keskuudessa pelkästään siksi, että kaikki kokevat samoja ongelmia (ykseys). Myös pieni tunne toveruudesta joka teillä ehkä on sitä vierasta ihmistä kohtaan, jonka ohi kuljette, on todellisuudessa ykseyttä, joka ilmaisee teidän kauttanne. Kaikki eivät kuitenkaan ole valmiita tai halukkaita ymmärtämään tätä, ja sen menettäminen, mikä on tuttua, saa heidät käyttäytymään huonosti pelon ja väkivallan kera, kun he pyrkivät suojelemaan ja jatkamaan kaikkea, mikä on tukenut heidän väärää voimaantumistunnettaan.
 
Epäitsekkyys alkaa levitä kollektiivitietoisuuteen syvemmällä tasolla, mutta se on ymmärretty väärin ja sen on valheellisesti opetettu merkitsevän, että oman itsensä uhraaminen jonkin "suuremman" tarkoituksen vuoksi on henkistä. Oman itsen/ITSEN sublimoiminen ja kieltäminen uskomalla sen olevan vähemmän arvokas, kuin toisen itse, edustaa erillisyyttä hienoimmillaan.
 
Mitä annettavaa toiselle voi mitenkään olla, jos poistaa itsensä yhtälöstä? Vain voimaantunut ihminen joka tietää ja hyväksyy itsensä henkiseksi olennoksi, pystyy todella palvelemaan. Oman identiteettinsä, omien tarpeidensa ja unelmiensa uhraaminen siinä uskossa, että se on henkistä, on Jumalan kieltämistä, sillä eikö Jumala ole jokaisen ihmisen todellinen identiteetti?
 
Älkää koskaan salliko, että teitä syyllistetään, uhkaillaan, työnnetään, opetetaan tai hyväksikäytetään tekemään jotain. Kun teette sen, luovutte automaattisesti voimastanne. Palvelun täytyy olla vapaan tahdon valinta, joka virtaa rakkauden paikasta – ei ei-haluttua toimintaa, joka pakotetaan jollekin hyödyttämään toista tai toisia, jotka vaikuttavat vaikutusvaltaisemmilta ja vaativammilta tai jotka ovat tarvitsevia, vammautuneita ja huollettavia.
 
Tunnistamme, että monet ovat kiinni jossain palvelussa, jota he eivät tietoisesti valitse tai halua. Sen tuloksena he saattavat olla vihaisia, loppuun kuluneita, onnettomia ja tuntea olevansa ansassa, näkemättä mitään tietä ulos. Näille rakkaille ystäville sanomme: ei ole sattumia. Jokainen elämä suunnitellaan ennen inkarnoitumista oppaiden avulla sisältämään ne kokemukset, joita pidetään tarpeellisina henkiselle kehitykselle.
 
Tämän tyyppiset tilanteet ovat tavallisesti luonteeltaan karmallisia ja edustavat ihmisen henkistä valmiutta tarttua johonkin vanhaan energiatasapainottomuuteen, joka saattaa juontua elämien takaa, mutta joka voidaan tasapainottaa ja saada loppuun palvelun myötä tässä elämässä. Se joka tarvitsee palvelua, on ehkä päättänyt oppia kärsivällisyyttä, nöyryyttä ja avuttomuutta tässä elämässä, oltuaan ilmaisematta sitä koskaan toisille aiemmissa elämissä. Usein palvelija on rakas ystävä, joka auttaa vapaaehtoisesti tässä oppitunnissa.
 
Joskus se johtuu siitä, että palvelua tarvitseva teki saman palvelijalle aiemmassa elämässä, mikä sallii heidän kummankin saada kokemuksen antamisesta ja sallimisesta. Palvelu voi olla se työntö, jota henkisesti valmistautunut ihminen tarvitsee siirtyäkseen syvemmin siihen voimaantumiseen, rakkauteen, kärsivällisyyteen ja tiedostamiseen, johon hän on valmis.
 
Älkää antako vanhentuneiden käsitysten henkisestä velvollisuudesta ja uhrautumisesta tulla rakkaus- ja palvelutoimintaanne. Kun universaali tietoisuus siirtyy uusille tiedostamistasoille, toisten palvelemisesta kaikilla tarvetasoilla tulee yleistä, tavallista, lain tukemaa ja yksinkertaisesti tapa elää, koska on ykseyden tunnetta, jota ei ollut kolmannen ulottuvuuden energiassa.
 
Oivaltakaa, että teillä ei ole mitään annettavaa itsestänne. Jumala yksin on rakkaus, energia, arvostus, kiitollisuus, palvelu, yhteistyö jne., ja Jumalalla yksin on annettavana näitä asioita. Se uskomus, että itsellä tai jollain muulla henkilöllä on itsessään henkisiä ominaisuuksia, on erillisyyttä ja erillään Jumalasta. Vain Jumala on hyvä, kärsivällinen, rakastava, ystävällinen, rehellinen, yhteistyökykyinen jne.
 
Sekä inhimillinen hyvä ja inhimillinen huono ovat persoonattomia, eivätkä ne tule koskaan tuosta henkilöstä tai kuulu hänelle. Kaikki mitä on, on Jumala, Lähde – täydellinen, ehjä, kokonainen, harmoninen, yltäkylläinen, älykäs, omavarainen ja itsensä ylläpitävä tietoisuus.
 
Tästä syystä hyväksynnän, toveruuden, ystävyyden, anteeksiannon, yhteistyön jne. etsiminen tai odottaminen joltain henkilöltä on etsimistä paikasta, jossa näitä asioita ei ole, ellei niitä virtaa tuon henkilön kautta. Etsikää aina näitä asioita Jumalasta, sisältä, sallien niiden ilmentyä niin, kuin ilmentyvät, mikä voi olla ja usein on siellä, missä vähiten odotetaan.
 
Todellinen epäitsekkyys opastaa intuitiivisesti ihmistä tunnistamaan omat tarpeensa ja kunnioittamaan niitä. Se opastaa häntä myös siinä, tarvitaanko hänen palveluaan todella vai haluaanko sitä pelkästään. Se on ymmärrystä, että se mitä yksilö tekee toisen hyväksi, ei tule koskaan henkilökohtaisesta rakkaus-, energia-, yltäkylläisyys- ja ideavarastosta, vaan virtaa hänen lävitseen äärettömästä sisäisestä Lähteestä – lähteestä joka ei koskaan ehdy.
 
Tämän hetkinen aika vaatii suurempaa tiedostamista, syvempää ymmärrystä ja sen vakavaa pohdintaa, miten jatkaa omaa elämäänsä. "Palaanko vastahakoisesti siihen samaan vanhaan, josta olen kasvanut yli, vai onko minulla rohkeutta tavoitella jotain, mikä saa sydämeni laulamaan?"
 
Tässä kohtaa pelko hyppää esiin ja sanoo, että sinun täytyy mennä takaisin siihen, minkä tunnet, tai kärsit puutteesta ja rajoittuneisuudesta, perheesi näkee nälkää ja sinusta tulee koditon. On ok palata siihen, mihin on tottunut, mutta älkää koskaan unohtako, että olette luojia. Riippumatta siitä, mitä muut ehkä kertovat teille, älkää salliko unelmienne vaipua unholaan siinä uskossa, että ne ovat toivottomia eivätkä ne voi koskaan toteutua.
 
Sallikaa unelmienne kasvaa ja kypsyä hiljaa ja salaa sydämessänne, kunnes ne ovat valmiita syntymään uudeksi maailmaksenne ja identiteetiksenne. Te olette luojia ja luotte maailmanne oman tietoisuutenne sisällöstä. "Mitä minä pidän totuutena tietoisuudessani???"
 
Olemme Arcturuslainen ryhmä
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >