HomeViestejäMarilyn Raffaele5.4.2020 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

5.4.2020 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ
 
Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
5.4.2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat lukijat, näinä stressin ja hämmennyksen aikoina sallikaa itsenne riemuita siitä oivalluksesta, että kaikki mitä tapahtuu tänä aikana, tuo niitä muutoksia, joita olette etsineet, toivoneet ja rukoilleet siitä lähtien, kun inkarnoiduitte tähän nykyelämään.
 
Teistä jotka olette henkisesti heränneitä, tulee tiennäyttäjiä, niitä jotka auttavat toisia avautumaan uusille ja kehittyneemmille ideoille, ratkaisuille ja yleisille elintavoille. Tämänhetkinen aika tekee elämästä vaikeaa kaikille, mutta teidän täytyy oivaltaa, että kiireen loppuminen on tehokas tapa synnyttää ykseyden toimia, jolloin se voidaan tunnistaa, kokea ja alkaa integroida kollektiiviin.
 
Ihmiskunta on evoluutiokokemuksen keskellä, joka on siirtymistä pelosta rakkauteen. Eikö ole mielenkiintoista, että se tapahtuu kristinuskon pyhänä pääsiäisaikana – kuoleman, hautaamisen ja henkiinheräämisen aikana?
 
Tämä virus ei ole rangaistus, eikä sitä valittu välttämättömäksi asiaksi kehityksellenne. Sairaus jonka näette tänä päivänä, edustaa niiden valheellisten, vanhojen, kätkettyjen, tiheiden ja enää pätemättömien energioiden (uskomusten) paljastamista ja puhdistamista, jotka perustuvat kaksinaisuuteen ja erillisyyteen, energioiden joita on syötetty ja pidetty hengissä satojatuhansia vuosia enemmistön valaistumattomalla tietoisuudella.
 
Ihmisen henkisessä evoluutiossa on tullut aika siirtyä niiden kolmannen ulottuvuuden käsitysten ja uskomusten yli, jotka ovat pitäneet enemmistöä kahleissa. Henkinen evoluutio on jatkuva prosessi, jota hallitsevat korkeammat ulottuvuudet ja jokaisen yksilön korkeampi itse. Henkistä evoluutiota tai sen puutetta eivät ole koskaan kontrolloineet eivätkä koskaan kontrolloi ne yksilöt tai ryhmät, jotka pyrkivät hyötymään pitämällä ihmiskunnan tietämättömyyden vankina. Jokainen yksilö on jumalainen olento, joka on tarkoitettu jossain kohtaa heräämään todellisuuteensa.
 
Asiat rauhoittuvat lopulta, mutta älkää odottako niiden palaavan täysin entiselleen, sillä ne eivät palaa, eivät voi palata. Tämänhetkiset ajat synnyttävät uuden maailman tietoisuuden, joka opettelee näkemään toiset uudella ja korkeammalla tavalla ja joka johtaa lopulta sen erillisyyden häviämiseen, joka perustuu sääntöihin, lakeihin, käsitteisiin, uskomuksiin ja ideoihin. Olette osa tätä, koska päätitte osallistua siihen. Muutos ei tapahdu yhdessä yössä, mutta prosessi on alkanut.
 
Ne jotka lähtevät tänä aikana, ovat päättäneet niin syvemmällä tasolla. Kuolema on aina henkilökohtainen valinta siitä huolimatta, miltä ehkä näyttää. Jokaisella yksilöllä on vapaa tahto valita lähteä tai jäädä. Monet jotka lähtevät, ovat yksinkertaisesti väsyneitä ja heidän sopimuksensa on valmis, ja näin he ovat valinneet viruksen tavakseen lähteä. Toiset lähtevät voidakseen palata kehittyneempään maailmaan myöhemmin. Jotkut lähtevät, koska he uskovat voivansa palvella Maan ylösnousemusta paremmin toiselta puolelta.
 
Kaikilla on oppaita ja korkeampi itse aina auttamasta tekemään niitä valintoja, jotka parhaiten palvelevat heidän henkistä evoluutiotaan. Kolmannen ulottuvuuden tietämättömyys on luonut uskomusjärjestelmän, joka sanoo: 1) Jokaisen henkilön täytyy yrittää pysyä maakehossa hinnalla millä hyvänsä itsen tai toisten kannalta. 2) Menestyksessä on kyse mahdollisimman suuren "tavaramäärän" keräämisestä. 3) Täytyy tehdä se, mitä vaaditaan jatkuvaan onnellisuuteen (huumeet, aktiviteetit jne.).
 
Elämässä on kyse henkisestä evoluutiosta, heräämisestä ykseyteen Lähteen ja kaiken olevaisen kanssa. Kaikki muu edustaa pelkästään kokemuksia ja häiriötekijöitä – osa hyviä ja osa huonoja – joita tarvitaan tuomaan jokainen yksilö lopulta valmiuteen kuulla totuus.
 
Eristäytyminen antaa kaikille tilaisuuden lakata tekemästä, tekemästä, tekemästä ja vain olla. Menestyksessä näinä aikoina ei ole kyse siitä, miten monta rullaa vessapaperia pystyy haalimaan, vaan olemisesta tekemättä mitään – vain sallien, ollen ja selvittäen mieli kaikesta kolmen ulottuvuuden hölynpölystä, jota on alettu pitää hyväksyttävänä, tärkeänä ja tarpeellisena.
 
Siinä on kyse aitoon Itseen yhdistymisestä uusilla tavoilla, samalla tunnustaen kaikkien muiden jumaluuden, myös niiden joista ei pidä. Siinä on kyse kaikkien niiden pitäisi- ja ei-pitäisi-asioiden tunnistamisesta ja irtipäästämisestä, jotka ovat hallinneet elämäänne, ja "minä olen" -olemuksen sallimisesta ilmaista teinä ja teidän kauttanne. Vain olemalla vastaanottava, pohtimalla ja sitten sallimalla ja elämällä totuus, se integroituu ja siitä tulee saavutettu tietoisuustila.
 
Monet näkevät ajankohtaiset olosuhteet epämukavana viivästyksenä asioiden saamisessa takaisin normaaliksi. Elämä ei ole enää samanlaista, kuin aiemmin, koska tietoisuus, muodon ydin, muuttuu.
 
Maskuliinienergia (aktiivinen, olija, tekijä) integroituu ja tasapainottuu vähitellen feminiinienergian kanssa (vastaanottava, intuitiivinen, rakkaus), ja tuloksena on, että maskuliinisuus ei pysty enää ilman feminiinitasapainoa hallitsemaan ja pitämään vallassaan kaikkea, kuten se on tehnyt menneisyydessä.
 
Oli tarpeellista ainakin väliaikaisesti pysäyttää pyrkiminen enempään, enempään ja enempään riippumatta siitä, kuka loukkaantui sen aikana – samalla uskoen, että enemmän on yhtä kuin parempi ja tekee yksilön ylempiarvoiseksi jollain tavalla. Kolmannen ulottuvuuden maailman täytyy lakata saastuttamasta ja vahingoittamasta elämänsä ja terveytensä lähdettä – Äiti Maata. Kolmannen ulottuvuuden ihmismielet löytävät jatkuvasti tapoja tuhota toisiaan ja planeettaa voiton ja hyödyn tavoittelussa, jos vanhat käsitykset ja uskomukset pysyvät.
 
Jatkuvaa halua enempään, enempään ja enempään tarvitsee hillitä, ja toivottavasti ihmiset alkavat vakavasti kyseenalaistaa ja ryhtyä toimeen ongelmissa, kuten saastunut vesi, ruoka ja ilma jotka vahingoittavat (tappavat) kaikkia elämänmuotoja, ihmiset mukaan luettuna, ongelmissa jotka tavallisesti hyväksytään pelkästään siksi, että ne lisäävät jonkin bisneksen voittoa.
 
Ihmisten on tarkoitus huolehtia Maasta, rakkaat ystävät, mutta ahneus on aiheuttanut nykyolosuhteet, jotka eivät voi jatkua. Gaia, sen ihmiset ja luontokappaleet ovat sairaita, ja todistatte sitä nyt.
 
Te jotka tulette näiden viestien pariin, olette jo "huolehtijoita" ja hyvin tietoisia kaiken elämän ykseydestä, ja näin ollen te selitätte tämän niille, jotka tulevat teidän luoksenne saamaan opastusta. Selitätte, että tämä on henkinen universumi, jota asuttavat Jumalan "pojat", eivät puhtaasti fyysiset ihmisolennot, jotka ovat kaikkien kollektiivitietoisuudessa leijuvien uskomusten armoilla. Voitte kertoa heille energiasta ja siitä, miten jokaisen ihmisen tietoisuustila luo hänen maailmansa ja tilanteensa.
 
Työnne on alkamassa, rakkaat ystävät. Sitä varten olette valmistautuneet, vaikkette olleet tietoinen siitä. Siitä syystä päätitte olla täällä tänä aikana. Päästäkää irti kaikista käsityksistä, joita teillä kenties on siitä, miltä tuon työn täytyy näyttää, sillä se on kullakin erilaista riippuen olosuhteista ja mukana olevista ihmisistä. Joillakin työ saattaa olla pelkästään pitää totuuden valoa maailmalle.
 
Jotkut jotka vedetään luoksenne, kykenevät sulattamaan vain totuuden "vauvan ruokaa", kun taas toiset ovat valmiita kaikkien ruokalajien ateriaan. Sallikaa intuitionne ohjata teitä siinä, kuka on mitäkin, sen sijaan että seuraatte jotain protokollaa, joka teille on opetettu matkan varrella.
 
Kaikki etenee suunnitelman mukaisesti, ja teidän tehtävänne on sallia prosessin tapahtua vastustamatta. Vaikka ulkoiset vaikutelmat todistavat erimielisyyttä ja kärsimystä, tosiasia on, että paljon tapahtuu kulissien takana. Kollektiivitietoisuus avautuu uusille tasoille, mutta tällä hetkellä useimmat ovat kyvyttömiä ymmärtämään mitään ulkoisten vaikutelmien yli. Olkaa käytännöllisiä ja noudattakaa suosituksia, mutta älkää antako tekojenne olla reaktioita, jotka perustuvat pelkoon.
 
Istukaa hiljaa ja kysykää itseltänne: "Mitä minä uskon? Mitä minä pidän totuutena tietoisuudessani? Olenko valmis elämään totuuden vai pelkäänkö liikaa? Pitäisikö minun pysyä kolmannen ulottuvuuden tietoisuudessa, jossa tiedän, mitä odottaa, vaikka se heijastaa kaksinaisuutta ja erillisyyttä?"
 
Nyt on se aika. Nyt on se aika kaikilla. On tullut aika elää se, minkä tiedätte, rakkaat ystävät, sillä tämä on vasta alkua ja paljon on tulossa.
 
Olemme Arcturuslainen ryhmä.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >