HomeViestejäMarilyn Raffaele22.3.2020 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

22.3.2020 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ
 
Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
22.3.2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tervetuloa, rakkaat lukijat. Tietäkää, että me ja kaikki valo-olennot jotka auttavat Maan ylösnousemuksessa, tuemme teitä tänä myllerryksen ja hämmennyksen aikana. Ymmärrämme sen kärsimyksen, jota on kolmannen ulottuvuuden rakenteiden purkautuessa ja pakottaessa monet pitkälle mukavuusalueensa ulkopuolelle.
 
Ajankohtaiset maailmantapahtumat edustavat ikivanhojen väärien luomusten energeettistä purkautumista, rakkaat ystävät. Korkeammalla värähtelevän valon lisääntyminen maailman tietoisuudessa pakottaa pintaan sen, mikä on epäharmoniassa. Maan energia muuttuu, kohoaa ja tulee kevyemmäksi (ylösnousee) nopeasti, ja kun tämä tapahtuu, se paljastaa tiheitä energiakerroksia, jotka ovat valmiita tulemaan pintaan ja alkavat hajota. Ihmismieli tulkitsee nämä energiat kolmannen ulottuvuuden tasolla sairaudeksi ja epäsovuksi.
 
Sisäinen (tietoisuus) ilmaistaan aina ulkoisena. Kun ihmiskunta kehittyy henkisesti ja korkeammat valo- ja totuustaajuudet lisääntyvät, se paljastaa automaattisesti kaiken matalammalla värähtelevän. Tämän päivän sairaustilanteessa on kyse epätasapainosta. Epätasapainoa on ollut aionien ajan kaikilla tasoilla – taloudellinen, henkilökohtainen, globaali. Epätasapainoa luotiin hyväksymällä yleismaailmallisesti ne itseä palvelevat käsitykset, jotka perustuvat erillisyyteen – eriarvoisuus ja tiettyjen yksilöjen tai ryhmien arvottomuus.
 
Näette paljon keskeytyksiä ja häiriöitä, ennen kuin tämä loppuu – mutta se loppuu, sillä sairautta ei tue tai ylläpidä mikään laki, ainoastaan uskomus. Luottakaa jumalaiseen luontoonne ja siihen, että kaikki etenee suunnitelman mukaisesti.
 
Sen sijaan että näette tarvitsevanne suojelua joltain ulkoiselta pahuudelta, tietäkää, että tietoisuus ykseydestänne Lähteen kanssa on suojanne, aivan kuten se on turvanne, varmuutenne, yltäkylläisyytenne, täydellisyytenne, eheytenne, älykkyytenne jne.
 
Kyllä, monet teistä lähtevät näinä aikoina, mutta tietäkää, että kun yksilö lähtee, se tapahtuu aina valinnasta, joka tehdään syvemmällä tasolla. Olemme sanoneet monta kertaa, ettei ole kuolemaa eikä voisi koskaan olla, sillä ydinolemuksenne on ääretön jumalainen elämä. Tämän vuoksi olette enemmän kotona toisella puolella kuin maan päällä.
 
Älkää koskaan unohtako, että jumalaisina olentoina olette luojia ja se mitä pidätte tietoisuudessanne totuutena, ilmentyy ulkoisesti, sillä ilmaisematonta tietoisuutta ei ole. Käsillä olevia ongelmia edistetään ja laajennetaan intensiivisellä mediaraportoinnilla, joka pääasiassa lisää pelkoa. Kysykää itseltänne: "Mitä uskon ja pidän totuutena tietoisuudessa? Onko se totta henkisen tiedostamisen valossa?"
 
Emme kehota sivuuttamaan käytännön varotoimia, jotka edustavat kolmannen ulottuvuuden viisautta, mutta kehotamme tekemään näitä käytännön asioita voimaantumisen tilasta eikä pelkotilasta, joka antaa voiman vaikutelmille. Jumala yksin on voima, siitä huolimatta että ulkoiset vaikutelmat osoittavat toista.
 
Olette niiden muutosten keskellä, joita olette toivoneet, rukoilleet ja etsineet, mutta joiden ette odottaneet ilmentyvän tällä tavalla. Kaikki mitä tapahtuu, palvelee kollektiivin tietoisuusmuutosta ja nostaa ihmiskuntaa uusille tiedostamistasoille.
 
Muutosaikoina on aina epäsopua ja hämmennystä, sillä enemmistölle alkaa olla mukavaa, että asiat ovat tietyllä tavalla, ja se tulee riippuvaiseksi niiden jäämisestä ennalleen, vaikka nuo tavat olisivat epäoikeudenmukaisia, halventavia tai jopa vaarallisia toisille. Tätä tapahtuu usein väkivaltaisissa suhteissa, joissa toinen osapuoli on valmis kärsimään fyysisesti, tunteellisesti ja mentaalisesti pelkästään siksi, että hän on tottunut siihen.
 
Kun tutut rakenteet alkavat romahtaa, ihmismieli ei tiedä, miten se tulkitaan, ja se alkaa panikoida ja vetää kaiken mahdollisen kollektiivisesta uskomusjärjestelmästä, voidakseen "ratkaista" ongelman ja saada kaiken takaisin siihen, minkä se näkee "normaalina". Ihmismieli ei ole enää kontrollissa. Tietoisuus on syrjäyttänyt sen. Ihmismieli yrittää auttaa sen avulla, mitä se tietää, mutta on tullut aika antaa mielen saada vähäisempi rooli ja samaistua siihen, kuka ja mitä todellisuudessa olette, ja antaa sen ottaa hallinta.
 
Sallikaa tämä prosessi, rakkaat ystävät, sallikaa tämä prosessi. Teillä jotka olette harmoniassa näiden viestien kanssa, on tietoisuutta, jolla kohdata nämä vaikeat ajat. Käyttäkää henkilökohtaiseen tilanteeseenne niitä käytännön menetelmiä, joihin teitä opastetaan, mutta vastustakaa houkutusta langeta takaisin vanhaan ohjelmointiin siinä uskossa, että teidän täytyy parantaa, muuttaa tai korjata jotain.
 
Harjoittakaa joka päivä sitä totuutta, jonka tiedätte. Nyt on aika luottaa, pitää kiinni totuudesta ja elää joka päivä oivaltaen tietoisesti todellisen identiteettinne Lähteenä, pysyen samalla järkevänä kolmannen ulottuvuuden tasolla.
 
Ajankohtaiset olosuhteet ajavat lisääntyvän määrän yksilöitä vanhasta ajattelutavasta harmoniaan ehdottoman rakkauden ja ykseyden kanssa. Monet jotka ovat aina pitäneet itseään erillisenä kaikista, joita he eivät tunteneet henkilökohtaisesti, tai ovat uskoneet itsensä paremmaksi tai huonommaksi kuin muut, alkavat kokea toveruutta.
 
Yhdistäviä kokemuksia tapahtuu, koska yksilötietoisuus laajenee ja tulee aina vain vastaanottavaisemmaksi totuudelle. Tämä saa kollektiivin laajentumaan ja avautumaan ykseyteen perustuville ajatuksille – suurempi suvaitsevuus, ymmärrys ja tietoisuus yhteisöön ja niihin ongelmiin liittyen, joita kaikki kohtaavat väristä, sukupuolesta, maasta, uskonnosta, varallisuudesta tai politiikasta riippumatta.
 
Vaikeudet joita maailma tällä hetkellä kohtaa, pakottavat aina vain useammat yksilöt tutkimaan uskomuksiaan siitä, miten kaiken täytyy olla ollakseen oikein. Monet alkavat irrottautua pitkäaikaisista käsityksistä, jotka pitävät heidät sidottuna rahaan, työpaikkoihin joita he vihaavat ja suhteisiin jotka ovat loppu, ja lakata osallistumasta vain siihen, mitä yhteiskunta on pitänyt sopivana.
 
Nämä ajat auttavat monia purkamaan ne tiheät ja ikivanhat energiakerrokset, jotka ovat estäneet heidän henkisen tiedostamisensa. Vanhat energiat joita on kauan säilytetty solumuistissa ja kannettu elämästä toiseen, luotiin alun perin lupausten, syyllisyyden ja velvollisuuden myötä muissa elämissä – voimattomissa elämissä jotka elettiin velvollisuuksia täyttäen, ei vapaan tahdon valintojen kera.
 
Kun enemmistöstä tulee tietoinen itsestään yhtenä perheenä, monesta eriarvoisuudesta ja epätasapainosta jota on tähän mennessä pidetty hyväksyttävänä, tunnistetaan, mitä se todellisuudessa edustaa. Tämä auttaa niitä, jotka ovat vielä täysin sotkeutuneena kolmannen ulottuvuuden uskomusjärjestelmään, alkamaan kyseenalaistaa, mihin he uskovat ja ovatko nämä uskomukset päteviä.
 
Rakkauden ja ykseystunteen lisääntyminen maailman tietoisuudessa kohottaa ja vaikuttaa kaikkiin lajeihin ja kaikkiin valtakuntiin – kasvit, eläimet, deevat, elementaalit, luonnon henget sekä ihmiset – mikä johtaa kollektiivitietoisuuteen, joka edustaa ihmiskunnan pyhää velvollisuutta rakastaa, suojella ja välittää kaikesta elämästä Gaian pinnalla, joka itse on elävä ja hengittävä henkiolento.
 
Niiden ihmisten ylimielisen ajattelun ja toiminnan on jo aika loppua, jotka uskovat olevansa yläpuolella ja erillisiä muista elämänmuodoista. Kaikkien täytyy alkaa hyväksyä, että on vain yksi elämä ja se mitä tehdään yhdelle elämänmuodolle, vaikuttaa kaikkiin, myös heihin itseensä. Eläimillä, puilla, kasveilla ja kivillä on oma tietoisuustasonsa, ja on hulluutta uskoa muuta. Eläimet kehittyvät ja reinkarnoituvat. Ihmisille ei ole koskaan annettu lupaa vahingoittaa, tuhota ja väheksyä yhden elämän muita muotoja.
 
Elämä kaikissa äärettömissä muodoissaan ilmaisee sitä yhtä ja ainoaa elämää, joka on olemassa – myös viruksen elämä. Pohtikaa tätä.
 
Kun henkilökohtainen ja globaali tietoisuus kehittyy korkeampiin totuustaajuuksiin, monien tavallisten ja yleismaailmallisesti hyväksyttyjen ajatusten ja ilmaisujen (taide, terveys, koulutus, politiikka) nykymuoto häviää. Niitä vanhoja ja tiheämpiä energioita jotka muodostivat ne ja pitivät paikoillaan, ei voi olla läsnä korkeammissa ja kevyemmissä taajuuksissa.
 
Niillä jotka haluavat välttämättä jatkaa aiemman tietoisuustilan luomuksia, ovat ne sitten henkilökohtaisia tai globaaleja, on edessään paljon kamppailua ja vastustusta, sillä mitään ei voi tehdä tyhjästä. Ihmiskunnan evoluutiota tapahtuu riippumatta siitä, pitävätkö jotkut siitä vai eivät.
 
Luottakaa, että kaikki on niin, kuin pitäisi olla. Me ja kaikki valo-olennot jotka auttavat Maan ylösnousemuksessa, olemme kanssanne koko ajan. Teitä rakastetaan ja opastetaan kaikkina aikoina.
 
Luottakaa … Sallikaa … Olkaa …
 
Olemme Arcturuslainen ryhmä.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >