HomeViestejäMarilyn Raffaele23.2.2020 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

23.2.2020 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ
 
Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
23.2.2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat lukijat, meillä on suurta rakkautta ja kunnioitusta teitä kohtaan, jotka olette päättäneet olla maan päällä näinä haastavina aikoina. Päätitte tulla tähän inkarnaatioon täysin tietoisena, että olisi energiamuutosten ja vaikeuksien aikaa, mutta halusitte osallistua tietäen, että teidän tietoisuutenne voisi auttaa muita.
 
Jos uskotte, että heräsitte vasta äskettäin kolmen ulottuvuuden unesta, niin olette väärässä. Te jotka olette harmoniassa näiden viestien kanssa, että ole uusia sieluja, jotka vasta opettelevat totuutta, vaikka siltä näyttääkin. Jos ette olisi jo saavuttaneet korkeaa tietoisuustasoa muissa elämissä, ette olisi harmoniassa niiden korkeampien totuuksien kanssa, joita nyt integroitte. Olette viisas, kokenut ja valmistautunut tekemään ulottuvuushypyn opittuanne satojen elämien avulla – jotkut niistä olivat hyviä, jotkut huonoja ja jotkut kamalia.
 
Saavutettuanne jo korkean tietoisuustason tiesitte, että tämä ulottuvuusmuutoksen aika tarjoaisi teille tilaisuuksia sulkea ympyrä ja saattaa kaikki kolmannen ulottuvuuden osalta päätökseen, mikä sallii teidän tulla ehjäksi, kokonaiseksi, viisaaksi ja kehittyneeseen tietoisuustilaan, johon olette aina pyrkineet.
 
Korkean taajuuden energiaa ja apua on nyt käytettävissä enemmän kuin koskaan. Maalle ja sen asukkaille tarjotaan tilaisuus siirtyä korkeamman ulottuvuuden tietoisuuteen, jos he valitsevat niin. Ketään ei pakoteta tai voi koskaan pakottaa käyttämään tätä tilaisuutta, sillä kaikki ovat vapaan valinnan olentoja. Tästä syystä oppaanne voivat auttaa teitä päätöksissänne, mutteivät koskaan kerro, mitä pitää tehdä.
 
Voi tuntua epämiellyttävältä, kun näette joidenkin ystävyyssuhteiden, terveyden tai tuttujen toimintojen häipyvän elämästänne. Muistakaa, että kaikki vanha tekee tietä uudelle kaikilla tasoilla, niin ulkoisesti kuin sisäisesti, mikä voi olla niin tavallista kuin jonkin vanhan välineen hajoaminen. Vanhan hajoaminen on kuitenkin usein pelkästään ensimmäinen askel sen ilmestymistä takaisin uudessa ja korkeammassa muodossa, jos sen on tarkoitus olla elämässänne.
 
Kaikki tuntevat fyysisesti, tunteellisesti, mentaalisesti ja henkisesti ne voimakkaat taajuudet, joita nyt virtaa Maahan. Vanha energia jota on kerätty sadoista elämistä ja tallennettu solumuistiin, tulee nyt kaikilla pintaan, jotta se voidaan tunnistaa, päästää irti ja korvata korkeamman ulottuvuuden taajuuksilla. Jokainen ihminen reagoi tähän saavuttamansa tietoisuustason mukaisesti.
 
Joillekin tämä prosessi tuo tietoiseen tajuntaan pelkoja, jotka ovat olleet horroksessa monien elämien ajan, mikä saa heidät hyökkäämään ja syyttämään jotain ihmistä tai tiettyä ryhmää tunnetuskastaan ja maailman ongelmista. He yrittävät sitten tehdä asiat paremmaksi sillä ainoalla tavalla, jonka he ymmärtävät, mikä on tavallisesti väkivaltaisia tekoja. Tämä on sen väkivallan taustalla, jota näette tänä aikana.
 
Sallikaa henkilökohtaisen prosessinne kehittyä vertaamatta sitä toisiin. Te ette voi kehittyä väärin, sillä kun olette päättäneet lähteä henkiselle matkalle, niin "tuo juna lähtee asemalta" eikä "ihmissinä" enää pyöritä asioita samalla tavalla kuin silloin, kun elitte täysin kolmannen ulottuvuuden energiassa.
 
Kaikki on tietoisuutta värähtelyssä – energiaa. Tietoisuus ilmaisee itseään kaikkena. Se miten kukin näkee ja kokee maailman, riippuu hänen saavuttamastaan tietoisuustasosta. Olette ulkoisessa maailmassa harmoniassa sen kanssa, mitä uskotte ja pidätte tietoisuudessanne, ja sen voitte kokea. Ruusu voi edustaa kauneutta ja rakkautta yhdelle, mutta piikkejä ja allergiaa toiselle.
 
Todellisuudessa ei ole uhreja, koska Jumalolentona jokainen vain vetää kollektiivista itselleen sen, minkä kanssa hän on harmoniassa. Muistakaa, että on vain yksi ja tuo yksi pyrkii aina harmoniaan itsensä kanssa – eheyteen.
 
Niin hyvillä kuin huonoilla kuvilla materiasta ei ole muuta lakia pitämässä paikoillaan kuin uskomus, ja ne hajoavat sen korkealla värähtelevän tietoisuustilan läsnä ollessa, joka näkee ne vain mielen tulkintoina todellisuudesta. Näin mestari Jeesus paransi. Ihmiset toivat itsensä hänen tietoisuuteensa, jossa sairaus ei ollut todellista.
 
Tämä ei merkitse, ettei henkisesti kehittyneillä ole koskaan ongelmia. Älkää koskaan uskoko, että olette jotenkin epäonnistuneet, jos elämänne kääntyy yhtäkkiä ylösalaisin. Oppikaa sen sijaan näkemään vaikeudet evoluutiomatkanne osina, jotka osoittavat teidän saavuttaneen henkisen valmiuden käsitellä syvempiä ongelmia – karmaratkaisu jonkin ihmisen, paikan tai asian kanssa, jonkin ikivanhan kokemuksen puhdistaminen tai uusien näkemysten saaminen jostain, minkä kanssa olette kamppailleet koko elämänne.
 
Monet luomukset ovat tulosta pelkästään siitä, että ei kiinnitetä huomiota, annetaan mielen vaeltaa ja hyväksytään se, mitä leijuu kollektiivista. Tiedostakaa, mitä päästätte tietoisuuteenne, sillä olette luojia. Oppikaa perääntymään niistä asioista, jotka vetävät teitä alempiin taajuuksiin. Pysähtykää ajoittain ja kysykää itseltänne: "Mitä luon tässä nyt-hetkessä?" Älkää vastustako sitä, mitä havaitsette, sillä vastustaminen antaa vain voimaa jollekin, millä ei sitä itsellään ole.
 
Tietoisuus muuttuu ja kehittyy, kun kaksinaisuuteen ja erillisyyteen perustuvista uskomuksista päästetään irti ja integroidaan totuus. Henkinen kasvu ja evoluutio on usein merkinnyt kokonaisen elämän tai useamman käyttämistä vain yhden asian (esimerkiksi rehellisyyden) oppimiseen, minkä vuoksi valaistuneen tilan saavuttaminen vaatii monta elämää. Opituista oppitunneista ja integroiduista totuuksista tulee yksilötietoisuuden rakennelma, jota sitten rakennetaan lisää ja laajennetaan jokaisessa seuraavassa elämässä, kunnes kolmannen ulottuvuuden oppitunteja ei enää tarvita.
 
On huolen, murheen ja turhautumisen aikaa monille, jotka toivovat näkevänsä, että Maa palautetaan luontaiseen täydellisyyteensä. Tämän täytyy lopulta ilmentyä, koska se mitä näette ihmissilmin, on aineellinen käsitys henkimaasta. Ihmissilmät eivät kykene näkemään henkitodellisuuksia, joita on kaiken alla, aivan kuten se mitä näette peilissä, ei heijasta todellista "sinua". Yrittäkää olla tuomitsematta vaikutelmien mukaan, ja pitäkää kiinni siitä totuudesta, että ainoastaan Jumala on. Muutos ei voi tapahtua yhdessä yössä ajan ja paikan maailmassa. Sallikaa tuo prosessi.
 
Energia, värähtely ja taajuudet muodostavat materian. Todellisuudessa maailma on ja on aina olut henkinen, sillä Jumala ei voisi luoda mitään itsensä ulkopuolella, kun mitään ei ole sen ulkopuolella. Kuitenkin se maailma jonka useimmat näkevät ja kokevat, tulkitaan kollektiivitietoisuuden kautta, joka on ehdollistunut ja uskoo kaksinaisuuteen ja erillisyyteen. Tästä syystä teidän täytyy "tulla ulos ja olla erillisiä".
 
Kaikki syntyvät tähän valheelliseen merkitykseen maailmasta. Pienet lapset muistavat usein korkeammat ulottuvuudet, mutta pian he jäävät kiinni alempiin taajuuksiin, jotka ympäröivät heitä. Kun aina vain useampia herää, valo lisääntyy ja muuttaa kollektiivin värähtelymallia, mikä vuorostaan sallii ihmismielien päästä käsiksi korkeampiin ideoihin.
 
Jokainen sukupolvi tulee siihen kollektiivitietoisuuteen, joka on käytössä tuolla hetkellä. Kahdensadan vuoden takainen kollektiivi oli hyvin erilainen kuin tänä päivänä, koska evoluutio on jatkuva prosessi, joka vaikuttaa kaikkiin tasoihin – fyysinen, tunne, mentaali ja henkinen. Evoluutiotilaisuudet jotka ovat ulottuvilla tänä päivänä, ovat hyvin tärkeitä, koska ne tarjoavat äärettömiä mahdollisuuksia sisältävän evoluutiopolun siirtyä korkeamman ulottuvuuden tietoisuuteen, pysyen fyysisessä kehossa.
 
Koska aina vain enemmän valoa virtaa kollektiiviin, paljon useammat yksilöt alkavat ajatella uudelleen uskomuksiaan. Lait, ideat ja jotkut yhteiskunnalliset normit joita aiemmin pidettiin hyväksyttävinä, aletaan tunnistaa epätosiksi. Ne jotka hyötyvät toisten pelosta ja tietämättömyydestä, yrittävät kaikin mahdollisin keinoin ylläpitää vallitsevan tilan. He eivät ymmärrä, että heidän ponnisteluistaan tai tilapäisistä onnistumisistaan huolimatta evoluutiojuna on tosiaankin lähtenyt asemalta.
 
Henkistä evoluutiota ei voi koskaan pysäyttää. Sitä voidaan viivyttää, muttei koskaan pysäyttää, koska kaikki on jumalaista tietoisuutta riippumatta siitä, uskooko joku sitä vai ei. Ne jotka päättävät uskoa, että ihmiset eivät ole mitään muuta kuin lihaa, eivät voi muuttaa tuota realiteettia.
 
Rauha ja harmonia ovat täysin läsnä nyt. Niitä pitää loputtomasti paikoillaan jumalainen laki, ja ne vain odottavat tietoista tunnistamista.
 
Olemme Arcturuslainen ryhmä.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >