HomeViestejäMarilyn Raffaele9.2.2020 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

9.2.2020 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ
 
Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
9.2.2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat ystävät, maailma kulkee lisääntyvässä määrin kohti uusia paljastuksia negatiivisista toimista ja niihin osallistujista. Älkää pelätkö sitä, mitä ehkä näette ja kuulette kaupallisista uutislähteistä tai teknologianne kautta, sillä kaikki mikä resonoi vanhan energian kanssa, voi vain muuttua tai hävitä, kun uudet ja korkeammat taajuudet integroituvat kollektiiviin.
 
Monista yleisesti hyväksytyistä säännöistä, uskomuksista ja käsityksistä, jotka ovat ajan kuluessa johtaneet tämän päivän uskomusjärjestelmään, täytyy paljastaa, mitä ne oikeasti edustavat, ennen kuin ne jotka pitävät niitä hyväksyttävinä, kykenevät näkemään, mitä ne todellisuudessa ovat – ohjelmia jotka perustuvat vääriin uskomuksiin ja henkilökohtaisen voiman antamiseen niille, jotka etsivät sitä itselleen.
 
Vaikutelmat todistaisivat, että ihmiskunta on menossa taaksepäin ja palaamassa vanhaan tietoisuustilaan. Todellisuudessa tietoisuus menee eteenpäin. Kun korkeammat valotaajuudet lisääntyvät joka päivä, useammat yksilöt tulevat tietoiseksi siitä, mitä on tähän mennessä kaunisteltu väärien opetusten avulla tai kätketty suljettujen ovien taakse.
 
Sallikaa valonne loistaa päivän joka hetki, sillä tämä lisää niitä valotaajuuksia, joita virtaa korkeammista ulottuvuuksista. Hyväksykää, että te olette se, jota olette etsineet elämien ajan. Jokaisen heränneen tietoisuuden korkealla värähtelevä energia tuo muutosta, paljastaa varjoja ja auttaa nukkuvia heräämään.
 
Kaikki etenee suunnitelman mukaisesti. Riemuitkaa, kun todistatte lisääntyvän ihmismäärän tulevan tietoiseksi tarpeesta muutokseen ja parempiin elämistapoihin kaikille, eikä vain harvoille valituille. Muutoksia tulee, mutta älkää kuluttako päiviänne odottaen ja etsien niitä, samalla vatvoen negatiivisia vaikutelmia ja lisäten energiaa niihin. Pitäkää sen sijaan fokuksenne totuudessa, tietoisen Lähdeykseyden korkeammissa taajuuksissa ja siinä, mitä se merkitsee. Muistakaa, että te olette luojia.
 
Tutkikaa rehellisesti, miten paljon aikaa ja energiaa kulutatte ajatellen negatiivisia asioita, ja oppikaa olemaan hyvin valikoiva verkostoitumisessa, nettisivustoissa ja ryhmissä, jotka helposti vetävät seuraajat tiheään energiaan informaatioksi naamioituneena. Monet teistä alkavat tunnistaa energeettisen raskauden käydessään tietyillä nettisivuilla ja tietyissä uutislähteissä tai ajanvietteissä.
 
Olkaa intuitiivisesti valikoiva siinä, mitä hyväksytte tietoisuuteenne. Monista sivustoista jotka ovat alkaneet kevyestä hauskanpidosta ja vuorovaikutuksesta toisten kanssa, on tullut pelon ja erillisyyden edistämisalustoja.
 
Ymmärtäkää, että kun tietoisuutenne muuttuu lisääntyvässä määrin uusille tasoille, tulette automaattisesti epäharmoniaan tiettyjen aiempien kiinnostuskohteiden kanssa – netissä tai henkilökohtaisesti. Yritys saada jokin aiemman tietoisuustason asia toimimaan entiseen tapaan, on turha, ja se vain pitää kahlittuna energiaan, joka on tuttua, mutta josta on kasvettu yli.
 
Olkaa hyvin rehellinen siinä, miten jotkut ihmiset, paikat tai asiat vaikuttavat teihin, ja kerätkää rohkeutta vetäytyä niistä, jos ne eivät enää palvele. Ainoastaan te ette muutu, vaan myös monet asiat jotka alkoivat melko viattomasti, muuttuivat, kun ne tunnistettiin erinomaisiksi alustoiksi edistää jotain agendaa. Kuunnelkaa näissä asioissa aina intuitiotanne ja luottakaa siihen.
 
Paljon on tulossa, rakkaat ystävät, paljon mistä emme voi vielä puhua, sillä emme halua vaikuttaa teihin tai saada teitä istumaan kädet ristissä odottamassa jonkin "pelastaja"-käsityksen saapumista.
 
Rakastakaa itseänne, koko itseänne eikä vain "hyviä" osia, ja sallikaa sisäisen prosessinne kehittyä. Tänä aikana tapahtuu suuri määrä puhdistumista – fyysisesti, tunteellisesti, mentaalisesti ja henkisesti. Monilla teistä on jonkinlaisia outoja oireita yhdellä tai kaikilla tasoilla.
 
Vanhan energian puhdistaminen on yksilöllistä, koska puhdistamista tarvitsevat energiat tulevat yksilöllisistä kokemuksista ja eri elämistä. Jonkun ihmisen prosessi saattaa olla jonkin asian uudelleenkokemista, kun taas toinen tuntee pelkästään uupumusta tai sairautta. Sallikaa oma prosessinne vertailematta sitä muihin.
 
Salliminen on merkki tietoisuudesta, joka kykenee luottamaan, että olemuksenne Jumala tai minä-olen tietää, miten ilmaisee itseään teidän kauttanne, ilman että teidän tarvitsee kertoa sitä. Joka tilanteessa sanokaa vain: "Minä sallin …" eikä "Opettakaa minulle, miten sallitaan", koska jos aikomuksenne on tulla opetetuksi, harjoittelutilaisuuksia tosiaankin esittäytyy.
 
Levätkää ja hellikää itseänne, kun tunnette tarvetta, mutta älkää antako puhdistumisoireillenne valtaa/voimaa. Rakastakaa ja tukekaa fyysistä kehoanne, kun se puhdistaa vanhaa solumuistia ja integroi uusia valotaajuuksia. Puhukaa soluillenne ja kehottakaa niitä vapauttamaan matalalla värähtelevät energiat, jotka hankittiin perimällä ja kokemalla, ja sallikaa valotaajuuksien korvata ne. Visualisoikaa kirkkaan kultaisen valon menevän joka soluun ja työntävän samalla ulos kaikki varjot.  
 
Kaikki saavuttavat jossain kohtaa tietoisuustason, jolla heidän täytyy lakata etsimästä toisilta rakkautta, yhteistyötä, kiitollisuutta, arvostusta, ystävyyttä, tukea jne., edes niiltä, missä sitä eniten odotetaan.
 
Nämä asiat ovat Jumalan ominaisuuksia, ykseyden puolia, joita ihmisolennoilla ei ole itsessään annettavana. Sellaisen etsiminen joltain ihmiseltä, mitä vain Jumalalla on, voi johtaa pettymykseen, koska yksilöt kykenevät ilmaisemaan Jumalan ominaisuuksia vain saavuttamallaan tietoisuustasolla.
 
Jokainen ihminen kehittyy lopulta paikkaan, jossa hänen täytyy alkaa tunnustaa ykseytensä Lähteen kanssa ja etsiä vain sieltä. Sitten tämä antaa sen, mitä tarvitaan – on kyse sitten ratkaisusta ongelmaan tai arvostuksen saamisesta – ilmentyä ulkoisesti pätevintä väylää pitkin.
 
Ratkaisuja ilmestyy usein ihmisen kautta, jolta sitä vähiten odotetaan, tai joltain vieraalta. Älkää koskaan epäilkö sen ilmestymistä, mitä tarvitsette, usein jo ennen kuin tiedätte tarvetta olevan – jos olette aina jumalaisen täydellisyyden tietoisuudessa.
 
Kolmannen ulottuvuuden tietoisuudessa on ja on aina ollut kyse kaiken etsimisestä itsensä ulkopuolelta. Tämä johtuu siitä, että kolmannen ulottuvuuden energia voi ilmaista vain kaksinaisuutena ja erillisyytenä. Valaistuminen merkitsee sen oivaltamista, että harmonia, eheys, kokonaisuus, yltäkylläisyys, rakkaus, hyväksyntä, arvostus, turvallisuus, varmuus ja ääretön "varasto" ovat jo täysin läsnä sisällä, eivätkä riipu koskaan ulkoisista vaikutelmista, vaan ITSEN tietoisesta oivaltamisesta versus itse.
 
Jumalaisia ominaisuuksia ilmaistaan ja virtaa ihmisten kautta, mutta ne eivät voi koskaan virrata heistä, koska ihmisolennoissa itsessään ei ole näitä ominaisuuksia annettavana. Sitten kun ymmärrätte tämän, lakkaatte pettymästä siihen, ettei toiselta saa empatiaa, arvostusta, ystävyyttä, rakkautta, tukea tai kiitollisuutta, koska ymmärrätte jokaisen ihmisen kykenevän ilmaisemaan Jumalaa vain omalla tietoisuustasollaan. Jokainen ilmaisee korkeimmalla tietoisuustasollaan.
 
Olemalla odottamatta, että toinen antaa sen, mitä vain Jumalalla on annettavana, olette rakastava ja sallitte hänen olla, kuka hän on tässä kohtaa evoluutiomatkallaan. Samaan aikaan sallitte itsenne luottaa, että se mitä näytätte tarvitsevan tietyllä hetkellä, on jo sisällä, ja näin sallitte oman jumalaisen tietoisuutenne Jumalaominaisuuksien virrata missä tahansa ja kenen tahansa kautta, joka on paras välikappale.
 
Näinä muutosaikoina näette paljon sellaista häviävän, mikä on aina ollut "hyväksi havaittua" – tosiasioita menestyksekkäästä elämästä, joihin voisitte luottaa. Pelkoa herää usein myös henkisesti kehittyneillä, kun he huomaavat yhtäkkiä, etteivät tietyt ratkaisut enää toimi tai huolellisesti laaditut suunnitelmat menevät mönkään.
 
Olette kaikki eläneet elämien ajan pelkään mieleen perustaen, jossa suunnittelu ja kartoitus olivat ainoa hyväksyttävä tapa ratkaista jonkinlainen ongelma. Siirtyminen pelkästä mielestä totuuteen ja intuitioon on aluksi vaikeaa, kun asiat eivät enää toimi niin, kun niiden "pitäisi".
 
Koska melkein kaikilla on edelleen taajuuksia, jotka heijastavat tuttuja ja yleisesti hyväksyttyjä tapoja tehdä asioita, on usein paniikkia, hämmennystä ja pelkoa, kun yksilö siirtyy tietoisuustasolle, joka vaatii luottamusta ja sallimista.
 
Alkakaa ottaa käyttöön kaikki, mitä olette oppineet totuudesta tässä ja monissa muissa elämissänne, ja alkakaa hyväksyä täysin se, että olette jumalainen olento, jolla on kolmannen ulottuvuuden kokemuksia omavalintaisesti.
 
Henkisyys oli hyvä juttu ja melko mukavaa ollessaan sellaista, mistä puhuttiin kursseilla, mitä kuunneltiin luennoilla, luettiin metafyysisistä kirjoista, annettiin selvänäkijän kautta tai meditoitiin aina silloin tällöin. Se oli jotain, mistä nautitte samanmielisten ihmisten kanssa ja mikä sai olonne tuntumaan "pyhältä" ja kenties myös vähän "paremmalta" kuin ne, jotka eivät tienneet samaa kuin te.
 
Tuo työ on tehty. Olette valmis jättämään taakse henkiset työkalut, jotka perustuivat erillisyydentunteeseen ja edistivät turhaa yritystä saada kontakti johonkin kaukaiseen Jumalaan tai tulla valaistuneeksi. Aloitte uskoa, että henkisyyden voisi saavuttaa vain ponnistelulla, seremonioilla, oikeilla harjoituksilla ja melkoisella työmäärällä. Tiedätte nyt, että kaikki mitä etsitte näiden harjoitusten avulla, on sisällä.
 
Teitä saatetaan edelleen opastaa etsimään apua tietyn opettajan, kirjan tai kurssin kautta, päästäksenne "jumittavan" paikan läpi, mutta henkisten työkalujen ei ole koskaan tarkoitus tulla elinehdoksi. Jatkuva luottaminen johonkin ITSEN ulkopuolella estää vain oivaltamasta, että kaikki mitä tarvitaan, on täysin läsnä sisällä. Niiden kirjojen, kurssien, kristallien, mantrojen ja gurujen joita tarvitaan yksilön varhaisemmissa askelissa, on tarkoitus olla siltoja, jotka johtavat sisään.
 
Esimerkiksi kristalleissa on ainutlaatuista ja usein hyvin voimakasta energiaa, mutta niillä on tarkoitus harmonisoida tähän samaan energiaan ja vahvistaa sitä yksilön sisällä, eikä antaa hänelle jotain, mitä hänellä ei jo ole.
 
Teidän jotka olette henkisiä opettajia jossain muodossa, täytyy pitää mielessä, että on hyvin tärkeää olla sallimatta, että ihmisegonne koskaan kehottaa oppilastamme jatkamaan, kun hän on valmis kulkemaan yksin. Henkisen opettajan tehtävä on antaa siivet jokaiselle oppilaalle ohjatessaan häntä oivaltamaan ykseytensä Lähteen kanssa.
 
Integroikaa jokainen totuus, kun se paljastuu teille, ja eläkää korkeimmalta saavuttamaltanne tietoisuustasolta. Jossain kohtaa se alkaa elää itsestään teinä, ilman ponnisteluanne tai opiskeluanne. Useimmat teistä ovat jo siinä tai lähellä sitä, tai muuten teitä ei vedettäisi näiden viestien pariin tai ette ymmärtäisi niitä.
 
Antakaa mennä, rakkaat ystävät. Antakaa mennä ja hypätkää tuolta henkiseltä jyrkänteeltä, jolla olette horjuneet hyvin pitkään. Sallikaa jumalaisen itsenne olla miekkanne ja kilpenne. Hyväksykää oikeasti, että olette Jumalan jumalaista ilmaisua aineellisessa muodossa ettekä ole koskaan olleet voimaton ihminen, joka on kaikkien kaksinaisuus- ja erillisyysilmentymien kohteena.  
 
MINÄ OLEN kaikki, mitä olen etsinyt elämien ajan – ei ole enää mitään tarvetta jatkaa etsimistä.
 
Olemme Arcturuslainen ryhmä.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >