HomeViestejäMarilyn Raffaele26.1.2020 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

26.1.2020 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ
 
Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
26.1.2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat lukijat, tervetuloa toivoa ja opastusta tuovan viestimme pariin.  Pian ilmentyy paljon, mikä saa monet kyseenalaistamaan henkilökohtaisia uskomuksia sekä maailman uskomuksia yleisesti. Sallikaa henkisen matkanne kehittyä ilman rajoja, joita ei muodosta mikään muu kuin ne käsitykset ja uskomukset, jotka perustuvat toisten kokemuksiin, sillä jokaisen ihmisen sisäinen matka on yksilöllinen ja aito.
 
Sallikaa, hyväksymällä todella, että te ette ole se henkilö, joka uskoitte olevanne. Olette jumalainen olento, Lähdetietoisuuden ilmaisumuoto, joka loi itselleen fyysisen kehon – kolmen ulottuvuuden tulkinnan todellisesta kehosta, energia- ja valokehosta – voidakseen työskennellä ja elää Maan tiheämmissä energioissa.
 
Olette enemmän kuin valmiita samaistumaan totuuteen siitä, kuka ja mitä olette – omavarainen ja itsestään jatkuva jumalainen tietoisuus. "Omavaraisessa ja itsestään jatkuvassa" on kaikki jumalaiset todellisuudet, ja kaikki mitä on koskaan uskottu puuttuvan – yltäkylläisyys, harmonia, eheys, turvallisuus, varmuus, rauha, täydellisyys, älykkyys, kumppanuus … jatkuen loputtomiin – vain odottaa tietoista tunnistamista. Tämä on elämän salaisuus, pyhä graalinmalja, joka kätkettynä selvästi näkyville sinne, mistä useimmat eivät koskaan ajattelisi etsiä – sisälle.
 
Jumalaiset ominaisuudet ovat aina olleet ja voivat vain olla täysin läsnä jokaisessa yksilössä, yksinkertaisesti siksi että jumalainen tietoisuus on kaikki, mitä on, ja se ilmentyy äärettöminä muotoina. Kaksinaisuus- ja erillisyysuskomukset ovat luoneet kollektiivitietoisuuden, joka uskoo olevansa erillään muista ihmisistä, eläimistä, kasveista ja kaikista elävistä asioista sekä Jumalasta. Kaikki jokapäiväisen elämän ylä- ja alamäet, hyvät ja huonot kokemukset, ovat pelkästään kaksinaisuuden ilmaisemista, sillä ei ole mitään ilmaisematonta tietoisuutta.
 
Tämä on se työ: "Mitä pidän totuutena tietoisuudessani?"
 
Kolmen ulottuvuuden kokemus on kuin sellainen ihminen, jolla on suuri pankkitili, josta hän ei tiedä, ja näin hän elää köyhyydessä ja puutteessa. Kuitenkin joka päivä lisää ihmisiä herää oivaltamaan, että paljon siitä, minkä he ovat aina hyväksyneet totuutena jokapäiväisen elämän kaikista puolista, ei ole yksinkertaisesti totta. Tässä kohtaa ruoka, viihde, aktiviteetit ja halut alkavat menettää viehätyksensä ja yksilö aloittaa matkansa toistaiseksi tuntematonta "pankkitiliään" kohti.
 
Älkää koskaan yrittäkö saada takaisin menneisyyttä, rakkaat ystävät, koska sitten kun jonkin kokemuksen oppitunti on valmis, sitä ei enää tarvita. Kun siirrytte aina vain korkeampiin tietoisuustiloihin, ette ole enää suurelta osin harmoniassa menneisyytenne kanssa.
 
Jotkut yrittävät luoda uudelleen menneisyyden ja roikkuvat "vanhojen hyvien aikojen" nostalgiassa siinä uskossa, että nuo ajat olivat parempia, mutta todellisuudessa niissä oli ne samat tiheät ja negatiiviset asiat, joita maailmassa nähdään nyt. Yleisesti ottaen aiempien aikojen heräämätön enemmistö luovutti henkilökohtaisen valtansa/voimansa toisille, mikä salli noiden tämän päivän samojen tiheiden ja negatiivisten asioiden sivuuttamisen, kieltämisen tai salaamisen.
 
Yritys saavuttaa jokin pitkäaikainen tavoite pelkästään siksi, että asetitte sen kerran itsellenne, voi olla turhaa. Valitussa oppitunnissa on hyvinkin saattanut olla kyse matkasta eikä tuon tavoitteen saavuttamisesta. Tämä ei merkitse, ettei sisäistä opastusta jotain tavoitetta kohti koskaan anneta, vaan että jos sen saavuttaminen on jatkuvasti täynnä tientukkeita ja negatiivisuutta, tuo tavoite saattaa perustua käsityksiin eikä sisäiseen opastukseen.
 
Tavoitteet perustuvat tavallisesti johonkin käsitykseen menestyksestä tai onnellisuudesta, joka täytyy saavuttaa tunteakseen tyydytystä tai ollakseen hyväksynnän, rakkauden, kunnioituksen jne. arvoinen. Monet tuntevat epäonnistuneensa oivaltaessaan, että he eivät ole saavuttaneet tai eivät saavuta jotain henkilökohtaista tavoitetta. Toiset jotka ovat saavuttaneet jonkin tavoitteen, havaitsevat, ettei se tuonut heille oletettua tyydytystä.
 
Evoluutiomatkassa on kyse kasvamisesta kokemusten avulla, kunnes saavutetaan se kohta, jossa kyetään pääsemään sisältä oppimiseen. Sitten kun yksilö on valmis rehellisesti tutkimaan uskomusjärjestelmäänsä, hän alkaa ymmärtää, että menestykset ja epäonnistumiset ovat työkaluja, jotka sallivat yksilön tunnistaa menestystä, arvoa ja jonkin arvoisuutta koskevat uskomuksensa ja tutkia niitä uudelleen.
 
Monet tekivät itsemurhan suuren lamakauden aikana, erityisesti ne jotka menettivät paljon rahaa. He eivät ymmärtäneet, että se sama ääretön Lähde joka oli ilmentänyt nuo rahat, voisi tehdä sen uudestaan. He uskoivat, että raha tuli heistä itsestään ja näin ollen se oli rajallista. Nämä rakkaat sielut ovat seuraavassa elämässään tietoisempia syvemmistä yltäkylläisyyttä koskevista totuuksista, koska heitä on autettu ja opetettu elämien välissä heidän kokemuksistaan. Näin evoluutioprosessi toimii.
 
Usein sellainen joka on äärimmäisen lahjakas taiteessa, tieteessä tai jossain muussa lahjakkuudessa, kadottaa täysin kiinnostuksensa siihen, ympärillä olevien tyrmistykseksi. Näin tapahtuu, koska hän on saavuttanut tämän tietyn tavoitteen ja se on valmis. Jokainen ihminen etsii jatkuvasti tyydytystä kaikilla tietoisuuden tasoilla elämien ajan, kunnes hän on lopulta valmis todelliseen täyttymykseen ja tietoisiin ykseyskokemuksiin Lähteen kanssa.
 
Jokainen unelma ja halu – riippumatta siitä, mikä se on tai miten tavalliselta, arkiselta tai jopa negatiiviselta se ehkä näyttää muista (suhteet, raha, koulutus, valta jne.) – on todellisuudessa sitä sisäistä vetoa, että jokaisen yksilön täytyy taas kerran kokea luontainen ykseytensä Lähteen kanssa. Jumaluus on aina ja voi vain aina olla oma itsensä jokaisessa yksilössä, ja tämä tunnetaan haluna siihen, minkä yksilö uskoo tuovan onnellisuutta.
 
Jokainen ihminen tuntee tämän jumaluuden läsnäolon, muttei ymmärrä, mitä se on. Tämä syvä ykseydenkaipaus tulkitaan kolmen ulottuvuuden tietoisuudella jatkuvaksi täyttymyksen etsinnäksi ulkoisesta ympäristöstä – tavoitteita ja haluja, joiden yksilö uskoo tuovan eheyttä oman tietoisuustilansa mukaisesti. Myös murhaaja uskoo, että hänen tavoitteensa ovat päteviä ja tekevät asiat paremmaksi hänelle.
 
Jokainen ihminen valitsee maakokemuksensa ennen syntymää sen mukaan, minkä hän uskoo auttavan häntä kasvamaan henkisesti vanhan uskomusjärjestelmänsä yli. Koditon henkilö voi hyvinkin olla erittäin kehittynyt sielu, joka tunnisti ennen syntymää tarpeen niiden asioiden syvempään ymmärtämiseen, jotka liittyvät puutteeseen ja rajoittuneisuuteen.
 
Transsukupuolinen henkilö jonka hyvin monet leimaavat moraalittomaksi, väärässä olevaksi tai inhottavaksi, on sellainen, joka on elänyt monta elämää samana sukupuolena ja tunnisti tarpeen oppia ja kokea toisen sukupuolen energioita voidakseen saattaa maskuliinisuutensa ja feminiinisyytensä tasapainoon. Kuitenkin Maassa hän unohti tämän ja alkoi samaistua hallitsevaan energiaansa. Koska hän ei tiedä, että hän on tietoisuus, eikä pelkkä fyysinen keho, hän uskoo olevansa jotenkin väärässä kehossa, hämmentyy, on epätoivoinen ja yrittää elämänsä ajan olla taas sitä energiaa, jonka kanssa hän läheisemmin resonoi.
 
Mitkään näistä asioista eivät ole oikein tai väärin. Ne vain edustavat jokaisen yksilön oppimisprosessia. Toisten tuomitseminen, kritisoiminen tai nöyryyttäminen hänen matkansa kokemusten vuoksi, on heräämättömän tietoisuuden toimintaa.
 
Kun useammat alkavat ymmärtää totuuden tietoisuudesta verrattuna fyysisyyteen, tuomitseminen ja kritisointi vähenevät ja ne korvataan suuremmalla avoimuudella antaa ja vastaanottaa käytännön neuvoja ja opastusta ja hyväksyntää niille, jotka kamppailevat jonkin ongelman kanssa jollain tasolla. Kun yksilöt alkavat tietää, keitä he oikeasti ovat, heille voidaan näyttää, miten päästää irti vanhoista energioista, jotka kahlehtivat heitä.
 
Tietäkää, että tuomitsemista ja kritisointia voi tapahtua vain, jos tätä energiaa on jo läsnä. Sitä pidetään tavallisesti tietämättä solumuistissa itseen liittyen ja sitten se projisoidaan ulospäin toiseen. Kun ihminen pystyy rakastamaan itseään ja antamaan anteeksi itselleen, hän huomaa, että se tuomitseminen ja kritisointi jota hänellä on ollut toisia kohtaan, alkaa hävitä.
 
Jotkut ovat hyvin nuoria sieluja, jotka eivät ole olleet Maassa tarpeeksi usein kerätäkseen viisautta tai henkilökohtaista voimaa. He elävät pelossa ja uskovat itsensä alttiiksi/suojattomaksi kaikille kolmen ulottuvuuden käsityksille, joista he kuulevat. He tarvitsevat sääntö- ja lakirakennetta ollakseen vahingoittamatta toisia tai itseään.
 
Toiset ovat olleet Maassa monta kertaa, mutta tarvitsevat lisää kolmen ulottuvuuden kokemuksia voidakseen kasvaa niiden tarpeen yli. Nämä ovat ihmisiä, jotka ovat hyväntahtoisia, mutta joilla on tavallisesti joustamattomia käsityksiä siitä, mitä heille on opetettu, ja he ovat toistaiseksi tietämättömiä syvemmästä totuudesta.
 
Sitten on "vanhoja sieluja", jotka ovat eläneet maan päällä satoja elämiä, ja niiden aikana he ovat kokeneet melkein kaiken hyvän tai huonon, mitä voi kokea. He ovat eläneet kaikkina ihonväreinä, kaikissa yhteiskunnissa ja kumpanakin sukupuolena monta kertaa, mikä on johtanut tietoisuustilaan, joka on viisas ja myötätuntoinen kaikkia ihmisiä ja elämänmuotoja kohtaan.
 
Te olette heitä. Te jotka ymmärrätte ja pyritte aina elämään korkeimmalta tietoisuustasoltanne, olette "vanhoja sieluja", tiennäyttäjiä. Teillä on kyky pitää valoa niille, jotka vaeltavat kolmannen ulottuvuuden luomisen pimeässä sokkelossa etsien tietä ulos. Antakaa valonne loistaa, rakkaat ystävät, olette ansainneet oikeuden säteillä. Ei enää: "En ole arvokas. En ole vielä perillä. Tarvitsen lisää aikaa." Nämä ovat kolmannen ulottuvuuden pelejä, rakkaat ystävät, ja olette siirtyneet pelitarpeen yli joka tasolla. Te olette valmiita.
 
Säteilkää saavuttamaanne valoa hiljaa ja salaa joka nyt-hetki siellä, missä olette – silitätte sitten yksinäistä koiraa tai sanotte ystävällisen sanan vieraalle ihmiselle. Nähkää, kuulkaa, maistakaa, haistakaa ja koskettakaa kaiken realiteettia, sillä mikään asia ei ole pyhempi tai henkisempi kuin toinen. Tunnistakaa kaikki kokemukset – hyvät ja huonot – suuntaviitoiksi, jotka ohjaavat teitä syvempään ymmärrykseen siitä, mitä saatatte edelleen pitää tietoisuudessanne valtana.
 
Sallikaa sen tietoisuuden, jonka olette ansainneet elämien omistautumisella ja kovalla työllä, toteutua jokapäiväisenä maailmananne. Nähkää heränneillä silmillänne ja sallikaa jokaisen sananne virrata ulos ehdottoman rakkausenergian kera, silloinkin kun noiden sanojen täytyy toisinaan olla tiukkoja.
 
Sallikaa – ei tuntien periksi antamista, vaan luottamusta – että jotain suurempaa tapahtuu sen ulkopuolella, mitä ihmisvaikutelmat todistavat. Salliminen on luonnollista tietoisuudelle, joka pystyy lepäämään "minä olen" -olemuksen realiteetissa.
 
Se on tietämistä kyseenalaistamatta, että se toimii ja voi vain toimia itsenään, joka ilmenee alati läsnäolevana harmoniana myös tuskan, kaaoksen ja kärsimyksen keskellä. Se on, kuka te olette. Nyt vaatikaa se, eläkää se ja olkaa se.
 
Sallikaa.
 
Olemme Arcturuslainen ryhmä.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >