HomeViestejäMarilyn Raffaele12.1.2020 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

12.1.2020 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ
 
Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
12.1.2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat ystävät, ymmärrätte älyllisesti, mutta teidän täytyy todella myös hyväksyä se, että on paljon enemmän, kuin teidät on johdatettu uskomaan. Elämien ajan ihmisiä on manipuloitu ja heille on opetettu, että he ovat vähän enemmän kuin eläimet, ansaitsevat ja tarvitsevat ankaraa kohtelua, ovat kyvyttömiä tekemään kunnon päätöksiä ja heidän täytyy pyytää itseään pätevämpiä kertomaan, mikä on oikein tai väärin tai miten eletään.
 
Tämän vuoksi monet kantavat tiedostamattaan solumuistissa edelleen vanhaa energiaa noista elämistä. Niin pitkään kuin nämä energiat pystyvät aktiivisina, ne voivat ilmentyä ja usein ilmentyvät näennäisesti tyhjästä kokemuksina, jotka ovat avointa aggressiivisuutta tai sen vastakohtaa, voimattomuutta.
 
Kun vanhat ja tiheät energiat puhdistuvat henkilökohtaisesti ja globaalisti, jotkut kokevat uudelleen syvälle haudattuja pelko-, aggressiivisuus- tai voimattomuusenergioita eivätkä ymmärrä miksi. Koska alemmalla värähtelevä energia ei voi harmonisoitua korkeamman energian kanssa, se täytyy puhdistaa. Tätä tapahtuu usein unissa, mutta myös kokemusten ja tunteiden kautta.
 
Sallikaa tämän puhdistumisprosessin tapahtua vastustamatta tai uskoen, että nämä asiat ovat se, kuka olette. Negatiiviset tunteet, ajatukset tai tuntemukset eivät ole koskaan sitä, kuka olette. Sallikaa niiden kulkea läpi ja ulos antamatta voimaa/valtaa niille.
 
Silloin kun ihmiskunta oli paljon kehittymättömämpi, säännöt ja ohjenuorat olivat tärkeitä ja usein välttämättömiä, jotta pysyttiin hengissä. Ihmiskunta on kuitenkin kehittynyt noiden aikojen yläpuolelle, ja monista näistä ohjenuorista on tullut vanhanaikaisia eikä niitä enää tarvita. Käsitys "hallitsevasta luokasta" on kehittynyt enemmän ja enemmän tarkoittamaan pelkästään valtaa toisiin.
 
Usko kaksinaisuuteen ja erillisyyteen on ilmentynyt – ja ilmentyy edelleen – täydellisesti vastakohtapareina niin kauan, kun ne hallitsevat kollektiivitietoisuutta, koska tietoisuus on muodon substanssi. Mieli joka on tietoisuuden kanava, tulkitsee näkemänsä yksilön tai kollektiivin tietoisuustilan mukaisesti.
 
Mielenosoituksilla ja toimilla on tärkeä paikka maailman tietoisuuden muuttamisessa, mutta ellei teitä opasteta sisältä tuomaan valoanne johonkin tilanteeseen osallistumalla siihen, useimpia teistä ei kutsuta osoittamaan mieltä ja protestoimaan. Ne jotka ovat heränneet ja kehittyneet, palvelevat tavallisesti tasoilla, jotka ovat enemmän harmoniassa heidän tietoisuustilansa kanssa, ja tuovat valoa ulkoisiin tapahtumiin hiljaisella harmonisoitumisella "Jumalaan joka yksin on".
 
Ennen syntymää jokainen yksilö valitsee ne kokemukset, joita hän tarvitsee, ja on henkisesti valmistautunut voidakseen oppia ja kehittyä aikanaan maan päällä. Ihminen jolla on heikko ja voimaton persoonallisuus ja joka on aina sallitut toisten pyörittää elämäänsä, saattaa tuntea olevansa valmis ja näin valitsee kokemuksia, jotka pakottavat hänet voimaantumaan.
 
Esimerkiksi, kun hän ei ole ollut koskaan töissä ja on aina katsonut toisiin uskoen olevansa uhri, hänet saatetaan pakottaa voimaantumaan , kun hän löytää itsensä "pakkoraosta", joka seuraa niiden kuoltua, hylättyä tai vetäydyttyä, jotka ovat aina mahdollistaneet hänen elämänsä.
 
Rakastaminen merkitsee joskus toisen antamista kaatua naamalleen. Silloin kun jatkuvasti tuette sellaista, jolla on monia tilaisuuksia, otatte pois hänen työnsä, joka on oppia ja kasvaa.
 
Ne joille maaelämä on uutta, saavat paljon apua valitessaan elämänkokemuksia, ja heitä opastetaan valitsemaan vain sellaista, mikä ei ylitä heidän toteuttamiskykyään. Ne jotka ovat kokeneempia ja kehittyneempiä, tekevät valtaosan omista päätöksistään niiden kanssa, jotka osallistuvat heidän elämäänsä. "Vanhemmat" sielut ovat hyvin tietoisia siitä, missä he ovat epäonnistuneet aiemmin ja mitä heidän tarvitsee oppia. Kaikkia valintoja kuitenkin ohjataan ennen syntymää ja ne hyväksytään sielun valmiuden perusteella, ei innostuksen.
 
Olette astuneet aikaan, jossa monet avautuvat syvemmille tietoisuustasoille tuskallisten ja intensiivisten elämänkokemusten avulla. Useimmat ovat vielä tietämättömiä siitä, että he itse valitsivat nämä tai samanlaiset kokemukset joko tuon kokemuksen vuoksi tai pakottamaan heidät syvälle sisään. "Herätykset" ovat usein tarpeellisia niille, jotka ovat henkisesti valmistautuneita, mutta jotka kieltäytyvät hievahtamasta kolmannen ulottuvuuden mukavuusalueeltaan.
 
Useimmat eivät tiedä, että silloin kun he oivaltavat totuuden uusia puolia, todellisuudessa he vain muistavat ne. Totuus on, on aina ollut ja voi vain olla jo täysin läsnä jokaisen ihmisen tietoisuudessa. Se ei virtaa jostain ulkopuolisesta lähteestä, sillä ei ole mitään ulkoista lähdettä. Kaikki totuus virtaa sieltä, missä se on aina ollut ja odottanut vain tunnistamista – sisältä – vaikka se usein vaikuttaakin tulevan opettajalta, kirjasta, kurssista, kanavoinnista tai harjoituksesta. Evoluutio on vain muistamista. Ette ole koskaan olleet olematta täysin Jumala, joka ilmaisee itseään.
 
Te jotka luette näitä viestejä, olette jo valmiita vapauttamaan itsenne kaikista jäljellä olevista itse luoduista harhavankiloista. Maailma ei ole illuusio, kuten monille on opetettu ja monet uskovat. Paremminkin kolmannen ulottuvuuden käsitykset maailmasta ovat illuusio. Puu saattaa vaikuttaa elottomalta puupökkelöltä kolmannen ulottuvuuden tietoisuudelle, mutta ne jotka kykenevät näkemään korkeamman ulottuvuuden energiaa, näkevät elämänvaloa virtaavan kaikkien oksien ja juurien sisällä ja ympärillä, mikä yhdistää sen kaikkiin muihin puihin. "Puunhalaajat" eivät halaa puupökkelöä, vaan yhdistyvät siihen yhteen ja samaan jumalaiseen elämän ydinolemukseen, jota kaikki sisältävät.
 
Oppikaa katsomaan kaikkien ulkoisten vaikutelmien yli, suurten ja pienten, hyvien ja huonojen. Jumala ei ole vain hyvissä vaikutelmissa, ollen poissa huonoista. Kummatkin ovat mielen tulkintoja, joita tehdään tarkkailijan tietoisuustilan ja ehdollistumisen mukaisesti. Koska on vain YKSI tietoisuus, kaikki jotka ovat harmoniassa ehdollistuneen kollektiivin kanssa, näkevät samat asiat. Tätä tarkoitettiin sanonnalle: "Teidän täytyy tulla ulos ja olla erillisiä."
 
Silloin kun reagoitte voimakkaasti johonkin negatiiviseen vaikutelmaan, ruokitte sitä ja sallitte sen jatkua. Lakatkaa ruokkimasta maailman käsityksiä, jotka perustuvat kaksinaisuuteen ja erillisyyteen. Tutkikaa rehellisesti uskomusjärjestelmäänne voidaksenne ymmärtää, miten ehkä teette sitä. Nojatkaa jumaluuteenne, ihmisyytenne sijasta. Olkaa valmis. Ymmärtäkää ja hyväksykää, että kaikki mikä heijastaa kaksinaisuutta tai erillisyyttä, on vain mielen muodostama kuvitteellinen väännös jostain alla olevasta todellisuudesta.
 
Kaikki tulevat maan päälle niitä kokemuksia varten, joita he ovat valinneet sen perusteella, mitä he eivät ole vielä kokeneet tai mitä heidän tarvitsee oppia. Kuitenkin maan päällä ollessa tämä unohtuu, kun henkilö näkee ja kokee fyysisiä ja tunnekamppailuja sekä menestystä. Kumpikin on oppimistyökalu, mutta niistä tulee vanhentuneita eikä niitä enää tarvita, kun henkilö saavuttaa tietoisuuden ykseydestä ja vaikutelmien "vallattomuudesta".
 
Tämä ei tarkoita sanoa, että "ongelmat" loppuvat herätessä, sillä niin kauan kun eletään kolmannen ulottuvuuden maailmassa, vastakohtapareja ilmenee. Kuitenkin ne jotka elävät korkeammalla tietoisuustasolla, huomaavat, että niitä tapahtuu harvemmin ja tavallisesti niiden tarkoitus on vetää huomio johonkin juurtuneeseen uskomukseen, joka täytyy tunnistaa ja puhdistaa. Huomaatte itseänne opastettavan intuitiivisesti "oikean" ihmisen, yrityksen tai palvelun luo, joka kykenee auttamaan teitä tuossa ongelmassa, jos sallitte ja luotatte ykseyteenne harmonian ja eheyden kanssa.
 
Lakatkaa suomasta valtaa "ongelmille". Kysykää itseltänne: "Mitä tämä kokemus opettaa minulle? Minkä uskon aiheuttavan sen, että minusta tuntuu tältä? Onko tämä uskomus totta tuntemani totuuden valossa?" Huomaatte, että suuri osa siitä minkä maailma on nimittänyt hyväksi tai huonoksi, hyväksyttäväksi tai ei-hyväksyttäväksi, on alkanut vain suosittuna mielipiteenä, jolle on annettu uskottavuutta hyväksynnällä, ja tämä on sallinut sen tulla säännöksi, laiksi tai yhteiskunnalliseksi normiksi.
 
On aika päästää irti kaikesta valheellisesta ja nojata siihen totuuteen, että kaikki on ja voi olla vain ehjää ja täydellistä, koska mitään ei ole YHDEN ulkopuolella. "No, asiat eivät näytä ehjiltä ja täydellisiltä", sanotte. Kolmannen ulottuvuuden vaikutelmat näyttävät aina uhmaavan totuutta ja ottavan etusijan pelkästään siksi, että tänä aikana valtaosa pystyy edelleen ymmärtämänä vain aineellisen – sen minkä he voivat nähdä, kuulla, haistaa, mitä he voivat maistaa tai koskettaa. Tästä syystä jokaisen aloittelevan mestarin matka on vaikea, erityisesti alussa.
 
Älkää koskaan kieltäkö vaikutelmia, vaan tunnustakaa ne siksi, mitä ne ovat, ja tehkää, mitä teidät opastetaan tekemään itsenne tai muiden osallisten hyväksi. Tehkää, mitä tarvitsee tehdä, mutta tehkää se kiintymättä, mikä tulee siitä, ettei anna vaikutelmille valtaa hyvään tai huonoon.
 
Joskus harhaanjohdettu totuuden opiskelija pitää henkisenä pelkästään ladella: "Jumala on kaikki. Kaikki on illuusiota", eikä hän te mitään vaikeina aikoina. Sen teeskenteleminen, että on saavuttanut tietoisuuden absoluutista, vaikka se jää vain älylliseksi tiedoksi, on kolmannen ulottuvuuden ajattelua. Kyllä, tietäkää totuus, mutta sitten ryhtykää niihin toimiin, joihin teitä opastetaan, mistä tulee aina enemmän ja enemmän sisäistä toimintaa.
 
Tämäntyyppistä ajattelua on usein terveysongelmiin liittyen. Vakavamielinen oppilas ei tartu johonkin ongelmaan siinä uskossa, että hänen täytyy pitäytyä ehdottomassa totuudessa tai hän epäonnistuu henkisesti hakemalla ulkopuolista lääketieteellistä apua. Apua tarjotaan kaikilla tasoilla, ja se kaikki on henkistä. Tietäkää absoluutti ja tuokaa se tietoisuuteen, mutta ottakaa sitten niitä ihmisaskelia, joihin teitä opastetaan, antamatta valtaa tuolle tilanteelle. Havaitsette pian, ettei taivas putoa eikä tapahdu mitään henkistä taantumista.
 
Joitain teistä saatetaan kutsua työskentelemään ulkoisella näyttämöllä, ottamaan kantaa, johtamaan jotain ryhmää ja ratkaisemaan maailman ongelmia, mutta useimmat teistä tekevät tänä aikana henkistä työtä elämällä joka hetki hiljaisessa tietoisuudessa siitä yhdestä todellisuudesta, joka ilmaisee aina itseään. Tämä työ ei ole pelkureille, koska ette ole vielä enemmistö ja voi olla hyvin houkuttelevaa "mennä vain enemmistöajattelun virran mukana".
 
Kun elätte korkeimmalta oivaltamistasoltanne tavalliselta näyttävän päivänne jokaisen hetken, toivomatta, pyrkimättä ja etsimättä mitään tulevaa tapahtumaa tai ihmettä korkeuksista, alatte todistaa henkilökohtaista ja globaalia muutosta, joka on vääjäämätön. Tavalliset, tutut ja yleisesti hyväksytyt uskomukset hallituksissa, järjestyneissä uskonnoissa, terveydenhoitoalalla, koulutuksessa, rahoituksessa jne. alkavat muuttua ja kehittyä korkeampaan ja parempaan muotoon.
 
Samaan aikaan lakatkaa odottamasta tämän tai tuon ilmestymistä pelastamaan maailman. Tämäntyyppiset uskomukset syntyivät vanhasta uskomusjärjestelmästä, joka oli kietoutunut erillisyyteen. Te olette se muutos, jonka toivotte näkevänne ja jota olette etsineet elämien ajan. Te olette pyhä graalinmalja, Jumala ja pelastaja, mutta te ette ole tienneet sitä. Tiedätte sen nyt, joten sallikaa näiden vanhojen käsitysten häipyä tyhjyyteen, jota ne ovat.
 
Eläkää joka hetki tietoisessa liitossa jumalaisen itsenne kanssa, sallien samalla "pakanoiden raivota", niin kuin lystäävät. Eläkää tietoisesti jokaisen päivän tapahtumat, askareet, ilot ja pettymykset keskuksesta, tuosta hiljaisesta, salaisesta ja pyhästä ykseydenpaikasta.
 
Tämä on valotyötä – sinun olemisesi SINÄ. Mikään ylösnousseiden mestareiden, kehittyneiden maan ulkopuolisten olentojen, enkeleiden tai jumalien ryhmä jossain toisessa ulottuvuudessa ei voi tehdä tuota työtä puolestanne. Siitä syystä päätitte olla maan päällä tänä aikana. Sallikaa tietoisuutenne ykseydestä ilmaista itseään teidän kauttanne.
 
Olemme Arcturuslainen ryhmä.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >