HomeViestejäMarilyn Raffaele1.12.2019 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

1.12.2019 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ
 
Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
1.12.2019
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat lukijat, tervetuloa taas Arcturuslaisen ryhmän viestien pariin. Nämä viestit on tarkoitettu auttamaan niitä, jotka haluavat suurempaa ymmärrystä, miksi he ovat maan päällä tänä aikana. Näemme kaikki ja rakastamme kaikkia, jotka resonoivat näiden viestien kanssa. Kutsukaa meitä, kun hiljennytte, saadaksenne selkeyttä siitä, mitä ette täysin ymmärrä, ja vastaamme jossain muodossa, joka resonoi energianne kanssa.
 
Älkää koskaan epäilkö kaiken etenemistä suunnitelman mukaisesti, ulkoisista vaikutelmista huolimatta. Kaaos, paljastukset ja erimielisyydet, joita ilmenee ympäri maailmaa, ovat auttamassa niiden herättämisessä valaistuneempiin elämistapoihin, jotka pysyvät unessa. Ensimmäistä kertaa monet alkavat kyseenalaistaa henkilökohtaiset uskomuksensa.
 
Maailma on siirtymässä uuteen ja korkeampaan energiaan, mutta se ei voi tehdä sitä yhdessä yössä eikä täsmällistä päivämäärää voi määritellä, koska ihmiskunnan tietoisuus luo sen. Maa saa tänä aikana paljon apua korkeamman ulottuvuuden maailmoista, mutta vapaa tahto määrää, että ihmiskunnan täytyy tehdä työ.
 
Kolmas ulottuvuus on ajan ja paikan ulottuvuus. Jos yksilö täytettäisiin yhtäkkiä korkean ulottuvuuden energialla, hänen fyysinen kehonsa ei pystyisi käsittelemään sitä ja se kuolisi.
 
Henkinen evoluutio on vähittäistä heräämistä korkeampaan tietoisuuteen kokemalla, olemalla vastaanottavainen muutokselle ja hyväksymällä henkilökohtainen synnynnäinen voimansa. Aioneita ihmiset ovat odottaneet muiden tekevän päätökset puolestaan siinä väärässä uskossa, että toiset olivat fiksumpia, urheampia, viisaampia, pyhempiä ja pätevämpiä.
 
Tämä ei merkitse, että te ette koskaan arvioi niiden ajatuksia, jotka ovat opiskelleet ja tehneet työtä opastuksen alueella tai jotka ovat eläneet läpi niitä samoja kokemuksia, joita te käsittelette, vaan se merkitsee, että luotatte omaan intuitioonne viimeisenä sanana.
 
Monet ovat havainneet tai havaitsevat nyt, että keisarilla ei todellakaan ole vaatteita (ei henkilö, vaan koko yleinen uskomusjärjestelmä). Tämä voi olla järkyttävää niille, jotka ovat olleet aina riippuvaisia siitä, että toiset tekevät päätökset heidän puolestaan, mutta sen ilmentyminen jatkuu tavallisen elämän joka alueella. Usein tunnetaan surua sekä syyllisyyttä, vihaa ja typeryyttä, kun ihminen havaitsee, että hyvin paljon siitä, minkä hän on hyväksynyt totuutena hallitukselta, organisoidulta uskonnolta ja perhetraditioista, on ollut itse asiassa valhetta.
 
Jos teillä on näitä tunteita, sallikaa niiden virrata lävitse ja ulos. Tunnustakaa ne ilman vastarintaa ja vihaa ja riemuitkaa siitä oivalluksesta, että olette valveutuneet lisää – elintärkeä ja tarpeellinen askel siirtyessänne seuraavalle tietoisuustasollenne.
 
Luontaisen virheellisyyden tiedostamisen niiden monien tuttujen uskomusten taustalla, joita on opetettu ja jotka enemmistö on uskonut, on ensimmäinen askel niiden poistamiseen henkilökohtaisesta tietoisuudesta. Uusin silmin näkeminen sallii ihmisen tunnistaa, että monien tavallisten lakien, uskomusten ja ideoiden on tarkoitus hyödyttää harvoja ja valittuja, jotka tarvitsevat ihmiskunnan jatkuvaa tietämättömyyttä hyötyäkseen edelleen.
 
Eivät kaikki, joilla on etuoikeutettu valta-asema, elä yksinomaan itseään varten. Siinä ei ole mitään väärää, että on rikas tai kuuluisa, sillä yltäkylläisyys on jumalainen laki. Jos se tulee henkisen eheytensä oivaltamisesta tai luontaisen bisnes- tai ammattitaitonsa käyttämistä ja se toteutetaan rakkauden, kunnioituksen ja jakamisen kera, niin se on universaalin yltäkylläisyyslain luonnollista ilmaisemista. Varallisuudesta ja maineesta tulee matalalla värähteleviä asioita silloin, kun niistä tulee yksilön ainoa tapa saada vahvistusta ja ylemmyyden tunnetta toisiin verrattuna.
 
Silloin kun varallisuus tai maine saa ihmisen uskomaan, että hän on parempi ja oikeutetumpi kuin muut, hän on täynnä kaksinaisuus- ja erillisyysenergiaa ja näin ollen hän luo itselleen kokemuksia, jotka heijastavat vastakohtapareja. Monet heistä kuluttavat jatkuvasti aikaansa ja energiaansa turhaan yritykseen säilyttää se illuusio, keitä he ovat olleet menneisyydessä.
 
Kolmannen ulottuvuuden kaksinaisuus- ja erillisyysmaailmassa menestys määritellään tavallisesti sillä, miten rikas, kaunis, urheilullinen, koulutettu, työllistynyt tai fiksu joku on. Uskomukset jotka luokittelevat ihmiset "enemmän ja vähemmän" tai "hyvä ja huono" -käsityksillä, heijastavat aina kaksinaisuutta ja erillisyyttä. "Menestystä" ei tunneta tai tunnisteta korkeammissa maailmoissa, koska kaikki tiedetään Lähteen ilmaisumuodoiksi. Energiat jotka heijastavat kaksinaisuutta ja erillisyyttä, eivät voi koskaan olla linjassa valon ja totuuden korkeampien taajuuksien kanssa.
 
Maan päällä kaikki kokevat jotkut tai kaikki ennen syntymää valitsemansa oppitunnit. Jotkut ovat päättäneet kokea köyhyyttä, sairautta tai henkistä vammaisuutta. Toiset ovat päättäneet kokea jonkin katastrofin, elää kehitysmaassa tai sotivassa maassa, voidakseen saada nämä kokemukset tai siirtyä henkisesti niiden karmatarpeen yli. Jotkut päättävät olla rikkaita, kauniita tai urheilullisia kokemuksen vuoksi, ei tyydyttämään egoa, mutta fyysisen maailman alemmissa taajuuksissa he eksyvät usein kolmannen ulottuvuuden uskomusjärjestelmän hypeen ja hölynpölyyn.
 
Kaksinaisuusenergia sallii jokaisen kolmannen ulottuvuuden kokemuksen kantaa mahdollisuutta vastakohtansa ilmaisemiseen. Kun ihmiskunta kehittyy, monet yleisesti hyväksytyt vastakohtaparit (menestys/epäonnistuminen, rauha/sota, rakkaus/viha) häviävät tyhjyyteen, jota ne oikeasti ovat. Tämä voi saada ne, jotka uskovat edelleen, että asiat voi saavuttaa vain kamppailun ja tuskan avulla, pyrkimään tavoitteisiinsa epäviisailla ja nautinnonhaluisilla tavoilla, jotka tuntuvat ehkä vanhoilta ja tarpeettomilta ympärillä olevista.
 
Jos olette olleet epätoivoinen, koska ette ole saavuttaneet jotain toivottua unelmaa, niin riemuitkaa: se merkitsee, että olette siirtymässä yli tarpeesta saada vahvistusta maailman menestys- ja saavutuskäsityksistä, mikä on usein merkki henkisestä valmiudesta seuraavalle tasollenne – tasolle jota varten tulitte, mutta jota ette muista.
 
Toistamme, ettei minkäänlaisessa epäonnistumisessa ole mitään väärää. Ainostaan kolmannen ulottuvuuden uskomusjärjestelmä mainostaa epäonnistumista huonona asiana. Epäonnistuminen on aina syvemmän kasvun työkalu, jos se ymmärretään ja hyväksytään sellaisena.
 
Toisaalta, jos teitä opastetaan jotain tavoitetta kohti, joka resonoi voimakkaasti kanssanne, kääntykää sisäänpäin tunnustaen ja syvemmin harmonisoituen sen jumalaisen totuuden kanssa, joka on aina läsnä, sallien sen ilmentyä ulkoisesti tuona tavoitteena. Sitten ottakaa tarvittavia ihmisaskelia.
 
Kolmannen ulottuvuuden käsityksiä menestyksestä aletaan purkaa kollektiivitietoisuudessa, koska niissä ei ole mitään todellista, joka ylläpitää ne – on vain usko niihin. Monet alkavat tunnistaa, että se hypetys ja arvo jota annetaan ihmiselle pelkästään siksi, että hän pystyy juoksemaan nopeammin tai on rikkaampi tai kauniimpi kuin toinen, on oikeasti typerä "paljon melua tyhjästä". Hauskaa ja peliä, kyllä, mutta vie huomion muualle eikä ole oikeasti tärkeää suuremmassa kuvassa, ellei se palvele evoluutio-oppituntina siihen osallistuville.
 
Monet jotka ovat saaneet menestystä tai mainetta, yrittävät säilyttää sen pitkään loppumisen jälkeen siinä uskossa, että heidän saavutuksensa, omaisuutensa, kumppanuutensa tai fyysinen ulkonäkönsä määrittää, keitä he ovat. Jos olet ollut tai olet nyt menestynyt maailman menestysmielessä, kunnioita sitä ja ole kiitollinen tuosta kokemuksesta, mutta älä anna entisen pitää itseäsi vankina ja estää siirtymästä siihen, mikä voi hyvinkin olla jotain parempaa, korkeampaa ja tyydyttävämpää, jos se sallitaan.
 
Jatkuva yritys luoda uudelleen jokin saavutus tai suhde, joka on valmis, siinä uskossa, ettei ole mitään tai kukaan ilman sitä, pitää henkisesti "paikoillaan", kunnes pystyy hyödyntämään tuon kokemuksen henkisen kasvun katalyyttinä. Menetysjaksot kaikilla elämän alueilla on usein tarkoitettu siirtymäksi, joka johtaa valittujen kokemusten seuraavaan vaiheeseen.
 
Kaikki ovat henkisiä olentoja maan päällä kokemassa sitä, minkä he ovat suunnitelleet tarpeelliseksi henkiselle kasvulleen ja oppimiselleen. Kukaan ei ole maan päällä ollakseen pelkästään rikas, kaunis, vaikutusvaltainen tai hallitakseen muita. Jotkut tosiaan uskovat tietämättömyydessään, että he voivat tehdä niin, mutta lopulta tulee aina epäonnistuminen ja pakotettua kasvua – jos ei tässä elämässä niin toisessa – sillä nämä asiat ovat aina väliaikaisia.
 
Suosittujen käsitysten hajoaminen henkilökohtaisesti ja globaalisti synnyttää näkemäänne kaaosta. Jakautuminen lisääntyy heräävien ja niiden välillä, jotka päättävät tehdä sen, mitä vaaditaan, säilyttääkseen vallitsevan tilan.
 
Luottakaa, että olette tosiaankin henkiolento, jolla on ihmiskokemuksia. Tämä oivallus purkaa tarpeen etsiä kuuluisuutta ja menestystä voidakseen tuntea olevansa rakastettu ja hyväksytty. Luottakaa, että korkeampi itsenne tietää, mitä tarvitsette ja milloin, ja sallikaa oman hyvänne ilmentyä oikeaan aikaan uusilla ja korkeammilla tavoilla, jotka ovat tarkoituksenmukaisia teille ja jotka eivät ehkä muistuta mitenkään maailman käsityksiä hyvästä.
 
On voimakasta muutosaikaa, jossa ihmisego pelkää kadottavansa itsen. Sitten kun todella hyväksytte, että itseä on mahdotonta kadottaa, koska todellisuudessa olette ITSE, alatte tietää ja hyväksyä, että olette nyt ja olette olleet aina täydellinen, ehjä ja menestynyt.
 
Olemme Arcturuslainen ryhmä.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >