HomeViestejäMarilyn Raffaele17.11.2019 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

17.11.2019 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ
 
Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
17.11.2019
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat ystävät, tervetuloa viestimme pariin. Monet teistä ovat hämmentyneitä ja masentuneita ja puntaroivat myös halua antaa periksi ja mennä kotiin. Kyllä, antakaa periksi, mutta antaa sen olla luopumista taistelusta, vastustuksesta ja kolmannen ulottuvuuden harhakuvien pelkäämisestä. Vanhoja, valheellisia ja vanhentuneita luomuksia ylläpidetään uskomalla niiden todellisuuteen.
 
Emme kehota teitä panemaan päätänne pensaaseen tai teeskentelemään, että kaikki on hyvin, huutaen samalla: "Jumala on kaikki" jonkin katastrofin aikana, sillä tämä olisi sellaisen tietoisuustilan teeskentelemistä, jota ette ole vielä saavuttaneet. Absoluuttisesti kaikki on täydellistä, mutta useimmat eivät ole vielä saavuttaneet tuota tietoisuustasoa.
 
Sanomme, että on tullut aika vakavissaan hyväksyä, että henkitodellisuus on kaikkien ulkoisten vaikutelmien alla, koska mitään muuta ei ole olemassa. Tyhjästä ei voi tehdä mitään. Kaikki fyysisessä maailmassa – hyvä ja huono – on mielen tulkintoja henkitodellisuudesta, joka on sen alla.
 
Mieli on tietoisuuden väylä, joka vetää tulkintojaan yksilön tai kollektiivin tietoisuustilasta. Kun ihmiskunta kehittyy, myös ulkoinen maisema kehittyy automaattisesti. Jokainen on luoja riippumatta saavuttamastaan henkisestä tietoisuustasosta, koska jokaisen ydinolemus on jumalainen tietoisuus.
 
Hyvä ihmisyys ei ole yhtään todellisempaa kuin huono ihmisyys. Siis älkää liikaa riemuitko ulkoisista vaikutelmista tai katuko niitä, sillä kummatkin ovat kuvitteellisia käsityksiä suuremmasta todellisuudesta. Tietäkää, että hyvillä vaikutelmilla ei ole hyvää itsessään, vaan ne edustavat syvempää todellisuutta. Etsikää todellisuutta, joka ilmaistaan hyvänä. Ruusukimppu ei ole hyvä itsessään, mutta se edustaa elämää, kauneutta, täydellisyyttä, välittämistä ja rakkautta.
 
Vaikutelmilla jotka heijastavat kaksinaisuutta ja erillisyyttä, ei ole lakia tukemassa tai ylläpitämässä – niillä on vain se energia, jolla niitä ruokitaan uskomalla. On aika lakata ruokkimasta niitä pelko-, vastustus-, kiintymis-, kieltämis- jne. energioilla. Olette valmistautuneet elämien aikana, ja olette nyt valmis tekemään, mitä tarvitsee tehdä henkilökohtaisesti tai globaalisti, niiltä korkeammilta tietoisuustasoilta, jotka olette saavuttaneet.
 
Jotkut teistä ovat löytäneet uusia ideoita taiteeseen tai tieteeseen. Korkeammat valotaajuudet joita nyt virtaa Maahan, sallivat monien yksilöjen päästä taas käsiksi siihen tietoon ja niihin kykyihin, jotka oli pakko hyllyttää kauan sitten, kun Maan energiasta tuli liian tiheää tukemaan niitä. Erityisesti parantajat alkavat muistaa ideoita ja tekniikoita, joihin liittyy väri, ääni, öljyt, kristallit ja muu ja joita he itse käyttivät muinaisissa kauneus- ja parannustemppeleissä.
 
Haluamme puhua sallimisesta. Useimmat teistä ovat lukeneet kirjoja ja kuunnelleet kanavointeja, jotka opettavat rakastamaan kaikkea, ja se on hyvin korkealla värähtelevä totuus. Kuitenkin tämän tekemisyritys on johtanut hämmennykseen ja tyrmistykseen monilla, jotka eivät yksinkertaisesti voi ymmärtää, miten rakastetaan niitä negatiivisia kokemuksia, joita heillä itsellään ja muilla on ollut tai tällä hetkellä on.
 
Kolmannen ulottuvuuden kollektiivilla on erittäin kapea-alaisia ajatuksia siitä, mikä on rakkautta. Teidät on ohjelmoitu monien elämien aikana ajattelemaan rakkautta tunteena, johon liittyy ihminen tai ihmisiä, paikkoja, asioita jne. Tämä rajoittava määritelmä rakkaudesta resonoi edelleen myös henkisesti kehittyneimpien tietoisuudessa, mikä tekee mahdottomaksi rakastaa kaikkea, mitä tulee esiin, ja tämä aiheuttaa pulmatilanteen vakavamieliselle totuuden opiskelijalle.
 
Muuttakaa fraasi "rakasta sitä, mitä tahansa ilmenee" muotoon "salli se, mitä tahansa ilmenee." Kun sallitte korkeimmalta henkiseltä tietoisuustasoltanne sen, mitä tahansa ilmenee, rakastatte sitä, mitä tahansa ilmenee. Jonkin näkeminen, ymmärtäminen ja hyväksyminen sen totuuden tietämisen tasolta, joka on vaikutelman alla, on rakkautta, koska olette harmoniassa todellisuuden, ykseyden, kanssa.
 
Jumala ei ole koskaan ilmaissut eikä voi koskaan ilmaista itseään tuskana ja kärsimyksenä tai puutteena ja rajoituksina, sillä näitä asioita ei ilmene jumalaisessa tietoisuudessa. Yritys rakastaa jotain pelkällä ihmisen rakkaustunteella on hyvin rajoittavaa, koska se sivuuttaa syvemmän todellisuuden.  
 
Ei-haluttuja kokemuksia ilmestyy tavallisesti, kun olette valmis siirtymään uudelle ja korkeammalle henkiselle tasolle, koska ne paljastavat jonkin vanhan uskomuksen, jonka kanssa olette edelleen harmoniassa ja johon ette tarttuisi muuten. Salliminen poistaa sen taakan, että yritätte rakastaa jotain, mistä ette pidä.
 
Salliminen on sen hyväksymistä henkisen tiedostamisenne korkeimmalta tasolta, mitä ilmenee. Huomaatte, että ne ongelmat jotka kiusaavat teitä, muita tai maailmaa, alkavat saada vähemmän toksisen roolin elämässänne. Monet näistä kokemuksista ovat ylösnousemusprosessin osia, joita tarvitaan ihmisten yleiseen henkiseen kehittymiseen, kun he jossain kohtaa alkavat kysyä itseltään, onko jokin parempi elämistapa.
 
Näette edelleen negatiivisia tapahtumia ja olette tekemisissä niiden kanssa, mutta kun sallitte korkeammasta perspektiivistä, ette harmonisoidu niiden kanssa, kuten tekisitte yrittäessänne rakastaa ihmistavalla jotain negatiivista ihmistä, paikkaa, tapahtumaa tai asiaa.
 
Olette siirtymässä uusille olemus/olemistasoille ja opettelette lepäämään jumalaisessa itsessänne sen sijaan, että sallitte kolmannen ulottuvuuden ajatusten, huolien ja käsitysten ottaa hallinnan. Tämä on luottamusta. Ei sokeaa uskoa johonkin henkilöön, voimaan tai tuntemattomaan Jumalaan taivaalla, vaan luottamusta joka kumpuaa ykseytenne tietoisesta oivaltamisesta Lähteen kanssa.
 
Ette voi oikeasti sallia, ennen kuin voitte oikeasti luottaa, ettekä voi oikeasti luottaa, ennen kuin voitte ainakin vähän hyväksyä totuuden siitä, mihin luotatte, eli että omavarainen ja itsensä ylläpitävä jumaluus on täysin läsnä ja pystyy toimimaan kauttanne silloin, kun se tunnustetaan ja integroidaan tietoisuudeksenne. Luottaminen mihinkään vähempään on luottamista käsityksiin, joissa on heikkouksia.
 
Evoluutio on jokaisen yksilön matka oppia se totuus, kuka ja mitä hän on. Se on hyväksymistä, että Jumala ilmaisee itseään jokaisena elävänä asiana, koska se on yksi ja ainoa elämä. Se on oivaltamista: "Minun ei enää tarvitse jatkaa sen etsimistä, siltä anomista, sen rukoilemista ja uhrien antamista sille, mikä on aina ollut täysin läsnä sisälläni."
 
Antakaa "minä olen mitä olen" -lauseesta tulla mantranne, sydämenne laulu ja vastauksenne kaikkeen, mitä näette näinä myrskyisinä aikoina, kun energiat muuttuvat.
 
Olkaa, mitä olette – nyt. Ei enää viivyttelyä. On aika, ja olette valmistautunut ja valmis.
 
Olemme Arcturuslainen ryhmä.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >