HomeViestejäMarilyn Raffaele20.10.2019 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

20.10.2019 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ
 
Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
20.10.2019
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat lukijat, taas kerran tulemme luoksenne suuren rakkauden ja kunnioituksen kera, erityisesti näinä aikoina jolloin hyvin monet kokevat kaaosta ja näennäistä menetystä – uuden Maan, uuden kollektiivitietoisuuden ja kehittyneempien ihmisten synnyttämisen synnytystuskaa. Älkää pelkätkö tai epäilkö sen perusteella, mitä näette, vaan tietäkää, että ihmiskunta on hyvin matkalla niihin evoluutiomuutoksiin, joita on tiedostamatta haluttu ja etsitty kautta aikain.
 
Kun yksilö on saavuttanut jossain määrin henkistä tietoisuutta, häntä ei koskaan pakoteta inkarnoitumaan. Päätitte olla maan päällä tänä aikana. Monet halusivat olla täällä näinä aikoina, mutta heidän ei sallittu olla, koska heidän valonsa ei ollut vielä riittävällä tasolla Maan ylösnousemusprosessissa auttamiseen.
 
Te jotka luette ja ymmärrätte näitä viestejä, olette täällä palvelemassa valoa esimerkkeinä ja opettajina. Tämä ei merkitse, että voidaksenne tehdä tämän teistä täytyy ensin tulla henkinen guru, kanava tai opettaja, näiden nimikkeiden tavallisessa ja rajoittuneessa mielessä. Teistä tulee näitä asioita ja paljon enemmän, kun alatte salaa ja hiljaa harmonisoitua totuuteen joka nyt-hetki, kun teette tavallisia jokapäiväisiä asioitanne.
 
Kolmannen ulottuvuuden uskomusjärjestelmä joka perustuu kaksinaisuuteen ja erillisyyteen, on luonut jumalia, pyhimyksiä ja kuninkaallisia. Se on opettanut aioneita ja opettaa edelleen, että jotkut yksilöt ja jokin epämääräinen miespuolinen jumala taivaassa ovat parempia kuin te ja heitä täytyy katsoa ylöspäin ja jopa palvoa. Todellisuudessa nämä nimitykset edustavat pelkästään erillisyyden osia – uskomusta että ne jotka ovat saavuttaneet jonkin "ihmisen säätämän" pätevyyden joko syntymän tai kokemuksen myötä, ovat arvokkaampia, viisaampia, rakastettavampia ja pyhempiä, kuin kaikki muut.
 
Pyhimys on vain ihminen, joka on toteuttanut tiettyjä kolmannen ulottuvuuden käsityksiä henkisyydestä. Monet noista pyhimyksiksi julistetuista eivät olleet heränneet todelliseen henkiseen totuuteen. Koska te olette luojia, ihminen joka ajattelee 24/7 stigmatisaatiota ja keskittyy siihen tai johonkin käsitykseen Jumalakokemuksesta, luo helposti sen itselleen.
 
Tästä syystä on tärkeää päästää irti kaikista käsityksistä, miltä henkisyyden täytyy näyttää ollakseen aitoa. Sallikaa henkilökohtaisen evoluutioprosessinne tapahtua luottaen, että korkeampi itsenne tietää, mikä on oikein teille ja milloin, mikä voi olla täysin erilaista kuin jonkun toisen kokemus.
 
Kolmannen ulottuvuuden nimikkeet eivät merkitse mitään asioiden laajemmassa järjestyksessä, koska vaikka onkin yksilöllisyys, kaikki elämä on YHTÄ ja ainoaa elämää. Tämä ei merkitse, että te ette voi antaa kunniaa ja arvostusta siellä, missä se ansaitaan, mutta jonkin pyhimyksen, kuuluisan ihmisen tai kolmannen ulottuvuuden Jumalakäsityksen palvominen ja matkimispyrkimys oman jumaluutensa kustannuksella on jumalointia.
 
Useimmat sielut eivät inkarnoidu tarkoituksenaan tulla kuuluisaksi tai saavuttaa sellaista, mikä tekee niistä arvokkaan, rakastettavan tai tärkeän toisille kolmannen ulottuvuuden standardien mukaisesti. Useimmat inkarnoituvat sielut kuitenkin unohtavat ja kadottavat näkyvistä tarkoituksensa, astuessaan Maan tiheämpiin energioihin.
 
Ei ole mitään epähenkistä sellaisen uran tai toiminnan tavoittelussa, joka johtaa loistoon ja kuuluisuuteen. Usein ihminen vedetään johonkin toimintaan ja on erittäin hyvä siinä, koska hän on tehnyt sitä muissa elämissä. Ammatillinen täydellisyys tai jonkinlainen kuuluisuus voi hyvin olla tarpeellinen tekijä henkilön valitsemassa valotyössä – tapa näyttää toisille, että ihminen voi olla kuuluisa, rikas ja fyysisesti kaunis eläessään henkisen tietoisuuden korkealla tasolla.
 
Niillä jotka ovat jonkinlaisessa auktoriteettiasemassa tai kuuluisia, on suuri vastuu, koska heitä katsovat esimerkkeinä sellaiset, jotka eivät ole vielä oivaltaneet omaa ainutlaatuisuuttaan ja näin ollen usein matkivat heitä. Minkä tahansa elämävalinnan ainoa henkinen virhe on käyttää sitä yksinomaan itsen palvelemiseen ja etsiä siitä fyysistä, tunne-, mentaali- ja henkistä vahvistusta, eikä sisältä.
 
Tehkää näistä ajoista riemuitsemisen aikaa kärsimisen sijasta, sillä vankilan muurit ovat kaatumassa, mikä sallii sisällä olevien herätä ja alkaa kokea täydellisen tietoisuutensa todellisuuksia, kun vankilaisännät kipittävät vetäen esiin kaikenlaisia pidikkeitä turhana yrityksenä säilyttää vallitseva tila.
 
Haluamme puhua myötätunnosta ja siitä, miten sitä ei aina nähdä aidoimmassa muodossaan. Myötätunto on tietoisuustila, joka pystyy ymmärtämään, hyväksymään ja rakastamaan ehdottomasti, tulematta mahdollistajaksi tai ovimatoksi. Monet uskovat edelleen virheellisesti, että voidakseen olla rakastava tai henkinen ihminen täytyy vain sallia se, mitä toinen tekee hänelle fyysisesti, mentaalisesti tai tunteellisesti.
 
Myötätunto ei koskaan kiellä tilannetta, vaan näkee sen läpi taustatekijöihin ja ottaa samanaikaisesti niitä ihmisaskelia, jotka ovat tarpeellisia ja ymmärrettäviä itselle ja toisille. Vaikka aikomus olisi miten hyvä, on hulluutta antaa totuuden sanoja sellaiselle, joka ei ole vielä saavuttanut tietoisuutta, joka voi harmonisoitua niihin.
 
Tästä syystä käännyttäminen tai omien uskomustensa pakottaminen – vaikka olisivat miten totta – edustaa valheellista egotunnetta, uskomusta että ainoastaan käännyttäjällä on oikeat vastaukset ja kaikki muut ovat väärässä.
 
Käännyttäminen voi olla haitallista monin tavoin. Se aiheuttaa syyllisyyttä, vääriä uskomuksia ja usein henkilön jo saavuttaman henkisen perustan menettämisen (usein kehittyneempi kuin se, mitä opetetaan). Jokainen kehittyvä sielu saavuttaa lopulta tietoisuustilan, jossa toisten uskomuksilla ei ole enää valtaa aiheuttaa epäilyä tai kyseenalaistamista.
 
Myötätunto ei harmonisoidu toisen matalalla värähtelevän energian kanssa, kuten sympatia tekee. Niiden jotka toimivat ammatillisesti lääketieteen, psykologian, lain, sosiaalityön jne. alalla, on erittäin tärkeää ymmärtää ero myötätunnon ja sympatian välillä. Näillä aloilla työskentelevät altistuvat joka päivä surun, tuskan, kärsimyksen ja uhritietoisuuden tiheille taajuuksille.
 
Kun työskentelette toisten kanssa sympatiatasolta – "Tunnen tuskasi" – myötätuntotason sijasta – "Tunnistan tuskasi" – harmonisoidutte toisen matalalla värähtelevään energiaan, mikä sitten syö teidän energiaanne, ja teistä tulee väsynyt, loppuunkulunut ja kyvytön antamaan ymmärrettäviä, mutta korkean tason ratkaisuja, jotka voivat auttaa tuon henkilön tilannetta.
 
Vaikkei tämä olisi ammattityötänne, useimmat teistä huomaavat toisten lisääntyvässä määrin tulevan luoksenne ja uskoutuvan teille tuskassaan, ongelmissaan ja surullisissa tarinoissaan. Tätä tapahtuu, koska silloin kun henkilöstä tulee henkisesti kehittyneempi, hänen energiakenttänsä lähettää enemmän valoa, ja koska kaikki etsivät tietoisesti tai tiedostamatta valoa, ne joilla on vähän omaa, tuntevat vetoa teidän valoonne.
 
Tätä tapahtuu fyysisessä kehossa sekä verhon toisella puolella oleville, minkä vuoksi on tärkeää pitää energiakenttänne korkeana ja valontäyteisenä kaikkina aikoina. Voitte pyytää oppaitanne auttamaan tässä, ja kun tunnette luiskahtavanne tiheyteen, pysähtykää ja keskittykää, visualisoiden itsenne samalla kulta-valkoiseen valoon. Alemmalla värähtelevä energia ei voi tulla korkeampaan, mutta korkeampi voi sallia itsensä luiskahtaa alempaan.
 
Sallikaa valotyönne olla siellä, missä ikinä olette, ja tulla luoksenne. Ei ole mitään tarvetta etsiä sitä. Se voi olla niin tavallista, kuin joku kassajonossa, jonka tiedätte intuitiivisesti tarvitsevan hiljaista henkistä tunnistamista. Opettaja voidaan intuitiivisesti opastaa ongelmallisen oppilaan luo, joka tarvitsee jonkun, jolle puhua. Se voi olla ystävä tai sukulainen, joka on vastaanottavainen ja haluaa oppia lisää siitä henkisestä totuudesta, jonka te tunnette.
 
Kun elätte myötätuntoisesti, elätte korkeammalla tietoisuustasolla, jolla toisia voidaan nostaa korkeammalle, jos he ovat valmiita ja vastaanottavaisia. Näin todellinen parantaminen tapahtuu, mutta on sitten toisten tehtävä pitää itsensä tuossa korkeammassa tietoisuustilassa. Teidän tehtävänne ei ole koskaan kantaa toista määrättömästi väärästä rakkaustunteesta, joka mahdollistaa ei-rakkauden ja saattaa ottaa pois hänen valitsemansa oppitunnin.
 
Kun maaenergiasta tulee aina vain korkeampaa ja intensiivisempää, useammat löytävät tiensä luoksenne töissä, kotona, väkijoukossa tai juhlissa – missä tahansa – saadakseen jonkinlaista apua. Tästä syystä päätitte olla maan päällä tänä aikana, ja tällä tavalla kaksinaisuus- ja erillisyyskäsitykset hajoavat tyhjyyteen, jota ne ovat.
 
Olkaa maailmassa niin täysin, kuin haluatte tai teitä opastetaan, mutta älkää olko maailmasta.
 
Olemme Arcturuslainen ryhmä.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >