HomeViestejäMarilyn Raffaele6.10.2019 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

6.10.2019 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ
 
Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
6.10.2019
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tervetuloa, rakkaat lukijat.
 
Te heränneet sielut olette nopeasti siirtymässä uusille tiedostamistasoille, kun taas toiset jotka ovat olleet aiemmin tietämättömiä tai kiinnostumattomia totuudesta, tulevat vastaanottavaisemmiksi niiden universaalien uskomusten tutkimiselle, jotka vaikuttavat kaikkien elämään.
 
Te jotka tiedätte jo, kuka ja mitä olette, johdatte tietä. Olette valo niille, jotka ovat valmiita enempään, mutta jotka ovat edelleen tietämättömiä siitä, mitä he täsmälleen ottaen etsivät. Teidän ei tarvitse aktiivisesti protestoida tai osallistua ulkoisiin toimiin, ellei teitä opasteta niin. Teidän työtänne tiennäyttäjinä on pitää totuudenvaloa sisällä koko ajan ja viedä se mukananne niihin tilanteisiin, joita koette tai joista tulette tietoiseksi.
 
Heränneen tietoisuuden valo virtaa luonnostaan ja ilman tietoista ajattelua rakkausmuotoina, jotka seuraavat jokaista sanaa ja tekoa. Se voi olla koiran silittämistä tai lohduttavia sanoja toiselle, mutta usein se on pelkästään olemista hiljainen totuuden silminnäkijä keskellä epäsovun tarkkailua.
 
Teidän ei tarvitse enää aktiivisesti osallistua kolmannen ulottuvuuden epäsopuun. Välttäkää uutisten tai juorujen intensiivistä katselua ja kuuntelua. Olkaa tietoinen siitä, mitä tapahtuu, mutta älkää uppoutuko siihen. Silloin kun syötätte tietoisuuteen negatiivisuutta ja ongelmia, harmonisoidutte niiden energian kanssa, mikä alkaa sitten ilmentyä tuomitsemisena, kritiikkinä ja muina luomuksina kolmannen uskomuksen uskomusjärjestelmässä – kaikkina niinä asioina, joiden raivaamiseksi olette tehneet työtä.
 
Kaikki on energiaa, ja koska on vain YKSI energia, vedätte automaattisesti itsellenne sitä, mihin harmonisoidutte energeettisesti, kun kaikki etsii aina ykseyttä – vetovoimanlaki. Ne jotka saavuttavat henkisen tietoisuuden korkean tason, havaitsevat, että heidän elämästään tulee aina vain harmonisempaa kaikilla tasoilla, koska heidän tietoisuutensa ykseydestä alkaa automaattisesti ilmaista sitä harmoniaa, tasapainoa, turvallisuutta, yltäkylläisyyttä, täydentymistä jne., joka ruumiillistetaan sisällä.
 
Kuitenkin usein tapahtuu niin, että yksilö hyväksyy ja saavuttaa tietoisuuden ykseydestä, mutta sulkee pois sen ykseyden yhden tai useamman jumalaisen ominaisuuden. Esimerkiksi: "Olen kokonainen ja täydellinen kaikin tavoin, mutta minulla ei ole riittävästi rahaa." Muistakaa, että tietoisuus ilmaisee aina itseään ja niin kauan kuin jokin valheellinen uskomus on osa omaa tietoisuutta, sen ilmentyminen jatkuu.
 
Saavutettu tietoisuus jumalaisesta harmoniasta ja eheydestä ilmentyy ulospäin tavallisilla ja käytännöllisillä tavoilla. Esimerkiksi, huomion kiinnittäminen tiettyyn mainokseen puhelinluettelossa tai viestiin ilmoitustaululla tarvitsemastanne palvelusta tai ystävän suosittelema yritys tai tuote, joka on täydellinen siihen projektiin, jonka haluatte tehdä. Jos sallitte intuitionne opastaa teitä, tietoisuutenne eheydestä ja harmoniasta vetää teille oikean lakimiehen, lääkärin, putkimiehen jne. – ne jotka ovat harmoniassa kanssanne.
 
Mieli tulkitsee kehittyneen tietoisuustilan käytännöllisillä arkipäivän tavoilla, joihin henkilö voi samaistua. Henkinen eläminen on hyvin käytännöllistä, paljon enemmän kuin eläminen kaksinaisuus- ja erillisyysluomuksissa, jotka ilmentyvät aina hyvänä ja huonona muotona.
 
Haluamme puhua katumuksesta. Katumus on itsensä passiivista ja negatiivista tuomitsemista jostain entisestä teosta eri perspektiivistä katsottuna, usein korkeammasta tietoisuudesta kuin tuon teon hetkellä. Katumus on harhakuva, joka luodaan erillisyysuskomuksesta, eikä se ole koskaan heijastanut tai voi koskaan heijastaa yhdenkään yksilön todellisuutta.
 
Monilla teistä on katumusta ja syyllisyyttä, kun tutkitte elämäänne uudelleen korkeamman tietoisuuden valossa. Kaikki teot ja päätökset heijastavat saavutettua tietoisuustilaa tuon tapahtuman ajankohtana. Tietäkää, että kaikki mitä teitte aiemmin ja mikä aiheuttaa nyt katumusta, heijasti pelkästään aiempaa tietoisuustilaa. Jos ette olisi kehittynyt sen yli, ette edes kyseenalaistaisi tuota tekoa – pitäisitte sitä oikeana.
 
Evoluutioon liittyy niiden matalammalla värähtelevien energioiden puhdistaminen, jotka eivät ole enää relevantteja. Korkeammat valotaajuudet paljastavat vanhoja energioita, jotka ovat edelleen aktiivisia solumuistissa, ja tämä saa ne nousemaan pintaan yhdellä tai useammalla tasolla (fyysinen, tunne, mentaali tai henkinen). Tämä sallii teidän tulla tietoiseksi tietystä uskomuksesta, joka oli aiemman negatiivisen teon alla. Käyttäkää tätä oivallusta tutkiaksenne tuota uskomusta, korvataksenne sen totuudella, päästääksenne siitä irti ja siirtyäksenne eteenpäin sortumatta lisää syyllisyyteen ja katumukseen. Näin puhdistumisprosessi toimii.
 
Ihminen kykenee elämään vain saavuttamastaan tietoisuustilasta. Monet teeskentelevät, että heillä on kehittynyt tietoisuustila, mutta ennemmin tai myöhemmin todellisuus ilmaisee itseään ja paljastuu. Esimerkkinä tästä on se hillitön naisten ja lasten psyykkinen, seksuaalinen ja fyysinen pahoinpitely, jota ovat toteuttaneet organisaatioissa ne, jotka mainostavat tekevänsä henkistä ja rakastavaa palvelua.
 
Katumus heijastaa uskomusta, että on epäonnistunut, tehnyt jotain anteeksiantamatonta eikä ole näin rakkauden arvoinen. Tiedostamaton tai tietoinen uskominen siihen, ettei itseä voi rakastaa, motivoi niiden tekoja, jotka hyökkäävät väkivaltaisesti. Tämän uskomuksen energiavärähtelyä kannetaan tietämättä elämästä toiseen yksilön solumuistissa, kunnes se puhdistetaan.
 
Katumus voi lukita yksilön uskomukseen, ettei hän ole onnellisuuden tai rakkauden arvoinen, ja koska jokainen on luoja, hän luo jatkuvasti tilanteita, jotka vahvistavat tätä valheellista uskomusta. Hän toivottaa vastoinkäymiset ja tunnekärsimyksen tervetulleeksi, jopa etsii niitä, koska hän uskoo ansaitsevansa sen.
 
Monet projisoivat vihan itseä kohtaan toisiin saadakseen helpotusta: "Näytän heille, että olen vahva. Panen heidät kunnioittamaan (pelkäämään) minua." Toiset käyttävät huumeita tai alkoholia helpottamaan voimakkaan erillisyystunteen aiheuttamaa sisäistä tuskaa. Sielu etsii aina ykseyttä, mutta useimmat eivät vielä ymmärrä tätä.
 
Tämä tietoisuustila luo kolmannen ulottuvuuden kokemusten noidankehän, joka jatkuu niin kauan, kuin sitä ruokitaan energeettisesti. Ohjelmat jotka edistävät omanarvontuntoa sekä vankiloiden sisä- että ulkopuolella, alkavat parantaa niiden monien särkynyttä sydäntä, jotka ovat tehneet väkivaltarikoksia. Erinomainen esimerkki ovat vankilaohjelmat, jotka yhdistävät vankeihin kodittomia koiria, jotka tarvitsevat rakkautta ja koulutusta. Siitä seuraava kumppanuus on usein ensimmäinen kerta ikinä, kun vanki on ilmaissut tai tuntenut rakkautta.
 
Jos ja kun syyllisyyttä tulee pintaan, muistakaa, että jokaisella ihmisellä on oppaita, opettajia ja ruumiillistumia sopimuksen kera, jonka he itse kirjoittivat asioista, joita he halusivat kokea ja oppia. Tekonne on saattanut hyvinkin olla osa jotain karma- tai oppimisprosessia, jota kumpikin tarvitsi. Negatiiviset aiemmat teot eivät koskaan loukkaa toisen todellisuutta tai vaikuta siihen, mutta ne vaikuttavat kyllä teihin.
 
Käytännön tasolla voitte pyytää anteeksi riippumatta siitä, kummalla puolella verhoa tuo henkilö on. Lähettäkää valoa ja nähkää hänen valonsa tunnustamalla tietoisesti tapahtumaan osallistuneiden ihmisten jumaluus, myös omanne. Olkaa intuitiivisesti opastettu siihen, mitä tekoja tarvitaan, jos mitään. Teitä ehkä opastetaan olemaan tekemättä mitään ulkoisella tasolla, mutta tekemään paljon sisätasolla.
 
Itseään oppii rakastamaan tietämällä, että itse on ITSE. Tietoisuutta ykseydestä ei voi koskaan saavuttaa, jos itse jätetään pois tuosta YHDESTÄ. On helppoa vihata itseään, kun oma uskomusjärjestelmä perustuu kolmannen ulottuvuuden käsityksiin, miltä täytyy näyttää, miten täytyy olla tai käyttäytyä voidakseen olla hyväksyttävä tai rakastettava. Tämä on pelkästään vanhaa ohjelmointia, jonka yli olette siirtyneet kauan sitten. Sallikaa kaikkien sen jäänteiden hajota tyhjyyteen, jota se on.
 
Henkisen kehittymisen valitseminen maan päällä kolmannen ulottuvuuden energiassa sallii vaikean, mutta erittäin arvokkaan evoluutioprosessin. Alkakaa ymmärtää, että todellisuudessa ei ole vahinkoja, virheitä tai uhreja, erityisesti näinä voimakkaina energeettisen ylösnousemuksen aikoina. Tunnistakaa ja tunnustakaa ne henkiset ajatukset, joita on kaiken sen alla, mitä näette, kuulette, maistatte, kosketatte tai haistatte.
 
Näin opitte näkemään ulkoisten vaikutelmien yli, ja siksi päätitte ja teidän sallittiin olla maan päällä tänä aikana.
 
Rakkauden, kunnioituksen ja tunnustuksen kera …
Arcturuslainen ryhmä
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >