HomeViestejäMarilyn Raffaele22.9.2019 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

22.9.2019 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ
 
Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
22.9.2019
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tervetuloa taas kerran Arcturuslaisen ryhmän viestien pariin.
 
Kaikki etenee suunnitelman mukaisesti, vaikkei ehkä näytä siltä. Joka päivä kun lisää ihmisiä herää ja alkaa kyseenalaistaa vallitsevan tilan, kollektiivitietoisuus muuttuu kevyemmäksi. Monia lisää alkaa nyt pohtia korkeampia elämistapoja, kun he myöntävät, ettei se minkä he ovat aina hyväksyneet kyselemättä, palvele enemmistöä.
 
Suuri osa vanhasta energiasta pysyy hengissä, mutta älkää antako ulkoisten vaikutelmien huijata, sillä muutokset joita tapahtuu henkilökohtaisessa tietoisuudessa, alkavat ilmentyä ulospäin. Tämä ei merkitse, että kaikesta tulee yhtäkkiä ruusuja ja valoa, vaan se merkitsee, että kaksinaisuuden ja erillisyyden vanhentuneet luomukset tunnistetaan ja torjutaan lisääntyvässä määrin.
 
Suuri määrä paljastuksia tapahtuu ensi vuonna. Ne jotka kieltäytyvät hyväksymästä muutoksen ja jatkavat kolmannen ulottuvuuden lihastensa pullistelua siinä toivossa, että enemmistö pidetään pelossa ja vanhassa energiassa, huomaavat tulevansa vähemmän ja vähemmän tehokkaiksi, kun ne joita he toivovat kontrolloivansa, alkavat avata silmänsä.
 
Voimakkaita valotaajuuksia virtaa ja ne kohottavat korkeammille tiedostamistasoille kaikkia, jotka ovat vastaanottavaisia. Kaikki – vastaanottavaisia tai eivät – tuntevat nämä energiat. Rentoutukaa ja sallikaa näiden energioiden integrointiprosessi parhaan kykynne mukaan. Irrottautukaa kaaoksesta, kun tunnette tarvetta siihen, vaikka se merkitsisi vain menemistä vessaan muutamaksi hetkeksi. Keskittykää säännöllisesti pitkin päivää ja poistakaa se "täytyy saada tämä tehtyä" -ohjelmointi, joka työntää teitä tekemään, tekemään ja tekemään, kun kehonne on väsynyt.
 
Älkää samaistuko ylösnousemusoireisiin, joita teillä saattaa olla, vaan pelkästään tunnistakaa ja sallikaa ne. Olette siirtymässä nyt integrointivaiheeseen. Monet uskovat, että he ovat sairaita tai jokin on fyysisesti pielessä, kun heidän fyysinen kehonsa integroi korkeampia taajuuksia ja muodostaa väyliä kuljettamaan niitä. Ylösnousemusprosessi vaikuttaa jokaiseen ihmiseen eri tavalla riippuen siitä, mitä puhdistetaan ja mitä integroidaan hänen henkilökohtaisen tietoisuustilansa mukaan.
 
Mieli joka on tietoisuuden väylä, hyppää aina sen mukaisiin ratkaisuihin, mitä se tietää. Kunnioittakaa mieltä ja arvioikaa sen ehdotuksia, mutta älkää koskaan unohtako, että tapahtuu syvempi ja korkeampi prosessi, jota ihmismieli ei pysty selittämään teille. Informaatio jota virtaa sisältänne, tulee teille mielen kautta, muttei koskaan mielestä.
 
Olette kovasti yli tarpeen etsiä Jumalaa ja henkisyttä, kun nämä harjoitukset tulevat erillisyydentunteesta. Alkakaa sen sijaan samaistua todelliseen olemukseenne, "minä olen" -olemukseen, jumalaiseen tietoisuuteen joka olette. Hyväksykää tietoisesti, että se rauha, turvallisuus, varmuus, terveys, älykkyys, eheys, harmonia, yltäkylläisyys jne. jota olette etsineet, on jo täysin läsnä sisällänne.
 
Päästäkää kerta kaikkiaan irti kaikista niistä suosikkitekosyistä, miksi tämä ei ole mahdollista. Siihen saakka kunnes henkilö alkaa tunnustaa ja hyväksyä totuuden itsestään, hän pysyy erillisyystietoisuudessa ja jatkaa ilmentämistä siitä käsin.
 
Yleisesti ottaen tietoisuus on tiedostamista, joka on täysin integroitu, ja sitä ilmaistaan henkilön ajatuksina ja tekoina. Esimerkkinä autolla ajamisen oppiminen. Ensin uusi ajaja opiskelee ja ajattelee älyllisen mielen tasolla ajamisen jokaista askelta ja sääntöä. Kuitenkin ajan ja harjoituksen myötä tuosta informaatiosta tulee automaattista ja ajosta tulee helppoa ajattelematta sitä tietoisesti. Autolla ajaminen on nyt vakiintunut hänen tietoisuuteensa.
 
Tämä on salaisuus ihmelasten tai nopeasti ja helposti opittujen taitojen takana. Tietty musikaalinen, tieteellinen, taiteellinen tai näyttelytaito kehitettiin ja hiottiin muiden elämien aikana, ja se on nyt tietoisuustila. Vaikka useimmat eivät tiedosta sitä, huippulahjakkuudet – nuoret tai vanhat – ovat kaikki opiskelleet, harjoitelleet ja hioneet tiettyä taitoaan elämien ajan, ja koska tietoisuus ei voi taantua saavutetulta tasolta, se on koskematon heidän inkarnoituessaan.
 
Jumalainen tietoisuus on kaikki, mitä on olemassa – kaikkialla läsnä oleva, kaikkivoimainen, kaikkitietävä tietoisuus virtaa kaikkena, mitä on. Kaikki on tämä yksi tietoisuus, ja se ilmaisee itseään yksilöllisenä tietoisuutena, joka sitten ilmentää sitä henkilökohtaisella ehdollistumistasollaan tai saavutetulla tietoisuustasollaan.
 
Kun tietoisuus jostain totuudesta saavutetaan, se tulee kaikkien niiden ulottuville, jotka ovat osa tietoisuuttanne – lapset, perhe, ystävät jne. – sillä on vain yksi. Jos he ovat avoimia ja vastaanottavaisia, he voivat saada oivalluksia tai parannusta, mutta jos eivät ole, he eivät edes huomaa sitä.
 
Ykseytenne jumalaisen tietoisuuden kanssa muodostaa automaattisesti ykseyden kaikkien elävien asioiden henkisen todellisuuden kanssa sekä kaikkien niiden henkisten todellisuuksien kanssa, jotka ovat ruumiillistuneet jumalaiseen tietoisuuteen.
 
Henkinen matka on yksinkertaisesti yksilötietoisuuden evoluutiota. Se tehdään maan päällä elämien avulla, joissa henkilö oppii lempeästi tai tuskallisesti siirtymään yli siitä, mikä on valheellista omassa tietoisuudessa. Jumalainen tietoisuus on jo täysin läsnä jokaisessa yksilössä, koska se on kaikki, mitä on, mutta vapaa tahto sallii jokaisen ihmisen ilmaista mitä tahansa valitsemaansa kolmannen ulottuvuuden ehdollistumista, niin kauan kuin hän haluaa.
 
Pahimmilla rikollisilla on jumalainen tietoisuus, mutta he sallivat vain pikkuruisen täplän sen valosta ilmaista. Tätä ei tehdä tietoisesti. Heräämättömät eivät vielä tiedä, keitä he ovat, ja he kykenevät ilmaisemaan itseään vain kolmannen ulottuvuuden uskomusjärjestelmän kautta, jota he pitävät todellisuutena. Jumalainen tietoisuus pysyy ikuisesti täysin läsnä jokaisessa yksilössä ja odottaa tunnistamista, riippumatta siitä miten rajoittava tämän nykyinen uskomusjärjestelmä on.
 
Evoluutioprosessi vaatii useimmilla satoja elämiä ja kokemuksia. Te olette tehneet tämän työn, tai muuten ette pystyisi harmonisoitumaan näiden viestien kanssa. Useimmat teistä tulivat tähän elämään saavutettuaan jo korkeamman tietoisuustason, voidakseen opettaa ja palvella näinä energeettisesti intensiivisinä aikoina. Evoluutio ei lopu tiettyyn pisteeseen, vaan jatkuu äärettömästi, koska jumalainen tietoisuus on ääretön.
 
Evoluutio on kuin elämän tarkkailemista hyvin likaisesta ikkunasta, jonka läpi asiat vaikuttavat vääristyneiltä ja värittömiltä. Tarkkailija perustaa sitten uskomuksensa ja elämänsä päätökset siihen, mitä näkee. Jokainen hyvä tai huono kokemus jokaisessa elämässä pyyhkii pikkuruisen osan likaa pois ikkunasta, kunnes yksilö pystyy jossain kohtaa puhdistamaan aina vain suurempia alueita, mikä sallii hänen hahmottaa uusien oivallusten ja uuden selkeyden kera sellaista, mikä oli aiemmin tunnistamatonta.
 
Entiset himmeät värit nähdään nyt elävinä ja vaihtelevina, kun elämä ja ihmiset alkavat heijastaa kauneutta, ykseyttä ja rakkautta. Kaikkien elämänmuotojen tunnistetaan olevan yhtä, ja toivo herää korvaamaan entisen epätoivon, surun ja erillisyydentunteen.
 
Saatatte ihmetellä: "Olen hereillä. Miksi minulla sitten edelleen on kolmannen ulottuvuuden ongelmia?" Kysykää tässä kohtaa itseltänne: "Mitä sellaista uskon, mikä saa minut tuntemaan näin?" Tähän kysymykseen on monta vastausta, mutta usein se johtuu siitä, että uudet oivallukset eivät ole vielä täysin integroituneet eikä niistä ole tullut elävä ja hengittävä tietoisuustila. Joskus se johtuu siitä, että yksilö on tehnyt syntymää edeltävän valinnan palvella alempana värähtelevissä energioissa tarkoituksenaan auttaa heräämään niitä, jotka pysyvät tiheydessä.
 
Tietäkää, että silloin kun olette päättäneet kehittyä henkisesti, olette omalla tiellänne ja mitä tahansa vaikeuksia esittäytyy tuolla tiellä, ne ovat osa henkilökohtaista prosessianne. Päästäkää irti kaikista opetuksista ja käsityksistä liittyen siihen, miltä evoluution täytyy näyttää tai miten se täytyy kokea, jotta se on oikein. Luottakaa, että aikomuksenne kehittyä on laittanut kaiken liikkeelle eikä teidän tarvitse sytyttää kynttilää, veisata tai hyppiä ylös alas saadaksenne sen tapahtumaan.
 
Saavutettu ykseystietoisuus ilmentyy ulospäin sellaisena, mitä ikinä tarvitaan hyvin intensiivisissä olosuhteissa, ja se näyttää usein hyvin tavalliselta ja käytännönläheiseltä. Luopukaa yrityksestä selvittää ja suunnitella kaikkea mielellä. Rajallinen ihmismieli on kyvytön ymmärtämään ääretöntä.
 
Lakatkaa kamppailemasta saavuttaaksenne sen, mitä jo olette. Teidät on väärin ohjelmoitu uskomaan, että henkisen matkan täytyy olla vaikea ja kova. Teitä vaaditaan vain elämään joka hetki korkeimmasta tietoisuustilastanne. Sallikaa vain prosessi ja menkää usein sisällenne paistattelemaan ykseydessä Lähteen kanssa.
 
Olemme Arcturuslainen ryhmä.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >