HomeViestejäMarilyn Raffaele8.9.2019 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

8.9.2019 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ
 
Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
8.9.2019
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Arcturuslainen ryhmä toivottaa teidät taas tervetulleeksi viestien pariin, jotka esitetään rakkaudella ja tarkoituksena auttaa kaikkia, jotka päättävät saada korkeampaa ymmärrystä siitä, keitä he ovat ja mitä maaplaneetalla tapahtuu tänä aikana.
 
Aina vain voimakkaammat valotaajuudet joita virtaa nyt Maahan, auttavat kaikkia, jotka ovat henkisesti valmiita saavuttamaan uuden ja korkeamman tietoisuustason, mutta monet eivät tietoisesti tiedä omaa valmiuttaan ja näin jatkavat muutoksen vastustamista, sallien itsensä avautua sille ainoastaan, jos pakotetaan tuskallisten 3D-kokemusten kautta, eivätkä lempeillä vastustamattomuustavoilla.
 
Älkää koskaan epäilkö sitä, että jokainen yksilö tiesi ennen inkarnoitumista, mihin hän tulee, koska hän valitsi sen itse. Kaikki työskentelevät oppaiden, opettajien ja sieluryhmänsä jäsenten kanssa valitessaan ne vanhemmat ja elämäntilanteet, jotka auttavat heitä parhaiten siirtymään vanhan ohjelmoinnin yli ja ratkaisemaan entisten elämien karmatilanteet voidakseen herätä korkeammille tietoisuustasoille.
 
Kolmannen ulottuvuuden energiassa kaikki tämä unohtuu, koska suunnitelmat tehtiin korkeammassa ulottuvuudessa eivätkä yksilöt pysty enää harmonisoitumaan noihin taajuuksiin. Lapset usein muistavat entisiä elämiä ja millaista elämä oli toisella puolella, kunnes heitä opetetaan kolmiulotteisesti ja aikuiset kertovat heidän olevan väärässä.
 
Energeettisesti herkillä nuorilla lapsilla on usein vaikeuksia sopeutua kolmannen ulottuvuuden alemmalla värähteleviin energioihin. Älkää koskaan pakottako lasta tilanteeseen, joka saattaa näyttää tavalliselta aikuisen mielestä, mutta aiheuttaa lapselle pelkoa tai vastustusta. Myös tavallisilta näyttävät tilanteet, kuten suuret syntymäpäiväjuhlat tai kovaääninen musiikkikonsertti, voivat olla ylivoimaisia pienelle lapselle ja myös aikuiselle, joka on energeettisesti herkkä.
 
Kaksinaisuus- ja erillisyysuskomukset jotka elävät ja voivat hyvin yksilön tietoisuudessa, ilmaisevat aina itseään hyvän tai pahan muodossa, koska ei ole ilmaisematonta tietoisuutta ja pieninkin ripaus vanhaa energiaa voi ilmentyä. Heräämättömät eivät ymmärrä tätä, ja näin he jatkavat luomista ja laajentavat lisää 3D-kokemuksiaan 3D-ratkaisuilla.
 
Olette kaikki eläneet monia elämiä, joiden aikana teillä ollut hyviä, huonoja ja erittäin huonoja kokemuksia. Teillä on ollut kaikki ihonvärit ja olette olleet miehiä, naisia ja kumpaakin sukupuolta. Jotkut näistä elämistä olivat hyvin lyhyitä ja jotkut hyvin pitkiä. Olette kaikki eläneet henkisesti vammaisena ja äärimmäisen älykkäänä. Olette olleet sotureita ja tappajia sekä rauhantekijöitä, ja olette sekä rakastaneet että vihanneet.
 
Kun tarkkailette näitä asioita ympäröivässä maailmassa, muistakaa, että on suurempi suunnitelma, kuin mitä ihmissilmä näkee – suunnitelma jossa jokainen sielu toivoo oppivansa sen, mitä hänen tarvitsee oppia voidakseen herätä seuraavalle tietoisuustasolleen.
 
Sitten kun henkilö herää syvemmille totuuksille, hän lakkaa ajattelemasta itseään vain ihmisenä, joka on kaikkien kaksinaisuus- ja erillisyysluomusten kohde. Pelko alkaa vähentyä ja elämästä tulee automaattisesti terveempi ja pidempi (ellei henkilö päätä lähteä), koska hänen solunsa ovat alkaneet sisältää enemmän kehon jumalaista suunnitelmaa ja vähemmän 3D-uskomuksia kehosta. Fyysinen elämä alkaa olla vähemmän "kohtalon" armoilla ja enemmän yksilön omissa käsissä.
 
Sallikaa valon tulvia fyysisen kehonne soluihin ja puhukaa niille. Antakaa niille lupa päästää irti kaikesta vanhasta ohjelmoinnista, jota niissä vielä on tästä ja entisistä elämistä, ja välttäkää sitten niiden ohjelmoimista uudestaan pelolla.
 
Jos Jumala ei ole muodostanut itseään joksikin asiaksi, niin sillä ei ole lakia ylläpitämässä tai elättämässä. Jos Jumala koskaan ilmaisisi itseään sairautena, kukaan ihminen, mikään mantra, lääketieteellinen menetelmä ja ponnistus ei voisi poistaa sitä, koska Jumalan luomukset pysyvät ikuisesti jumalaisen lain mukaisesti.
 
On uusi aika, rakkaat ystävät, jossa monet yleisesti hyväksytyt uskomukset hajoavat nopeasti. Joka päivä herää useampia reaktiona niihin voimakkaisiin korkeamman ulottuvuuden energia-aaltoihin, joita virtaa Maahan. Gaia joka on elävä sielu eikä pala maata käytettäväksi ja hyväksikäytettäväksi, on saanut tarpeekseen. Se on siirtymässä korkeamman ulottuvuuden itseensä ja sallii asukkaidensa tulla mukaan, jos he valitsevat niin.
 
Valmistautukaa uusiin maatapahtumiin, sillä erilaisten energiatasojen yhteentörmäys voi johtaa ja usein johtaa kaaokseen. Vanha-versus-uusi ilmaistaan sillä tavalla, joka on mahdollinen. Kaikki etenee suunnitelman mukaisesti ja on täsmälleen siinä, missä sen täytyy olla, joten lakatkaa keskittymästä ulkoisiin vaikutelmiin ja fokusoitukaa sisälle, missä vastaukset ovat.
 
On yleisesti todettu, että jotain ongelmaa ei voi ratkaista tuon ongelman tasolla, mutta juuri sitä maailma jatkuvasti tekee. Alkakaa kohdata ongelmat elämässänne totuuden kera, ei ratkaisujen jotka perustuvat täysin johonkin uskomusjärjestelmään, josta on tulossa nopeasti vanhanaikainen. Tämä ei merkitse, että te ette voi mennä lääkäriin, jos teitä opastetaan siihen, tai pyytää lakimieheltä neuvoja, vaan että otatte korkeamman tietoisuutenne mukaan ja annatte ohjata ja neuvoa itseänne intuitiivisesti.
 
Lakatkaa analysoimasta kaikkea niiden 3D-käsitysten mukaan, miten asioiden pitäisi tai täytyy olla. Vanhoihin ratkaisuihin ja ohjelmiin luottaminen pysyvien ja rauhanomaisten ratkaisujen tuomisessa ihmisten tai tilanteiden välille, ei tuo koskaan pysyvää ratkaisua ja se on aina muutoksen kohteena, koska se on muodostettu kaksinaisuudesta ja erillisyydestä. Monet tietävät tämän, mutta pelkäävät luottaa siihen.
 
Kaikkialla läsnäoleva jumalainen tietoisuus ilmaisee äärettömästi itseään. Mieli tulkitsee yhden jumalaisen tietoisuuden niiden ehdollistuneiden uskomusten mukaan, jotka henkilö on hyväksynyt henkilökohtaiseksi ilmaisumuodokseen tuosta yhdestä tietoisuudesta.
 
Oppikaa luottamaan intuitioonne, etsien vastauksia kaikkeen sisältä eikä joltain kysymystasolta. Kaikki vastaukset ovat sisällänne, koska todellinen ydinolemuksenne on kaikkitietävä jumalainen tietoisuus. Ykseystietoisuuden saavuttaneen ihmisen ehdollistumaton mieli pystyy tulkitsemaan tuon ihmisen elämän tapahtumat korkeammalta tasolta täydellisyyden ja eheyden muodoiksi, jotka ovat henkilökohtaisia tuolle yksilölle.
 
Esimerkiksi itseoivaltanut kirurgi saa uusia ideoita leikkauksesta, jos tarvitaan, ja itseoivaltanut mekaanikko huomaa tietävänsä, miten korjataan monimutkainen automaatio-ongelma. Kumpikaan ei saa toisen informaatiota, ellei hän tarvitse sitä. Se on ehdollistumatonta tietoisuutta ehdollistuneen mielen tulkitsemana yksilön ymmärtämään muotoon.
 
Oppikaa ajattelemaan itse henkisinä olentoina, ei niinkään yhtenä Jumalan kanssa, vaan olemalla Jumala ja näin ruumiillistamalla kaikki, mikä muodostaa jumalaisen tietoisuuden – minä olen eheys, yltäkylläisyys, turvallisuus, varmuus, harmonia, täydellisyys jne. jne. nyt. Yksi ei voi koskaan olla ristiriidassa itsensä kanssa tai erillään itsestään. Erillisyys on ihmisyyden myytti.
 
Olette itsenne ohjaksissa – olette aina olleet ja tulette aina olemaan, mutta ette ole tienneet tätä. Millään papilla, gurulla, kurssilla, kristallilla, säännöllä tai mantralla ei ole voimaa tehdä teistä enemmän, kuin jo olette. Oivallettu tietoisuus ykseydestä on avain, joka avaa kaikki ovet. Kun ensin tiedätte ja hyväksytte sen, alatte elää siitä käsin ja sitten sallitte ykseyden tulla tietoisuustilaksenne, avaatte oven sen ilmaisemiseen edes pienillä tavoilla.
 
Päästäkää irti niistä uskomuksista, mitä tarvitsette tai teidän täytyy saada voidaksenne olla onnellinen, sillä ne edustavat vain enemmistökäsityksiä onnellisuudesta. Niistä kiinnipitäminen estää vain jonkin korkeamman, paremman ja vielä tuntemattoman paljastumista, joka vain odottaa ilmaisemista.
 
Luottakaa, luottakaa, luottakaa. Korkeampi itsenne tietää, mihin kuulutte ja miten pääsette sinne. Menkää pois tieltänne, rakkaat ystävät, ja sallikaa jo täysin läsnäolevan jumalaisen tietoisuutenne ilmaista.
 
Olemme Arcturuslainen ryhmä.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >