HomeViestejäMarilyn Raffaele25.8.2019 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

25.8.2019 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ
 
Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
25.8.2019
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tervetuloa, rakkaat Arcutuslaisen ryhmän viestien lukijat. Aina vain korkeamman taajuuden energiat joita virtaa Maahan tällä hetkellä, tuovat esiin syvälle haudattuja henkilökohtaisia ja globaaleja pelkoja fyysisellä, tunne-, mentaali- ja henkisellä tasolla monilla jo heränneillä sekä heräämättömillä.
 
Paljolla tästä pelosta on juurensa ohjelmoinnissa, jota on tapahtunut kaikille maan päällä heidän sadoissa elämissään. Ihmisille on opetettu, että jos he ovat hyviä, tottelevat kymmentä käskyä, käyvät kirkossa ja noudattavat vastuussa olevien lakeja ja sääntöjä, Jumala palkitsee heidät – jos ei maan päällä, niin kuoleman jälkeen.
 
Nämä opetukset ovat täydellinen esimerkki erillisyysmyytistä, jossa henkisyys koostuu sen miespuolisen Jumalan miellyttämisestä, joka on tehty ihmisen kuvaksi ja kaltaiseksi, joka asuu jossain ylhäällä taivaissa ja joka kuluttaa aikansa katsellen jokaisen ihmisen jokaista liikettä voidakseen sovittaa heidät tuhma- tai kiltti-luetteloonsa, tulevaisuuden taivas- tai helvettisijoitusta varten. Te jotka luette ja ymmärrätte näitä viestejä, olette jo kauan sitten siirtyneet eteenpäin tästä myytistä, mutta sen tahmeita jäänteitä voi putkahtaa ja usein putkahtaa esiin myös kaikkein kehittyneimmillä.
 
Voimakkaat korkeamman ulottuvuuden valotaajuudet paljastavat nämä edelleen aktiiviset matalammalla värähtelevät energiat. Tämä vuorostaan saa ongelmia tulemaan pintaan yhdellä tai useammalla alueella – fyysinen, tunnepuoli, mentaalinen tai henkinen. Jos ja kun tätä tapahtuu, niin järkytyksellä, vastarinnalla tai kieltämisellä reagoinnin sijasta riemuitkaa. Nimittäin tämä merkitsee, että olette saavuttaneet henkisen valmiuden tunnustaa ja puhdistaa nämä vanhentuneet energiat.
 
Toisinaan tämän puhdistumisen tapahtuessa jokin entisen trauman tai sairauden energia ilmestyy takaisin lyhyeksi aikaa fyysisesti tai tunnepuolella. On ok etsiä jotain perushelpotusta, jos puhdistumisesta tulee tuskallista tai voimakasta, mutta välttäkää lääkkeitä, jotka peittävät puhdistusprosessin (voimakkaat lääkkeet).
 
Niin epämukavia kuin jotkut puhdistumiset ehkä ovat, ne ovat välttämätön osa ylösnousemusprosessia, kun matalalla värähtelevää energiaa ei voi olla korkeammissa taajuuksissa. Älkää antako voimaa epämiellyttäville puhdistuksille, vaan sallikaa tuon prosessin vain tapahtua ja huomaatte, että se on pian ohi.
 
Jotkut uskovat, että puhdistamalla kaiken vanhan energian he menettävät yksilöllisyytensä ja heistä tulee henkisesti "kastroitu". Mikään ei voisi olla kauempana totuudesta. Jokainen elämänkokemus luo yksilöllisyyttä. Energiapuhdistukset poistavat tietyistä kokemuksista kerääntynyttä kiinnittymis-, pelko- ja valtaenergiaa, mutta ei opittuja oppitunteja tai koettuja iloja, joista tulee osa yksilön tietoisuustilaa ja ainutlaatuista sielupuumerkkiä.
 
Kaikki tämä etenee suunnitelman mukaisesti. Älkää pelätkö Gaian ylösnousemusprosessin onnistumisen puolesta, koska "juna on lähtenyt asemalta" eikä sitä voi pysäyttää tässä kohtaa. Koska kolmannessa ulottuvuudessa vaikuttaa aika-avaruus, ylösnousemus voi tapahtua vain prosessina ja tuon prosessin aktivoi ja sitä hallitsee ihmisten kollektiivitietoisuus maan päällä.
 
Vaikka olisi kuinka monia kehittyneitä olentoja, korkeamman ulottuvuuden valo-olentoja ja henkisiä oppaita valmiina auttamaan, vapaantahdonlain vuoksi he eivät voi tulla kehittyneiden teknologioidensa ja korkeampien tapojensa kanssa muuttamaan ja "korjaamaan" Maan ongelmia. Muutos voi ilmentyä vain ihmisten tietoisuudesta, koska tietoisuus on kaiken muodon ydinolemus.
 
Tämän vuoksi hyvin monia tähtisiemeniä ja korkealle kehittyneitä sieluja on tällä hetkellä inkarnoituneena maan päälle, ja lisää tulee. He ovat valinneet olla maan päällä tänä voimallisena aikana, jotta heidän kehittyneen tietoisuutensa valo voi tulla osaksi kollektiivia ja näin auttaa maailman tietoisuutta muuttumaan. Te olette heitä.
 
Rakkaus on ylösnousemustaajuus. Kun yksilö kehittyy niin, että hän ymmärtää ja hyväksyä rakkauden olevan monien yhteys yhden/ykseyden sisällä, hän alkaa kokea tavallisen jokapäiväisen elämän kaikissa puolissa tämän tietoisuustilan, jossa rauha ilmentyy ja kukoistaa.
 
Rakkaudesta saarnataan, lauletaan, kirjoitetaan ja tehdään elokuva jatkuvasti, mutta tavallisesti kolmannen ulottuvuuden syyllisyys- ja tuomitsemisuskomusten, -olosuhteiden ja -käsitysten mukaisesti. Ehdoton rakkaus on saavutettu tietoisuustila, joka pystyy näkemään ulkoisten vaikutelmien läpi jumaluuteen, joka on kätkettynä jokaiseen ihmiseen tai tilanteeseen.
 
Ei ole helppoa muuttaa omaa tapaa nähdä maailma, koska jokaista on läpi aionien ja satojen elämien ohjelmoitu kolmannen ulottuvuuden mukaisesti. Olette siirtymässä tästä yli tällä hetkellä, mikä ei merkitse, että olette piittaamatta tai jäätte tietämättömäksi henkilökohtaisista ja maailmantapahtumista, mutta jokapäiväinen agendanne ei enää perustu kolmannen ulottuvuuden arvoihin.
 
Alussa useimmat totuuden opiskelijat reagoivat tiettyihin ihmisiin ja tapahtumiin edelleen automaattisesti. Tämä on normaalia. Älkää koskaan tuomitko, kritisoiko tai tunteko itseänne henkisesti epäonnistuneeksi reagoinnista jollain vanhalla tavalla, koska tämä reaktio on ensimmäinen askel niiden vanhojen uskomusten tunnistamiseen, joita pidätte edelleen tietoisuudessanne. Kysykää itseltänne: "Mihin sellaiseen uskon, mikä saa minut tuntemaan näin?"
 
Kun alatte tunnistaa ja myöntää vanhan ohjelmoinnin, käynnistätte prosessin, joka lakaisee ne uskomusjärjestelmänne pienet, kätketyt nurkat, jotka eivät olleet aiemmin ongelma. Tämä vuorostaan sallii ehdottoman rakkauden tulla luonnolliseksi ja helpoksi. Alatte kohdata tilanteet – henkilökohtaiset tai globaalit – korkeammasta rakkaustunteesta käsin, joka ei perustu tunnekiintymykseen, vaan oivallukseen, että vain Jumala on.
 
Elämästä tulee helpompaa, kun saavutatte ykseystietoisuuden. Se "minä joka minä olen", virtaa harmonia-, rauhallisuus-, eheys-, tasapaino-, yhteistyö-, yhtenäisyys- jne. energioiden kautta. Saavutettu ykseystietoisuus ei voi muuta kuin ilmentyä jumalaisena harmoniana ilman henkilökohtaista kamppailua tai ajattelua. Ratkaisuja myös arkisimpiin ongelmiin usein vain ilmestyy ja synkronismista tulee normi.
 
Näin monet mestarimuusikot, -tiedemiehet, -keksijät jne. loivat mestariteoksensa – jotenkin ja usein ilman tietoista ajattelua he avautuivat vastaanottamaan omaperäisiä ja korkealla värähteleviä ideoita sisältä sekä korkealla värähteleviltä olennoilta, joita on auttamassa tuomaan omaperäisiä ja usein välttämättömiä ideoita muotoon toiselta puolelta.
 
Jotkut oppivat olemaan hiljaa jonkin aikaa, mikä salli noiden ennen ilmentymättömien ideoiden virrata tietoiseen tajuntaan harmoniassa heidän ammattinsa tai lahjojensa kanssa. Jotkut uskoivat, että nämä ideat tulivat heidän mielestään, mutta toiset alkoivat tunnistaa, että oli jokin muu lähde kuin he itse.
 
Todella originelleja ideoita ja ratkaisuja ei voi koskaan virrata ihmismielestä, vaan ne virtaavat sen läpi, koska kaiken tiedon ja luovuuden lähde on sisällä vain odottamassa tunnistamista. Ihmismieli pystyy yksin pääsemään käsiksi vain informaatioon, joka on jo kollektiivissa.
 
Rakkaus on avain, rakkaat ystävät, sillä ehdottomasti mitään muuta ei ole olemassa kuin kaikkialla läsnä oleva, kaikkivoimainen ja kaikentietävä tietoisuus, jota kutsutte Jumalaksi, ja siksi kaiken pitää muodostua siitä ja siinä. Ei ole mitään muuta – piste. Valheelliset, ehdollistuneet ja virheelliset tietoisuustilat muodostavat sen kaksinaisuus- ja erillisyysmaailman, jonka ihmiskunta on alkanut hyväksyä todellisuutena.
 
Kaikki ovat veljiä ja sisaria äärettömässä ykseydessä, kaikki on tehty samasta substanssista ja siksi kaikki ruumiillistavat tuon substanssin kaikki ominaisuudet. Saavuttaakseen tietoisuuden tästä totuudesta täytyy muistaa, elää, ilmaista ja ikuisesti olla täysin se, mikä jo todellisuudessa on. Tämä on evoluution tavoite.
 
Olennot jotka elävät ylösnousseilla planeetoilla, elävät korkeamman ulottuvuuden ykseysenergioissa. Maata tarkkailevat ja auttavat nämä olennot, jotka ymmärtävät, koska hekin ovat kokeneet ylösnousemusprosessin, vaikka useimmat planeetat eivät ole aloittaneet Maan tiheystasoilta.
 
Ihmiset eivät ole yksin universumissa, kuten hyvin monet edelleen uskovat, eivätkä he ole älykkäin rotu, kuten teille on opetettu. Ihmiset ovat oleellinen osa jumalaisen tietoisuuden valtavaa kollektiivia, joka on ilmentänyt itsensä äärettömään määrään muotoja, muunnelmia ja yksiöllisyyttä. Niitä jotka uskovat edelleen, että he ovat yksin universumissa ja että ihmismieli on älykkyyden huippu, odottaa suuri yllätys.
 
Älkää olko kärsimättömiä prosessin osalta, sillä monet vasta alkavat tulla tietoiseksi suuremmasta kuvasta maailmantapahtumien ja henkilökohtaisten kokemusten takana. Kaikki liikkuvat jatkuvasti eteenpäin, rakkaat ystävät, sillä evoluution voi sivuuttaa, kieltää ja sitä voi vältellä, mutta sitä ei voi pysäyttää.
 
Te olette henkiolentoja, jotka on tehty jumalaisesta tietoisuudesta ja jotka voivat tämän vuoksi muuttaa muotoa, mutta jotka eivät koskaan lakkaa olemasta. Olette Jumala yksilöllistyneenä ettekä alhaisia olentoja, jotka ovat kaikkien universaalissa kollektiivitietoisuudessa leijuvien kolmannen ulottuvuuden uskomusten kohteena ja joita tarvitsee suojalla niiltä. Tämä on totuus teistä, ydinolemuksestanne, sielustanne ja todellisesta itsestänne.
 
Älkää koskaan unohtako tätä, ja lakatkaa kerta kaikkiaan sallimasta toisten vakuuttaa teidät muusta, riippumatta siitä miten monia oppiarvoja he ovat saavuttaneet tai mitä kolmannen ulottuvuuden valta-asemia heillä on. Vaatikaa Kristus-tietoisuutenne, sillä se on todellisuus.
 
Olemme Arcturuslainen ryhmä.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >