HomeViestejäMarilyn Raffaele19.5.2019 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

19.5.2019 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ
 
Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
19.5.2019
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat ystävät, olemme täällä auttamassa teitä heräämään syvemmin jumalaisen ydinolemuksenne luontaiselle kauneudelle ja armolle, niistä vaikeista kokemuksista huolimatta, joita joillakin teistä on tällä hetkellä. Tietäkää, että tässä evoluutiokohdassanne vaikeat kokemukset eivät ole enää sattumanvaraisia, vaan edustavat välttämättömiä oppitunteja, jotka valitsitte herätäksenne enemmän.
 
Tuttu maailma näyttää romahtavan sekä henkilökohtaisesti että globaalisti, ja tosiasiassa se romahtaa. Pitkäaikaiset käsitykset elämästä alkavat hävitä, kun ihmiskunta herää kehittyneemmille ajatuksille. Tämä luo uuden maailman tietoisuutta, joka voi sitten ilmentyä korkeampina muotoina kaikesta.
 
Jokainen herännyt ihminen kylvää totuutta automaattisesti universaaliin kollektiivitietoisuuteen. Jokainen oivallettu totuus lisää totuutta ja auttaa purkamaan valheellisuutta. Nämä muutokset alkavat tunkeutua jokaisen tietoisuuteen – sekä niiden jotka ovat hereillä, että niiden jotka eivät ole – mikä johtaa ulkoisesti voimakkaisiin pelon, vihan ja vastarinnan ilmaisumuotoihin, joita näette nyt. Kuitenkin myös ehdottoman rakkauden toiminta lisääntyy.
 
Ajan kuluessa monia mestareita on inkarnoitunut maan päälle ainoa tarkoituksenaan kylvää siemeniä kollektiiviin, jotta uusi ja korkeampi totuus olisi niiden käytettävissä, jotka ovat valmiita siihen ja etsivät sitä. Jeesus, Buddha, LaoTsu jne. olivat vain muutamia niistä monista mestareista, jotka syöttivät rakkauden ja ykseyden ajatuksia kollektiiviin. Teette tätä joka kerta, kun päätätte tietää ja elää totuuden, kolmannen ulottuvuuden totuuskäsitysten sijasta.
 
On vain yksi tietoisuus – kaikkialla läsnäoleva jumalainen tietoisuus – mutta ihmiskunta on sallinut kaksinaisuus- ja erillisyysuskomusten saastuttaa henkilökohtaisen kokemuksensa tuosta yhdestä tietoisuudesta. Tämä on johtanut siihen kolmannen ulottuvuuden tuskan, kärsimyksen, puutteen ja rajoittuneisuuden maailmaan, jonka useimmat ovat alkaneet hyväksyä normaalina. Jokainen oivallettu totuus purkaa automaattisesti sen valheellista osaa ja lisää valoa jumalaisen tietoisuuden ehdollistuneeseen versioon, kunnes lopulta kollektiivi sisältää enemmän totuutta kuin valheellisuutta.
 
Koska kaikki ovat jumalaisen tietoisuuden ilmaisumuotoja, he ovat luojia, jotka luovat joka hetki jokaisella ajatuksella ja uskomuksella, saavuttamansa tietoisuustilan mukaisesti. Heräämättömät eivät tiedä, että he ovat luojia, ja näin he syyttävät toisia ongelmistaan, mutta oikeasti ei ole uhreja, kuten ei ole pelastajiakaan. Evoluutio on jokaisen ihmisen vapaan tahdon valinta.
 
Tänä voimakkaana heräämisaikana monet päättävät lähteä, koska he ovat oivaltaneet syvemmällä tiedostamattomalla tasolla, että he tarvitsevat enemmän aikaa saavuttaakseen ylösnousemukseen tarvittavan taajuustason.
 
Ne jotka ymmärtävät, mikä oikeasti tapahtuu, riemuitsevat siitä, kun pimeän "valta toisiin" -energian selkäranka katkeaa. Tämä on niiden monien hyökkäysten taustalla, joita näette. Ne jotka ovat kietoutuneet muutospelkoon sekä ne jotka vastustavat mukavan "valta toisiin" -statuksensa menettämistä, ryhtyvät toimiin, jotka perustuvat heidän rajoittuneeseen tietoisuuteensa.
 
Älkää vastustako, rakkaat ystävät, sillä vastarinta on sallimisen vastakohta. Evoluution tietyssä kohdassa täytyy tietoisesti sallia jumalaisen "minä olen" -olemuksen ilmaista itseään teidän kauttanne ja teinä. Henkinen antautuminen ei ole kolmannen ulottuvuuden tunne, että on jonkun "ovimattona", vaan tietoisuustila joka kykenee luopumaan henkilökohtaisesta ja erillisestä itsetunnosta ja sallimaan "minä olen" -olemuksen elää kauttaan – ja täysin tietoisena, ettei sille tarvitse kertoa, miten se tehdään.
 
Vastarinta on luonnollista, koska ajan kuluessa se on juurtunut syvälle ihmistietoisuuteen. Elämien saatossa ei miehillä eikä naisilla ole ollut muuta vaihtoehtoa, kuin vastustaa vaikeita tilanteita voidakseen selviytyä. Te olette kuitenkin suurimmaksi osaksi edenneet tämäntyyppisten tilanteiden yli ja sen sijaan olette valmiita hyväksymään totuusratkaisut.
 
Aivan kuten on vain yksi tietoisuus, on vain yksi mieli – jumalainen mieli. Ihmismieli on tuo yksi ja ainoa jumalainen mieli, mutta se on täynnä kaksinaisuus- ja erillisyysuskomuksia ja niiden ehdollistama. Jumalainen mieli on ja tulee ikuisesti olemaan ainoa todellisuus, mutta sitä ei voi tietää ja kokea, ennen kuin se tunnustetaan sellaiseksi.
 
Ihmismieli hyppää nopeasti joka tilanteeseen ehdotusten ja opastusten kera, joista suuri osa perustuu pelkoon ja vedetään kolmannen ulottuvuuden kollektiivitietoisuudesta, henkilökohtaisista kokemuksista tai siitä, mitä on opetettu. Älkää koskaan sivuuttako tai torjuko mieltä, kun se yrittää auttaa teitä oppimiensa selviytymiskäsitysten perusteella, vaan alkakaa rakastavasti kouluttaa ja kehittää mieltä tutkimalla ja toteuttamalla totuutta.
 
Kun avaudutaan täydellisemmin tuolle äärettömälle sisäiselle informaatiolähteelle, mieli pääsee käsiksi siihen pelkän kolmannen ulottuvuuden kollektiivin sijasta. Mieli tulkitsee tietoisuustilaanne. Mieli on tietoisuuden väylä, oman jumaluutenne osa, joten älkää koskaan yrittäkö tukahduttaa tai mitätöidä sitä siinä väärässä uskossa, että se on tarpeeton tai menee henkisen matkanne tielle.
 
Ihmismieli on upea työkalu, mutta se ei ole pomo tai ylin auktoriteetti, joka monet edelleen uskovat sen olevan. Mieli joka on kolmannen ulottuvuuden uskomusten ja käsitysten ehdollistama, pystyy esittämään teille ainoastaan tuon tason. Kun pelkopohjaisia, negatiivisia tai järkyttäviä ajatuksia tulee, kuten kaikille tulee, (usein meditoinnin aikana) tietäkää, että ne ovat pelkästään ajatuksia kollektiivista eikä niistä koskaan tule omianne, ellette ota niitä omiksenne. Sallikaa niiden vain leijua eteenpäin antamatta niille voimaa.
 
Jos huomaatte, että tietyn tyyppiset ajatukset pommittavat jatkuvasti teitä, se saattaa olla merkki tarpeesta katsoa syvemmälle. Teillä saattaa edelleen olla vanhaa energiaa, joka on linjassa tämän tietyn ajatustyypin kanssa. Käyttäkää näitä kokemuksia työkaluina tutkia uskomusjärjestelmäänne, mikä sallii teidän sitten puhdistaa täysin jonkin sellaisen, mistä olette nyt ilmeisesti valmis päästämään irti.
 
Jotkut vakavamieliset henkisyyden opiskelijat vastustavat niistä harjoituksista luopumista, jotka auttoivat heitä kehittymään aloittelijoina, siinä uskossa että näiden rituaalien ja harjoitusten täytyy jatkua ikuisesti voidakseen kehittyä henkisesti. Tämä on pelkopohjainen käsitys, joka voi estää henkistä kasvua. Tulee kohta, jossa riippuvuus riiteistä, rituaaleista ja harjoituksista tulee lisäkasvun esteeksi.
 
Täytyy ymmärtää, ettei ole mitään henkisiä sääntöjä. Henkiset säännöt luotiin – ja edelleen luodaan – kolmannen ulottuvuuden tietoisuudesta vallan, kontrollin ja omahyväisyyden tarkoitukseen. Jumala ei tiedä mitään ihmisen henkisistä säännöistä. Kymmenen käskyä annettiin aikana, jolloin tietoisuus oli hyvin kehittymätöntä ja tarvittiin sääntöjä. Jotkut tarvitsevat edelleen niitä, mutta te ette tarvitse, koska olette kehittyneet niiden yli.
 
On vain yksi henkinen sääntö, ja se on ehdoton rakkaus. Tuo yksi kaikkialla läsnäoleva, kaikkivoimainen ja kaikkitietävä todellisuus on ainoa henkinen sääntö, koska se on kaikki, mitä on olemassa, ja se hallitsee äärettömästi itseään äärettömän muodon, valikoiman ja yksilöllisyyden kautta. Kaikki muu on jokin käsitys tästä todellisuudesta.
 
Kun annatte luvan henkiselle kehittymiselle, teitä opastetaan selvemmin. Jos ihmisperspektiivistä kaikki näyttää hajoavan, luottakaa, että jokin suurempi kuva tapahtuu, ja sallikaa tuo prosessi parhaan kykynne mukaan. Vanhan kuolema voi olla erittäin tuskallista kaikilla tasoilla, ja useimmilla tapahtuu edelleen suuri määrä solupuhdistumista yhdellä tai useammalla tasolla – fyysinen, tunne, mentaali ja henkinen.
 
Monet alkavat uskoa, että he ovat henkisiä epäonnistujia, kun vuosien vakavamielisen opiskelun ja harjoittamisen jälkeen heidän elämässään kaikki tuntuu romahtavan. Muistakaa, että te ette voi koskaan taantua saavuttamaltanne tietoisuustasolta, joten oppikaa olemaan näkemättä nämä kokemukset epäonnistumisina – ne ovat henkilökohtaisen matkanne välttämättömiä osia, tapahtumia joiden on tarkoitus muuttaa tietoisuutenne uusille tasoille, jos sallitte sen.
 
Karmasuhteita aktivoituu uudelleen, jotta ne voidaan saattaa loppuun ja puhdistaa. Vanhoja fyysisiä vammoja ja sairauksia ilmestyy jälleen, kun niiden energiaa virtaa solumuistista. Kaikenlaisia suhteita parannetaan. Toisten ihmisten kolmannen ulottuvuuden silmät voivat nähdä ongelmat ja tarjota teille ratkaisuja, jotka perustuvat tuohon uskomusjärjestelmään, mutta teidän täytyy kääntyä sisäänpäin ja löytää, mitä oikeasti tapahtuu.
 
Olette valmis lakkaamaan etsimästä rakkautta, vahvistusta, kiitollisuutta, ystävyyttä, arvostusta jne. toisilta, edes niiltä joilta luonnostaan tulisi mieleenne odottaa sitä. Nämä ominaisuudet ovat Jumalan ominaisuuksia, ja vain Jumala voi antaa ne teille. Niitä virtaa toisten kautta, mutta ne eivät ole koskaan heistä, sillä ihmisillä ei ole niitä annettavana.
 
Opetelkaa etsimään näitä asioita Lähteestä, ainoasta paikasta jossa niitä on, ja sitten sallikaa niiden ilmentyä niin, kuin ilmentyvät – usein niiden kautta, joilta vähiten odottaisitte sitä. Kun lakkaatte odottamasta näitä asioita tietyltä henkilöltä tai tietyiltä henkilöiltä ja etsitte niitä Lähteestä, niitä ilmentyy tavoilla, joita ette olisi voineet kuvitella.
 
Ihmiskunnan suurin virhe on ollut uskoa, että ihmiset voivat antaa sen, mikä vain Jumalalla on annettavana. Kaiken etsiminen sisältä merkitsee sen tunnustamista, että rauha, rakkaus, yltäkylläisyys, harmonia, eheys, toveruus jne. jne. ovat jumalaisia ominaisuuksia, joita voi virrata itsen ja toisten kautta, kun ne myönnetään sellaisiksi.
 
Kaikki mitä tarvitaan joka tasolla, on jo sisällä, ja tämä oivallus avaa oven siihen, mitä tarvitaan ulkoiseen ilmentämiseen, jos ei ole ehdollistuttu käsitykseen siitä, miltä sen täytyy näyttää tai keneltä sen täytyy tulla.
 
Olemme Arcturuslainen ryhmä.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >