HomeViestejäMarilyn Raffaele21.4.2019 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

21.4.2019 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ
 
Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
21.4.2019
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat ystävät, tervehdimme teitä tänä uskonnollisena juhlapyhänä, pääsiäisenä, jota juhlitaan kristillisissä yhteisöissä ympäri maailmaa muistona mestariopettaja Jeshuan kärsimyksestä, kuolemasta ja henkiinheräämisestä. Kuitenkin joulutarinan tapaan, myös pääsiäiseen sisältyy paljon syvempi merkitys, ja jokainen ihminen elää pääsiäistarinan jollain tasolla.
 
Jokainen yksilö on monien elämiensä aikana kokenut vanhojen uskomusten kuoleman ja uusien uskomusten integroinnin, mutta aina kolmannen ulottuvuuden uskomusjärjestelmässä. Näin evoluutio tapahtuu. Jossain kohtaa saavutetaan eräänlainen henkinen loppuunsaattaminen, ja sen kuoleminen alkaa, mistä on tullut yksilön "pieneksi käynyt" tietoisuustila. Sielu on saavuttanut valmiuden uuteen ja korkeampaan tietoisuuteen, vaikkei se ole tavallisesti tietoinen siitä.
 
Monet entiset elämät olivat lyhyitä ja täynnä kärsimystä, kun taas toiset olivat pitkiä ja tyydyttäviä, mutta kaikkia tarvittiin, jotta sielu kokisi ja kasvaisi kolmannen ulottuvuuden elämän joka aspektista ja sitten siirtyisi eteenpäin, mikä alkaa kasvavalla tyytymättömyydellä siihen, mikä on ollut aiemmin mukavaa ja normaalia.
 
Tulee hämmennystä ja menetyksentunnetta, kun ihminen alkaa vähitellen muuttua epäharmoniaan joidenkin ystävien, perinteisten perhearvojen, uskonnollisten oppien, tiettyjen ruokien, ajanvietteiden, työn jne. kanssa. Tämä on jakso, jossa monet tekevät turhia yrityksiä palauttaa se, minkä he tuntevat katoavan – oivaltamatta, ettei heidän energiansa ole enää harmoniassa näiden asioiden kanssa.
 
Yksilön vanhan tietoisuustilan kuolontuskat voivat olla kovia yhdellä tai monella tasolla, mutta ne ovat lyhyet tai pitkät riippuen vastustuksesta. Tämä on jakso, joka tunnetaan "sielun pimeänä yönä" – osa em. mestarin tarinaa, jolloin hän oli yksin, hämmentynyt ja rukoili erämaassa tuntien sen, mitä oli tulossa.
 
Muutos hyväksytään ja ymmärretään lopulta välttämättömäksi, ja yksilö alkaa etsiä, hyväksyä ja käyttää aina vain korkeampia totuustasoja. Tämän vaiheen pituus vaihtelee yksilöittäin ja ulottuu usein elämien ajalle. Lopulta tulee kuitenkin henkilökohtainen henkiinherääminen ja ylösnousemus, joka synnyttää uuden tietoisuustilan. Pääsiäistarina on teidän tarinanne.
 
Olette kaikki eläneet kumpanakin sukupuolena, kaikkina väreinä, sotureina, rikkaina ja köyhinä, hyvinä ja pahoina jne. Jokainen elämänkokemus on kehittänyt älykkyyttänne ja viisauttanne niin, että ajan kuluessa teistä on tullut viisas ja kokenut persoona siihen liittyen, mitkä ovat kolmannen ulottuvuuden elämisen ja selviytymisen parhaita muotoja. Tämän ei ollut tarkoitus olla lopputavoite, vaan osa matkaanne kohti muistamista – jokainen kokemus askel matkalla korkeampaan tietoisuuteen.
 
Ylösnousemus on prosessi. Kun henkisesti valmistautunut ihminen rentoutuu kolmannen ulottuvuuden maailmaansa uskoen, että hän on saavuttanut menestyshuipun eikä ole mitään muuta, tämä maailma romahtaa usein yhdellä tai useammalla tasolla – fyysisesti, mentaalisesti, tunteellisesti tai henkisestä – mikä salli hänen henkilökohtaisen pääsiäisensä ensimmäisen vaiheen alkaa.
 
Niille jotka elävät täysin kolmannen ulottuvuuden uskomusjärjestelmässä, tämäntyyppiset kokemukset ovat tavallisesti ilmentymä heidän uskostaan kaksinaisuuteen ja erillisyyteen, mutta henkisesti kehittyneille ne edustavat henkilön vanhan uskomusjärjestelmän hajoamista. Muistakaa aina, ettei mitään aitoa koskaan menetetä – se muuttaa ainoastaan muotoa. Se mikä näyttää hävinneen, ilmestyy takaisin paremmassa ja korkeammassa muodossa, jos se on osa yksilön eheystietoisuutta.
 
Yksilön uskomusjärjestelmän ristiinnaulitseminen voi olla kiduttava kokemus, mikä jättää hänet ilman perustaa, johon nojata tai josta etsiä vastauksia ja ratkaisuja. Ystävät ja perhe yrittävät usein auttaa tämän jakson aikana, mutta eivät kykene, koska heidän tarjoamansa kolmannen ulottuvuuden työkalut eivät ole harmoniassa tapahtuvan korkeamman taajuuden prosessin kanssa.
 
"Epäonnistuttuaan" monta kertaa luomaan kolmannen ulottuvuuden ratkaisuilla uudelleen sen, mikä on menetetty, hän alkaa antaa periksi ja lakata vastustamasta, mikä sallii hänen sitten avautua sisäiselle opastukselle, joka on aina ollut läsnä, mutta joka on sivuutettu. Hän alkaa irrottautua valheellisista uskomuksista, jotka loivat tuskaa ja kärsimystä, ja astuu hautaan lepäämään ja prosessoimaan, mitä on tapahtunut.
 
Uusi ja korkeampi tietoisuustila syntyy, kun yksilö nousee henkilökohtaisesta kuolemastaan ja pimeydestään – tietoisuus jonka ainoastaan samalla tietoisuustasolla olevat voivat tunnistaa. Kun hän alkaa elää uudesta tietoisuudestaan, enemmän totuutta tulee esiin ja hän valaistuu lisää, kunnes tietyssä kohtaa hän on valmis ylösnousemaan vanhasta tietoisuustilastaan.
 
Tänä aikana maan päällä ylösnousemus merkitsee tietoisuusmuutosta kolmannesta ulottuvuudesta viidenteen ulottuvuuteen, jota hallitsee ehdottoman rakkauden ja ykseyden taajuudet.
 
Kristus on jo täysin läsnä jokaisessa ihmisessä, mutta sitä ei voi kokea ennen sen tunnistamista. Monet huutavat jatkuvasti: "Miten rakastava Jumala voisi sallia tämän?" Jumalatoimintaa ei voi olla tyhjiössä, vaan sen täytyy virrata hänen ilmaisumuotojensa kautta maan päällä. Se on sama asia, kuin omistaisi suuren pankkitilin, josta on täysin tietämätön, ja näin olleen eläisi tietämättömänä köyhyydessä.
 
Kolmannen ulottuvuuden tietoisuustila on luonut heräämättömällä tietämättömyydellä kärsimyksen, tuskan, puutteen ja rajoittuneisuuden maailman, jonka useimmat ovat hyväksyneet normaaliksi. Maailman jota monet jatkuvasti anovat Jumalaa muuttamaan. Jumalainen tietoisuus ei tiedä mitään siitä, mitä kolmannen ulottuvuuden ajattelu luo, koska illuusiota ei ole jumalaisessa tietoisuudessa. Tästä syystä teidän täytyy luoda ne muutokset, joita haluatte nähdä.
 
Pääsiäiskokemus on täällä kaikkia varten, jotka valitsevat sen. Ihmiskunta on nyt keskellä kärsimys-, pohdiskelu- ja kuolemisosaa valmisteluna henkiinheräämiseen pois siitä kaksinaisuudesta ja erillisyydestä, joka on hallinnut satoja elämiä.
 
Tähän saakka ihmisten on täytynyt kuolla fyysisesti ylösnoustakseen korkeampaan ulottuvuuteen, mutta tänä voimallisena aikana ihmiskunta ylösnousee fyysisessä kehossa ollessaan. Korkeampien ja jalostuneempien valoenergioiden integrointia ei voi tapahtua vanhan ollessa edelleen paikoillaan, minkä vuoksi useimmat teistä puhdistavat vanhaa soluenergiaa ja jäljellä olevia karmakysymyksiä tällä hetkellä.
 
Arcturuslainen ryhmä haluaa puhua energiamuutoksista, joita tapahtuu maan päällä. Kun Maan taajuudesta tulee aina vain jalostuneempaa, kaaos lisääntyy, koska silloin kun valoa virtaa siihen, mikä on pimeää ja raskasta, se aiheuttaa reaktion.
 
Niillä jotka jatkavat tiukkaa kiinnipitämistä vanhan energian harhakuvista, on vastustusta ja pelkoa, kun he kamppailevat keinoilla, jotka eivät enää toimi, ylläpitääkseen vallitsevan tilan. Kaikki – ne jotka ovat hereillä ja ne jotka eivät ole – kokevat korkeamman taajuuden energioita, mutta koska monet eivät ymmärrä, mitä tapahtuu, he käyttäytyvät tavoilla, joissa on tolkkua heidän heräämättömälle tietoisuudelleen.
 
Negatiiviset ja valheelliset uskomukset aletaan lisääntyvän ihmismäärän tietoisuudessa tunnistaa siksi, mitä ne ovat, kun he alkavat oivaltaa, etteivät he ole enää samaa mieltä monien aiemmin hyväksymiensä uskomusten ja lakien kanssa. Ihmisiä herää ympäri maailmaa ja alkaa kyseenalaistaa sen, mitä heille on kerrottu. Tämä aiheuttaa vuorostaan vastarintaa ja toimintaa niiden taholta, jotka kukoistavat kaikesta, mikä pysyy vanhassa energiassa.
 
Pysykää keskuksessanne, rakkaat ystävät, ja pitäkää totuudenvalo tarkasti sisällänne kaikkina aikoina. Yrittäkää olla osallistumatta liikaa negatiivisiin vaikutelmiin, jotka haastavat tietoisuutenne joka päivä. Vaikutelmista huolestuminen lisää vain energiaa noihin asioihin. Sallikaa valheellisten luomusten hajota tyhjyyteen, jota ne oikeasti ovat, ja se tapahtuu, jos niitä ei enää ruokita.
 
Paljon on vielä paljastumatta. Antakaa luottamuksen ja totuuden olla kilpenne ja miekkanne muistaen aina, ettei mikään voi tehdä teistä vähemmän kuin se jumalainen olento, joka olette. Jos joku ampuisi teitä sydämeen, jatkaisitte show'n katselemista, mutta eri penkiltä. Olette jumalaisia olentoja, olette aina olleet ja tulette aina olemaan, sillä ei ole mitään muuta. Tämä oivallus on teidän pääsiäisenne.
 
Olemme Arcturuslainen ryhmä.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >