HomeViestejäMarilyn Raffaele10.3.2019 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

10.3.2019 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ
 
Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
10.3.2019
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat lukijat, tervetuloa uuteen aikaan, jota luotte ja jota olette alkaneet kokea. Päästäkää irti kaikista käsityksistä, miltä muutoksen täytyy näyttää, koska se heijastaa vain sitä, mikä jo tiedetään. 
 
Maailman tietoisuudessa tapahtuva massiivinen muutos ilmenee tavoilla ja ideoina, joita ihmiskollektiivi ei vielä tiedä. Monet vastustavat muutosta pelkästään siksi, että he uskovat sen sekaantuvan asioihin, jotka näyttävät olevan jo täysin hyvin, ja he ovat tietämättömiä siitä, että näiden samojen asioiden parempia ilmaisumuotoja ilmentyy niiden paikalle.
 
Niitä jotka jatkavat keskittymistä itsen palvelemiseen toisten kustannuksella, paljastetaan ja tuodaan oikeuteen. Lisää on tulossa ja lisää paljastuu. Olette sen keskellä, koska valo tukeutuu nyt moniin agendoihin, jotka kätkettiin aiemmin. Ylösnousemusprosessi joka alkoi hyvin kauan sitten, alkaa ilmentyä globaalisti.
 
Henkilökohtainen ja kollektiivinen tietoisuus ilmentyy ulkoisesti, koska tietoisuus on kaikki, mitä on, ja siksi se on kaiken muodon ydin. Henkisen tiedostamisen lisääntyminen aina vain useammissa yksilöissä, voi ilmetä vain korkeampana ja parempana muotona (muutos). Paljon on tulossa, rakkaat ystävät, paljon on tulossa.
 
Te jotka olette kehittyneet kolmannen ulottuvuuden ajattelun harhakäsitysten yli, olette täysin väsyneet maailman hölynpölyyn ja pelien pelaamiseen. Eläminen kolmannen ulottuvuuden tiheässä energiassa on vaikeaa niille, jotka ovat henkisesti hereillä ja jotka ovat usein inkarnoituneet paljon korkeamman ulottuvuuden energiapaikoista. Niille jotka ovat jo hereillä, elämä alkaa tuntua kuin paluulta yläkouluun.
 
Monet alkavat lopultakin tunnistaa sen manipuloinnin, jota tapahtuu yleisesti yrityksissä, politiikassa, suhteissa, järjestäytyneissä uskonnoissa jne. jne. Kolmannen ulottuvuuden pelit syntyvät aina erillisyyskäsityksistä, jotka oikeuttavat ihmisten ja olosuhteiden manipuloinnin mainostamalla, puheilla, uutisilla, saarnaamalla jne. täysin hyväksyttävänä tapana saada, mitä "tarvitaan". 
 
Tähän saakka valtaosa on sallinut hypnotisoida itsensä toisten uskomuksilla, erityisesti jos heidän sanansa tulivat käärittynä kalliiseen tai kauniiseen paperiin monien arvosanojen ja auktoriteetin kera. Nämä rakkaat ystävät eivät ole tiedostaneet, että kaiken kerrotun tietämätön hyväksyminen on kilahtanut itseä palvelevien kirstuun. 
 
On joitain yrityksiä, suhteita ja kirkkoja, jotka toimivat rakkaudesta, mutta monet eivät vielä toimi. Kuitenkin joka päivä useampia ja useampia yksilöjä herää huomaamaan, että "keisarilla ei ole vaatteita".
 
Älkää vastustako tai vaipuko epätoivoon huomatessanne, että te ette enää resonoi tiettyjen ihmisten, ruokien tai toimintojen kanssa. Ymmärtäkää, että energiavärähtelystänne on tulossa jalostuneempaa, mikä saa teidät epäharmoniaan kaiken kanssa, mikä on alempaa värähtelyä. Uskomukset joita ennen piditte totuutena, alkavat tuntua vierailta, mikä saa teidät ihmettelemään, miten olette koskaan voineet uskoa ne.
 
Älkää salliko uusien oivallusten johtaa syyllisyyteen entisistä teoista ja sanoista ja niiden katumiseen, vaan oppikaa rakastamaan näitä kokemuksia ja hyväksymään ne osana oppimisprosessianne, joka saattoi teidät tutkimaan uskomusjärjestelmäänne ja auttoi teitä siirtymään korkeampaan tiedostamistilaan. Maakokemuksissa on kyse oppimisesta ja kasvusta – ei ole mitään vahinkoja. 
 
Olette valmis "hienovirittämään" uskomusjärjestelmäänne tunnistamalla tietyt viattomilta ja harmittomilta näyttävät uskomukset, joita teillä ehkä vielä on. Esimerkiksi: "täytyy tehdä kovasti työtä menestyäkseen", tai "ei ole koskaan riittävästi", tai Murphyn laki (kaikki mikä voi mennä pieleen, menee pieleen). Tällaisia sanontoja on satoja, ja kun alatte tunnistaa niiden elävän ja voivan hyvin uskomusjärjestelmässänne, lisää alkaa tulla pintaan. Kaikki mitä pidetään tietoisuudessa, ilmentyy.
 
Tuskalliset kokemukset ovat olleet kolmannen ulottuvuuden oppimistyökalu. Jos luette ja resonoitte näiden viestien kanssa, se merkitsee, ettei teidän tarvitse enää oppia tällä tavalla. Ymmärrätte nyt, että kaikki virtaa Lähteestä (jumalaisesta tietoisuudesta) sisältä. Näin ollen, miksi hyvin monet teistä edelleen olettavat ja odottavat vaikeuksia, tuskaa ja kärsimystä? 
 
Evoluutiotyökalut jotka olivat tarpeellisia teille kauan sitten, eivät ole enää relevantteja, mutta niin kauan kun pidätte niitä edelleen osana tietoisuuttanne, niitä ilmestyy. Päästäkää irti kaikesta, mikä heijastaa kaksinaisuutta ja erillisyyttä – ei ehdottomalla tavalla, vaan tiedostamis- ja totuudella korvaamistavalla. Hyväksyvää se kaikkitietävä, kaikkialla läsnä oleva ja kaikkivoimainen elävä valo, joka on jo täysin läsnä sisällänne. 
 
Ihmiset yrittävät pitää "elämämedaljonkiaan" aina hyvä puoli ylöspäin, jopa liimaten sen pakoilleen kaikilla kolmannen ulottuvuuden "liimoilla", jotka he tietävät, mutta jos heidän tietoisuutensa on kaksinaisuus ja erillisyys, heidän "elämämedaljonkinsa" täytyy ennemmin tai myöhemmin pyörähtää huono puoli ylöspäin, koska kaksinaisuus ilmaisee aina vastakohtapareja. 
 
Olette valmiita sallimaan todellisen anteeksiannon itselle ja toisille tulemaan saavuttamaksenne tietoisuustilaksi, mikä merkitsee kaikkien niiden ongelmien rehellisen tutkimisen ja uudelleenarvoinnin sallimista, jotka edelleen aiheuttavat fyysistä, tunnepuolen, mentaalista tai henkistä tuskaa. Syvälle haudatut tai sivuutetut kokemukset voivat pysyä ja usein pysyvät tiedostamattomana elämien ajan, mutta ovat silti elossa ja voivat hyvin henkilön energiakentässä, kunnes ne puhdistetaan. 
 
Antakaa itsellenne anteeksi entiset loukkaukset ja teot, jotka on tehty vähemmän kehittyneestä tietoisuustilasta. Päästäkää irti noista edelleen pyörivistä syyllisyys-, katumus-, tuomitsemis- ja kritisointiohjelmista hyväksymällä, että ilmensitte nämä kokemukset tietämättömyydellä. Elitte korkeinta tietoisuustasoanne tuolloin, ja se on kaikki, mitä keltään vaaditaan, mutta ette ole enää tuota tietoisuustilaa – olette valmistuneet.
 
Anteeksianto ei merkitse, että teistä tulee parhaat kaverit näennäisten vastustajienne kanssa, vaan että tunnistatte, että hekin ovat henkisiä olentoja, jotka elävät ihmiskokemuksia voidakseen oppia. Usein juuri se ihminen joka on aiheuttanut teille eniten epämukavuutta tässä elämässä, on todellisuudessa rakas ja läheinen ystävä sieluryhmästänne, joka suostui vapaaehtoisesti esittämään "konnaa" tällä kertaa, jotta te voisitte oppia.
 
Anteeksianto ei kuitenkaan koskaan merkitse, että olette ovimatto tai ettei teidän sallita puhua totuuttanne ja sanoa, mitä täytyy sanoa jollekin. Sallikaa niiden sanojen, joita teidät opastetaan ilmaisemaan, virrata rakkausenergialla (toisen jumaluuden hiljainen tunnustaminen) vihan (erillisyys) sijasta, ja kysykää aina itseltänne: "Mitä opin omasta uskomusjärjestelmästäni tässä kokemuksessa?" 
 
Olette henkisesti valmis päästämään kaikki haudatut energiat pois kellarista, jossa olette pitäneet niitä piilossa kenties elämien ajan – ei enää vastustamista, sivuuttamista tai voiman antamista niille riippumatta siitä, miten tuskallisia tai epämiellyttäviä ne ovat. Vanha energia tulee usein pintaan ja puhdistuu unien kautta. Jos tätä tapahtuu ja se on intensiivistä, älkää pelätkö, vastustako tai ottako valtaa tuosta kokemuksesta, vaan riemuitkaa siinä oivalluksessa, että puhdistatte lopultakin nämä vanhat energiat.
 
Entisen elämän kokemukset joihin liittyy kidutusta tai voimakasta kärsimystä, mikä johti kuolemaan tai vakavaan vammautumiseen, pysyy usein hyvin hengissä henkilön solumuistissa, kunnes hän on henkisesti valmis tunnustamaan ja integroimaan nämä energiat, jotka ilmentyvät jatkuvasti tietyn ihmisen, paikan tai toiminnan voimakkaana pelkona. Esimerkiksi putoaminen jyrkänteeltä kuolemaan elämiä sitten, voi ilmentyä tänä päivänä voimakkaana ja kohtuuttomana korkeiden paikkojen pelkona.
 
Tietoisuus, kaiken muodon ydin – "Mitä pidän tietoisuudessani?"
 
Niitä jotka päättävät lopettaa elämänsä varhain, ei rangaista, kuten monet uskovat, vaan heidät toivotetaan rakastavasti tervetulleeksi kotiin ja heitä autetaan ymmärtämään, että he oppivat jotain kokemuksistaan. Seuraavassa inkarnaatiossaan näiden rakkaiden ystävien täytyy taas kerran mennä samaan tai samanlaiseen vaikeaan paikkaan ja tällä kertaa mennä siitä ohi. Mikään ei ole koskaan turhaa. Ketään ei koskaan menetetä, koska on vain yksi/ykseys. 
 
On uusi aika ja uusi tietoisuus, jota elätte. Emme voi korostaa liikaa, miten tärkeää on sallia itsenne päästää irti valituksista, joita teillä ehkä edelleen on tiettyihin ihmisiin, paikkoihin, järjestöihin tai asioihin liittyen. Ne edustavat erillisyyttä – energiaa jota ette voi ottaa mukaanne uuteen.  
 
Kolmannen ulottuvuuden uskomusjärjestelmä koostuu käsityksistä, että elämän tavoite on olla onnellinen, rikas, kaunis ja kokea kaikki hyvä, mihin vain pystyy. Kun ne joilla on tämä ajattelutapa, huomaavat olevansa kyvyttömiä saavuttamaan nämä tavoitteet, he alkavat usein käyttää huumeita tai alkoholia siinä uskossa, että he ovat epäonnistujia. Tämä pelkästään voimaannuttaa niitä samoja puute-, rajoittuneisuus-, tuska- ja kärsimystilanteita, joista yritetään päästä eroon. Useimmiten nämä kokemukset ovat herätyksiä, joiden on tarkoitus pakottaa yksilö uuteen ja korkeampaan käsitykseen.
 
Riippumatta siitä, miten kaunis, rikas tai kuuluisa henkilöstä tulee, nämä asiat jäävät taakse, kun henkilö "menee kotiin". Ainoa asia joka pysyy ikuisesti jokaisen sielun mukana, on tietoisuustila, jonka se tuo mukanaan seuraavaan inkarnaatioonsa. Tämä on lapsinerojen salaisuus, ja he ovat pelkästään sieluja, jotka ovat saavuttaneet korkean asiantuntemustason tietyllä alueella aiemmissa elämissä ja kantavat sitä mukanaan saavutettuna tietoisuustilana.
 
Ette voi luiskahtaa takaisin tietoisuustilaan, josta on kasvettu yli, vaikka jotkut yrittävät sitä uskoessaan, että elämä oli helpompaa aiemmin. Joka inkarnaatiossa jatkatte siitä, mihin jäitte. Jokainen vie saavuttamansa tietoisuustilan mukanaan sinne, minne hän menee, ja todellisuudessa kukaan ei ole vastuussa toisen ongelmista. 
 
Se mikä ehkä näyttää toisista hyvin kehittymättömältä elämältä, saattaa olla parannus tuon ihmisen edellisestä elämästä, minkä vuoksi on typerää tuomita ulkoisen vaikutelman perusteella. Jokainen pystyy elämään vain saavuttamastaan tietoisuustilasta, mutta jokainen lisää jatkuvasti henkistä tietoisuuttaan riippumatta siitä, miten heräämättömältä hän saattaa näyttää toisista. Näin evoluutio toimii.
 
Kenties aiemmissa elämissä joku henkilö pääsi helposti karkuun pahoista teoista toisia kohtaan – varastaminen, käyttäminen, valehteleminen jne., mutta tällä kertaa nämä tutut menetelmät johtivat vankilatuomioon. Koko tilanne oli luultavimmin osa hänen valitsemaansa sielusopimusta välttämättömänä sielukasvulle. Seuraavassa inkarnaatiossa hän inkarnoituu kehittyneemmän tietoisuustilan kera, valmistautuneena korkeampaan elämistapaan, mutta luultavimmin se nähdään ensin kolmannen ulottuvuuden tasolta. Niin jatkuu evoluutio.
 
Gaia on elävä sielu maamuodossa eikä ainetta omistettavaksi, tuhottavaksi ja käytettäväksi itsen palvelemiseen. Gaia otti maakehon voidakseen antaa ihmisille paikan kehittyä, mutta ihmiskunnan tietämättömyyden ja itsekkyyden tuloksena se on vahingoittunut kovasti ja päättänyt ylösnousta korkeampaan värähtelyyn. Olkaa kilttejä ja sisällyttäkää tämä elävä, hengittävä ja rakastava sielu oivallukseenne totuudesta ja rakkaudesta.
 
Olemme Arcturuslainen ryhmä.
 
----------- 

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen. 

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >