HomeViestejäMarilyn Raffaele24.2.2019 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

24.2.2019 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ
 
Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
24.2.2019
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat ystävät, me ja kaikki muut jotka autamme korkeammista ulottuvuuksista, olemme hyvin tietoisia sitä tuskasta ja kamppailusta, jota hyvin monilla on näinä suuren negatiivisuuden aikoina, jolloin asiat näyttävät pahentuvan paranemisen sijasta.
 
Useimmat ihmiset pystyvät täysin tietämättöminä kolmannen ulottuvuuden illuusiosta, ja tämän vuoksi kohdatessaan jotain, mistä he eivät pidä, he vastustavat tai ovat väkivaltaisia, mikä pelkästään lisää energiaa tuohon tilanteeseen. Kuitenkin sen tuloksena oleva huomio on usein juuri se asia, jota tarvitaan niiden herättämiseen, jotka ovat tietämättömiä, että ylipäätään on jokin ongelma.
 
Kolmas ulottuvuus muodostaa "todellisuutensa" enemmistön ehdollistuneesta kollektiivitietoisuudesta. Jumalaolentona jokainen yksilö on luoja, joka luo saavuttamastaan tietoisuustilasta, mutta enemmistö on vielä tietämätön tästä.
 
Tästä syystä on hyvin tärkeää syöttää tietoisuuteenne totuutta kaikkina aikoina sen sijaan, että sallii sen täyttyä vääristä käsityksistä ja uskomuksista pelkästään siksi, että se on helpompaa. Tietoisuutenne menee kanssanne sinne, minne te menette, koska se on, kuka ja mitä te olette. Monet uskovat, että muuttaminen uuteen paikkaan tai meneminen luostariin muuttaa heidän elämänsä, mutta sitten pian he huomaavat, ettei niin ole, koska samat vanhat ongelmat (heidän luomuksensa) ilmestyvät taas esiin.
 
Tietäkää, ettei mikään kolmannen ulottuvuuden luomus kykene tai koskaan voisi kyetä poistamaan todellisuutta, jota jumalainen laki pitää ikuisesti paikoillaan.
 
Herännyt kollektiivitietoisuus tuo esiin uuden, korkeamman ulottuvuuden maailman. Älkää haaskatko aikaanne odottamalla, että kehittyneet maan ulkopuoliset olennot, jokin pitkään odotettu pelastaja tai uudet poliitikot tekevät sen. Korkeammat valotaajuudet hajottavat automaattisesti maailman tietoisuuden väärät luomukset, jotka ovat täynnä kaksinaisuus- ja erillisyyskäsityksiä ja -uskomuksia, koska laki ei pidä niitä paikoillaan.
 
Tämän päivän ja kaukaisten aikojen synkät luomukset paljastetaan, jotta enemmistö näkee ne. Nämä asiat eivät ole uusia – ne ovat vain olleet peitettynä ja usein ne on oikeutettu normaalina, välttämättömänä ja oikeana. Ylösnousemusenergia avaa useampien ihmisten silmät joka päivä, mikä sallii heidän oivaltaa, etteivät monet yhteiskuntien pitkäaikaiset uskomukset ole totta tai hyväksyttäviä.
 
Mikään mikä tulee valoon tänä aikana, ei ole uutta – ihmiset tulevat vain lopultakin tietoiseksi näistä asioista. Tuloksena oleva kaaos ja negatiivisuus ovat ylösnousemusprosessin välttämätön osa, koska enemmistön täytyy ensin nähdä ja tietää, mitä he eivät halua, ennen kuin he voivat päättää, mitä he haluavat. Uusi korvaa vanhan, kun vanhan sallitaan kuolla.
 
Jotkut eivät ole valmiita tai halukkaita minkään muuttumiseen, koska se vaikuttaa heidän itseriittoisuuteensa ja taloudelliseen asemaansa. Elämästä tulee lisääntyvässä määrin vaikeaa niille, jotka ovat epäharmoniassa uusien ja korkeampien taajuuksien kanssa. Ne jotka kieltäytyvät avautumasta tai muuttumasta millään tavalla, joko lähtevät pois tai heidät siirretään paikkaan, jossa he voivat jatkaa elämistä kaksinaisuudessa ja erillisyydessä.
 
Kun Gaia jatkaa siirtymistä aina vain korkeampiin taajuuksiin, ne jotka päättävät jäädä täysin kolmanteen ulottuvuuteen, eivät pysty harmonisoitumaan korkeamman energian kanssa. Kukaan ei osaa pätevästi ennustaa, milloin tämäntyyppisiä muutoksia tapahtuu, koska te luotte niitä nyt.
 
Jumalaisen feminiinisyyden ja jumalaisen maskuliinisuuden tasapaino on evoluutioprosessin välttämätön osa, ja sen tapahtuminen jatkuu ulkoisesti huolimatta kummankaan puolen vastarinnasta.
 
Vanhat käsitykset ja uskomukset ovat sitkeässä, koska monille nämä asiat muodostavat perustan, edustavat turvallisuutta ja ovat usein heidän "maineensa perusta". Monet elävät koko elämänsä uskoen, että he ovat yhtä kuin uskomusjärjestelmänsä ja jos heidän pitäisi muuttaa jotain, he eivät olisi enää tuo persoona.
 
Ns. helvetin portit avautuvat ja paljastavat niiden monien petokset, valheet ja pelit, jotka ovat teeskennelleet puolustavansa yleistä hyvää. Ne jotka ovat tietämättömyyden, henkilökohtaisen laiskuuden ja omahyväisyyden vuoksi pystyneet tietämättömänä tai kiinnostumattomana mistään muusta kuin se, mitä heille on kerrottu, pakotetaan heräämään joko henkilökohtaisen järkytyksen tai uskomusjärjestelmän romahtamisen myötä. Ne jotka ovat henkisesti valmiita, mutta sivuuttavat sen, saavat herätyksiä.
 
Älkää salliko itsenne vajota epätoivoon ja masennukseen sen vuoksi, mitä näette ympärillänne, vaan nähkää nämä asiat muistutuksina ja tilaisuuksina säteillä henkisesti. Elämien saatossa olette keränneet kaikki kokemukset ja työkalut, joita tarvitaan tämän tekemiseen. Olette tiennäyttäjiä niille, jotka ovat valmiita heräämään.
 
Aina kun näette ja koette negatiivisia tapahtumia tai tulette tietoiseksi niistä, tuokaa mieleen se totuus, jonka tiedätte. Tämä ei merkitse, että te ette koskaan tunne surua tai toivo, että asiat voisivat olla eri tavalla. Se merkitsee, että heränneenä yksilönä ymmärrätte, että ensimmäinen askeleenne on tunnistaa totuus jokaisen vaikutelman taustalla ja sitten ottaa niitä ihmisaskelia, joita ehkä tarvitaan.
 
Kun tästä tulee tapa, huomaatte kokevanne synkronismia ja ratkaisuja, joita ette koskaan kuvitelleet tai odottaneet, koska kun tietoisuus on vähemmän täynnä käsityksiä siitä, miten asioiden pitäisi tai täytyy olla, se pystyy ilmaisemaan itseään korkeammissa ja paremmissa muodoissa.
 
Ihmismieli on hyvin rajoittunut, koska se on kyvytön pääsemään käsiksi mihinkään sen ulkopuolella, mitä on jo yleismaailmallisessa kollektiivitietoisuudessa. Kollektiivin nostaminen oli Jeesukseksi kutsutun mestarin missio. Hän kylvi yleismaailmalliseen tietoisuuteen uusia ja syvempiä totuuksia ja saattoi ne niiden ulottuville, jotka ovat henkisesti valmistautuneita niihin.
 
Uusiin ideoihin, ratkaisuihin, keksintöihin ja kaikenlaisiin luoviin läpimurtoihin voi päästä käsiksi vain niiden Lähteestä – jumalaisesta tietoisuudesta joka on täysin läsnä, mutta tunnistamatta jokaisen ihmisen sisällä.
 
Sallikaa henkilökohtaisen evoluutioprosessinne virrata vastustamatta, rakkaat ystävät, luottaen aina siihen, että korkeampi itsenne tietää, mitä tarvitsette, milloin tarvitsette sitä ja miten se tulee, mikä voi merkitä tarpeellisia oppimiskokemuksia sekä henkisiä kokemuksia.
 
Yhteiskunnallisesta asemasta, koulutuksesta tai uskonnollisesta pätevyydestä huolimatta, kukaan ihminen ei voi koskaan ihmismielellä oikeasti tietää, mikä Jumala on. Monet ovat yrittäneet ja edelleen yrittävät, kun taas jotkut uskovat, että he ovat tehneet sen ja ovat sen vuoksi oikeutettuja saarnaamaan rajoittuneita käsityksiään kaikille muille.
 
Voitte kutsua Jumalaa, miksi haluatte, kuvata Jumalan ominaisuuksia tai jatkaa kiinnipitämistä suosikkikäsityksistänne niin kauan, kuin haluatte, mutta mikään tästä ei muuta sitä tosiasiaa, että Jumala on – piste – ja mitä Jumala on, sitä ei voi koskaan täysin ymmärtää rajoittuneella ihmismielellä.
 
Jumala paljastaa itsensä itselleen, kun se on henkisesti valmis. Pohtikaa sitä …
 
Kaikki etenee suunnitelman mukaisesti sekä henkilökohtaisesti että globaalisti, vaikkei ehkä näytä siltä. Evoluutiota joka on yksinkertaisesti sen muistamista, kuka ja mitä olette, ei voi pysäyttää. Sitä voidaan vältellä, se voidaan sivuttaa ja kieltää ja sitä voidaan pitää pilkkanaan, muttei koskaan pysäyttää, koska se on todellisuus, jota ylläpitää ja elättää jumalainen laki.
 
Olette päättäneet osallistua voimalliseen henkiseen ylösnousemusprosessiin, joka tapahtuu nyt maan päällä. Sitä tarkkailevat ja avustavat monet tähtiolennot kehittyneiltä planeetoilta. He näyttäytyvät, kun ihmiskunta on valmis hyväksymään, että niitä edes on olemassa. Monet ovat jo maan päällä ihmismuodossa – rakkausteko heiltä, koska voidakseen inkarnoitua heidän täytyi alentaa taajuuttaan.
 
Ottakaa tavaksi kohdata hiljaa jokainen kokemus, hyvä ja huono, sanoilla: "Jumala yksin on voima." Huomaatte, että tämän tekeminen ottaa terän pois siitä, mitä näette, ja auttaa teitä olemaan palaamatta vanhoihin reaktioihin.
 
Tällä hetkellä integroitte voimakkaita taajuuksia fyysiseen kehoonne vasta-aktivoitujen meridiaanien kautta, mikä voi saada teidän tuntemaan uupumusta ja masennusta. Saatatte myös tuntea kuin "kuolleenne", eikä teillä ole mitään kiinnostusta moniin asioihin tai ihmisiin, jotka olivat ennen tärkeitä teille. Tämä on hyvä merkki, koska se merkitsee, että te ette ole enää harmoniassa monien asioiden kanssa, jotka muodostivat henkilökohtaisen kolmannen ulottuvuuden uskomusjärjestelmänne.
 
Rentoutukaa, sallien henkilökohtaisen ylösnousemusprosessinne kehittyä ilman ehtoja tai odotuksia. Kyse on henkisestä luottamuksesta, joka epäilemättä yksinkertaisesti vain tietää, että kaikki etenee niin, kuin sen tarvitsee. Olette valmiita.
 
Olemme Arcturuslainen ryhmä.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >