HomeViestejäMarilyn Raffaele26.8.2018 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

26.8.2018 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ

Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
26.8.2018
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät, tervehdys teille kaikille rakkaudessa.

On tullut uusi aika – aika jolloin hyvin korkeat valoenergiataajuudet tuovat korkeamman tietoisuustilan kaikkien vastaanottavaisten ulottuville. Ulkoisesta vaikutelmasta huolimatta kaikki etenee suunnitelman mukaisesti – "juna on lähtenyt asemalta". Sallikaa tämä prosessi, rakkaat ystävät, sillä kaikki on niin kuin pitäisi, kun valotaajuuksia virtaa maailmaan aina vain voimakkaampina korkeamman tietoisuuden aaltoina.

Ne jotka ovat edelleen unessa harhakuvissa, eivät tiedä, mitä tapahtuu, mutta kokevat myös nämä intensiiviset energiat. Tämä synnyttää usein heissä voimaantumisen tunteen, jota he pystyvät prosessoimaan vain rajoittuneella henkisellä tietoisuudellaan, mikä johtaa vihaisiin, pelokkaisiin ja aggressiivisiin tekoihin.

Te jotka olette hereillä, tiedätte, mitä energeettisesti tapahtuu tänä aikana, mutta voi olla erittäin helppoa luiskahtaa takaisin vanhoihin tapoihin, joihin aiemmin vedottiin selviytymisen vuoksi, kuten pelko, epäily ja viha. Pelkästään sallikaa tämä prosessi, rakkaat ystävät, sallikaa tämä prosessi.

Luottakaa, että korkeampi itsenne tietää tarkkaan, mihin olette valmis, milloin olette valmis ja miten se tuodaan teille. Olette saavuttaneet sen henkisen valmiuskohdan, jossa teidän täytyy alkaa päästää irti epäilystä ja siirtyä sen yli, sillä epäily on vain erillisyysuskomuksen yksi puoli. Jatkuva luottaminen epäilyksiinne totuuden sijasta, ankkuroi teidät vain menneisyyteen.

Erillisyysuskomukset pitävät teidät erillään Jumalasta, toisista ihmisistä, luonnosta ja mikä tärkeintä, omasta jumalaisesta itsestänne. Henkinen matkanne elämien läpi on tuonut teidät sen tietämisen paikkaan, että te ette ole ettekä koskaan voisi mitenkään olla erillään ykseydestä.

Kuitenkin jotkut ymmärtävät jatkuvasti ykseyden mentaalisena käsitteenä tai älyllisenä informaationa, eivätkä koskaan salli sen tulla saavutetuksi tietoisuustilaksi. Kunnioittakaa itseänne tunnustamalla, että kaikista ulkoisista vaikutelmista huolimatta olette ja voitte koskaan olla vain yhden Lähteen ilmaisumuotoja, koska ei ole olemassa mitään muuta. Jos suljette itsenne jostain syystä pois ykseydestä, olette erillisyydessä.

Syyllisyys aiheuttaa erillisyyden tunnetta myös hyvin heränneille, kun menneisyyden teot muistetaan ja niitä tutkitaan uudella, korkeammalla tietoisuudella. Sallikaa ja hyväksykää kaikki menneisyydestänne ja rakastakaa sitä kaikkea, rakkaat ystävät – niin hyviä kuin huonoja – sillä tämä mahdollistaa teille menneisyyden jättämisen taakse ja tuskallisten osien siirtämisen olemattomuuteen, jota ne oikeasti ovat.

Syyllisyys on pelkästään yksi erillisyyteen uskomisen puoli – erillisyyteen todellisesta itsestänne ja toisista osallisista. Oivaltakaa, että menneisyydessä tehdyt asiat edustivat tuolloin saavuttamaanne tietoisuustilaa. Jokaista yksilöä vaaditaan elämään vain korkeimmasta saavuttamastaan tietoisuustilasta, mitä te teitte.

Ette ole enää tässä aiemmassa tietoisuustilassa, vaan olette kehittyneet tullaksenne uudeksi ja heränneeksi yksilöksi (todellinen "uudestisyntymisen" merkitys), joka ymmärtää maailman eri tavalla kuin ennen sen tietoisuustilan avulla, joka tunnistaa oman ja toisten jumalaisuuden. Tietäkää, että monet menneisyyden kokemukset valittiin henkistä kasvua varten.

Jos teitä opastetaan hyvittämään jollekin siihen liittyen, mikä on sopivaa, tehkää se, mutta älkää antako menneisyyden viipyillä tai painaa teitä alas. Korkein palveluksenne jokaiselle, joka on loukannut teitä tai jota olette loukannut, on lähettää valoa ja anteeksiantoa ykseystietoisuudesta kaikille osallisille, mukaan luettuna te itse.

Tässä ja nyt on aika tunnustaa ja hyväksyä jumalainen olento ja alkaa elää sellaisena. Ylösnousemusenergian korkeat taajuudet pakottavat kaikki, jotka ovat valmistautuneet elämien halki, tekemään tuon valinnan. Viivyttelyaika on ohi. Sen kertominen itsellenne, että te ette ole valmis tai riittävän henkinen, on puppua, joka perustuu erillisyysuskomuksiin. Se aika on nyt kaikilla, jotka ovat vakavissaan oman henkisen kehityksensä kanssa.

Jatkatteko elämistä, kulkemista ja olemista kaksinaisuudessa ja erillisyydessä, kursseilla käymistä, kirjojen lukemista, kynttilöiden sytyttämistä jne., koska se on tuttua, ja jatkatte sen etsimistä, minkä jo tiedätte, vai oletteko riittävän rohkea jättämään sen kaiken taakse ja astumaan omaan valoonne?

Kaikilla on vapaa tahto ja kaikki voivat elää harhassa ikuisesti, jos haluavat, mutta nyt heränneillä on täydellinen ja voimallinen aika siirtyä uusiin tietoisuusulottuvuuksiin ja jättää taakse kaikki, mikä ei enää palvele heidän sieluaan, vaan jatkaa materiaalisten harhakuvien ruokkimista.

Minä olen mitä olen. Mitä tämä pyhä fraasi oikeasti merkitsee? Se merkitsee juuri sitä, mitä se sanoo, rakkaat ystävät. Minä – ainoa tietoisuus, energia, substanssi ja todellisuus on, mitä olen. Uskotteko tämän vai oletteko ajattelematta pitäneet sitä pelkästään vain "pyhimyksille" ja ylösnousseille mestareille kuuluvana?

Monet teistä sanovat: "Kyllä, mutta …" Ei enää "muttia", rakkaat ystävät. "Muttien" aika on mennyt umpeen eikä sitä voi olla enää kenelläkään, joka on vakavissaan henkisessä kehityksessään. Joko hyväksytte, että olette jumalainen olento, joka ruumiillistaa kaikki Lähteen ominaisuudet, tai sitten ette hyväksy. Olette valmistautuneet tähän elämien ajan ja olette valmis näyttämään kyntenne. Nyt.

Olette pätevä lopettamaan etsimisen kurssien, kirjojen, ryhmien, henkisten työkalujen jne. avulla, mutta etsimistapa on niin syvään juurtunut, että jopa hyvin kehittyneet epäröivät luopua siitä oivaltamatta, että he saavat edelleen informaatiota ja heitä opetetaan, mutta korkeampi opetus tulee heidän sisältään, eikä ulkopuolelta.

Emme sano, ettei enää ole mitään sijaa kursseille, kirjoille, tulkinnoille, kristalleille, helmille, seremonioille jne. jne., koska monille, erityisesti aloittelijoille, nämä työkalut ovat silta, joka johtaa heidät korkeampiin totuuksiin. Emmekä sano myöskään, että te ette voi nauttia suosikkikristallistanne, käydä kirkossa tai mennä jollekin kurssille, jolle teitä ehkä opastetaan, mutta näistä asioista täytyy tulla nyt valinta, tarpeen sijasta.

Ette ole enää aloittelijoita ja kaikki riippuvuus ulkoisista ihmisistä, paikoista tai asioista siinä uskossa, että ne ovat välttämättömiä henkisyydellenne, voi pitää teidät vain sidoksissa vanhaan ja valheelliseen – kaikkeen mikä perustuu kaksinaisuuteen ja erillisyyteen.

Metafysiikka on toimenpide jonkin parantamiseksi, korjaamiseksi tai muuttamiseksi. Mystiikka on sen oivaltamista, ettei ole mitään parannettavaa, korjattavaa tai muutettavaa. Olette valmiita tulemaan nykyajan mystikoiksi. Niiksi jotka elävät maailmassa, mutteivät ole maailmasta.

Tämä voi olla vaikeaa niille, jotka ansaitsevat elantonsa metafysiikan harjoittamisen ja opettamisen avulla. Niiden jotka opettavat ja toimivat metafysiikan alalla, pyhä velvollisuus on sallia oppilaidensa kasvaa yli siitä, että nämä tarvitsevat heitä tai tiettyä harjoitusta.

Kehittynyt opettaja tekee oppilailleen selväksi, että henkiset työkalut aktivoivat vain sen, mikä on jo täysin läsnä heidän sisällään, ne eivät ole voiman/vallan lähde. Jokaisen henkisen polun perimmäinen tavoite on kasvattaa oppilas sen tarpeellisuuden yli oivallukseen: "Minä olen se, mitä olen etsinyt."

Intensiiviset valoenergiat pakottavat tiheät energiat, joita edelleen pidetään solumuistissa, tulemaan pintaan fyysisesti, mentaalisesti, tunteellisesti ja henkisesti. Sallikaa näiden kokemusten, jotka voivat toisinaan olla epämiellyttäviä, liikkua läpi ja ulos, mikä voi viedä useita päiviä, ja tiedostakaa, että kaikki tuska tai epämukavuus on väliaikaista.

Vanhat energiat joita on talletettu muista elämistä, ovat pelkästään persoonattomia uskomuksia, jotka on hyväksytty ja joita on väitetty totuudeksi, mikä on tärkeää muistaa, jos puhdistamisesta tulee epämiellyttävää. Jos julistatte itsellenne ja uskotte: "Minä olen tätä tai minä olen tuota" (sairas, masentunut, peloissani jne.), vedätte nämä käsitykset takaisin energiakenttäänne ja annatte niille todellisuuden ja voiman, jota niillä ei ole, ja niistä voi taas kerran tulla henkilökohtaisesti omianne.

Tämä ei merkitse, että laitatte pään pensaaseen ja huudatte samalla: "Jumala on kaikki", sillä vielä saavuttamattoman tietoisuustilan teeskentely on hyvin ihmismäistä. Se merkitsee, että vaikutelmista huolimatta tai ottaessanne ihmisaskelia, joita tarvitaan jossain tilanteessa, tiedätte ja pidätte totuuden.

Jos teille ilmaantuu jokin tuskallinen puhdistuskokemus, muistakaa, että nämä asiat eivät ole minkäänlainen karmallinen rangaistus, vaan ne symboloivat valmistumista, joka on merkki valmiudestanne puhdistaa ne ja siirtyä menneisyyden yli korkeampaan tietoisuuteen. Opetelkaa käsittelemään epämukavat puhdistamiskokemukset keskittyneestä ja neutraalista tietoisuustilasta kyeten sanomaan: "Ai, sinä taas", ja antaen sen, mitä tulee pintaan, liikkua vain ulos, antamatta sille yhtään valtaa.

Konsensustietoisuus joka perustuu kaksinaisuuteen ja erillisyyteen, pitää kolmannen ulottuvuuden hyvän-ja-pahan maailman kasassa. Näette kaaosta tänä päivänä, koska tietoisuus joka on kaiken muodon substanssi, muuttuu nopeasti, kun useammat sielut heräävät ja lisäävät valonsa sekoitukseen.

Koska olette jumalaolentoja, olette luojia, ettekä saa koskaan unohtaa tai sivuuttaa tätä. Olkaa valppaana sille, mitä luotte ajatuksillanne, sanoillanne, uskomuksillanne jne. (tietoisuustilallanne). Sallikaa vääristä luomuksista tulla opettajianne. Tutkikaa rehellisesti uskomusjärjestelmäänne, kun löydätte itsenne jostain ongelmallisesta tilanteesta, älkääkä syyttäkö jotain ulkopuolista lähdettä.

Oppikaa elämään nyt-hetkessä tarkkailijana – ei ollen piittaamatta siitä, mitä tarkkailette, vaan nähden maailman henkisen tietoisuuden silmin. Olkaa kuin aikuinen, joka katselee lapsia leikkimässä hiekkalaatikossa. Tarkkailija huomaa, että yksi on kiusaaja, joku antautuu ja tekee, mitä kiusaaja haluaa, ja toiset leikkivät hiljaa itsekseen antamatta huomiota tai antautumatta kiusaajalle.

Tarkkailijan ei tarvitse päästä hiekkalaatikkoon lasten kanssa, mutta hän saattaa opastaa leikin suuntaa jollain tiukalla, mutta rakastavalla vuorovaikutuksella. Sitten toisaalta, hän ei ehkä tee mitään ja antaa vain tuon energian kulua loppuun, ja tietää viisaasti, että ajan kuluessa kukin kokee ne oppitunnit, joita hän on luonut ja laittanut liikkeelle saavuttamastaan tietoisuustilasta, hänen avullaan tai ilman sitä.

Mitä tahansa henkisesti tietoinen tarkkailija tekeekin, hän tekee sen aina omasta keskuksestaan ja seuraten sitä opastusta, jota virtaa vapaasti henkisestä tietoisuudesta ja luottamuksesta.

Kaikille heränneille on tullut aika elää se, minkä he tietävät, tuomalla ehdotonta rakkautta jokaiseen tilanteeseen ja olosuhteeseen riippumatta siitä, miten "ihmismäiseltä" se ehkä näyttää. Tämä ei merkitse koskaan toisen ovimattona olemista tai pysymistä myrkyllisessä tilanteessa uskoen virheellisesti, että hän on tällä tavalla henkinen ja rakastava. Ehdottoman rakkauden tuominen johonkin myrkylliseen tilanteeseen voi merkitä voimakasta toteamista itselle ja toisille: "Nyt riittää." Kunnioittakaa aina omaa jumalaista itseänne.

Se merkitsee itsenne hyväksymistä täysin jumalaiseksi olennoksi täällä maan päällä, herätäksenne, oppiaksenne, kehittyäksenne ja sitten auttaaksenne toisia valmiita ymmärtämään ja ylösnousemaan korkeamman ulottuvuuden todellisuuksiin. Olette tiennäyttäjiä ja opettajia – kätilöitä jotka auttavat universaalin tietoisuuden korkeamman tilan syntymistä.

Kaikki mihin olette valmistautuneet elämien ajan, on saapunut. Nousetteko tuohon bussiin vai odotatteko muutaman elämän lisää?

Olemme Arcturuslainen ryhmä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >