HomeViestejäMarilyn Raffaele15.7.2018 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

15.7.2018 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ

Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
15.7.2018
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Me, Arcturuslainen ryhmä, haluamme sanoa, että paljon muutosta on horisontissa. Todistatte niiden maailman uskomusten kuolintuskia, jotka ovat pitäneet ihmiskuntaa kahleissa elämien ajan. Nämä tiheät väärinluomukset voivat vain hajota, kun korkeammat totuustaajuudet alkavat korvata sen energian, joka muodosti ne alun alkaen.

Tulee riitasointuinen tunne, kun kaikki tuttu alkaa muuttua. Mutta voimakkaita pelkoja ja hämmennystä ei tule niille, jotka ymmärtävät, ettei mikään todellinen koskaan lopu, vaan muuntuu korkeammille ilmaisutasoille, kun tietoisuudesta tulee valaistuneempi. Koska kolmannen ulottuvuuden energia on hyvin tiheää, tämä prosessi on vähittäinen ja sisältää monia vastarintakäänteitä.

Keskittäkää huomionne ja ponnistelunne olemiseen korkeimmalla tuntemallanne totuustasolla joka hetki ja joka tilanteessa, ei aineellisiin harhakuviin ympärillänne. Teidän valonne, heränneen tietoisuuden valo, avaa polkuja, jotka sallivat enemmän valoa virrata Maahan. Nämä korkeataajuuksiset energiat vaikuttavat kaikkeen elämään. Kaikki tuntevat ne – heräämättömät, heränneet ja myös eläinkunta.

Nämä korkean taajuuden energiat saavat monet teistä kokemaan aikoja, jolloin tunteet, fyysiset kivut ja säryt tai äärimmäinen fyysinen uupumus tuntuvat ottavan valtansa. Jos ette ole valppaana, se voi saada teidät helposti uskomaan, että jokin on vakavasti pielessä, mutta sitten päivässä tai parissa asiat näyttävät olevan normaaleja ja tunnutte olevan ok – seuraavaan kertaan saakka. Nämä kokemukset liittyvät puhdistamiseen, uusien ja korkeampien taajuuksien tulkitsemiseen ja integroimiseen fyysisyyteen sekä mielen tulkintaan tästä prosessista.

Vaatii energiaa tehdä nämä energiapäivitykset, mikä jättää teille sitä tavallista vähemmän jokapäiväisiin askareisiin. Ylösnousemusenergiat korvaavat tiheämmät energiat fyysisissä soluissa. Sallikaa prosessin tapahtua päättelemättä välittömästi, että jokin on pielessä, ja tietäkää, että jokin on oikein. Fyysiselle ilmaisumuodollenne on vierasta se, mitä tapahtuu, koska vakavasti otettavia energiapäivityksiä ei ole koskaan ennen tapahtunut pysyen edelleen kehossa.

Kun integroitte näitä uusia energioita ja värähtelynne muuttuu, ette ole enää harmoniassa monien asioiden kanssa, jotka ovat tähän saakka olleet osa tavallista elämäänne. Raskaat ruuat, alkoholi, sokerit ja prosessoitu ruoka joita olette aiemmin nauttineet ongelmitta, eivät nyt joko houkuttele tai tunnette olonne sairaaksi syötyänne niitä.

Koska kaikki on energiaa, energeettinen harmonia on välttämätöntä, jos jossain on tarkoitus olla sopusointua – avioliitto, suhteet, ystävät, ruuat, viihde, työ, ideat, uskomukset jne. Ette ole enää harmoniassa monien tavallisilta tuntuvien asioiden kanssa, kuten ennen. Kehittyvä tietoisuustilanne resonoi uusien ja korkeampien taajuuksien kanssa, eikä se toimi, jos yrittää saada jonkin henkisesti ylikasvetun olemaan, kuin ennen.

Vapaa tahto sallii kaikkien sivuuttaa totuuden niin kauan, kuin haluaa, mutta totuus ei mene koskaan pois, koska se on todellisuutta. Pelkästään ne asiat jotka luotiin harhakäsityksistä, voivat hävitä pysyvästi. Yrittäkää nähdä muutos valmistumisena, rakkaat ystävät. Monet uskovat, että ovat avoimia muutokselle, mutta kun jokin tuttu alkaa muuttua tai hävitä, myös hyvin hereillä olevat reagoivat usein vastustamalla, koska tutussa on turvallisuudentunnetta.

Ette ole enää evoluutioaloittelijoita ja olette hyvin valmistautuneita vetämään turvallisuudentunteenne pois ulkoisesta sen oivalluksen myötä, että turvallisuus ja varmuus ovat jo täysin läsnä sisällä – oman jumalaisen tietoisuutenne puolia. Opetelkaa menemään virran mukana antamatta mitään valtaa tapahtumille ja tilanteille, jotka saattavat vaikuttaa turvallisuudentunteeseenne. Pysykää nyt-hetkessä luottaen, että kaikki etenee jumalaisen suunnitelman mukaisesti yksilöinä ja globaalisti, huolimatta siitä, uskooko joku sen vai ei.

Tämä ei merkitse, että te ette enää koskaan ryhdy varotoimiin tilanteissa, joissa niitä saatetaan tarvita. Se merkitsee, että teette niitä käytännön toimia, joita teitä opastetaan tekemään elääksenne kolmannen ulottuvuuden maailmassa, mutta teette nämä asiat antautumatta pelkokäsityksille tietyistä ihmisistä, paikoista tai asioista ja olette turvassa siinä oivalluksessa, että yksi Jumalan kanssa on enemmistö.

Haluamme puhua kärsimyksestä, joka yleisesti ottaen kuvaa niitä tunteita, joita seuraa suuresta menetyksestä tai pelkästään elämisestä päivästä toiseen fyysisessä, tunne- tai mentaalituskassa. Monet (heränneet ja heräämättömät) kärsivät niiden voimakkaiden vanhan energian puhdistusten seurauksena, joita tapahtuu nyt Gaiassa, yksilöissä ja kolmannen ulottuvuuden uskomusjärjestelmässä kokonaisuutena.

Aiemmissa elämissä useimmat yksilöt inkarnoituivat yhden oppitunnin kera, johon he halusivat keskittyä. Voimakkaan ylösnousemusprosessin tapahtuessa nyt, tulitte tähän elämään tarkoituksenanne ratkaista jäljellä olevat ongelmat ihmisten, paikkojen, ryhmien tai uskomusjärjestelmien kanssa – kaiken mikä tarvitsi saattaa loppuun tai mikä saattaisi toimia ylösnousemuksenne esteenä.

Intensiiviset hyvät tai huonot kokemukset tallentuvat solumuistiin ja niitä kannetaan elämästä toiseen, kunnes he puhdistetaan. Solumuistot jotka olette valmis puhdistamaan, tulevat pintaan kokemusten kautta, jotka valpastavat teidät niiden läsnäololle, mutta joita ei tarvitse tunnistaa tai "selvittää".

Kun elätte korkeammasta tietoisuustilasta, valotaajuudet hävittävät automaattisesti alemmalla värähtelevät energiat. On ajan haaskausta vatvoa tai yrittää selvittää kaikkea, mikä puhdistuu, koska tämä fokusoituu vain vanhaan energiaan. Jos teidän on tarpeellista tietää jotain henkistä kasvuanne varten, saatte jotenkin tuon informaation – unien, intuition tai todellisen muiston kautta. Tällä hetkellä monet teistä puhdistavat maailman puolesta eivät aina henkilökohtaisesti. Muistakaa, että on vain yksi.

Teille joilla on masennusta ja surua, sanomme, että sallikaa näiden tunteiden virrata läpi vastustamatta. Kärsimystä luodaan pitämällä kiinni täyttymättömistä odotuksista, miltä asioiden pitäisi näyttää tai miten niiden pitäisi olla ollakseen oikein, mikä heijastaa aina yksilön henkilökohtaista uskomusjärjestelmää.

Kolmannen ulottuvuuden maailmassa suurimman osan kärsimyksestä aiheuttavat kontrolloimattomilta näyttävät voimat – luonto, lait, uskonnolliset uskomukset jne. Tällä tavalla kaksinaisuuteen ja erillisyyteen perustuva ulottuvuus toimii. Tästä olette kehittymässä ulos. Kaksinaisuutta ja erillisyyttä ei ole korkeammissa ulottuvuuksissa. Kolmannen ulottuvuuden uskomusjärjestelmä edustaa alinta askelmaa erittäin korkeissa ulottuvuustikkaissa, vaikka useimmat eivät vielä oivalla tätä.

Kärsimys pysyy ja voi hyvin niin kauan, kun maailman tietoisuus jatkaa luomista kaksinaisuus- ja erillisyysuskomusten kautta. Älkää koskaan unohtako, että jumalan ilmaisuna jokainen on luoja ja muodostaa oman maailmansa oman tietoisuustilansa substanssista. Auttakaa kärsiviä käytännön tavoilla, joihin teitä opastetaan, mutta älkää koskaan uskoko, että velvollisuutenne on pelastaa ketään, sillä kaikki oppivat oppitunteja, jotka he valitsivat korkeamman itsensä ja oppaidensa avulla.

Mieli tulkitsee yksilön saavuttaman tietoisuustilan ja ilmentää sen fyysiseen, tunne-, mentaali- ja henkimuotoon. Kärsimys on vastustamista, kaipausta asioiden olemiseen tavalla, jolla ihminen uskoo, että niiden täytyy olla, jotta hän voi olla onnellinen. Mikään ei voi muuttua eikä muutu globaalisti tai yksilöllisesti, ennen kuin tietoisuus muuttuu, koska tietoisuus on kaiken olevaisen substanssi. Olette saavuttaneet valmiuspaikan, joka mahdollistaa siirtymisenne sen oivaltamiseen ja kokemiseen, kuka ja mitä oikeasti olette.

Visualisoikaa kirkas aurinko, jonka monet voimakkaat säteet loistavat ulospäin. Kun nämä valonsäteet menevät kauemmas aurinkolähteestä, ne alkavat tulla vähemmän kirkkaiksi, muuttaa ulkonäköään ja kerätä värejä ja varjoja. Jokainen valonsäde alkaa näyttää erilaiselta kuin muut, imee eri värejä ja kerää energiakerroksia, jotka omaksuvat koostumuksia ja värejä, ja ne muuttuvat kunkin säteen saadessa erilaisia kokemuksia. Valonsäde ei häviä koskaan, mutta nyt se on täysin rojukerrosten peitossa.

Tämä on teidän tarinanne, jokaisen miehen, naisen ja lapsen tarina alusta lähtien. Olette tuo auringonsäde, joka pysyy ikuisesti puhtaana, koskemattomana ja täydellisenä riippumatta siitä, miten paljon harhaa on kietoutunut sen ympärille. Evoluutio on kaiken rojun vähittäistä poistamista.

Hyväksykää, että olette jo hereillä eikä ole enää mitään tarvetta etsiä ulkoa sitä, mikä on jo täysin läsnä sisällänne. Sallikaa prosessi ja luottakaa, että kaikki etenee suunnitelman mukaan.

Olemme Arcturuslainen ryhmä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >