HomeViestejäMarilyn Raffaele10.7.2016 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

10.7.2016 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ
 
Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
10.7.2016
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tervehdys rakkauden kera Arcturuslaiselta ryhmältä.
 
Tulemme tuomaan toivon ja syvemmän ymmärryksen viestejä teille näinä aikoina, jolloin monilla on väkivaltaa ja kärsimystä. Voimakkaat korkeamman ulottuvuuden ylösnousemusenergiat vaikuttavat Maahan ja kaikkiin sen päällä tällä hetkellä, mikä saa ne, jotka eivät ymmärrä, mitä tapahtuu, hyökkäämään turhautuneena ja peloissaan – ainoat heidän tuntemansa työkalut.
 
Nämä energiat paljastavat kaikki vanhat ja vanhentuneet asiat, mikä saa aikaan muutoshalun kaikissa ihmisissä, jotka ovat vastaanottavaisia. Kuten olemme usein sanoneet, kaikki kuitenkin havaitsevat ja toimivat oman tietoisuustilansa mukaisesti, minkä vuoksi näette paljon väkivaltaa tällä hetkellä. Voimakkaat uudet energiat saavat syvälle haudatut pelot, vihan ja negatiiviset tunteet tulemaan pintaan niin heräämättömillä kuin heränneilläkin. Useimmat tunnistavat ja puhdistavat vanhan energian, jota nousee esiin, ja siirtyvät siitä ohi, mutta heräämättömät jotka havaitsevat elämän täysin kolmannen ulottuvuuden näkökulmasta, toteuttavat ratkaisuja, jotka perustuvat kaksinaisuuteen ja erillisyyteen.
 
Kaikki kokevat uudet ja korkeammat valotaajuudet – sekä auktoriteettiasemassa olevat että "uhrit". Kaikkien tunteet ovat siirtyneet lähemmäs pintaa ja siellä missä ei ole ymmärrystä siitä, mitä maan päällä tapahtuu tällä hetkellä, reagointi vaihtelee tietoisuustason mukaan.
 
Rotuviha on yksi syvään juurtunut solumuisto entisistä elämistä. Se on tulosta elämistä, jotka on eletty täysin erillisyysenergiassa uhrina tai kiusaajana. Mukana saattaa olla karmatekijä. Henkilö jolla on musta iho tänä päivänä, on hyvinkin saattanut olla valkoinen rasisti tai orjaisäntä aiemmassa elämässä. Samaan aikaan on tärkeä tietää, että on niitä, jotka sisällyttivät rakkaudella sielusuunnitelmaansa väkivaltaisen hengenlähdön siinä tarkoituksessa, että ihmiskuntaa autetaan heräämään.
 
Rasisti/kiusaaja on yksilö, joka on täynnä pelkoa ja toimii siitä käsin. Rasisti/kiusaaja uhoaa ja käyttää välivaltataktiikkaa, mutta pelko on motivoija. Näillä ihmisillä on usein solumuisto valtansa ottamisesta, kidutuksesta, moittimisesta, rangaistuksesta ja kuolemasta ilman syytä ja he ovat päättäneet, etteivät koskaan enää salli itseltään otettavan valtaa. Tämän syvällä pidetyn lupauksen laukaisee toiminnaksi usein hyvin pieni välikohtaus.
 
Rasistin/kiusaajan sielusopimukseen sisältyy tavallisesti kokemuksia, jotka auttavat häntä saavuttamaan itserakkaus- ja voimaantumistietoisuuden. Maan energiassa ollessaan hän on tietämätön sielusopimuksestaan sekä halustaan siirtyä suurempaan voimaantumistunteeseen. Pelätessään, että kuviteltu valta tai paikka yhteiskunnassa "parempana" katoaa, jos tasaveroisuus hyväksytään normiksi, hän palaa siihen, minkä hän tuntee entuudestaan, ja käyttää kolmannen ulottuvuuden välivalta- tai pakkotyökaluja tunteakseen voimaa.
 
Monet jotka ovat aiemmin olleet tyytyväisiä vallitsevaan tilaan, ovat alkaneet tiedostaa tarpeen muutokseen ja yhteistyöhön kaikkien ihmisten välillä tunnistaessaan, että monet kunnioitetut elämissäännöt ovat käsityksiä, jotka perustuvat vanhentuneisiin uskomusjärjestelmiin. Saattaa näyttää siltä, että maailma taantuu, mutta ei se taannu, vaan herää. Joidenkin lakien, uskomusten ja vallitsevan tilan sokealla hyväksymisellä ei ole enää entistä voimaa, mikä sallii ihmisten tehdä valintoja omasta puolestaan sen sijaan, että heidät pakotetaan painostamalla tai syyllistämällä mukautumaan ajatuksiin ja uskomuksiin, jotka eivät ole heidän omiaan.
 
Kaikki on yhtä – on aina ollut ja tulee aina olemaan, koska on vain yksi/ykseys. Yksilöllisyyttä äärettömissä muodoissa ja variaatioissa, mutta aina yhden sisällä. Näin ollen teette oikeasti itsellenne sen, mitä ajattelette, uskotte tai teette toiselle, sillä te olette tuo toinen. Tämä totuus ei ole vain kiva aihe meditointiryhmissänne keskusteltavaksi, vaan se on elettäväksi tarkoitettu totuus.
 
Koette sen energian, jonka kanssa harmonisoidutte. Harmonisoidutte uskomuksillanne ja energialla, jota laitatte näihin uskomuksiin. Minkä kanssa harmonisoidutte … totuuden vai käsitysten, jotka perustuvat ulkoisiin vaikutelmiin? Tämä on vetovoimanlaki.
 
Keskittykää usein tuohon hiljaiseen ja liikkumattomaan paikkaan sisällänne ja tehkää sieltä käsin kaikki tarvittavat valinnat, päätökset tai teot. Ei ole henkistä istua tekemättä mitään ja paasata samalla: "Kaikki on hyvin, on vain Jumala … kaikki on harhaa", koska ellette tiedosta täysin tätä totuutta, se jää vain sanoiksi. Kuitenkin tämän totuuden tunnistaminen ja kunnioittaminen on tärkeä ensimmäinen askel, jonka jälkeen etenette niillä askelilla, joita teidät opastetaan ottamaan.
 
Joitain opastetaan olemaan ryhtymättä mihinkään ulkoisiin toimiin, ainoastaan lähettämään ja pitämään valoa kaikille osallisille. Toisia saatetaan opastaa osallistumaan rauhalliseen protestiin, allekirjoittamaan kansalaisadressi tai ottamaan johtorooli, mutta henkisesti inspiroituneet toimet perustuvat aina rakkauteen (ykseyden oivaltamiseen), ei kostoon (erillisyysenergiaan).
 
On joitain, joiden on kohdattava ongelmia kerta toisensa jälkeen, kunnes jossain kohtaa heitä inhottaa niin paljon, että he pystyvät viimeinkin sanomaan "jo riittää", ja tuossa kohtaa heidän matkansa korkeampiin näkemis- ja olemistapoihin alkaa. Tätä tapahtuu nyt suurelle osalle ihmiskuntaa. Tietäkää, että kaikki mitä havainnoitte, menee paljon syvemmälle kuin sen aineellisuus tai ulkoinen vaikutelma.
 
Ensimmäinen askel täyteen voimaantumiseen henkiolentona on ymmärtää, että voimaantuminen on jo. Sitä ei tarvitse saavuttaa, sillä se ei ole koskaan lähtenyt teistä. Täytyy tunnistaa se tosiasia, että olette odottaneet. Teidän on tullut aika nähdä itsenne henkiolentona, jolla on ihmiskokemus, ei ihmisenä joka yrittää olla henkinen.
 
Kolmannen ulottuvuuden maailma kaikkine kaksinaisuuteen ja erillisyyteen perustuvine käsityksineen ja uskomuksineen, on hyvin korkeiden tikkaiden alin askelma. Suurin osa ihmiskunnasta on pelännyt astua pois tuolta askelmalta oivaltamatta, että sen yläpuolella on äärettömästi askelmia, jotka johtavat kaikki uusiin ja upeisiin paikkoihin.
 
Rakkaus on energiaa, joka yhdistää kaiken ykseydessä. Korkeamman ulottuvuuden energiat ovat rakkautta, ykseyttä ja eheyttä. Tästä ylösnousemuksessa on kyse, mutta jotta voidaan resonoida korkeampiin taajuuksiin, kaiken mikä värähtelee alemmilla tasoilla, täytyy tulla pintaan tunnistettavaksi ja puhdistettavaksi. Kaikkea puhdistusta ei tehdä tietoisella tasolla. Paljon siitä tapahtuu yöllä nukkuessanne. Ongelmat jotka tarvitsevat tietoista huomiota, ilmestyvät dramaattisesti elämäänne.
 
Kaikkien elävien asioiden yhdistynyt energia on todellisuus sen taustalla, jota maailma kutsuu rakkaudeksi, mutta rakkaus tulkitaan yksilötietoisuuden mukaan. Yhteysenergia joka tulkitaan kaksinaisuuteen ja erillisyyteen sotkeutuneella tietoisuudella, ilmentyy sotina, raiskauksina ja kaikenlaisena väärinkäyttönä, joka heijastaa uskoa kaikkien elävien asioiden erillisyyteen. Tällainen rakkaus on aina rajoittunutta ja henkilökohtaista, ja sitä ilmaistaan vain niille, joita pidetään sen arvoisina.
 
Kun tämä sama energia tulkitaan kehittyneemmällä tietoisuudella, se ilmentyy automaattisesti ja ilman tietoista ajattelua puolueettomana välittämisenä ja huolena, mikä heijastaa yhteyden tunnetta itsen ja kaikkien elävien asioiden välillä. Se ei perustu ajatukseen arvoisuudesta tai rajoitu niihin, jotka ovat oikeaa väriä, kieltä, ulkonäköä tai taloudellista asemaa.
 
Yrittäkää olla tuomitsematta toisia, koska jokainen yksilö pystyy elämään vain korkeimmasta saavuttamastaan tietoisuustilasta käsin. Niillä jotka elävät hyvin tiheillä tietoisuustasoilla, ei ole aavistustakaan, että on paljon enemmän tai että rakkaus sisältää kaiken. Evoluutiota tapahtuu jatkuvasti kaikille, mutta se ei tapahdu hetkessä. Vasta sitten kun kokemukset ovat valmistelleet yksilön viimein avautumaan ja kasvamaan, matka alkaa tosissaan, mikä voi joillain viedä muutaman elämän lisää.
 
Maailmantapahtumat kuitenkin herättävät nopeasti monet hypnotisoidusta tokkurastaan. Aika on oikea ja valtaosa on nyt valmis. Korkealla värähtelevät energiat joita virtaa nyt Maahan, ovat voimakkaita ja tunnette ne monilla tavoilla. Jotkut päättävät lähteä toivoen palaavansa uusiin energioihin myöhemmin. Tätä ihmiskunta on pyytänyt ja nyt se tekee sen – ottaa kollektiiviaskeleen tikkaiden seuraavalle askelmalle.
 
Pohtikaa usein hiljaa tiedostaen ja mietiskellen näitä asioita, joista puhumme. Eläkää normaalin päivittäisen elämän joka osa keskuksestanne käsin ja rakastakaa asioita, joista ette oikeasti pidä, näkemällä ulkoisen vaikutelman läpi todellisuuden. Älkää yrittäkö vastustaa pelon, viha, turhautumisen, inhon yms. tunteita, kun niitä nousee, sillä ne ovat työkaluja, jotka auttavat teitä ymmärtämään uskomusjärjestelmäänne.
 
Kaikki etenee suunnitelman mukaisesti. Kukaan ei koskaan kuole. Kukaan ei ole tai voi koskaan olla erillään kokonaisuudesta, eikä ketään koskaan menetetä.
 
Olette mahtavalla matkalla tämän tiedostamiseen.
 
Olemme Arcturuslainen ryhmä.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >