HomeViestejäMarilyn Raffaele26.6.2016 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

26.6.2016 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ
 
Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
26.6.2016
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat ystävät, tulemme rakastaen, kunnioittaen ja ymmärtäen teitä, jotka koette hyvin paljon tällä hetkellä. Haluaisimme muistuttaa teille, että maailma on nyt paljon kehittyneempi tulemaan täysin tietoiseksi ja tämän vuoksi hyvin harvat maailmantapahtumat ja henkilökohtaiset kokemukset ovat sattumaa.
 
Jokaisella vakavissaan olevalla henkisyyden opiskelijalla tulee aika, jolloin "vahingot" tai ei-halutut kokemukset eivät enää edusta kolmannen ulottuvuuden ajattelua, vaan ne ovat tarpeellisia kokemuksia jotain tarvittua oppituntia tai henkistä kasvua varten. Kuten olemme sanoneet aiemmin, sitten kun sielu päättää kehittyä, "juna lähtee asemalta".
 
Kaikki tuntevat ne korkeamman ulottuvuuden energiat, joita virtaa nyt maapallolle jatkuvasti voimakkaammin. Nämä energiat avaavat ihmiskuntaa korkeampaan tietoisuuteen, joka voimaannuttaa heidät etsimään ilmaisun vapautta, itsehallintaa ja uusia tapoja olla, elää ja hallita. Useimmat ihmiset eivät vielä täysin ymmärrä, miksi he tuntevat näitä tarpeita tai miksi heidän ajattelunsa on muuttunut hyvin paljon tietyistä asioista.
 
Ihmisten lisääntyvä tyytymättömyys "tavalliseen tapaan" alkoi, kun voimakkaat ja korkealla värähtelevät energiat alkoivat korvata vanhoja energioita ja henkilökohtaiset puhdistamiset alkoivat. Monien sydänchakra on puhdistettu tai sitä ollaan puhdistamassa ja korkea sydän avautuu kaikilla, jotka ovat vastaanottavaisia. Vanhan energian hajoaminen alkaa silloin, kun yksilöä avautuu enemmälle.
 
Kun sydän alkaa avautua, tiheät itse luodut energeettiset suojamuurit, joita sen ympärille oli muodostettu entisten ja nykyisten kokemusten tuloksena, alkavat hajota. Tämä sallii sydämen rakkaustaajuuksien virrata esiin, jonka tuloksena on täysin uusi maailmankuva. Uusi persoona ei usein edes oivalla, että mikään on muuttunut, ennen kuin hän yrittää elää tavalliseen tapaan ja huomaa, ettei hän enää resonoi kovasti sen kanssa.
 
Valtaosa ei vielä ymmärrä, miksi hyvin monet asiat tuntuvat heistä erilaisilta nyt. Kaikki tulkitsevat sisäistä ja ulkoista muutosta saavuttamansa tietoisuustason (nykyisten uskomusjärjestelmiensä) mukaisesti. Joillakin sisäiset muutokset heijastuvat täysin aineellisilla 3D-tavoilla, kuten tarpeena parantaa omaa terveyttä, liittyä mukaan johonkin aatteeseen tai palvella jollain yleisesti hyväksytyllä tavalla.
 
Tunnekehon energiamuutos ilmentyy korkeampina tunnereaktioina, kuten ettei enää sekaannu, kiinnity tai sulkeudu tunteellisesti siinä määrin, että antaa henkilökohtaisen voimansa pois. Samaan aikaan tulee taustalle lempeä rakkaustunne, joka alkaa levitä kaikkiin tekoihin ja päätöksiin. Henkisesti yksilön ajattelu ja uskomusjärjestelmä alkavat siirtyä itsestä universaaliin.
 
Näette maailmassa lisääntyneen sydänenergian ulkoisia ilmentymiä, vaikka suuri osa siitä tulkitaan vielä itseä palvelevilla tavoilla. Ihmisillä on "tietämys", että kaikki ovat oikeutettuja siihen, mitä tarvitaan terveeseen ja onnelliseen elämään – eivät vain harvat etuoikeutetut – ja he ilmaisevat turhautumisensa vihana. Muutos, muutos, muutos on tullut mantraksi valtaosalle, vaikkeivät he täysin ymmärrä miksi.
 
Koska on epätäydellinen ymmärrys ja tietämättömyyttä tällä hetkellä tapahtuvasta evoluutioprosessista, jotkut vain vastustavat kaikkea muutosta ja näkevät sen uhkana henkilökohtaiselle mukavuudelleen ja onnellisuudelleen. Toiset uskovat, että heidän täytyy toimia muutoksen pakottamiseksi. Yrittäkää ymmärtää, että kaikki tapahtuu evoluutiosuunnitelman mukaisesti, rakkaat ystävät.
 
Korkeamman energiaulottuvuuden valo paljastaa maailmanlaajuiset ja henkilökohtaiset luomukset, jotka on rakennettu vanhalle ja valmiille energialle. Monet näistä paljastetuista asioista näyttävät olevan uusia pelkästään siksi, että te ette tiedostaneet niitä, ennen kuin evoluutiovalo alkoi paljastaa ne. Monet "korttitalot" kaatuvat, mutta ne tekevät huutaen ja kirkuen. Älkää pelätkö, rakkaat ystävät, kaikki etenee suunnitelman mukaan.
 
Evoluutio on kehittyvä prosessi, jota ei voi kiirehtiä, sillä teidän ihmisten täytyy synnyttää muutos saamalla lisää valoa, mikä vuorostaan tuo lisää valoa maailman konsensustietoisuuteen. On vain yksi, ja näin ollen jokainen totuus, josta tulee teidän tietoisuustilaanne, kohottaa kokonaisuutta.
 
Monet katsovat edelleen valo-olentoihin tai kehittyneisiin maan ulkopuolisiin olentoihin, jotta nämä "korjaisivat" maailman, mutta vapaan tahdon vuoksi ne eivät voi tulla tekemään työtä teidän puolestanne. Nämä kehittyneet olennot voivat vain opastaa ja neuvoa tässä kohtaa, mutta ne tekevät sen auliisti, mielellään ja innokkaasti, sillä ne haluavat nähdä teidän siirtyvän sen yli, mikä on vanhaa ja valmista, koska myös heidän itsensä täytyi tehdä se. Jokainen tähän kokonaisuuteen lisätty valohiukkanen muuttaa sitä vähän, kunnes jossain kohtaa valoa on valtaosa.
 
On tärkeää tukea itseänne ja toisia näinä kaoottisina aikoina, eli kun heräätte syvempään ymmärrykseen, tuette kuitenkin toisten oikeutta uskoa niin, kuin he haluavat, riippumatta siitä miten erilainen oma uskomusjärjestelmänne on. Ymmärtäkää, että jokainen on eri paikassa matkallaan eikä teidän tahtinne välttämättä ole heidän tahtinsa. Rakkaus on kärsivällistä ja sallivaa, mutta se ei ole koskaan ovimatto.
 
Energia on kaiken sen ydinolemus, mitä nähdään, kuullaan, maistetaan, kosketetaan ja haistetaan fyysisessä maailmassa. Mitä hitaampi ja raskaampi energiavärähtely on, sitä tiheämmältä ja aineellisemmalta asiat näyttävät. Jokainen fyysinen ilmaisu on aina mielen muodostama tulkinta henkisestä todellisuudesta tai jumalainen ajatus, joka nähdään aineellisena. Tämä on henkiuniversumi, jonka kansoittavat Jumalan lapset, mutta joka on tähän saakka nähty ja eletty niiden valheellisten uskomusjärjestelmien kautta, jotka nyt hajoavat.
 
Energiaa on kaikkialla, minne menette, ja monet teistä aistivat nyt ihmisten, paikkojen ja asioiden värähtelyn tarkemmin. Herkkyytenne lisääntyy, kun oma energianne tulee kevyemmäksi, ja tulee helpommaksi päästä käsiksi korkeampiin taajuuksiin ja harmonisoitua niiden kanssa. Tämän vuoksi monille teistä kehittyy uusia psyykkisiä kykyjä tai pääsette käsiksi vanhoihin kykyihin, joita teillä oli kauan sitten.
 
Paikat jotka tuntuivat aiemmin tavallisilta, voivat nyt tuntua teistä tiheiltä ja raskailta (baarit, ostoskeskukset, slummit, kirjat ja elokuvat). Saatatte huomata tarvetta löytää paikkoja, jotka tuntuvat kevyemmiltä ja virkistäviltä (luonto, sydänkeskeiset kodit tai kirkot).
 
Antiikkikaupoissa on usein tiheää raskautta, joka tulee menneisyyden esineiden sisältämästä vanhasta energiasta. Paikat, ruuat, ihmiset ja ajanvietteet jotka aiemmin resonoivat kanssanne, eivät enää resonoi. Antakaa niiden mennä, sillä se merkitsee vain, ettei värähtelynne ole enää harmoniassa niiden kanssa riippumatta siitä, miten tuttuja, nautittavia tai mukavia ne kerran olivat.
 
Jos työnne tai elämänne merkitsee, että teidän täytyy olla raskaammissa energioissa, tunnistakaa ne, älkääkä vastustako, sillä vastustus antaa vain voimaa sellaiselle, jolla sitä ei ole. Teidän jotka työskentelette fyysisesti, tunteellisesti tai henkisesti ongelmaisten kanssa (sairaanhoitajat, lääkärit, psykologit, vankilatyöntekijät ja terapeutit), täytyy muistaa pitää energiakenttänne ja työpaikkanne puhtaana ja täynnä valoa. Puhdistakaa aikomuksen ja valon avulla asiakkaiden välissä tai kun aloitatte töihinne – älkää koskaan salliko itsenne harmonisoitua minkään alemmalla värähtelevien energioiden kanssa, joita on läsnä.
 
Jokainen löytää itsensä toisinaan niiden seurasta, jotka eivät elä korkeimpien standardiensa mukaisesti, ja koska oma energiakenttänne on nyt vastaanottavampi, saatatte tuntea toisten energian helpommin. Pitäkää energiavaihto aina myötätunto-, ei sympatiatasolla, koska sympatian myötä harmonisoidutte toisten energiaan. Pysähtykää aina jokaisessa henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa töissä tai jokapäiväisessä elämässä ja muistakaa toisten jumalainen luonne ulkoisesta vaikutelmasta riippumatta.
 
Monet hyväksyvät älyllisesti, että kokemuksia tarvitaan muutokseen. Kuitenkin niiden todella tapahtuessa, he peruuttavat nopeasti kysymään: "Miksi tämä tapahtui minulle? Mitä tein väärin?", ja sitten he etsivät vain kolmannen ulottuvuuden ratkaisuja käyttäen kolmannen ulottuvuuden työkaluja ja nähden tilanteen kolmannen ulottuvuuden ongelmana. Jokaisen vakavan totuuden opiskelijan täytyy hyväksyä, että he ja maailma muuttuvat nopeasti eivätkä asiat ole koskaan enää niin, kuin ne olivat "vanhoina hyvinä aikoina".
 
Se korkeamman ulottuvuuden energia jota virtaa Maahan tällä hetkellä, vaikuttaa jokaiseen, ei ainoastaan sen tiedostaviin. Monilla on joukko ylösnousemusoireita – huimausta, päänsärkyä, pahoinvointia, äärimmäistä väsymystä jne. Hyvä merkki siitä, että jokin liittyy ylösnousemukseen eikä ole vakava terveysongelma, on, että ylösnousemusoireet usein tulevat ja menevät. Yhtenä päivänä saatatte olla liian uupunut laittamaan jalkaa toisen eteen, mutta seuraavana teistä tuntuu upealta.
 
Ottakaa torkkuja tai lepoaikoja parhaanne mukaan pitkin päivää, kun tarvitsee, älkääkä yrittäkö pitää mitään raskasta työaikataulua, joka on ehkä toiminut teillä aiemmassa tietoisuustilassanne.
 
Sallikaa prosessi ja luottakaa, että olette juuri siinä, missä teidän tarvitsee olla, ja koette juuri sitä, mitä teidän tarvitsee puhdistaaksenne ja selvittääksenne jäljellä olevaa karmaa ja integroidaksenne niitä korkeammalla värähteleviä valoenergioita, joihin olette valmis. Monet päättävät lähteä tänä aikana sekä ryhminä että yksittäin. Kunnioittakaa toisten valintoja, mitä ne ovatkin, sillä kaikki on osa kunkin sielun heräämismatkaa.
 
Olemme Arcturuslainen ryhmä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.  

< PrevNext >