HomeViestejäMarilyn Raffaele15.5.2016 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

15.5.2016 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ
 
Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
15.5.2016
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tervehdys, rakkaat ystävät. Yllättyisitte iloisesti siitä, miten paljon valoa virtaa esiin monista eri paikoista maan päällä. Silmät alkavat avautua ja korvat alkavat kuulla. Saattaa vaikuttaa siltä, ettei mitään uutta tapahdu – ikään kuin maailma menisi sen sijaan taaksepäin, mutta se ei mene.
 
Paljon siitä korruptiosta jonka alatte nyt tiedostaa, pidettiin aiemmin salassa enemmistöltä energiajärjestelmässä, joka tuli sitä, ja kaikki jotka pyrkivät paljastamaan nämä toimet, raivattiin tieltä. Tänä päivänä ei ole enemmän korruptiota – modernin teknologian ja kehittyvän maailmantietoisuuden avulla nämä asiat tulevat vain valoon nyt.
 
Maailma herää itsensä voimaannuttamiselle ja sille ymmärrykselle, että ihmiset voivat valita omasta puolestaan. Tämä ilmentyy ulospäin USA:n poliittisella näyttämöllä.
 
Näin evoluutio toimii kolmannessa ulottuvuudessa. Kautta historian hyvin kehittyneitä mystikkoja ja opettajia on inkarnoitunut siinä tarkoituksessa, että he kylvävät maailman tietoisuuteen henkistä totuutta, koska ihmismieli (kaksinaisuuden ja erillisyyden uskomusten ehdollistama mieli) voi päästä käsiksi vain siihen, mitä on jo maailman tietoisuudessa.
 
Näitä opettajia pidettiin tavallisesti harhaoppineina tai pahempana, ja monet tapettiin opetustensa vuoksi. Tuohon aikaan nämä totuudet olivat niin uusia, että hyvin harvat ihmiset olivat riittävän kehittyneitä saadakseen tietoisuuden niistä, mutta koska näiden valotyöntekijöiden opetuksista tuli osa maailman tietoisuutta, ne ovat nyt kaikkien käytettävissä, jotka ovat valmiita ja avoimia vastaanottamaan ne.
 
Evoluutiomatkalla tulee kohta, jolloin alatte saada tarvittavaa informaatiota tai totuutta sisältä, ohittaen ehdollistuneen ihmismielen. Tämä on todellisen luovuuden lähde. Kaikkien alojen hyvin lahjakkaat mestarit eivät rakenna sille, mikä jo tunnetaan, vaan sallivat jotain täysin uutta virrata syvemmältä tasolta.
 
Säätilakaaos on Gaian tapa puhdistaa menneisyyden ja nykyisyyden tiheitä energioita, jotka täytyy poistaa osana sen ylösnousemusprosessia. Niin kauan kun ihmiskunta jatkaa saastuttamista sekä sodan ja erillisyyden riitasointuisten ja matalalla värähtelevien energioiden luomista, sen on pakko tehdä omaa puhdistumistaan.
 
Puhumme tänään anteeksiannosta, ehdottoman rakkauden osasta, joka ei osoittaudu ainoastaan hyvin vaikeaksi, vaan josta on tullut este monille, kun he yrittävät siirtyä ehdottomaan rakkauteen. Monilla teistä on ollut tässä elämässä sekä entisissä elämissä kokemuksia, jotka satuttivat teitä syvästi kaikilla tasoilla. Sen tuloksena teillä on edelleen katkeruuden, vihan, häpeän, syyllisyyden, pelon jne. tunteita solumuistissa ja tietoisessa muistissa.
 
Koska olette nyt valmiita, nuo energiat jotka täytyy tunnustaa ja puhdistaa, tulevat esiin. Jonkin ihmisen tai tilanteen laukaisemana ne tupsahtavat usein esiin silloin, kun niitä vähiten odottaa, ja yllättävät ihmisen ja nolostuttavat häntä. Tallennettu solumuisto jonka laukaisee jonkin tapahtuma, on tieraivon, paniikkikohtausten, kohtuuttoman pelon ja monien muiden ihmistilojen juuri.
 
Riippumatta kieltämisestä tai siitä, miten syvälle se on haudattu, vanha energia värähtelee ja vaikuttaa yksilön uskomusjärjestelmään ja valintoihin. Monet ovat alkaneet uskoa, etteivät he voi antaa koskaan anteeksi tietylle ihmiselle tai tietyille ihmisille, vaikka he haluaisivatkin. Joillakin anteeksiannosta kieltäytyminen on tietoinen valinta, mutta teillä jotka olette hyvin henkisellä polullanne, päätös antaa anteeksi itselle ja toisille on merkki valmiudesta seuraavaan askeleeseen.
 
Täytyy ymmärtää, että jokainen sielu tekee syntymää edeltävän suunnitelman ennen inkarnoitumistaan. Suunnitelman johon sisältyvät kaikki pääpelaajat, joita tarvitaan niihin oppitunteihin, jotka on valittu tarpeellisina henkiselle kasvulle. Nämä pelaajat ovat tavallisesti samasta sieluryhmästä ja ovat kokeneet monia muita elämiä yhdessä eri rooleissa ja myös rakkaudesta esittäneet toisinaan "pahaa tyyppiä".
 
Maamatkojenne eri aikoina joku tai monet ovat aiheuttaneet teille fyysistä, tunne- tai henkistä vahinkoa. Tämä pätee kaikkiin. Solumuisti tallentaa nämä kokemukset ja puhdistamiseen saakka niitä kannetaan kaikkiin uusiin inkarnaatioihin. Ne ilmentyvät harvoin kaikki täysillä joka inkarnaatiossa, ellei se ole osa yksilön sielusuunnitelmaa. Solumuisti on se syy, miksi voitte reagoida ilman tietoista syytä tiettyyn ihmiseen inholla tai pelolla, vaikkette oikeasti edes tunne häntä.
 
On joitain, jotka elävät samaistuen ylpeästi uhriin ja rakentavat koko identiteettinsä menneisyyden tapahtumien ympärille. Tämä tietoisuustila voi antaa ensimmäisen askeleen itsensä voimaannuttamiseen ihmiselle, joka elää vielä täysin kolmannen ulottuvuuden uskomusjärjestelmässä, mutta te olette valmiita näkemään ja toimimaan korkeammalta tasolta – tasolta joka ei vastusta, peittele tai vaadi jotain traumaa henkilökohtaisesti omakseen. Olette valmis "panemaan kirveen puun juurelle".
 
Vaatii rohkeutta tutkia syvältä noita tilanteita, jotka pitävät teitä edelleen kahleissa, koska ymmärrettävästi olisitte mieluummin elämättä uudelleen nuo tuskalliset tunteet, jotka heijastavat tuolloista tietoisuustilaanne. Riippumatta siitä, miten syvälle olette ehkä yrittäneet haudata nämä kokemukset, niihin liittyvä viha, häpeä, pelko jne. täytyy tunnustaa osaksi energiakenttäänne. Jokaisen henkilökohtaisen tunteen tai ajatuksen hyväksyminen kunnioittaen, vastustamatta ja myös rakastaen sitä saatujen oppituntien vuoksi, on äärimmäisen tärkeä osa itsen/ITSEN rakastamista.
 
Kunnioittakaa itseänne ja tunteitanne, pyrkimättä koskaan jollain tavalla ohittamaan tai eliminoimaan niitä tutkimatta siinä uskossa, etteivät ne ole osa todellista henkisyyttä. Älkää yrittäkö saavuttaa jotain anteeksiantokäsitettä tai käyttää sitä mitätöimään viha-, pelko-, häpeä-, katkeruus- jne. tunteita, joita nousee, kun pyritte antamaan anteeksi. Kaikkien itsen osien tunnustaminen ja kunnioittaminen, myös niiden osien joista ette pidä, on välttämätöntä, koska itseä ei voi koskaan sulkea pois ykseydestä.
 
Kun tunnette olevanne valmis, kysykää itseltänne: "Mitä opin tästä kokemuksesta? Perustuuko tulkintani kolmannen ulottuvuuden käsitteisiin kaksinaisuuden ja erillisyyden uskomusjärjestelmässä esitetyllä tavalla, vai sallinko itseni nähdä tämän kokemuksen uusin silmin ja totuuteen perustuen?"
 
Esimerkiksi ihmistieteessä lapsuuden hyväksikäyttö johtaa usein moniin ongelmiin aikuisena. Ymmärtäkää kuitenkin, että lapsuuden hyväksikäyttö valitaan usein osaksi sielun syntymää edeltävää suunnitelmaa. Sen valitsee usein sielu, joka tuntee nyt kehittyneensä tarpeeksi ja olevansa valmis oppimaan itsensä voimaannuttamista, siirtymään yli vahvistuksen etsimisestä toisilta ja puhdistamaan solumuistista vanhan hyväksikäytön, jota kannetaan edelleen muista elämistä.
 
Ymmärtäkää, ettei yhdenkään sielun sallita suunnitella elämänkokemusta, joka ylittää sen kehityskyvyn oppia siitä. Kaikkia opastavat aina rakkaudella henkilökohtaiset oppaat sekä muut valo-olennot, mutta koska useimmat ihmiset eivät vielä pysty näkemään näitä korkeamman ulottuvuuden auttajia ihmissilmin, he uskovat, että he ovat yksin, ilman apua ja uhreja.
 
Elämän synkimmät hetket ovat usein käännekohtia, jotka tarvitaan kasvamiseksi vanhan tietoisuustilan yli. Yksilö ei hahmota näitä synkkiä hetkiä positiivisina, mutta hän ymmärtää sen myöhemmin (jopa vuosien päästä), kun tunteet ovat laantuneet ja on vastaanottavuutta syvemmälle näkemykselle Luottakaa prosessiin tietäen, että kun olette päättäneet kehittyä, saatte kokemuksia, jotka ovat tarpeellista teille.
 
Anteeksianto ei koskaan merkitse, että siitä joka on aiheuttanut teille tuskaa, täytyy nyt tulla paras ystävänne, eikä se merkitse sitäkään, että unohdatte tapahtuneen. Anteeksianto ei ole kieltämistä, vaan se on tietoisuustila, joka näkee suuremman kuvan ja tietää, ettei mikään ole sattumanvaraista. Se ymmärtää, että kaikki tilanteet on luotu joko ratkaisemaan ja viimeistelemään jotain toisesta elämästä tai esittelemään tilaisuuksia, joita tarvitaan korkeamman tietoisuustilan saavuttamiseen.
 
Älkää koskaan unohtako, että te ette ole ihmisiä – olette henkiolentoja, jotka päättivät kokea erillisyyden matkallaan sen muistamiseen, kuka ja mitä olette. Maan hallitseva kaksinaisuus- ja erillisyysenergia sallii usein niiden jotka ovat valmiita syvempään tiedostamiseen, kaatua naamalleen tarpeellisen monta kertaa, kunnes he sanovat: "On oltava parempi tapa" ja näin avautuvat enemmälle.
 
Entisten elämien karmatilanteet tulevat usein mukaan kykyyn antaa anteeksi, silloinkin kun kehittyvä sielu tietää olevansa valmis ratkaisemaan ja puhdistamaan kaiken vanhan ja valmiin. Karma on energiatasapainotusta, ei rangaistus, kuten monet uskovat.
 
Tunnistettuna karma voidaan ratkaista ja puhdistaa myös korkeammalla tasolla, jos muut osalliset eivät ole valmiita tai kykeneviä yhteistyöhön. Siinä käännytään sisäänpäin, tunnistetaan toisen tai toisten luontainen jumaluus ja poistetaan kaikki jäljellä olevat energialangat (ilmaise aikomuksesi ja pyydä apua, jos et osaa poistaa energialankoja), ja sitten vain tiedetään, että se on tehty.
 
Kun yksilön tietoisuustaso kehittyy syvemmälle totuuteen, jäljellä olevat karmaenergiat häviävät automaattisesti ponnistelematta tai edes tietämättä, koska karma ei ole enää osa tuota tietoisuutta. Karma on enemmän aktiivinen ongelma niille, joita kolmannen ulottuvuuden uskomukset ehdollistavat edelleen raskaasti.
 
Anteeksianto on aikomus, valinta ja avunpyyntö ymmärtää syvemmin ja sallia prosessin kehittyä eläen omalla korkeimmalla tietoisuustasolla. Ponnistelut hankkiutua eroon entisten tekojen negatiivisuudesta tai syyllisyydestä ovat tarpeettomia, koska korkeammat taajuudet korvaavat automaattisesti alemmat ja hajottavat ne olemattomuuteen, mitä ne ovat. Tämä on itsensä parantamisen kehittyneempi tapa.
 
Astutte vaikeampiin kehitystehtäviin, kun puhdistatte jäljellä olevan jätteen – lakaisette uskomusjärjestelmänne nurkat ja ratkaisette kauan sivuutetut tai haudatut ongelmat. Vuosien sisäinen työnne loistaa nyt valoa kaikkeen, mikä täytyy vielä puhdistaa tai ymmärtää korkeammalta tasolta. Anteeksianto on osa tätä.
 
Olette ikään kuin päättäneet mennä elokuviin. Teette valinnan ja maksatte tuon tarinan näkemisestä. Olette mukana siinä ja usein tunnette vihaa, pelkoa, surua, sääliä jne., kun tarina kehittyy. Teillä on tunneylä- ja alamäkiä sen perusteella, mitä tapahtuu. Kaikki tuntuu hyvin todelta. Sitten lopputekstit tulevat, verhot sulkeutuvat ja lähdette teatterista täysin tietoisena, että olitte tarkkailija. Ette väitä henkilökohtaisesti tarinaa todeksi. Tämä on maakoulu.
 
Sillä täydellisellä ja ehdollistumattomalla tietoisuudella joka olette, ei ole unia erillisyydestä.
 
Olemme Arcturuslainen ryhmä.
   -----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.  

< PrevNext >