HomeViestejäMarilyn Raffaele29.11.2015 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

29.11.2015 - Viesti Arcturuslaiselta ryhmältä

VIESTI ARCTURUSLAISELTA RYHMÄLTÄ
 
Kanavoinut Marilyn Raffaele (www.onenessofall.com)
29.11.2015
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat ystävät, pyrimme jälleen rakastavasti saamaan huomionne. Ongelmat ovat maaplaneetalla tulleet aina vain intensiivisemmiksi monissa suunnissa, mikä heijastaa täydellisesti kaksinaisuus- ja erillisyysenergiaa. Monet heräävät, mutta monet vastustavat edelleen. Päästäkää irti siitä pelosta, että pimeys tyrmää, sillä ylösnousemus on selviö kaikesta siitä huolimatta, mitä näette ja kuulette median kautta.
 
Tuntiessanne houkutusta pelkoon, muistakaa, että pelko on näiden ilmentymien energia-aines ja lisäpelko vain lisää energiaa harhaan. Päättäkää rajata sitä aikaa, jolloin imette valtavirtauutisia, terveysmainoksia ja muuta roskaa, jota on saatavilla 24/7. Pysykää informoituna, mutta älkää sekaantuko.
 
Kaikki ne ylösnousevat, jotka ovat valmiita ylösnousemaan korkeamman ulottuvuuden energiaan ja valitsevat sen, ja ne jotka päättävät pysyä siinä, minkä he ovat aina tunteneet, pysyvät. Ylösnousemus ei ole älyllisen tiedon asia, vaan saavutettu tietoisuustila. On monia, joilla ei näytä olevan mitään kiinnostusta henkisyyteen, mutta jotka elävät hyvin kehittyneessä tietoisuustilassa, joka on saavutettu aiemmissa elämissä. Nämä kiinnostumattomilta näyttävät yksilöt siirtyvät myös uusiin energioihin, koska heillä on ns. pätevyys.
 
Haluamme puhua siitä, mitä maailma kutsuu "arvojen hajoamiseksi", mikä merkitsee, että monet käsitykset ja perinteet joita tuetaan yleensä välttämättömyytenä onnellisuuteen tai "pelastukseen", ovat alkaneet muuttua, hävitä tai monet ovat täysin piittaamatta niistä, erityisesti kun suuri määrä erittäin kehittyneitä sieluja tulee maapallolle tänä aikana.
 
Henkilökohtaiset arvot jotka perustuvat vanhentuneisiin käsityksiin, muodostavat edelleen monien ihmisten uskomusjärjestelmän perustan, ja niillä jotka jatkavat sellaisten tiukkojen arvojärjestelmien pitämistä, jotka sallivat ongelmien näkemisen vain yhdellä tavalla, on surua, vihaa ja myös paniikkia siinä uskossa, että heidän aidot arvonsa hajoavat.
 
On erityisen vaikeaa, kun tunnolliset vanhemmat yrittävät opettaa lapsilleen arvoja ja huomaavat, että lapset eivät hyväksy niitä. Monet lapset joita nyt syntyy, ovat jo kehittyneet sen yli, mitä vanhemmat ja opettajat yrittävät pakottaa heille.
 
Vanhentuneet arvojärjestelmät eivät yksinkertaisesti resonoi kenenkään kanssa, joka on kehittynyt niiden yli. Kolmannen ulottuvuuden sokeus saa usein hyvä tarkoittavat ja rakastavat vanhemmat tai opettajat jatkamaan yritystään iskostaa vanhaa energiaa lapseen siinä uskossa, että lapsen täytyy hyväksyä se omaksi parhaakseen – ja he käyttävät usein lääkkeitä ja asiantuntijoita saadakseen "kurittomalle" lapselle vanhempien arvot.
 
Arvot muuttuvat, eivät mene pois. Kuten kaikki muukin, ne kehittyvät korkeammille tasoille. Arvot heijastavat tietoisuustilaa ja se tietoisuus joka ne muodosti, kehittyy ja muuttuu, ja ne jotka eivät ymmärrä tätä, jäävät kyselemään hämmentyneenä. Arvot heijastavat usein jonkin ryhmän tai maan yhteisymmärrystietoisuutta ja ne voivat olla hyvin erilaisia ryhmästä toiseen. Jo yksin tämä on todiste siitä, että jotkut arvot ovat pelkästään käsityksiä, koska totuus ei vaihtele maasta toiseen.
 
Arvot ovat peräisin varhaisemmalta ajalta, jolloin ihminen tarvitsi sääntöjä. Ajan kuluessa monet näistä säännöistä vääristyivät alkuperäisestä tarkoituksestaan, kun niitä vaativat vallassa olevat, jotka havaitsivat, että sääntöjen pakottaminen oli hyvä tapa pitää massat alamaisena, mikä on totta vielä tänäkin päivänä.
 
Kirkot sisällyttivät sääntöjä myös uskontojen oppeihin ja julistivat ne henkiseksi totuudeksi ja lisäksi mainostivat taivasta tai helvettiä, joka odottaa säännöistä piittaamattomia. Tähän päivään saakka monet arvojärjestelmät ovat heijastaneet pelkästään käsityksiä, joita alun perin käytettiin, jotta saatiin valta toisiin.
 
Emme sano, ettei ole tarvetta sääntöihin, sillä monet tarvitsevat edelleen niitä. Sanomme vain, että teidän jotka olette henkisesti kehittyneitä, on aika arvioida henkilökohtaisia arvojanne ja katsoa, pitävätkö ne teitä vanhentuneessa uskomusjärjestelmässä ja sellaisessa, minkä yli olette kehittyneet.
 
Katsokaa rehellisesti kaikkea, mitä pidätte oikeana. Tämä on eri asia joka ihmisellä, kun kenelläkään ei ole ollut täsmälleen samoja kokemuksia, jotka luovat hänen arvonsa. Arvojärjestelmät värittävät joka kokemusta, mikä saa näkemään tietyt asiat mustavalkoisina eikä anna tilaa ehdottomalle rakkaudelle.
 
Tämän ei tarvitse olla vaikea prosessi, sillä olette valmiita. Katsokaa rehellisesti ja puhtaan aikomuksen kera kaikkia asioita, jotka saavat teidät haukkomaan henkeänne, järkyttymään tai tuntemaan, että toiset ovat väärässä ja te oikeassa. Tutkikaa sitten niitä henkilökohtaisia arvojanne, jotka aiheuttavat nämä reaktiot.
 
Ajankohtainen esimerkki voisi olla homoavioliitto tai –kumppanuus, jota hyvin monet pitävät syntisenä siitä huolimatta, että nämä kumppanuudet ovat usein rakastavampia tai korkeammalla tasolla kuin monet heterokumppanuudet. Ne ns. henkiset arvot joita ylistetään oikeamielisesti tällaisten mielipiteiden perustana, heijastavat pelkästään arvojärjestelmää, joka perustuu henkiseen tietämättömyyteen ja "hurskauteen".
 
Monia tämän päivän ns. uskonnollisia arvoja edistävät vilpittömät, mutta vielä heräämättömät yksilöt, joilla on vaikutusvaltainen uskonnollinen tai poliittinen asema ja joille monet ovat auliisti antaneet sisäisen arvostelukykyvoimansa. Seuraajat hyväksyvät sitten sokeasti, mitä heille kerrotaan, ja heistä tulee opetuslapsia sellaiselle, joka yrittää käännyttää kaikki muut.
 
Jokapäiväisen elämisen joka asia on varustettu jonkinlaisella arvolla, joka heijastaa sen havaitsevaa tietoisuustilaa. Kehotamme vain tutkimaan arvojanne ja varmistamaan, että ne ovat omianne eikä jonkun muun. Usein ne ovat arvoja, jotka teille opetettiin tai jotka toitte mukananne tähän elämään ja joita edelleen pidätte. Jotkut jäävät tosiksi ja päteviksi, mutta tehtävänne on erottaa ne toisistaan. Olette valmis.
 
Usein perheen tai ryhmän hylkäämisen pelko saa yksilöt roikkumaan joissain "pieneksi jääneessä" arvojärjestelmässä, mutta aivan yhtä usein kyse on solumuistista, joka resonoi edelleen yhteen tai useampaan entiseen elämään. Niissä opetettiin, että vakavat kuoleman jälkeisen elämän rangaistukset odottavat jokaista, joka uskaltaisi poiketa yleisesti hyväksytyistä totuuksista.
 
Jokaisen kehityksessä tulee aika, jolloin hänen täytyy tehdä ns. hyppy, luottaa intuitioonsa ja mennä eteenpäin siitä riippumatta, mitä heräämätön maailma ehkä ajattelee. Kun siirrytte koreampaan ja valaistuneempaan elämiseen, huomaatte pian vetävänne luoksenne toisia, joka ovat myös tehneet tuon hypyn.
 
Korkeammasta tietoisuustilasta eläminen ei merkitse, että te ette saa etsiä apua perinteisten lähteiden kautta, jos teitä opastetaan tekemään niin, tai että te ette saa koskaan toivottaa tervetulleeksi apua "asiantuntijalta". Menkää aina ensin sisäänne ja huomaatte, että teitä opastetaan lempeästi jollain tavalliselta näyttävällä tavalla esim. oikean terveydenhoidon henkilön tai asiantuntijan luo, jolla on korkeampi värähtely ja joka on virittyneempi teidän tietoisuustilaanne.
 
Tämä opastus voi tulla intuitiivisena tietona, nimenä joka näyttää erottuvan muista, tai ystävä tai jokin artikkeli saattaa osoittaa teidät tiettyyn suuntaan. Henkistä opastusta on aina saatavilla, mikä ilmentyy käytännönläheisin ja lempein tavoin, jotka ymmärrätte. Se ei ole vain niiden saatavilla, joita pidetään sen arvoisina – kuten monet ovat uskoneet ja uskovat edelleen. Olette, olette aina ollut ja tulette aina olemaan "sen arvoinen", sillä se on oma tietoisuutenne.
 
Ylösnousemusenergia on ykseysenergiaa. Olette saman jumalaisen tietoisuuden ilmentymä ja ilmaisu ja näin ette voi olla koskaan erillään luontaisesta eheydestänne ja kokonaisuudestanne. Sisäinen opastus on kokonaisuutenne osa. Voitte kokea erillisyyttä vain siitä, mitä näytätte tarvitsevan, jos uskotte olevanne erillään. Tämä on evoluutiotarina.
 
Monia hyvin kehittyneitä sieluja toimii korkeammilla tasoilla ammateissa, jotka maailma näkee vain kolmiulotteisesti. He ovat päättäneet auttaa maailmaa tavoilla, joihin se voi samaistua, ja tuoda korkealle kehittynyttä värähtelyään toimiinsa tai antamiinsa palveluksiin. Kehittyneitä sielua voi löytää yhteiskunnan jokaisesta ammatista ja aspektista, jopa armeijasta, ja he nostavat hiljaisuudessa maailman energiaa hyvin tavallisilta näyttävien asioiden avulla. TE OLETTE NÄITÄ IHMISIÄ!
 
Tässä kohtaa useimmilla teistä kyse on vain harjoittelusta, luottamisesta ja prosessin sallimisesta. Se opastaa teitä lempeästi niiden rajoittavien arvojen yli, joita edelleen hyvin monilla on heräämättömässä yhteiskunnassa. Opettelette olemaan mukavasti siinä, missä olette tässä prosessissa, oivaltamalla, että kaikki tarvittava tapahtuu ilman ajatteluanne tai manipulointianne.
 
Älkää koskaan pitäkö itseänne epäonnistuneena, jos ja kun palaatte vanhoihin arvoihin, sillä sen tunnistaminen merkitsee, että olette herännyt. Vanha "sinä" ei olisi tiedostanut näitä asioita. Ei ole mitään epäonnistumista, sillä se perustuu kaksinaisuuteen ja erillisyyteen. Jokainen epäonnistuminen edustaa uutta askelta matkalla muistamiseen – riemuitkaa jokaisesta epäonnistumisesta.
 
AVATKAA SILMÄNNE. NÄHKÄÄ ULKOMUODON LÄPI. LUOTTAKAA, ETTÄ KAIKKI VASTAUKSET ON JO SISÄLLÄ ETTEKÄ TARVITSE KETÄÄN JA MITÄÄN ULKOPUOLELTANNE NIIDEN LÖYTÄMISEEN.
 
Olemme Arcturuslainen ryhmä.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.  

< PrevNext >